Istoric

Sec. XIX

Biblioteca Publică a Oraşului Chişinău  (Кишиневская общественная библиотека) (Biblioteca Municipală din Chişinău) a fost inaugurată la 19 octombrie 1877 la inițiativa primarului Carol Schmidt și a funcţionat în baza Regulamentului elaborat de Duma orăşenească. 

În 1877 biblioteca deținea o colecție de 8073 volume: cărţi şi reviste, cedate oraşului după închiderea Bibliotecii Guberniale [1876]. Biblioteca se afla în sediul Upravei orăşeneşti.
1884-1924 Director al Bibliotecii a fost Daria P. Harjevschi.
1891 A fost deschisă secţia împrumut la domiciliu.
1895, septembrie Transferarea Bibliotecii orașului Chișinău într-un edificiu privat în partea de sus a orașului, casa lui Tarapanov de pe stradela Havuzului (actualmente str. Veronica Micle). În perioada trecerii în alt edificiu, biblioteca nu a funcționat timp de două luni.
1899, 26 mai Deschiderea festivă a secției pentru copii „A.S. Pușkin”.

 

Anii 1900-1940 ai sec. XX

1900, 21 februarie Aprobarea de către Duma orășenească (Primărie) a noilor regulilor de împrumut.
1901 Introducerea în bugetul bibliotecii categoria de cheltuieli pentru activitatea tipografică (editorială)
1902 Biblioteca Publică Municipală Chișinău la 25 ani de la inaugurare a acumulat 40 mii de volume.
În perioada 1 septembrie 1902-27 ianuarie 1903 biblioteca a fost închisă în scopul redeschiderii în noul edificiu.
1903, 27 ianuarie Biblioteca a fost redeschisă într-un nou local, 1/3 din etaj a noului edificiu al Dumei orăşeneşti (actuala clădire a Primăriei Municipiului Chişinău), suprafața ei fiind în ultima perioadă de activitate de 1894 m.p. Aici biblioteca s-a aflat până în 1940.
1906 Biblioteca avea 3 săli de lectură (2 pentru ziare, 1 pentru cărți), 3 depozite, abonamentul și sala de lectură pentru copii, două încăperi la subsol prevăzute pentru depozite de ziare.
1910 Biblioteca avea 3 cataloage (2 alfabetice și 1 pe subiecte).
1911 Oferirea bibliotecii unui spațiu suplimentar la cererea C. Romanov, membrului Upravei (Primăriei), unde au încăput trei rafturi cu două polițe. Directorul bibliotecii Daria Harjevschi a participat la primul congres al activității bibliotecare unde au participat biblioteci orășenești, comunale. În cadrul congresului s-a discutat despre tehnica de bibliotecă și activitatea expozițională.
1912 Elaborarea catalogului sistematico-alfabetic al cărților și articolelor din reviste în secția „Bessarabovedenie”, indicele cărților despre istoria Rusiei, indicele publicațiilor despre A.S. Pușkin, indicele publicațiilor despre Jucovschi. Biblioteca a participat la Expoziția școlară jubiliară Basarabeană cu exponatele din secția „Bessarovedenie” (circa 1 000 de cărți).
1912 Din raportul pe anul 1912 aflăm că în perioada 1877-1912 fondul bibliotecii s-a mărit cu 54 821 de volume. Colecţia bibliotecii includea 62 894 volume sistematizate după domeniile de cunoştinţe.
1918-1919 La momentul Unirii cu România biblioteca poseda aproximativ 100.000 volume, dintre care numai o parte infima de 200 volume erau în limba română, restul publicatiilor fiind in limbile franceză, germană, rusă etc. 
1918 Savantul N. Moghileanski, la plecarea în Odesa, a donat o parte a bibliotecii sale personale Bibliotecii Municipale din Chişinău.
1923 Biblioteca raportează următorii Indicatori de performanţă: utilizatori - 4 010; vizite - 83 996; cereri de cărţi - 88 406; ed. periodice - 19 520.1923-1924 Biblioteca funcţiona după următorul program 9.00-14.00 şi 15.00–19.00, duminica – liber.
1924 Director al Bibliotecii a fost desemnată Natalia Savcencu.
1924, 1 ianuarie Activitatea Bibliotecii Municipale a fost reorganizată (românizată), datorită faptului că la conducerea Secţiei şcolare culturale a Primăriei şi implicit a bibliotecii se afla profesorul Gh. I. Obreja-Iaşi. A fost constituită o comisie, în componenţa căreia intrau P. Erhan (preş.), P. Murafa, I. Zaborovschi, L. Boga, care a selectat fondul bibliotecii pentru utilizarea lui în continuare de marele public. Cu începere de la 1 ianuarie 1924 toate registrele şi cataloagele Cancelariei Bibliotecii au fost traduse şi tipărite în română.
1926 Maria Arionesco, director al Bibliotecii Publice a orașului Chișinău.
1931 Director al Bibliotecii a fost Elisabeta Nițescu.
1932 Din aproximativ 110 000 volume, colecția în limba română constituia 13%, 77% - în limba rusă.
1933 La ședința delegației permanente a Consiliului Municipal s-a decis transferarea Bibliotecii Municipale Chișinău într-o aripă alăturată Teatrului Național. Decizia nu s-a realizat. 
1934 Biblioteca funcţiona după următorul program: 10.00–14.00, 17.00-19.00, duminica – liber.
1936 În bibliotecă erau înregistrați 3.096 utilizatori, 42 749 împrumuturi de cărţi, 24 361 solicitări de publicaţii periodice.
1938 Fondul de publicaţii constituia 110 000 de volume în sumă de 11 100 000 lei. 
1938, 8 aprilie Aprobarea Regulamentului Bibliotecii Primăriei Municipiului Chișinău  prin ordinul Ministerului de Interne nr. 13590.

