Ediții profesionale

\ BiblioPolis_generic

BiblioPolis, revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură. 

ISSN 1811-900X
ISSN online 2587-3113

Revista „BiblioPolis” a fost fondată în anul 2002, concepută ca un instrument de promovare a cărții, bibliotecii, a publicațiilor electronice.
Director-fondator al publicației - dr. Lidia Kulikovski
Director: dr. Mariana Harjevschi
Redactori șefi: Vlad Pohilă (2002-2019), Ivan Pilchin (2020-prezent).

Revista „BiblioPolis” publică:

 • studii şi cercetări ale specialiştilor în biblioteconomie, bibliografie, bibliologie, ştiinţe ale comunicării şi informării;
 • scrieri cu caracter cultural, analize, sondaje, recenzii, consemnări;
 • articole privind viaţa filialelor și schimbul de experienţă între biblioteci atât din reţeaua municipală, cât şi din alte localităţi ale Republicii Moldova, din alte ţări;
 • eseuri, interviuri, informaţii de cultură generală vizând atât realităţile din republică, cât şi din lume;
 • reportaje despre evenimente culturale majore;
 • diverse informaţii consacrate istoriei şi vieţii culturale a municipiului Chişinău etc.

Date de contact: 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 148
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
tel. redacției: 373 022 210 734
e-mail: bibliopolisbm@gmail.com
 
 Conținutul revistei este disponibil online pe site-ul revistei și în repozitoriul instituțional - HAPEs.

\ Bibliocity_carousel_jos

BiblioCity - buletin electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Buletinul electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” „BiblioCity” apare din 2006. Titlul publicației semnifică o continuitate, completare a revistei „BiblioPolis” – biblioteca orașului.
Administrare: Tatiana Coșeri

2002 - apare sub aceeași denumire ca și revista BiblioPolis sub formă de ziar. Buletinul bibliotecarilor Bibliotecii Municipale se tipărea lunar în formatul A4, vertical și cuprindea 12-14 pagini.

Rubricile ziarului:

 • BiblioEveniment (servicii, lansări de carte, întâlniri cu personalități, evenimente profesionale),
 • BiblioȘcoala (formarea competențelor, impresii de la activitățile de instruire),
 • BiblioManagement (metodologia de livrare a serviciilor, elaborarea planului și raportului de activitate),
 • BiblioMarketing (studierea impactului serviciilor, satisfacerii necesităților utilizatorilor, feed-backul utilizatorilor),
 • BiblioUnivers (politici de bibliotecă, reflecții despre vizitele documentare în instituțiile de profil internațional),
 • BiblioDivertis (teste cognitive, horoscop, curiozități despre carte și bibliotecă).

2006 - apare sub denumirea Buletinul filialei municipale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova „BiblioCity”. Apărea în format tipărit A4, vertical și cuprindea 8-12 pagini cu o periodicitate lunară, pe parcursul a 3 ani. Articolele erau focusate doar pe evenimentele desfășurate în filialele Bibliotecii Municipale.

Din 2009 apare în format electronic.