Profesional

Profesional

 

Instruirea continuă a bibliotecarilor este esențială pentru a menține și îmbunătăți abilitățile necesare într-un mediu în continuă schimbare. Formarea continuă asigură că bibliotecarii rămân actualizați și pot oferi servicii de calitate într-un mediu informațional din ce în ce mai dinamic.

Conferințe anuale

Colocvii profesionale de vară

Club de lectură „Forzaț”

Ediții profesionale

Alte evenimente profesionale