 

Anii 40-50 ai sec. XX

1940 Utilizatori - 1 529, vizite - 5 371, împrumut - 5 442 cărţi.
1941 Colecția totală a bibliotecii constituia 680 000 de exemplare. În 1941 fondul de publicaţii s-a mărit cu 12 377 exemplare. Utilizatori - 4 842. Biblioteca avea o suprafaţă de 1 894 m. p. Avutul bibliotecii era estimat în 55 682 000 lei. Odată cu începerea celui de-al II-lea război mondial, în urma bombardamentului din 27 iulie 1941 biblioteca a fost distrusă (a ars).
1941, 17 august Prin Hotărârea din 17 august 1941 a Sovietului Comisarilor din RSS Moldovenească, în legătură cu pericolul de capturare a Chișinăului de către trupele fasciste germane și complicii acestora, angajații Bibliotecii au fost evacuați în interiorul țării cu achitarea salariului.
1944, 4 iunie Clădirea bibliotecii a fost distrusă în urma unui bombardament aerian, o parte din colecția bibliotecii a fost evacuată în România.
1944, 29 septembrie Hotărârea Sovietului Comisarilor din RSS Moldovenească „Despre organizarea Bibliotecii Centrale, a Muzeului Republican de Etnografie din or. Chișinău și a Muzeului de Etnografie din or. Bender” anunță crearea acestor instituții de la 1 septembrie 1944.
1944, 6 octombrie Prin actul de evaluare a pagubelor aduse bibliotecii în urma celui de-al al Doilea Război Mondial, semnat la 6 octombrie 1944 a fost stabilită valoarea pierderilor, în sumă de 4 310 800 ruble.
1944, noiembrie Reînfiinţarea la Chișinău a Bibliotecii orăşenești (nr. 1), găzduită în clădirea Secţiei orăşeneşti de învăţământ pe str. Podoliei nr. 97 (actualmente str. București) într-o cameră de 20 m.p., cu un fond iniţial de 1900 volume. Director al Bibliotecii centrale este desemnată Adel Cernovițkaia.
1944-1945 Biblioteca a achiziţionat 8 961 volume. Directori ai Bibliotecii au fost L. I. Zbarskaia, Soldatova şi P. I. Maleavko.
1946, 7 aprilie Directorul Bibliotecii Orășenești Chișinău M. Soldatova expediază un demers privind extinderea spațiului existent cu două odăi, asigurării bibliotecii cu mobilier și trecerea bibliotecii la categoria III.
1946-1949 Conducerea bibliotecii, Secția orășenească de iluminare culturală expediază scrisori pentru obținerea localului mai spațios. Au fost emise mai multe hotărâri ale Comitetului executiv, ale Comitetului orășenesc de partid. S-a obținut doar extinderea spațiului existent până la 40 m.p.
1947 Prin Decizia Comitetului executiv al Consiliului orășenesc Chișinău nr. 416 din 14 ianuarie 1947 Bibliotecii Orășenești Chișinău se oferă spațiul Direcției locative (горжилуправление). 
Prin Decizia Comitetului executiv al Consiliului orășenesc Chișinău nr. 786 din 5 iunie 1947 se recomandă îmbunătățirea activității bibliotecii.
A fost fondată biblioteca pentru copii nr. 1 (din 1997 - biblioteca pentru copii Decebal, din 2004 - Biblioteca „Ștefan cel Mare” (bd. Decebal, 91).
Au fost fondate bibiotecile nr. 2 „M. Gorkii”, Biblioteca nr. 14 (str. Bulgară) transferate pe 23 martie 1979 pe str. V. Belinski, 59 (actualmente Biblioteca pentru copii V. Belinski).
A fost fondată biblioteca nr. 4 (actualmente Biblioteca publică „Ovidius”, șoc. Hâncești, 32).
1948, 28 octombrie A fost creată bibliotecă orașenească nr. 3 (astăzi Filiala „M. Lomonosov”) (inițial pe str. Komsomolskaia, din 1953 pe str. Armenească, din 1973 se află pe bd. Dacia, 4). Din 1961 biblioteca poartă numele lui M. Lomonosov.
1948 Deschiderea bibliotecii pentru copii nr. 2 (iunie) pe str. Armenească nr. 42. ulterior reorganizată în Biblioteca Centrală Orășenească pentru Copii (1 septembrie 1970).
Este creată Biblioteca pentru copii nr. 7 din Vadul lui Vodă.
1949 Sovietul Orășenesc Chișinău și Comitetul orășenesc de partid la solicitarea Comitetului de cultură și iluminare al executivului Chișinău au decis transferarea Bibliotecii Publice Orășenești în localul restaurantului „Moldova” de pe str. Lenin nr. 105 (actualmente bd. Ștefan cel Mare și Sfânt). Acest spațiu anterior a aparținut instituțiilor de cultură și iluminare. În final, această clădire nu a fost repartizată bibliotecii.
1949 Deschiderea biblioteci nr. 13 pe str. Plovdiv nr. 7 (actualmente Teilor). În perioada 1973-1977 se afla pe str. Vossoedinenia nr. 9/2 (actualmente Independenței), iar în perioada 1986-1991 se afla pe str. A. Belski 20/3 (actualmente Cuza Vodă).
1950, 30 august Hotărîrea nr. 1286 a Sovietului Miniștrilor a RSSM „Cu privire la asigurarea spațiului pentru biblioteca centrală orășenească „A. Jdanov”. (О предоставлении помещения для размещения центральной городской библиотеки им. А.А. Жданова). Pentru amenajarea Bibliotecii a fost alocată suma de 99 000 rub. din bugetul municipal. Biblioteca orăşenească nr. 1 a fost transferata în clădirea fostului restaurant-cantină “Dnestr” (Nistru) pe str. Lenin, actualul bd. Stefan cel Mare, 148 (cu o suprafață de 688,1 m.p.), unde se află și în prezent. În primii ani de activitate biblioteca avea doar o sală de împrumut, sală de lectură, serviciul Prelucrare, o biblioteca itinerantă și 4 puncte de servire. Biblioteca a purtat numele ideologului rus A.A. Jdanov în perioada 1950-1988.
1950 Este fondată bibliotecă nr. 5 în sectorul Buiucani (din 1962 „M. Lermontov”, din 1991 reorganizată în Biblioteca de cultură şi literatură ucraineană „Lesia Ukrainka” (str. Columna, 171).
Deschiderea bibliotecii nr. 16 lângă Spitalul de Psihiatrie, din 1961 transferată pe stradela Dovatora nr. 50 (actualmente Cornului), din 1997 cu numele Biblioteca  „Cornului”. Din 2015 nu funcționează.
1950, octombrie Deschiderea bibliotecii nr. 12 pe str. Kuibîșev nr. 181/3 (actualmente Calea Ieșilor). În anii 1986-1991 se afla pe str. Zagorodnaia nr. 16 (actualmente Sucevița). 
1953 Director al bibliotecii - Zinaida Arsenie.
Prin Ordinul nr. 50 al Ministerului Culturii al RSSM „Despre reorganizarea bibliotecilor comunale în biblioteci orășenești și numirea șefilor de biblioteci” Biblioteca comunală „A.A. Jdanov” este reorganizată în Biblioteca orășenească „A.A. Jdanov”. Din iulie 1953 Biblioteca trecut în subordinea Direcției Cultură al sovietului orășenesc Chișinău.
1956 Deschiderea bibliotecii nr. 4 pe str. Dzerjinski nr. 52 (actualmente Gheorghe Asachi).
1959 Deschiderea bibliotecii nr. 6 pe stradela Panfilova 9 „B” (actualmente Grigore Alexandrescu). 
1959 Deschiderea bibliotecii nr. 17 pe str. Zavodscaia nr. 171 (actualmente str. Uzinelor).

