Collection

Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, făcând parte din patrimoniul naţional, constituie peste un milion de documente pe diferite suporturi: cărţi, reviste, manuscrise, imagini, muzică tipărită, documente audio-video, mărci, cărţi poştale, tablouri, monede, artefacte - numărul cărora se măreşte anual în medie cu 35 000 documente, peste 25 000 de numere de reviste şi ziare şi peste 100 documente audiovideo. Similar cu colecţia pe suport de hârtie, colecţia digitală (CD-uri, baze de date online, cărţi şi documente digitizate, site-uri) îmbogăţeşte şi modifică modul de căutare şi de accesare a informaţiei.

Colecţia Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, organizată sistematic, pe principii ştiinţifice, cuprinde documente cu caracter enciclopedic şi universal din toate domeniile cunoaşterii, în măsură să satisfacă cerinţele informaţionale, cognitive şi spirituale ale diferitor categorii de populaţie. Ea oferă posibilitatea de a lectura opere clasice şi contemporane, de a face înconjurul lumii, din Portugalia până în Rusia, din India până în America, reflectă istoria şi evoluţia ţărilor, memoria, temperamentul şi gusturile popoarelor etc.

Biblioteca continuă să promoveze o politică de achiziţii patrimoniale, ce permite dezvoltarea colecţiei conform necesi­tăţilor comunităţii chişinăuiene privind: istoria, cultura, etno­grafia şi altă informaţie cu caracter local.

Fotografiile, afi­şele, monedele, medaliile, picturile, lucrările grafice, cărţile poştale, timbrele, înregistrările sonore şi video devin şi ele o parte a patrimoniului, constituind colecţii speciale. Acestea sunt organizate pe subiecte tematice (artă, drept, Hasdeu, Chişinău, Uniunea Europeană, M. Eminescu etc.) şi pe principii lingvistice (inclusiv în limbile minorităţilor naţionale).

Biblioteca colectează şi prezervă documentele vechi şi rare, care în mare parte parvin de la colecţionari sau sunt găsite accidental. Fondul de Carte rară (circa 800 exemplare) este localizat aproape în totalitate la Biblioteca Centrala, precum şi la alte filiale: „M. Lomonosov”, „I. Mangher”, „Ovidius”, „Transilvania”. Cea mai veche carte din colecţia BM datează din anul 1818 - Jérusalem délivrée de Torquato Tasso, editată la Paris.

Amatori şi colecţionari, oameni de ştiinţă şi de cultură, oferind cu generozitate documente excepţionale, au îmbogăţit colecţia patrimonială a bibliotecii. Donaţiile sunt făcute de pro­fesori, ingineri, diplomaţi, scriitori, jurnalişti, biblioteci partenere din România, Rusia, Germania, Bulgaria, Ucraina, Polonia, SUA, Turcia, Israel. Au făcut donaţii şi unele personalităţi ale ştiinţei şi culturii: Alexandru Boldur, Mihai Cimpoi, Zamfira Mihail, Mitzura Arghezi, Ion Şpac, Eugen Doga, Pavel şi Clara Balmuş, Nicolae Romanenco, Ruvim Levin, Aurelia şi Ştefan Lăpuşan, T. Enăchescu, Valeriu Pasat, Teodor Ardelean, Victor Petrescu, Şasa Lupescu etc. Colecţia cărţilor cu autograf (circa 5 000 de exemplare) adaugă valoare atât fondului, cât şi instituţiei bibliotecare.

Colecţiile bibliotecii pot fi identificate în catalogul bibliotecii, achiziţiile noi sunt prezentate în Buletinul intrărilor noi, publicat lunar pe site şi pe blogurile filialelor, iar discuţiile, impresiile pe marginea lor sunt susţinute pe reţelele de socializare.