BiblioPolis, 2017, nr. 4, vol. 67


Din sumarul revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, 2017, nr. 4 (vol. 67): ● la rubrica EDITORIAL : Vlad POHILĂ. Omagieri și consemnări la Centenarul Marii Uniri ● la rubrica STUDII ŞI CERCETĂRI : Mariana HARJEVSCHI. Rolul transformator al bibliotecilor în procesul de educaţie civică; Lidia KULIKOVSKI, Oleg BURSUC, Denis GANEA. Biblioteca modernă. Glosar de termeni uzuali (III). ● la rubrica TEORIE ŞI PRACTICĂ : Liliana JUC. Servicii moderne de bibliotecă: aspecte practice; Elena TARAGAN. Săptămâna ştiinţei la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. ● la rubrica BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” – 140: Valeriu RAŢĂ. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – tezaur de valori culturale al capitalei ; Svetlana VIZITIU. Gînduri aniversare despre bibliotecă; Alexandru MORARU. Săptămâna uşilor deschise la 140 de ani ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.