 

Anii 60-70 ai sec. XX

1960 A fost organizată Bibliotecă nr. 7 „V. Maiakovski” pe str. Viilor. În 1986 se comasează cu biblioteca pentru copii nr. 12.
Deschiderea bibliotecii nr. 8 pe str. Kalinina nr. 20 (actualmente Tudor Vladimirescu) cu punct de împrumut pe str. Carmanova nr. 20 (actualmente Dumitru Râșcanu).
1960, noiembrie A fost deschisă biblioteca nr. 9, „Vasile Alecsandri”, din 2013 Depozitul de carte al Bibliotecii Centrale, situată în sectorul Botanica, str. Titulescu, 10.
1961 Au fost fondate: Biblioteca nr. 11, actualmente Biblioteca de cultură şi literatură bulgară „Hristo Botev” (bd. Renașterii, nr. 27); Biblioteca nr. 16 (lângă Spitalul de Psihiatrie), ulterior Biblioteca de pe str. Cornului 16 (demolată 2015).
1961, 15 mai Deschiderea bibliotecii nr. 10 pe str. Krasnodonskii nr. 170 (actualmente str. Cetatea Albă).
1961, 17 decembrie Deschiderea bibliotecii nr. 18 (7 decembrie) la intersecția străzii Ismail cu bd. Lenin (actualmente bd. Ștefan cel Mare și Sfânt), ulterior transferată la str. Muncești 804, iar din 1997 devine Biblioteca „Muncești”. Din 2009 este comasată cu biblioteca pentru copii nr. 8 și poartă numele de Biblioteca „Codru” pe str. Muncești 792/2
1961 Deschiderea bibliotecii nr. 23 pe str. Hmelnițchi nr. 57 „A” (actualmente Drumul Schinoasei).
1962 În sectorul Râşcani a fost fondată biblioteca nr. 19, din 1971 Biblioteca „A. Nekrasov”, reorganizată în 1993 în Biblioteca de cartea tradusă „Alexandru Cosmescu”, din 2013 - Depozitul de carte al Bibliotecii Centrale.
1962, 20 aprilie Deschiderea bibliotecii nr. 20 pe str. Svobodî nr. 10/1 (actualmente Ion și Doina Aldea-Teodorovici). În anii 1982-1990 se afla pe str. Cernîșevski nr. 82/1 (actualmente Ion Creangă).
1963 Deschiderea bibliotecii nr. 15 pe str. Doina nr. 71.
1964 Deschiderea bibliotecii nr. 21 (decembrie) pe str. Demokraticeskaia nr. 6/1 (din 1991 str. Sprâncenoaia, din noiembrie 2010 str. Lech Kaczynski 2/1). Din 1973 – Biblioteca „Alexandru Donici”. Din 11 noiembrie 2007 – reorganizată în Biblioteca de literatură și cultură polonă „Adam Mickiewicz”.
A fost deschisă Biblioteca musical-teatrală nr. 22 (actualmente Biblioteca de Arte „T. Arghezi”) pe str. Trandafirilor, 31, din 1972 pe bd. Negruzzi, 1, din 25 august 1985 - pe str. Grădinilor, 21. Din 2010 biblioteca poartă numele lui Tudor Arghezi.
1964, noiembrie Deschiderea bibliotecii pentru copii nr. 18 (noiembrie), din 1997 – Biblioteca „Socoleni”. Reorganizată în 2007 în Bibliotecă de carte românească „Liviu Rebreanu”.
1965 Deschiderea bibliotecii nr. 24 pe str. Entuziastov nr. 22/1 (actualmente Maria Drăgan). În perioada 1968-1972 se afla pe str. Maiakovski nr. 21 (actualmente Otovasca).
Deschiderea bibliotecii nr. 25 pe str. 24 august nr. 48 (actualmente Gheorghe Madan), din 1997 Biblioteca „Gheorghe Madan”. Din 2013 este depozitul de carte al Bibliotecii Centrale.
1966, 26 martie Prin ordinul Sovietului Miniștrilor al RSSM nr. 210-R din 26 martie 1966  se aprobă Hotărârea nr. 231 din 30 iunie 1965 al Comitetul Executiv al sovietului orășenesc Chișinău de deputați ai oamenilor muncii din RSSM. Biblioteca orășenească „A.A. Jdanov” este reorganizată în Biblioteca Centrală Orășenească „A.A. Jdanov” cu atribuții de Centru metodologic pentru bibliotecile din oraș.
1967 Deschiderea biblioteci pentru copii nr. 3 pe str. Nevski nr. 53/3 (actualmente Paris). În 1971 transferată pe str. Svobodî nr. 11/2 (actualmente Ion și Doina Aldea-Teodorovici).
1968, 4 noiembrie A fost deschisă biblioteca nr. 26, actualmente Biblioteca de cultură și literatură gagauză „M. Ciachir” (str. Florilor, 12/1).
1969, 1 iunie A fost deschisă biblioteca nr. 27, actualmente Biblioteca M. Costin (str. M. Costin, 15/2).
1970 A fost fondată Biblioteca Centrală pentru copii, situată pe str. Armenească (actualmente aici se află Biblioteca Publică de Drept, str. Armenească, 42).
