Structura și Reţeaua BM Structura BM Director general


Directorul general al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, Chișinău

Mariana Harjevschi

Telefon(oane)

Birou: 373 22 22 33 60

E-mail(uri)

mharjevschi@hasdeu.md

mharjevschi@gmail.com

Experienţa profesională

 

03.06.2013 – prezent

Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu

Bd. Ştefan cel Mare 148, Chişinău, MD 2012, Moldova

Director general

01.06.1997 – 01.08.2000

Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu

Bd. Ştefan cel Mare 148, Chişinău, MD 2012, Moldova

Bibliotecar; Şef serviciu Automatizarea proceselor de bibliotecă

01.09.1999 – prezent

Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova

Str. Mateevici A. 60, Chişinău, MD 2009, Moldova

Lector superior

Cursuri: Legislaţia cu privire la biblioteci (Ciclul I); Tehnologii informaționale și comunicaționale (Ciclul I); Gestiunea informaţiei în societatea contemporană (Ciclul II)

Educaţie

 

2002 - prezent

Universitatea de Stat din Moldova

Str. Mateevici A. 60, Chişinău, MD 2009, Moldova

01.09.2004 – 13.07.2005

School of Library Science, Indiana University

1320 E. 10th St., LI 011, Bloomington, IN 47405-3907

 

Certificate of Completion of the Junior Faculty Development Program, susținut de Guvernul SUA

01.09.1999 – 14.07.2000

Universitatea de Stat din Moldova

Str. Mateevici A. 60, Chişinău, MD 2009, Moldova

Magistru în jurnalism

01.09.1994 – 25.06.1999

Universitatea de Stat din Moldova

Str. Mateevici A. 60, Chişinău, MD 2009, Moldova

Licenţiat în biblioteconomie

07.2000 –08.2000

Central European University, Open Society Institute (cursuri în Cultura informației digitale)

1051 Budapest, Nádor utca 9, Ungaria

04.1997 – 05.1997

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (stagiu academic)

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Proiecte (coordonator)

 

ianuarie, 2013 – curent

“Biblioteca pledează pentru cultura juridică: inspiră, consolidează”, (finanţare Ambasada SUA în RM, prin intermediul Programului de granturi pentru susţinerea iniţiativelor democratice)

noiembrie, 2012 – curent

Building Strong Library Association (Consolidarea Asociaţiilor de Bibliotecari) – implementat prin intermediul ABRM, susţinere financiară IFLA şi Programul Novateca;

mai, 2013 – curent

Bright ideas @ work – implementat prin intermediul Asociaţiei pentru Dezvoltare Creativă (finanţare ENAM) – promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor tinerilor

mai-octombrie, 2010

Şcoala de Vară pentru bibliotecari Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportament (finanţare Fundaţia Soros-Moldova) – instruirea bibliotecarilor în utilizarea strategiilor şi tehnicilor de advocacy;

ianuarie, 2009 – iunie, 2010

Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe. Rolul bibliotecilor (Fundaţia Soros-Moldova) – promovarea legislaţiei naţionale echitabile (includerea excepţiilor şi limitărilor);

decembrie, 2009 – august, 2010

Stop tortura! (finanţare PNUD) – oferirea accesului la informaţia despre drepturile omului, în special privind interdicţia torturii;

decembrie, 2009 – august, 2010

Dreptul tău de a şti: biblioteca te ajută! (finanţare Ambasada Norvegiei în România) – furnizarea accesului la legislaţia ţărilor CSI şi a României prin intermediul bazelor de date specializate;

aprilie, 2009 – noiembrie, 2010

Furnizarea accesului la informaţia juridică pentru persoane vulnerabile: spre o societate democratică (finanţare Ambasada SUA în RM);

mai-septembrie, 2009

Evaluarea contează: de la date la acţiune (finanţare Ambasada SUA în RM) – elaborarea sistemului de evaluare a serviciilor de referinţe BiblioReferinte în cadrul Bibliotecii Municipale B.P.Hasdeu, Chişinău;

ianuarie, 2007 - ianuarie, 2009

În obiectiv – cercetarea în domeniul juridic (Ambasada SUA în RM) – furnizarea accesului la baza de date academico-juridică HeinOnline.

ianuarie-iunie, 2008

Proiect Informează-te şi apără-ţi drepturile! (PNUD) – acces la legislaţia în domeniul pensionării;

mai, 2000 – august, 2003

Public Libraries Mobilising Advanced Networks XT (Comisia Europeană) – instruirea bibliotecarilor din bibliotecile publice în Centrele de Excelenţă Europene.

