Despre bibliotecă

Actuala Bibliotecă Municipală a fost inaugurată la 19 octombrie 1877, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească. Biblioteca Municipală oferă acces liber şi echitabil la informaţie, educaţie, idei, opinii, lecturi; încurajează, susține interesul şi libertatea de a cunoaşte; asigură şi dezvoltă servicii moderne şi necesare dezvoltării chişinăuienilor.

Rețeaua BM

Reţeaua formată din 27 de filiale are o arie de cuprindere pe întreg municipiul, creând un ansamblu coerent şi funcţional care formează o instituţie patrimonială de documentare şi cercetare. Bibliotecile românești – „Transilvania” (Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj), „O. Ghibu” (Biblioteca Metropolitană București), „Târgoviște” (Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, Dâmbovița), „Târgu Mureș” (Biblioteca Județeană Mureș, Târgu Mureș), „Alba Iulia” (Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Alba), „Ovidius” (Biblioteca Județeană Ioan N. Roman, Constanţa), „L. Rebreanu” (Biblioteca Județeană George Coșbuc, Bistrița Năsăud), „Maramureș” (Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Baia Mare), „Ștefan cel Mare” (Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu, Focșani). O contribuţie deosebită la valorificarea tezaurului de publicații revine bibliotecilor specializate (Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”) şi Centrului Academic Internaţional Eminescu. Biblioteca Municipală sprijină identitatea şi diversitatea culturală, prin realizarea cu succes a proiectului „Servicii de lectură pentru minorităţile naţionale” din capitală, organizând filiale: de carte şi cultură evreiască „I. Mangher”, rusă „M. Lomonosov”, ucraineană „L. Ukrainka”, bulgară „H. Botev”, găgăuză „M. Ciachir” şi poloneză „A. Mickiewicz”, cu colecţii în limbile respective. O preocupare aparte a Bibliotecii Municipale constă în acordarea de servicii pentru persoanele dezavantajate care, prin cele mai diverse forme şi facilităţi, sunt integrate în activităţile sale.
Vezi informațiile despre filiale: adresa, telefon de contact, programul de activitate
 

Colecții

Profilul Bibliotecii Municipale este universal: de la ediţii de referinţă la monografii, de la beletristică la literatură ştiinţifică, de la cartea de artă la volume pentru copii. Fondul tradiţional şi cel electronic formează un adevărat tezaur naţional şi universal care cuprinde peste 1 mln de volume puse la dispoziţie, fără restricţii, spre consultare tuturor utilizatorilor. 
Află mai multe despre colecția BM
Explorează colecția digitală a BM.
 

Evenimente

Miza pe modalităţile de utilizare – directe (consultarea în săli de lectură sau împrumut la domiciliu), la distanţă (pagina WEB, baze de date, telefon, poşta electronică) şi gratuitatea reuşesc să atragă utilizatori. 
Impactul acestor performanţe – informarea, documentarea, formarea şi educarea utilizatorilor activi cu o mare diversitate de preocupări, categoriile prioritare fiind elevii, studenţii, intelectualii, funcţionarii, cărora li se oferă un sistem complex de servicii pentru instruire şi destindere.
Explorează serviciile și programele bibliotecii

Istoric BM


Actuala Bibliotecă Municipală a fost inaugurată la 19 octombrie 1877, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească.
Află mai multe despre istoricul BM

Profesional

Anual Biblioteca Municipală organizează evenimente cu caracter profesional: conferințe, colocvii profesionale de vară.
Explorați evenimentele profesionale