1970, 24 august a fost deschisă Biblioteca pentru copii nr. 5 pe str. Nesterev nr. 6 (actualmente Andrei Saharov). Din 1991 redenumită Biblioteca pentru copii „A. Saharov”. După comasarea cu Biblioteca nr. 15, în anul 1991, fondul bibliotecii a fost repartizat la Biblioteca 9 copii, care din 2006 poartă numele „A. Donici” (str. Studenților, 12/3).
1971, 12 august A fost deschisă biblioteca pentru copii nr. 6 (actualmente Biblioteca „M. Drăgan”), str. M. Drăgan, 26/3. La 3 aprilie 1972 transferată pe st. Entuziastov nr. 26/2 (actualmente str. Maria Drăgan). Din 1997 – Biblioteca „Maria Drăgan”.
1974 A fost creată Biblioteca nr. 8 (str. Karmanov), închisă în 1991.
1974, noiembrie A fost deschisă biblioteca pentru copii nr. 8 Codru, actualmente Biblioteca Codru.
1974, aprilie Prin Hotărârea nr. 145 din aprilie 1974 a Comitetul Executiv al sovietului orășenesc Chișinău de deputați ai oamenilor muncii din RSSM, în scopul îmbunătățirii deservirii populației și utilizării eficiente a colecției, se hotărăște, începând cu 3 mai 1974, trecerea bibliotecilor de stat din orașul Chișinău la sistemul centralizat cu conducerea administrativă unică, de asemenea cu ștampilă, buget și număr inventar unic pentru colecție. Biblioteca Centrală Orășenească „A.A. Jdanov” și Biblioteca Centrală Orășenească pentru Copii devin responsabile de lectura adulților și copiilor din Chișinău. Prin aceeași hotărâre se solicită Ministerului Culturii al MSSR atribuirea categoriei trei de salarizare pentru sistemul centralizat al bibliotecilor, oferirea unui autobuz și unui scuter cu furgon, aprobarea ștampilei, asigurarea cu tehnica necesară pentru mecanizarea proceselor bibliotecare.
1976, 5 martie Prin Ordinul nr. 05-156 din 5 martie 1976 al Direcției orășenești de cultură al Comitetului Executiv al sovietului orășenesc Chișinău de deputați ai oamenilor muncii din RSSM, începând cu 16 ianuarie 1976 toate bibliotecile publice, orășenești și sătești din orașul Chișinău sunt transferate în Sistemul Centralizat al Bibliotecilor din Chișinău gestionat de Biblioteca Centrală Orășenească „A.A. Jdanov” și Biblioteca Centrală Orășenească pentru Copii (în baza Ordinului nr. 21 din 16 ianuarie 1976 al Ministerului Culturii al MSSR). Completarea și prelucrarea colecției, bugetul și statele de personal devin centralizate (până în 1990). 
Ana Mândrescu, director al bibliotecii.
1977-1981 Directorul Sistemului Centralizat de biblioteci – Valeria Biușkina.
1977, 24 octombrie Deschiderea bibliotecii pentru copii nr. 10 pe str. Svoboda nr. 10 (actualmente Ion și Doina Aldea-Teordorovici) (ordinul Direcției Cultură nr. 133 din 24 octombrie 1977). În perioada 1982-1987 se afla pe stradela Constituției nr. 3.
1977, 5 decembrie A fost deschisă biblioteca pentru copii nr. 11 în sectorul Botanica, (din 1997 Biblioteca pentru copii N. Titulescu (str. N. Titulescu, 49/1).
1978 A fost fondată Biblioteca pentru tineret „P. Darienco”, reorganizată din 4 februarie 1991 în Biblioteca de cultură şi literatură evreiască „I. Mangher” (str. Eugen Doga, 4).
1978, 1 septembrie. Deschiderea bibliotecii pentru copii nr. 12 pe str. A. Belski nr. 17/3 (actualmente bd. Cuza Vodă) în incinta școlii nr. 6, reorganizată la 2 ianuarie 1986 prin comasarea cu biblioteca nr. 7 pe str. Vinogradnaia nr. 10 (actualmente Gheorghe Cașu), reorganizată în 2 ianuarie 1986 în Biblioteca pentru copii din 1997 - Traian (bd. Traian, 23/1).
1979, 7 decembrie Deschiderea bibliotecii pentru copii nr. 13 (Ordinul nr. 128 din 7 decembrie 1979 al Direcției Cultură al Comitetului Executiv Chișinău) cu o colecție de 10 000 de unități materiale pe str. Energeticienilor nr. 9 (actualmente Ginta Latină) în incinta școlii nr. 12. În mai 1982 transferată pe str. Fedico nr. 22 (actualmente A. Russo). Din 1997 – Biblioteca „Alecu Russo”. Reorganizată în 2020 în Depozit.
1979, 7 decembrie. Deschiderea bibliotecii nr. 23 (Ordinul nr. 128 din 7 decembrie 1979 al Direcției Cultură al Comitetului Executiv Chișinău) cu o colecție de 15 000 de unități materiale pe str. Kalinina nr. 8 (actualmente Tudor Vladimirescu).

