Resurse electronice e-bibliografii Nicolae Titulescu : bibliografie selectivă


 

Nicolae Titulescu

Bibliografie selectivă

 

 

 

 

CUPRINS:  - Prefaţă;  - Tabel cronologic;  - Studiu introductiv;  - ;  - Scrieri personale ale lui Nicolae Titulescu;  - Lucrări aparte;  - Declaraţii, discursuri, scrisori, interviuri;  - Scrieri speciale despre Nicolae Titulescu;  - Monografii, studii şi documente, aprecieri;  - In culegeri

În ediţii periodice;  - Aprecieri;  - Reflecţii şi cugetări;

 

 

Scrieri personale ale lui Nicolae Titulescu

 

Lucrări, discursuri, reflecţii, cuvântări, conferinţe, memorii, declaraţii, documente diplomatice şi confidenţiale

 

Lucrări aparte

 

1.    Basarabia, pământ românesc / Nicolae Titulescu ; ed. îngrijită, st. introd. de dr. în drept Ion Grecescu. – Bucureşti : Rum-Irina, 1992. – 136 p. : fotogr.

Cuprins : I. Memoriu confidenţial trimis de Nicolae Titulescu, regelui Carol al II-lea al României, referitor la istoricul raporturilor româno-sovietice, la începutul anului 1940. – P. 48-101 ; II. Telegrama adresată de N. Titulescu din Paris la 19 iulie 1933 lui Ion Lugoşianu, ambasadorul României la Roma, referitoare la Basarabia. – P. 102-104 ; III. Tratatul de asistenţă mutuală dintre România şi Uniunea Sovietică, parafat di N. Titulescu şi M. Litvinov la Montreux la 21 iulie 1936. – P. 104-106 ; IV. Protocolul adiţionat secret din 23 august 1939 dintre Germania şi Uniunea Sovietică. – P. 106-108 ; V. Nulitatea acordului Molotov – Ribbentrop şi a consecinţelor sale asupra Basarabiei, comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională. – P. 108-125.

 

2.    Discursuri / Nicolae Titulescu ; st. introd., texte alese şi adnot. de Robert Deutsch. – Bucureşti : Ed. ştiinţifică, 1967. – 621 p.

 

3.    Documente confidenţiale / Nicolae Titulescu ; ed. îngrijită, st. introd. şi note de Ion Grecescu. – Bucureşti : Ed. Academiei Române, 1992. – 175 p. : fotogr.

 

4.    Documente diplomatice / Nicolae Titulescu ; red. : prof. univ. G. Macovescu s. a. – Bucureşti : Ed. politică, 1967. – 894 p. : fotogr.

 

5.    Pledoarii pentru pace / Nicolae Titulescu ; ed. îngrijită de George G. Potra şi Constantin I. Turcu ; st. introd. George G. Potra. – Bucureşti : Ed. enciclopedică, 1996. – 727 p. : fotogr.

 

6.    Reflecţii / Nicolae Titulescu ;  cuv. introd. de George Macovescu ; antol., pref., indici şi trad. de Viorica Ungureanu. – Bucureşti : Albatros, 1985. – 166 p.

 

                                                                            Declaraţii, discursuri, scrisori, interviuri

 

                                                                      în culegeri

 

7.    Declaraţia făcută de N. Titulescu corespondentului ziarului „Izvestiia” (19 ianuarie 1935) // Oprea Ion M. O etapă rodnică : din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice. – Bucureşti : Ed. didactică, 1967. – P. 103.

 

8.    Despre intrarea URSS în Liga Naţiunilor :  [interviu acordat presei din Paris de N. Titulescu] // Oprea Ion M. O etapă rodnică : din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice. – Bucureşti : Ed. didactică, 1967. – P. 102.

 

9.    Discurs rostit de Nicolae Titulescu, în calitate de preşedinte, la deschiderea celei de-a 11-a sesiune ordinară a Adunării generale a Societăţii Naţiunilor (10 septembrie 1930) // Scurtu Ioan. Documente privind istoria României între anii 1918-1944 / Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea. – Bucureşti : Ed. didactică şi pedagogică, R.A., 1995. – P. 503-504.

 

10. Discursul lui N. Titulescu ţinut cu prilejul semnării tratatului de definire a agresiunii // Oprea Ion M. O etapă rodnică : din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice. – Bucureşti : Ed. politică, 1967. – P. 96-97.

