Structure & Network BM structure Deputy directors


Director SERVICII. COMNICARE. PROMOVARE

Elena Butucel

tel.: +373 022 221 185

elena_butucel@hasdeu.md

Prezentări :

Dialog intre generatii


Director STUDII. INOVAȚII

Lidia Kulikovski

tel.: +373 022 221 116

kulikovski.hasdeu@gmail.com

blog: Chindii profesionale

facebook: Lidia Kulikovski

Prezentări: 

1. Training profesional "Loializarea utilizatorului"

2. Tutorial Inovaţia în management

3. Tutorial FedEx@Hasdeu

4. Prezentare Biblioteca se transformă − construiește comunități inteligente

5. Prezentare Paradigma designului în activitatea biblioteconomică

6. Prezentare Capacitatea inovaţională a bibliotecii – Filosofia şi fundamentul schimbării ei

7. Prezentare Fidelizarea utilizatorului = Întărirea brandului sau Managementul relației cu utilizatorii

8. Prezentare Activitatea bibliografică în paginile revistei “BiblioPolis”: 2002-2011


 

Director MONITORIZARE. LOGISTICĂ

Tatiana Coseri

tel. +373 022 278 592

tcoseri@hasdeu.md

Prezentări :

Cultura formării profesionale: oportunităţi de învăţare activă oferite de Buletinul ABRM

Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – filială unde oamenii învaţă şi inovează împreună

Formarea specialistului integrator:aspecte interactive şi creative


Director STUDII. INOVAȚII

Lidia Kulikovski

tel.: +373 022 

kulikovski.hasdeu@gmail.com

Prezentări: 

 

 


Director RESURSE ȘI TEHNOLOGII

Ludmila Panzari

tel.: +373 022 212 730

panza@hasdeu.md

Prezentări :

Expoziție virtuală

Promovarea imaginii bibliotecii publice

Tendinţe noi în dezvoltarea serviciilor


 

 

 

 

 

Experienţă profesională:         

2012-prezent  Director Servicii. Comunicare BM „B.P.Hasdeu”

1993-2012     Director, Biblioteca Publică „Ovidius”, filială a BM „B.P.Hasdeu”

1991-1993     Sef al filialei nr.9 pentru copii a BM „B.P.Hasdeu”

1990-1991     Bibliotecar la filiala nr. 2 a BM „B.P.Hasdeu”

Studii:

2009 – 2011  Studii postuniversitare Universitatea de Stat din Moldova Specialitatea: Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Magistru în comunicare. Teza de master. Evaluarea locului de muncă la Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”.

2011- 2012    Program de formare profesională continuă pentru obţinerea calificării suplimentare la studiile superioare „Parteneriatul social în sfera muncii”, calificare „Negociator în domeniul muncii” (252 ore).

1984 – 1988  Studii universitare Universitatea de Stat din Moldova. Specialitatea: biblioteconomie şi bibliografie. Calificarea: bibliotecar – bibliograf

1972 - 1982   Şcoala medie s. Isacova

Formator la nivel naţional: Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale. Parteneriatul social în sfera muncii

Alcătuitor şi coordonator la ediţiile biobibliograficeOvidius „Publicaţii ovidiene în bibliotecile Chişinăulu: catalog; Sub semnul istoriei: Cărţi vechi şi rare în colecţia Bibliotecii „Ovidius”(sfîrşitul sec. XIX – începutul sec. XX):Catalog; Învăţăturile vieţii: Cugetări şi maxime din opera poetului latin Ovidiu; Alexandru Gromov; Vladimir Rusnac; Victor Dumbrăveanu; Petru Cocârţă; O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama, Nicolae Rusu.

Calificare în domeniul  biblioteconomic - gradul superior de calificare profesională

Afilieri

2000 – prezent  preşedinte al Comitetului Sindical al Direcţiei Cultură mun. Chişinău; membru al comitetului executiv al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din RM

2004 – 2012      membru al consiliului Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din RM

2005 – prezent  membru al Consiliului de Administraţie a BM „B.P.Hasdeu”

2012 – prezent   preşedinte al comisiei Biblioteci Publice a Asociaţiei Bibliotecilor din Republica Moldova

2013 – prezent   membru al Comitetului Consultativ la Programul de Liderizm pentru Bibliotecari, organizatori IREX

2013, iulie – prezent   membru al Comitetului Consultativ la Programul de Dezvoltare Comunitară, organizatori Programul Novateca