 

Anii 80-90 ai sec. XX

1980, 1 decembrie Deschiderea bibliotecii nr. 29 pe str. Octombrie nr. 17 (actualmente Ion Luca Caragiale)
1980, 1 decembrie Deschiderea bibliotecii nr. 30 pe str. Roz. În anii 1982-1986 transferată pe str. Odesskaia nr. 51, iar în anii 1987-1989 pe str. Kubinskaia nr. 29/2 (actualmente Nicolae Testemițanu)
1980, 26 decembrie Deschiderea bibliotecii pentru copii nr. 15 pe str. Dimitrova nr. 16/4 (actualmente Kiev), apoi transferată pe str. Roz 33/1.
Transferarea bibliotecii pentru copii nr. 14 pe strada V. Bielinski nr. 59 (inițial situată pe str. Lenin nr. 19 (actualmente bd. Ștefan cel Mare și Sfânt). Din 1997 – Biblioteca „Visarion Bielinski”.
1981 Director Sistemului centralizat de biblioteci din Chișinău – Galina Cearova.
1986, 2 ianuarie Reorganizarea bibliotecii pentru copii nr. 12 pe bd. Traian 23/1 constituită în baza colecțiilor bibliotecilor nr. 7 pe (str. Vinogradnaia nr. 10 (actualmente Gheorghe Cașu) și bibliotecii nr. 12 din incinta școlii nr. 6 pe str. A. Belski nr. 17 (actualmente bd. Cuza Vodă). Din 1997 – Biblioteca  „Traian”.
1987, 12 august Inaugurarea bibliotecii nr. 32 (ordinul din 22 decembrie 1986), situată în sectorul Ciocana, pe bd. Kutuzov nr. 7 (actualmente bd. Mircea cel Bătrân), reorganizată în 29 august 1991 în Biblioteca „Transilvania”.
1988, 21 iunie Prin Hotărârea nr. 173 a Sovietului Miniștrilor al RSSM, Bibliotecii Centrale Orășenești i se atribuie numele ilustrului om de cultură Bogdan Petriceicu Hasdeu.
1990 Director al Sistemului centralizat de biblioteci din Chișinău este aleasă Lidia Kulikovski.
1990, martie - 2013, 13 iunie Implementarea Proiectului „Servicii de bibliotecă pentru minorități naționale”.
1990 Afilierea la Sistemului Centralizat al Bibliotecilor din Chișinău a bibliotecilor din suburbii: Nr. 4 Cricova, Nr. 15 Cricova-Nouă, Nr. 77 Condriţa, Nr. 23 Ghidighici, Nr. 30 Tohatin, Nr. 40 Făureşti, nr. 41 Cruzeşti, n r. 3 Cricova, Nr. 37 Revaca
1991 Lansarea Proiectului Cultural Internațional „Biblioteci în Parteneriat”
1991 Biblioteca „Mihail Lomonosov” (reorganizată din biblioteca nr. 3) i se oferă titlul de Bibliotecă de cultură și literatură rusă „Mihail Lomonosov”.
1991, 4 februarie Сrearea Bibliotecii de cultură şi literatură evreaiacă „I. Mangher”.
1991, 16 februarie Сrearea Bibliotecii de cultură şi literatură ucraineană „Lesia Ukrainka”.
1991, 29 august Inaugurarea primei Biblioteci de carte românească „Transilvania”, înfiinţată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană din Cluj.
1991 Biblioteca Municipală s-a implicat în procesul de informatizare, automatizând bibliotecile „I. Mangher”, de Arte, Serviciul Achiziţii.
1991, 10 octombrie În urma decentralizării sistemelor centralizate de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie1991, Biblioteca Centrală orăşenească a primit statut de Bibliotecă Municipală.
1992 Implementarea Proiectului „Idiș-Centru” la Biblioteca „Ițic Mangher”, susținut financiar de organizația de caritate „Comitetul American Unit de Distribuire” (Joint)
1992, 15 ianuarie Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „O. Ghibu”, în colaborare cu Biblioteca Metropolitană din București.
1992, 4 martie Inaugurarea Bibliotecii de cultură şi literatură bulgară „Hristo Botev” (1961).
1992, 4 octombrie Inaugurarea Bibliotecii de cultură şi literatură gagauză „M. Ciachir” (1968).
1993 Inaugurarea Bibliotecii de carte tradusă „Alexandru Cosmescu” (reorganizată din biblioteca „Nicolai Nekrasov”). Din 1 ianuarie 2013 este punct de servire al Bibliotecii Centrale
1994, 25 aprilie Inaugurarea bibliotecii de carte românească „Ovidius”, înfiinţată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană din Constanţa.
1995, 31 august Inaugurarea bibliotecii de carte românească „Târgovişte”, fondată cu sprijinul Bibliotecii „I. E. Rădulescu” din Municipiul Târgovişte, România prin decizia Consiliului Orășenesc Chișinău nr. 25/13 din 3 august 1995 (31 august)
1996, 31 august Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „Târgu Mureş”, înfiinţată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Mureș.
1996, 29 noiembrie Serviciul bibliografic al Bibliotecii Municipale a fost reorganizat în Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, (2013-1017 - Departamentul „Memoria Chișinăului”,  din 2018 - Secția Memoria Chișinăului).
1998, 23 februarie Inaugurarea Centrului Naţional de Hasdeulogie (din 2013 - Colecția „Moștenire” a Bibliotecii Centrale).
1998, 31 august Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „Alba Iulia”, înfiinţată în colaborare cu Primăriile Municipiilor Chişinău şi Alba Iulia.
1998, 18 octombrie Deschiderea Sălii de Carte Germană (Deutscher Lesesaal) în parteneriat cu Goethe-Institut la Sediul Central al Bibliotecii Municipale.
1999 Prin Dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr. 420-d din 16 decembrie 1999 bibliotecile comunale din suburbiile Chișinăului se transmit primăriilor locale (nr. 15 Ciorescu, nr. 17 Condrița, nr. 23 Ghidighici, nr. 30 Tohatin, nr. 31 Vatra, nr. 34 Durlești, nr. 36 Sângera, nr. 37 Revaca, nr. 38 Bubuieci, nr. 41 Cruzești)