 

11. Explicaţiile date de Nicolae Titulescu cu privire la atitudinea sa de apărare a poporului etiopean în cadrul Societăţii Naţiunilor în iulie 1936 // Scurtu Ioan. Documente privind istoria României între anii 1918-1944 / Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea. – Bucureşti : Ed. didactică şi pedagogică, R. A., 1995. – P. 512-514.

 

12. Interviu acordat de N. Titulescu ziarului „Dimineaţa” cu privire la semnificaţia reluării relaţiilor diplomatice cu URSS // Oprea Ion M. O etapă rodnică : din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice. – Bucureşti : Ed. didactică, 1967. – P. 101.

 

13. Replica lui Nicolae Titulescu la discursul lui G. Bethlen, preşedintele Partidului Maghiar (3 decembrie 1935) // Scurtu Ioan. Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură. – Bucureşti : Ed. didactică şi pedagogică, R.A., 1995. – P. 224-225.

 

14. Scrisoarea lui M. Litvinov adresată lui N. Titulescu // Oprea Ion M. O etapă rodnică : din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice. – Bucureşti : Ed. didactică, 1967. – P. 99.

 

15. Scrisoarea lui N. Titulescu adresată lui M. Litvinov // Oprea Ion M. O etapă rodnică : din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice. – Bucureşti : Ed. didactică, 1967. – P. 98.

 

 

 

 

Scrieri speciale despre Nicolae Titulescu

 

Monografii, studii şi documente, aprecieri

 

1.    Bacon, Walter M. jr. Nicolae Titulescu şi politica externă a României. 1933-1934 / trad. de Cosmin Dobrinescu, cuv. înainte de Valeriu Florin Dobrinescu şi Kurt W. Treptow. – Iaşi : Institutul European, 1999. – 319 p.

Cuprins : Cuvânt înainte. – P. 7-17 ; Prefaţa autorului. – P. 17-21 ; Introducere. – P. 21-36 ; Al doilea portofoliu la Ministerul de Externe 1932. – P. 41-46 ; Pactul de organizare a Micii Antante. – P. 49-60 ; Politică internă, ianuarie –mai, 1933. – P. 65-69 ; Lupta împotriva Pactului celor Patru Puteri. – P. 71-84 ; Relaţii sovietico-române în 1933. Convenţia pentru definirea agresorului. – P. 93-102 ; Formarea Antantei Balcanice. – 107-123 ; Politica internă, noiembrie 1933 – ianuarie 1934. – P. 135-145 ; Restabilirea relaţiilor diplomatice cu Rusia Sovietică 1934. – P. 153-159 ; Politica internă – 1934 ; Relaţiile româno-germanice, 1933-1934. – P. 170-192 ; Relaţiile româno-franceze, 1934. – P. 201-210 ; Relaţiile româno-polone, 1934. – P. 215-220 ; Mica Antantă, 1934. – P. 223-231 ; Consolidarea Antantei Balcanice, 1934. – P. 235-240 ; Pactele franco-sovietice şi cehoslovaco-sovietice. – P. 243-256 ; Anii 1935-1936. – P. 263-281 ; Epilog. – P. 293-295 ; Bibliografie. – P. 297-311 ; Indice de nume. – P. 311-317.

 

2.    Dobrinescu, Valeriu Florin. Nicolae Titulescu şi Marea Britanie / Valeriu Florin Dobrinescu. – Iaşi : Ed. Moldova, 1991. – 217 p.

Cuprins : În loc de prefaţă. C. Vişoianu – Nicolae Titulescu (Elemente pentru un portret). – P. 1-5 ; Titulescu şi Europa. – P. 5-59 ; Documente. – P. 59-205 ; Indice de nume. – P. 205-215 ; Rezumat în limba engleză. – P. – 215-217.

 

3.    Grecescu, Ion. Nicolae Titulescu / Ion Grecescu. – Bucureşti : Ed. politică, 1980. – 263 p.

Cuprins : Prefaţă. – P. 9-13 ; Introducere. – P. 13-17 ; Capitolul I. Condiţiile istorice în care s-a format gândirea juridico-politică şi filozofică a lui Nicolae Titulescu şi trăsăturile dominante ale personalităţii sale. – P. 17-39 ; Capitolul II. Nicolae Titulescu despre rolul şi finalitatea dreptului internaţional. – P. 40-64 ; Capitolul III. Contribuţia lui Nicolae Titulescu la afirmarea şi fundamentarea principiilor generale ale dreptului internaţional. – P. 65-130 ; Capitolul IV. Gândirea diplomatică a lui Nicolae Titulescu şi trăsăturile ei fundamentale. – P. 131-230 ; Concluzii. – P. 231-233 ; Indici. – P. 233-255 ; Cuprinsuri în limbi străine. – P. 255-263.

