Bibliotec@ta Programe. Servicii CONNECT PLUS


Connect Plus. Explorează tehnologiile la bibliotecă

Integrarea noilor tehnologii în viața cotidiană impune persoanele să-și actualizeze competențele în mod constant sau să obțină abilități noi pentru a avansa în carieră, a se informa, a comunica la distanță. În acest context bibliotecile care întotdeauna îndeplineau rolul de educare a utilizatorului au dezvoltat servicii de instruire.

Ca răspuns la cererea sporită de formare în domeniul tehnologiilor informaționale a comunității BM a creat oferta de servicii de rețea Connect Plus, care include peste 25 de servicii livrate în 27 de filiale pe parcursul săptămânii conform agendei actualizate lunar. Serviciile de incluziune digitală sunt destinate utilizatorilor de diferite vârste: 15 pentru copii, 10 – adulți, din care 4 – 50+.

Instruirile sunt livrate de bibliotecari-formatori, care au obținut competențe în cadrul instruirilor organizate la CNEP, precum, și de voluntari.

Oferta educațională este structurată în 7 blocuri: Managementul calculatorului și Internetul, constituit din instruiri privind bazele calculatorului, aplicațiile din pachetul Microsoft Office, navigarea pe Internet, utilizarea rețelelor sociale, a platformelor online de comunicare; Dispozitive mobile: tablete, ereadere; Creativitate; E-servicii; E-Carieră; Resurse informaționale și Instruiri pentru persoane de vârsta 50+.