 

Anii 2000-2009 ai sec. XXI

2000 Inaugurarea Centrului de Informaţii Economice (până în 2004).
2000, 13 ianuarie Inaugurarea Centrului Academic Internaţional Eminescu.
2001, 24 mai Inaugurarea Bibliotecii Publice de Drept
2001, 13 octombrie Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „Maramureş”, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „P. Dulfu” din Baia Mare, situată pe str. Alba Iulia nr. 83. Din 2009 transferată pe str. Grenoble nr. 163/5.
2002 Apariția primului număr al ziarului BM – „BiblioPolis”, din 2002 Revista de biblioteconomie și științe ale informării „BiblioPolis”.
2002 Aniversarea a 125-a a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (12-19 octombrie)
2002 Aprecierea Bibliotecii Municipale cu Distincția internațională „Clasa europeană a calității” în nominalizările „Managerul secolului XXI” și „Instituția secolului XXI” în cadrul Proiectului „Uniunea Europeană – secolul XXI”
2002 Emiterea unui plic poștal aniversar al Bibliotecii Municipale
2002, 1 noiembrie Biblioteca Municipală este inclusă, cu începere de la 1 noiembrie 2002, în lista instituțiilor de o semnificație deosebită pentru societate cu suplimente la salariile de funcție cu mărime de 40 la sută pentru conducători și specialiști și 25 la sută pentru personalul auxiliar (Ordinul Ministerului Culturii nr. 272 din 25 septembrie 2002)
2004 Deschiderea Bibliotecii „Ștefan cel Mare și Sfânt” (reorganizată din biblioteca pentru copii Decebal) în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, Vrancea, România (14 octombrie)
2006 Apariția ziarului „BiblioCity” (din 2009 ziarul apare on-line)
2006 Implementarea proiectului Catalogul partajat al BM.
2006 Introducerea cardului unic de acces la bibliotecă.
2007, 9 mai Inaugurarea Centrului de Informare Europeană (până în 2012).
2007, 11 noiembrie Deschiderea Bibliotecii „Adam Mickiewicz” în parteneriat cu Ambasada Poloniei în Republica Moldova şi Wspolnota Polska (Asociația Comunitatea Poloneză) (11 noiembrie) (reorganizată din Biblioteca pentru copii „Alexandru Donici”) (Decizia Departamentului Cultură al Primăriei Chişinău nr. 219/01-15 din 28.09.2005)
2007, 27 noiembrie Inaugurarea bibliotecii de carte românească „Liviu Rebreanu” (reorganizată din biblioteca pentru copii nr. 18, ulterior Biblioteca „Socoleni”), în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud, România, prin ordinul Direcției Culturii a Primăriei municipiului Chișinău din 26 noiembrie 2007.
2007, 20 februarie Prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 66/15 din 20 februarie 2007 și ordinului nr. 22 din 02.04.2007 a Direcției cultură filialele nr. 4 Cricova, nr. 7 Vadul lui Vodă Copii și adulți, nr. 33 Costiujeni se transmit la balanța primăriilor locale.
2007 Apariția plicului cu timbru al Bibliotecii Municipale la 130 de ani.
2007 Testimoniu de Noblețe nr. 51 oferit Bibliotecii Municipale de către Consiliul de Experți şi Consiliul de Administrație al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova către aniversarea de 130 ani.
2008 Premiul II la categoria „Cel mai durabil și lucrativ parteneriat în promovarea și apărarea drepturilor omului” Bibliotecii Publice de Drept pentru Proiectul „Informează-te și apără-ți drepturile!”, oferit de către Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova.
2009 Înregistrarea logoului BM la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.
2009 Obținerea Certificatului de înregistrare a obiectelor ocrotite de drept de autor şi drepturi conexe asupra Programului „BiblioReferinţe”, oferit de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

