HAPEs (Repozitoriul BM)

Hapes

HAPEs – Repozitoriul instituțional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost lansat în 2021. 

Arhiva Publicațiilor Electronice ale BM „B.P. Hasdeu” este o bază de date, structurată după anumite principii și care facilitează accesul utilizatorului către cărți și diverse documente de specialitate, elaborate și publicate de BM „B.P. Hasdeu”. Repozitoriul insumează 379 de publicații în format digital: monografii, bibliografii, reviste, culegeri, materiale didactice, planuri și rapoarte, articole, prezentări, infografice, clipuri video etc., care reflectă diverse aspecte ale activității Bibliotecii Municipale.

Structura, componentele de bază ale Repozitoriului sunt: 

Cercetare bibliografică

Colecția include bibliografii, biobibliografii, cataloage 

Cercetare bibliologică

Colecția cuprinde monografii, articole, culegeri tematice.

Cercetare biblioteconomică

Colecția cuprinde publicații de referință și didactice, culegeri.

Cercetare critico-literară

Colecția include exegeze literar-bibliografice.

Cercetare tematică „Chișinău”

Colecția include articole, culegeri, publicații de referință ce abordează diferite aspecte ale Chișinăului.

Politici, rapoarte, strategii, planuri

Colecția include planurile de activitate ale bibliotecii, rapoartele anuale, agende aniversare.

Buletinul Mihai Eminescu

Buletinul include cercetări eminescologice, studii, evenimente ce valorifică și promovează opera poetului Mihai Eminescu.

Revista BiblioPolis

Revista de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” fondată în 2002..