Afilieri

 

noiembrie, 2012 – prezent

Preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

octombrie, 2009 - noiembrie, 2012

Vice preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

mai, 2011 – iunie, 2013

Membră, Consiliul de Administrare, Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă (Comunitatea Absolvenţilor Programelor SUA)

august, 2009 – august, 2013

Membră, Comisia pentru drept de autor şi probleme juridice, Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecare (sediul: or. Hague, Olanda)

2008 – prezent

Coordonator de ţară, EIFL IP în cadrul Fundaţiei Electronic Information for Libraries Foundation, (sediul: or. Roma, Italia)

2005 – prezent 

Membră, Colegiul de redacţie, Revista BiblioPolis a Bibliotecii Municipale B.P.Hasdeu, Chişinău    

2001 – prezent

Membră, Consiliul de Administraţie, Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu, Chişinău

Membră juriu

 

2012 – 2013

Programul LFP (Legislative Fellows Program), din cadrul Filialei Consiliilor Americane pentru Învățămîntul Internațional din Republica Moldova

2007 - 2008

Proiectul PNUD „Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) în Republica Moldova”, Chişinău

2006 – 2007

Programul Informaţional, Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău

Diplome

 

2012

Premiul Ministerului Culturii în domeniul Biblioteconomiei şi Bibliologiei Ion Madan

2011

Diplomă de onoare, Ministerul Culturii al Republicii Moldova

2010

Diplomă, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Participări conferinţe (internaţionale)

 

15-18 octombrie, 2013

 

27-29 iunie, 2013

 

26-28 aprilie, 2012

Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina de Nord (NCLA 60th Biennial Conference) (finanțare NCLA)

Conferinţa anuală a Asociaţia pentru Supraveghere a Dezvoltării Curriculare (ASCD) (finanțare IREX Ukraina)

Impactul transformator al bibliotecii in comunitate, Tirgu-Mureș, România (finanţare Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu)

13-18 august, 2011

Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all, S IFLA 2011 San Juan, Puerto Rico, IFLA (finanţare IFLA)

14-15 aprilie, 2011

Libraries driving access to knowledge: action for Europe, Hague, Olanda (finanţare Ambasada SUA în RM)

23-27 august, 2010

Libraries create futures: Building on cultural heritage, IFLA 2010 Milan, Italia (finanţare Soros-Moldova)

18-24 august, 2002

Libraries for Life: Democracy, Diversity, Delivery, IFLA 2002 Glasgow, Scoţia (finanţare CILIP)

21 – 22 octombrie, 2002

Annual Course on International Law and Legal Information, New Haven, SUA (finanţare International Association of Law Library)

29 martie - 2 aprilie, 2000

PLA’00 (Public Library Association), Charlotte, N.C.,SUA, (finanţare Fundaţia Soros Moldova)

Participări seminare (internaţionale)

 

27-30 august, 2012

International Young Librarians Academy, Ventspils, Latvia (finanţare IREX)

25-27 octombrie, 2010

Advancing in copyright, advocacy and presentation skills, Cambridge, Anglia (finanţare EIFL)

14 - 19 octombrie, 2002

Training for Law Librarians, Budapest, Ungaria (finanţare COLPI (Constitutional Legal Policy from Budapest, Hungary)

24-25 iunie, 2002

PULMAN  XT Kick off Meeting, Istanbul, Turcia, finanţare Comisia Europeană

18-19 februarie, 2002

PULMAN Evaluation Workshop, Helsinki, Finlanda, finanţare Comisia Europeană

9 - 14 octombrie, 2000

Training for Law Librarians, Moscova, Rusia, finanţare COLPI (Constitutional Legal Policy from Budapest, Hungary

9-19 martie, 2000

PubliCa Training: Library Management, Helsinki, Finlanda, finanţare de SOROS Moldova Foundation)

26 septembrie -3 octombrie, 1999

Training for Law Librarians, Budapest, Ungaria, (finanţare COLPI (Constitutional Legal Policy from Budapest, Ungaria)

1-3 martie, 1999

PubliCa Proposal Writing Workshop, Cluj-Napoca, România (finanţare Comisia Europeană)

Participări şedinţe (internaţionale)

 

12-13 aprilie, 2008

Sesiunea a 21 a Secţiunii Dreptul de autor şi drepturi conexe, Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală, Geneva, Elveţia (finanţare EIFL)

30 mai, 2012

Dreptul de autor pentru creativitate,Parlamentul European, Bruxelles, Belgia (finanţare IFLA)

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza, rusa

Alte competenţe şi aptitudini

Microsoft Office, Aplicaţii de bibliotecă (BiblioReferinţe), SIGA

Permis(e) de conducere

Categoria B