 

Anii 2010-2020

2010 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a înregistrat brandul Bibliotecii Municipale cu Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 20912. În temeiul Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI/2008, marca a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor şi a obținut protecția pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 10 ani (30.12.2010).
2010 Înregistrarea la Ministerul Justiției a Publicației periodice BiblioPolis: revistă de biblioteconomie şi științe ale informării cu numărul de identificare de stat – codul fiscal 1010620008842.
2010 Realizarea în parteneriat cu Poșta Moldovei, Uniunea Filateliștilor, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni a plicului Mihai Eminescu 125 ani de la trecerea prin Basarabia; ștampila CAIE 10 ani de la inaugurare, astfel, timp de o zi, Oficiul Poștal nr. 43 a ștampilat toată corespondența; a medaliei Mihai Eminescu 125 ani de la trecerea prin Basarabia (concept și contribuții Victor Crăciun); a plăcii comemorative Omagiu făuritorului limbii şi conștiinței naționale Mihai Eminescu la împlinirea 160 ani de la naștere şi 10 ani de la crearea CAIE (concept și contribuții Victor Crăciun).
2011 Lansarea bazei de date „Monitorul de Chişinău” în cadrul Bibliotecii Publice de Drept.
2011 Utilizarea artefactelor inedite pentru loializarea utilizatorilor și partenerilor (lupă, steguleț, banner, cifra nr.1: Cel mai bun bibliotecar, Cel mai generos donator, Cel mai bun utilizator, Partenerul nr. 1).
2012 Elaborarea Codului serviciilor
2012 Lansarea Colocviilor profesionale de vară pentru bibliotecari „Bibliotecile nu dispar. Se revitalizează, se reinventează…” (19-21 iunie). Invitații primei ediții au fost: dr. Ion Stoica, scriitor, prof. univ. și dr. Liviu-Iulian Dediu, trainer autorizat Titina Dediu.
2012 Organizarea Zilelor FedEx@Hasdeu.
2012 Organizarea Congresului Mondial al Eminescologilor.
2013, 13 iunie Director general al  Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – Mariana Harjevschi.
2013 Trofeul „Open government” oferit de Fundația EIFL.
2014, 28 martie Inaugurarea Centrului de Excelență pentru bibliotecari, constituit în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu" și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundaţiei IREX  Programul Novateca, Asociația Bibliotecarilor din RM.
2014, 7 aprilie Deschiderea Sălii de Literatura în limba engleză în Biblioteca Centrală – proiect realizat în parteneriat cu organizația Moldova AID (SUA).
2014, 6 iulie Lansarea Proiectului „Trolleybook” (realizat în 2014, 2015)
2014, 26 noiembrie Implementarea serviciului de împrumut al cărților pe e-readere.
2014 Fondarea Asociației „Prietenii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
2014, 19 decembrie Trofeul EIFL pentru Inovațiile aduse de Bibliotecile Publice şi Contribuția la Educație, acordat Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, pentru crearea și oferirea unui „spațiu dinamic de învățare, în care copiii au fost stimulați să citească, să participe la activități educaționale și să practice noi abilități în timpul vacanței de vară” în cadrul proiectului Trolleybook.
2014 Testimoniu de laureat în cadrul Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a IV-a, 2014: Locul I „Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii” – Proiectul TROLLEYBOOK.
2015 Biblioteca a aderat la Concursul de lectură Bătălia cărților – un proiect inițiat de Biblioteca Județeană „O. Goga” din Cluj, organizat anual.
Aderarea BM la Programul Novateca, beneficiind de oportunitățile de modernizare prin dotarea cu tehnologii informaționale și fortificarea abilităților bibliotecarilor.
2015, 15 ianuarie În contextul Zilei Naționale a Culturii BM a organizat pentru prima dată activitatea comunitară „Citim Eminescu” – un maraton de lectură publică a operei lui Mihai Eminescu.
2015, 14-22 aprilie Lansarea Săptămânii Creativității și Inovației.
2015 Organizarea Cafenelei biblioteconomice „Chindii profesionale”.
2015 Diplomă Inovation Award – Public libraries contributing to education – „B.P. Hasdeu” Municipal Library for creating a dynamic summer learning centre in a city amusement park, oferită de Fundația EIFL Public Library Innovation Programme, 13th September, 2015, Rima Kupryte, Director EIFL
2016, 11-17 iulie Lansarea Campaniei „Biblioteca Hasdeu Zâmbeşte”.
2016 Serviciul estival Rucsacul de vacanță, apreciat cu locul I la Concursul Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii organizat în cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VI-a.
2016, septembrie Lansarea modulului Circulație a SIB al BM, care a permis automatizarea procesului de împrumut la domiciliu și în bibliotecă a documentelor.
2016, 19 octombrie Organizarea Tarabei serviciilor moderne, care a permis descoperirea potențialului serviciilor oferite de o bibliotecă modernă. 
Lansarea serviciului BiblioTur: descoperim Chișinăul altfel, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
2016, 10 noiembrie Lansarea Campaniei de comunicare a științei „Hora științei”.
2016 Autorizarea Centrului Național de Excelență profesională pentru Bibliotecari (Ordinul nr. 124 din 19 februarie 2016)
2017, 17 septembrie Organizarea Iarmarocului comunității, în cadrul Campaniei naționale de promovare a bibliotecilor publice „Ne vedem la bibliotecă!”, unde au fost prezentate cele mai inovatoare servicii.
2017, 17-19 octombrie În anul aniversării a 140-a a BM „B.P. Hasdeu” au fost organizate evenimentele: Maratonul utilizatorului: Aprinde ZEN-ul din tine!, Bibliotalks: Experiența serviciilor în formatul Ignite.
2018 Inițierea Programului de lectură cu voce tare „Să reauzim povestea” în parteneriat cu Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”.
2018, octombrie Organizarea în premieră a evenimentului „Vocea Utilizatorului”, unde chișinăuienii și-au exprimat opiniile, doleanțele, așteptările referitoare la bibliotecă.
2018, noiembrie Implementarea Programului „Împreună cu bunicii” de alfabetizare și incluziune digitală a persoanelor în etate, inițiat de Primăria mun. Chișinău și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
2019, 1 iunie Lansarea programului estival Provocarea verii: Citește! Descoperă! Creează! pentru copiii din Chișinău, care în 2020 a obținut premiul pentru cel mai bun serviciu estival.
Aderarea la proiectul „101 Basme românești scrise de copii”, inițiat de Biblioteca Metropolitană București pentru copii cu vârstele 7-14 ani (proiect realizat în contextul împlinirii a 101 ani de la „Marea Unire”)
2019, decembrie Biblioteca Municipală a propus utilizatorilor un nou instrument de promovare și descoperire a colecției cu ajutorul catalogului electronic pe o platformă digitală tactilă Raftul virtual.
2019 Organizarea Concursului Premiile BM „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură.
2019 Implementarea Proiectului „În drum spre casă”, organizat în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.
2019 Concursul „Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii inclusiv cu ajutorul tehnologiilor” (Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova): Locul I pentru Programul „Provocarea verii”.
2019, 20 decembrie Donarea Monedei comemorative de 50 de lei Alecu Russo 200 de ani de la naștere (1819-1859), din partea Băncii Naționale a Moldovei în cadrul evenimentului „Moneda comemorativă și jubiliară – valoare și continuitate”
2020 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a reînregistrat brandul Bibliotecii Municipale cu Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 20912.
2020, 31 ianuarie Deschiderea Filialei „Valentin Ignatenco” în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” din Chișinău. Prima bibliotecă publică amplasată în spațiile unui spital, scopul căreia este oferirea accesului la informare și lectură pentru copiii-pacienți.
2020, 19 martie Lansarea inițiativelor civice „Voi stați acasă, noi povestim” și „Lecturi cu voce tare”, care au contribuit la apropierea de carte a cititorilor pe timp de criză pandemică.
2020, 25 martie Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” i-a fost conferită Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri” de către Președintele României, Klaus-Werner Iohannis. 
Oferirea Medaliei Aniversare „Centenarul Marii Uniri” – 1918-2018 – de către Președintele României, Klaus-Werner Johannis Bibliotecii Municipale (Decret nr. 208 din 25.03.2020. Brevet MCMU nr. 28. Nr. crt. 79).
2020, 30 septembrie Lansarea platformei „Evenimente. Programe. Servicii”, (evenimente.hasdeu.md) produs inițiat la Hackathonul HACK4BM din 20 octombrie 2019, disponibil din 2023 pe https://hasdeu.md/ro/evenimente.

