Rules and Regulations

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” oferă acces la servicii și programe.

 

1. Turul și prezentarea bibliotecii pentru public și/sau utilizatori

17. Elaborarea buletinelor de achiziții de documente ale bibliotecii

2. Orientarea și îndrumarea în spațiile biblioteci

18. Instruirea utilizatorilor privind cultura informației

3. Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii

19. Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora

4. Accesul înincinta bibliotecii și/sau de la distanță, la instrumentele de informare despre resursele informaționale și serviciile bibliotecii, inclusiv la catalogul bibliotecii

20.. Organizarea de expoziții ale colecțiilor proprii ale bibliotecii

5. Accesul în cadrul bibliotecii, la resursele informaționale ale acesteia pe diferite suporturi (colecții de documente, baze de date, obiecte)

21. Organizarea programelor și a activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere (întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, dicuții literare, zile de informare, ore a poveștii, mese rotunde etc.)

6. Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, tablete, printere etc.)

22. Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, desbateri)), studiu individual, precum și pentru activități în grup (studiu în grup, clubul temei pentru acasă)

7. Împrumutul și utilizarea documentelor în incinta bibliotecii

23. Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau comunitară, în limitile capacităților tehnico-materiale

8. Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii

24. Expertiza documentelor de bibliotecă posibile de export, serviciu prestat exclusiv de Biblioteca Națională a Republicii Moldova

9. Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)

25. Oferirea, prin intermediul blogului bibliotecii, a informațiilor despre resursele informaționale, servicii și facilitățile oferite

10. Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii, în sediul și la distanță

26. Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentelor bibliotecii

11. Rezervarea echipamentelor de bibliotecă care nu sunt disponibile la momentul solicitării

27. Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorilor prin rețeaua Wi-Fi a bibliotecii

12. Rezervarea echipamentelor bibliotecii (calculatoare, tablete etc.)

28. Oferirea accesului și consultarea bazelor de date create sau achiziționate de bibliotecă

13. Prelungirea, prin telefon, email și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut pentru documentele de bibliotecă

29. Instruirea utilizatorilor cu ajutorul mijloacelor electronice

14. Servicii de referință

30. Organizarea expozițiilor virtuale

15. Elaborarea bibliografiilor în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii

31. Organizarea evenimentelor virtuale

16. Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite32. Consultarea pe loc a documnetelor