Biblioteca digitală

Biblioteca digitala

Biblioteca oferă acces deschis la conținutul integral al cărților vechi și rare din colecția „Moștenire”, colecția „Chișinău”, Biblioteca școlarului ș.a. Documentele digitizate se referă la: viața și activitatea lui B.P. Hasdeu, literatura română, literatura rusă, literatura franceză, filologie, învățământ, religie, politică, economie, istoria locală, artă plastică etc.

Biblioteca digitală a BM este disponibilă la adresa opac.hasdeu.md și este organizată în următoarele secțiuni:

 

\ Carti_vechi_colectii

Carte veche și rară

Colecția include carte veche și rară din colecțiile BM.

\ Manuscrise

Manuscrise

Materialele reprezintă articole, fragmente din studii privind dinastia Hasdeu.

\ Hasdeologie

Articole

Articole, fragmente din presa periodică, monografii, culegeri dedicate dinastiei Hasdeu.

\ Filatelie

Iconografie

Cărți poștale, plicuri cu imagini ale Chișinăului ce fac parte din colecția Chișinău a SMC.

\ Pinacoteca

Pinacoteca

Această colecție include tablouri donate bibliotecilor din partea artiștilor plastici.

\ Biblioteca_scolara

Biblioteca școlară

Această colecție include materiale din curriculumul școlar, care pot fi utile elevilor.

Colecția Hasdeuiană

Istorie