 

4.    Launay, Jaques de. A cincea valiză : Titulescu şi Europa / Jaques de Launay ; versiune românească de Stelian Ţurlea. – Bucureşti : Ed. AGNI, 1993. – 158 p.

Cuprins : Capitolul I. Un portret psihopolitic. – P. 5-17 ; Capitolul II. O concepţie paneuropeană de securitate. – P. 17-137 ; Capitolul III. Ultimii ani ai lui Titulescu. – P. 137-145 ; Capitolul IV. A cincea valiză. – P. 145-149 ; Referinţe bio-bibliografice. – P. 149-158.

 

5.     Mari figuri ale diplomaţiei româneşti : Nicolae Titulescu / colectiv de coordonare: Aurel Duma, Dumitru Aninoiu, Vasile Şandru, Constantin I. Turcu ; studiu introductiv Ştefan Andrei. – Bucureşti : Editura politică, 1982. – 306 p.

Din cuprins : Memoria lui Titulescu în contextul vieţii politice contemporane (prof. univ. dr. doc. Mihnea Gheorghiu). – P. 23-27 ; Titulescu văzut de contemporani (Valentin Lipatti). – P. 36-49 ; Nicolae Titulescu – apărător al unităţii, independenţei şi suveranităţii naţionale (dr. Mircea Muşat, dr. V. Arimia). – P. 49-68 ; Nicolae Titulescu şi reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale (dr. Ioan Voicu). – P. 165-195.

 

6.     Năstase, Adrian. Nicolae Titulescu – contemporanul nostru / Adrian Năstase. – Bucureşti : Fundaţia Europeană Titulescu, 1995. – 445 p.

Cuprins : Cuvânt înainte. – P. 5-9 ; Prefaţă. – P. 9-13 ; Studii şi lucrări. – P. 13-48 ; Reuniuni omagiale. – P. 49-74 ; Repatrierea. – P. 75-86 ; Fundaţia Europeană Titulescu. – P. 87-164 ; Ecouri în presă. – P. 162-218.

 

7.    Nicolae Titulescu / Studiu introductiv, texte alese, traduceri dr. Ion Grecescu. – Bucureşti : Editura politică, 1982. – 252 p.

Din cuprins : Introducere (Ion Grecescu). – P. 9-35 ; Aprecieri. Nicolae Titulescu, diplomat român de prestigiu internaţional (George Macovescu). – P. 39-52 ; O celebritate reală românească: Nicolae Titulescu, laureat al Premiului Nobel pentru pace (René Cassin). – P. 53-55 ; Un mare dialectician al păcii (G. G. Potra). – P. 66-80 ; Un soldat al păcii : Nicolae Titulescu (Jean Thouvenin). – P. 91-93 ; Evocări. O personalitate marcantă a diplomaţiei româneşti (Mircea Maliţa). – P. 99-106 ; Un aspect mai puţin cunoscut al personalităţii lui Nicolae Titulescu (Ion Christu). – P. 122-124 ; Nicolae Iorga şi Nicolae Titulescu (Gh. Buzatu). – P. 157-161 ; Testamentul politic al lui Nicolae Titulescu (Grigore Geamănu). – P. 169-178 ; Un mesaj românesc al raţiunii şi păcii în lumea interbelică (Cristian Popişteanu).- P. 178-185 ; Amintiri. Amintiri despre Nicolae Titulescu (Lucian Blaga). – P. 185-192 ;  Amintiri despre Nicolae Titulescu (P. Constantinescu-Iaşi). – P. 195-199 ; Portret (Savel Rădulescu). – P. 219-227 ; Un remarcabil diplomat european (Acad. I. M. Maiski). – P. 227-232 ; A fost poate cel mai mare diplomat al timpului său (A. F. Frangulis).

