News

2024
25 Jan,
11:34
Zina Izbaș
\ blog

Anunțată mai devreme, ieri a avut loc conferința eminesciană cu participarea activă a unui grup de profesori și elevi din Chișinău, Drochia, Glodeni, Orhei, Tighina și Franța (poeta și magistrul în filosofie, Crina Popescu).

Tinerii de la Chișinău s-au prezentat frumos alături de semenii lor din Orhei, IPLT „Onisifor Ghibu”, discipoli ai profesoarelor de română Doina Doroftei și Angela Patral (director adjunct). Ionela Dogori din clasa a VIII-a și Felicia Suvac din clasa a XII-a au abordat în comunicările lor „Lumina eternă a operei lui Mihai Eminescu”. Dna Raisa Sturza, profesoară de română la Colegiul Național de Coregrafie a ținut să menționeze că prietenia dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă poate servi drept model de susținere și ajutor reciproc.

Continuare