 

Anii 2021-

2021, 15 aprilie Lansarea Repozitoriului BM HAPEs.
2021, 23 aprilie Oferirea Distincției de Stat „Ordinul Republicii” dnei dr. Lidia Kulikovski, director adjunct (Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 75-IX din 23 aprilie 2021).
2021, 28 aprilie Instalarea monumentului scriitorului polonez Adam Mickiewicz în preajma Bibliotecii „Adam Mickiewicz”. Sculptor: Veaceslav Jiglițchi.
2021, 18 decembrie Oferirea Trofeului din sticlă din partea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova cu prilejul aniversării a 30 de ani ai ABRM pentru dr. Lidia Kulikovski director adjunct și dr. Mariana Harjevschi, director general BM.
2022, 3-9 ianuarie Implicarea în Proiectul „Cunoaștem orașul cu Moș Crăciun” în colaborare cu Direcția Economie, Comerț și Turism a Primăriei municipiului Chișinău (excursii în troleibuzul turistic)
2022, 28 februarie-12 martie Implicarea bibliotecarii voluntari la centrele de plasament a refugiaților. Campania „Solidari cu Ucraina”
2022, 8 aprilie Deschiderea unui spațiu pentru copiii refugiații din Ucraina la Biblioteca „Lesia Ukrainka” în parteneriat cu Organizația Internațională Non-guvernamentală Isra AID.
2022, 4 mai Lansarea Proiectului cultural „Scriitorii pentru Capitală, Capitala pentru scriitori” în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Moldova
2022, 15 mai Deschiderea unui spațiu pentru copiii refugiații din Ucraina la Biblioteca „Ițic Mangher”, în parteneriat cu organizația britanică de caritate World Jewish Relief (WJR) și Comunitatea Evreiască din Republica Moldova
2022, 18 iulie Lansarea aplicației MPay pentru serviciile bibliotecii
2022, iulie-august Implementarea la Biblioteca Centrală a proiectului „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților", în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Centrul de Drept al Femeilor, finanțat de International Rescue Committee.
2022, 2 iulie-26 august Implementarea la Biblioteca „Adam Mickiewicz” a proiectului de integrare a diasporei polone și ucrainene, în parteneriat cu Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova cu finanțarea din partea Solidarity Fund PL în MD
2022, 19-21 octombrie Organizarea aniversării de 145 ani. Conferința aniversară „O bibliotecă pentru oraș. O bibliotecă pentru fiecare”.
2023 Inaugurarea la Biblioteca Centrală a spațiului sigur pentru femei și copii din cadrul proiectului „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor / Women's Law Center în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și cu suportul financiar al International Rescue Committee.