 

8.    Oprea, Ion M. Nicolae Titulescu / Ion M. Oprea. – Bucureşti : Editura ştiinţifică, 1966. – 406 p.

Cuprins : Capitolul I. Personalitatea lui Nicolae Titulescu. – P. 5-18 ; Capitolul II. Consideraţii generale privind activitatea ştiinţifică şi didactică a lui Nicolae Titulescu. – P. 19-47 ; Capitolul III. Poziţia lui Nicolae Titulescu faţă de principalele probleme interne ale României (1905-1921). – P. 48-86 ; Capitolul IV. Principiile şi metodele politicii externe promovate de Nicolae Titulescu. – P. 87-115 ; Capitolul V. Apărător al intereselor naţionale ale României la Paris şi Londra. – P. 116-167 ; Capitolul VI. Situaţia internaţională a României în perioada crizei economice (1929-1933). – P. 168-190 ; Capitolul VII. Securitatea colectivă şi activitatea diplomatică a lui Nicolae Titulescu. – P. 191-274 ; Capitolul VIII. Activitatea antifascistă şi antirevizionistă a lui Nicolae Titulescu. – P. 275-340 ; Capitolul IX. Îndepărtarea lui Nicolae Titulescu din Guvern. – P. 341-366 ; Capitolul X. Ultimii ani ai vieţii şi activităţii lui Nicolae Titulescu. – P. 367-384 ; Indice general. – P. 385-394 ; Rezumat în limba franceză. – P. 395-399 ; Rezumat în limba engleză. – P. 400-404.

 

9.     Titulescu şi strategia păcii : [studii şi documente] / cuvânt înainte de Mihnea Gheorghiu ; coord. : Gh. Buzatu. – Iaşi : Junimea, 1982. – 563 p. : fotogr.

Cuprins : Cuvânt înainte – La centenarul naşterii lui Nicolae Titulescu / Mihnea Gheorghiu. – P. 11-17 ; Introducere / Gh. Buzatu. – P. 17 ; Capitolul I. Coordonatele activităţii diplomatice a lui Nicolae Titulescu în perspectiva istoriografică / dr. I. Agrigoroaei. – P. 19-55 ; Capitolul II. Nicolae Titulescu – patriot şi diplomat de renume mondial / dr. Mircea Muşat. – P. 55-69 ; Capitolul III. Fundamentele strategiei păcii. (“Jurnalul” lui Nicolae Titulescu). – P. 69-87 ; Capitolul IV. N. Titulescu – promotor al lărgirii relaţiilor externe ale României (Constantin I. Turcu). – P. 87-101 ; Capitolul V. Dimensiuni economice şi financiare ale activităţii lui N. Titulescu (dr. I. Saizu, dr. Emilian Bold). – P. 101-133 ; Capitolul VI. N. Titulescu şi rolul puterilor mici în viaţa internaţională contemporană (dr. I. Ciupercă). – P. 133-159 ; Capitolul VII. N. Titulescu şi Liga Naţiunilor (dr. D. Şandru, dr. Constantin Buşe, dr. N. Z. Lupu). – P. 159-219 ; Capitolul VIII. Interesele păcii şi drepturile României în dezbatere parlamentară (dr. Gh. I. Florescu). – P. 219-233 ; Capitolul IX. Poziţia partidelor politice faţă de activitatea diplomatică a lui N. Titulescu (1932-1936) (dr. Ioan Scurtu). – P. 233-253 ; Capitolul X. N. Titulescu şi problema strâmtorilor Mării Negre (dr. Ilie Seftiuc). – P. 253-275 ; Capitolul XI. Un eşec al păcii globale : demiterea lui N. Titulescu (George G. Potra, dr. Gh. Buzatu, dr. Valeriu Dobrinescu, N. Dascălu). – P. 275-329 ; Capitolul XII. Noi documente străine privind activitatea diplomatică a lui N. Titulescu (dr. Valeriu Dobrinescu). – P. 329-349 ; Capitolul XIII. N. Titulescu şi strategia păcii : o bibliografie (dr. Valeriu Dobrinescu, dr. Gh. Buzatu). – P. 349-363 ; N. Titulescu şi strategia păcii : documente (ed. Gh. Buzatu, A. Kareţchi, ed. Valeriu Dobrinescu, ed. Vasile Matei, ed. D. Ivănescu, Emil Popescu). – P. 363-489.

 

10. Turcu, C. I. Nicolae Titulescu în universul diplomaţiei păcii / C. I. Turcu, I. Voicu ; cuvânt înainte de prof. Jacques Freymond. – Bucureşti : Ed. politică, 1984. – 450 p.

