Noutăți

2024
25 Apr,
09:32
Ludmila Pânzari
\ blog

Asigurarea incluziunii digitale a membrilor comunității cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate este considerată importantă la nivel european. Prin dezvoltarea competențelor digitale oamenii își îmbunătățesc calitatea vieții, fiind capabili să utilizeze liber și corect serviciile publice și alte resursele internet.

În acest context bibliotecile care întotdeauna îndeplineau și îndeplinesc rolul de educare a utilizatorului au dezvoltând servicii de instruire ca răspuns la cererea sporită de formare în domeniul tehnologiilor informaționale. Serviciile de incluziune digitală influiențează  la creșterea imaginii pozitive și a bibliotecii în societate.

Pentru comunitatea chișinăuiană Biblioteca Municipală a creat în 2018 oferta de servicii de rețea Connect Plus, care pe parcursul ultimilor 7 ani formează și dezvoltă competențele digitale de bază ale utilizatorilor. Continuă lectura...