Cuprins : Cuvânt înainte. – P. 7-9 ; Notă asupra ediţiei. – P. 9-11 ; Capitolul I. O ctitorie diplomatică. – P. 11-123 ; Capitolul II. Universalizarea relaţiilor de prietenie şi colaborare. – P. 124-247 ; Capitolul III. Diplomaţia şi dreptul păcii. – P. 248-312 ; Capitolul IV. Punţi peste veacuri. – P. 313-347 ; Capitolul V. Modernitatea unor valori morale. – P. 348-370 ; Nicolae Titulescu. Repere biografice şi ale activităţii diplomatice. – P. 371-393 ; Bibliografie. – P. 394-439 ; Indice. – P. 430-448.

 

 

In culegeri

 

Anul 1929 [adnotare] // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 9-14.

 

Anul 1930 // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 15-28.

 

Anul 1931 // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humaniras, 1991. – P. 29-289.

 

Anul 1932 // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 290-306.

 

Anul 1934 // Gafencu Grigore. Însenmnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 307-325.

 

Anul 1935 // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 326-332.

 

Anul 1936 // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 333-335.

 

Anul 1939 // Gafencu Grigore. Însemnări politice (1929-1939). – Bucureşti : Humanitas, 1991. – P. 333-347.

 

Arbitrajul lui Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Editura Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 85-86.

 

Aspecte ale relaţiilor româno-sovietice în perioada interbelică : [adnotare] // Constantin Ion. România, marile puteri şi problema Basarabiei. – Bucureşti : Ed. enciclopedică, 1995. – P. 27-40.

 

Atitudinea mea faţă de gazetarii englezi : supărarea lui Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 10. – P. 95.

 

Atmosfera ce mi se crease la Paris de Titulescu şi de către adversarii mei de la Bucureşti // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Editura Machiavelli, 1997. – Vol. 10. – P. 48.

 

Cea din urmă palinodie : Titulescu la mine în ziua de 18 aprilie // Argetoianu Conatantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol.  9. – P. 207.

 

Chemarea lui Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 174-175.

 

Dialog Titulescu – Litvinov şi Titulescu – Leon Blum // Popişteanu Cristian. România şi Antanta Balcanică : momente şi semnificaţii de istorie diplomatică. – Bucureşti : Ed. politică, 1968. – P. 176-182.

 

Duca şi Titulescu evocă amintiri politice // Puşcariu Sextil. Memorii. – Bucureşti : Minerva, 1978. – P. 736-738.

 

Formula Titulescu abandonată // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 208-209.

 

Insist pentru Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 173.

 

Maliţa Mircea. Diplomaţia românească în perioada interbelică : [adnotare] // Reprezentanţele diplomatice ale României : în 3 vol. – Bucureşti : Ed. politică, 1971. – Vol. 2. – P. 5-28.

 

Marea recepţie a lui Titulescu : [adnotare ]// Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 10. – P. 129.

 

Mă cert cu Titulescu şi mă împac // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 10. – P. 135.

 

Mă împac cu Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. P. 214-215.

 

Mecanismul de organizare a Antantei Balcanice : [adnotare] // Popişteanu Cristian. România şi Antanta Balcanică : momente şi semnificaţii de istorie diplomatică. – Bucureşti : Editura politică, 1968. – P. 151-157.

 

Nicolae Titulescu (1882-1941) // Andrei Nicolae. Timpul începutului. – Craiova : Aius, 1996. – P. 205-214.

 

Nicolae Titulescu // Arghezi Tudor. Scrieri : în 40 de volume. – Bucureşti : Editura Minerva, 1983. –Vol. 33. – P. 83-84.

 

Nicolae Titulescu // Blaga Lucian. Opere : în 2 vol. – Ch. :  Ştiinţa, 1995. – Vol. 2. – P. 419-430.

 

Nicolae Titulescu // Bodunescu Ion. Diplomaţia românească în slujba independenţei : în 3 vol. – Iaşi : Junimea, 1984. – Vol. 3. – P. 208-218.

 

Nicolae Titulescu // Ghibu Onisifor. Oameni între oameni. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1990. – P. 310-340.

 

Nicolae Titulescu : [date biogr.] // Hart Michael H. 100 de personalităţi din toate timpurile care au influenţat evoluţia omenirii. – Bucureşti : Ed. Lider ; Ed. Sirius, 2004. – P. 329-331.

 

Nicolae Titulescu // Lipatti Valentin. Lumea în tranziţie : cronici de politică externă. – Bucureşti : Globus, 1995. – P. 21-23.

 

Nicolae Titulescu  Romania's Minister of Foreign Affairs (1932-1936) // Scurtu Ioan. Studii de istorie. – Bucureşti : Ars Docendi, 2002. – P. 538-543. – În lb. en.

 

Nicolae Titulescu : argumente fundamentale împotriva politicii Ungariei de revizuire a frontierilor (1934) // Scurtu Ioan. Documente privind istoria României între anii 1918-1944 / Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea. – Bucureşti : Ed. didactică şi pedagogică, R.A., 1995. – P. 662-663.

 

Nicolae Titulescu : raportul între ştiinţă şi politică în activitatea sa, necesitatea unei orientări limpezi în gândirea juridică (1937) // Scurtu Ioan. Documente privind istoria României între anii 1918-1944 / Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea. – Bucureşti : Editura didactică şi pedagogică, R. A., 1995. – P. 639-640.

 

Nicolae Titulescu, marele european // Mureşanu Camil. Naţiune, naţionalism, evoluţia naţionalităţilor. – Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1996. – P. 230-238.

 

Nicolae Titulescu, meteoritul de aur de pe cerul diplomaţiei mondiale // Andreiţă Lia-Maria. Tradiţii ale gândirii politico-juridice româneşti. – Bucureşti : Ed. didactică şi pedagogică, 1998. – P. 205-258.

 

Nicolas Titulesco // Vacaresco Hélène. Une grande européenne. – Bucarest : Éditions de la Fondation Culturelle Roumaine, 1996. – P. 152-154. – În lb. fr.

 

O încercare neînţeleasă şi nesprijinită : [adnotare] // Iorga Nicolae. O viaţă de om aşa cum a fost : în 4 vol. – Bucureşti : Minerva, 1981. – Vol. 4. – P. 204-214.

 

Previn pe Titulescu despre iminenta schimbare de regim // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 142-143.

 

Proiectele lui Titulescu de răspuns la Nota ungurilor ce propuneau negocieri directe în chestiunea optanţilor şi la Nota franceză prin care ni se cerea adeziunea la Pactul Kellog // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 8 – P. 206-213.

 

Propun Regelui pe Titulescu în fruntea Guvernului „nostru” // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 127-128.

 

Protocolul semnat de Nicolae Titulescu şi Maksim Litvinov privind pactul de asistenţă mutuală între România şi U.R.S.S. (21 iulie 1936) // Scurtu Ioan. Documente privind istoria României între anii 1918-1944 / Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea. – Bucureşti : Ed. didactică şi pedagogică, R.A., 1995. – P. 515.

 

Regele consimte la un Guvern Titulescu şi mi-o spune la o partidă de bridge // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : vol. 11. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 173-174.

 

Regele vrea să numească pe Titulescu ministru de externe : Iorga refuză // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 219-220.

 

Relaţiile internaţionale ale României în perioada anilor 1920-1936 : [adnotare] // Şuţa Ion. România la cumpăna istoriei : August '44. – Bucureşti : Ed. ştiinţifică, 1991. – P. 29-41.

 

Relaţiile politice şi economice ale Marii Britanii cu România 1920-1938 : [adnotare] // Funderburk D. B. Politica Marii Britanii faţă de România 1938-1940. – Bucureşti : Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1983. – P. 21-60.

 

Relaţiile României cu Uniunea Sovietică. 1920-1939 : [adnotare] // Scurtu Ioan. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998 / Ioan Scurtu, Dumitru Almaş, Armand Goşu, ... – Bucureşti : Semne, 1998. – P. 180-202.

 

Reparaţiile orientale. Evoluţia lor de la Conferinţa păcii la planul Young : [adnotare] // Bold Emilian. De la Versailles la Lausanne (1919-1932) : Activitatea diplomaţiei româneşti în problema reparaţiilor de război. – Iaşi : Junimea, 1976. – P. 92-118.

 

Sosirea lui Titulescu cu alai // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 191.

 

Supărarea lui Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machaivelli, 1997. – Vol. 9. – P. 129-130.

 

Titulescu : ministrul duşmanului // Sturdza Mihail. România şi sfârşitul Europei : amintiri din ţara pierdută. – Alba Iulia : Fronde, 1994. – P. 49-118.

 

Titulescu îmi face lecţie şi program // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 10. – P. 91.

 

Titulescu îşi dă fustele peste cap şi 12 zile îşi bate joc de toată lumea şi de Rege // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 198-199.

 

Titulescu se chercheleşte // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1991. – Vol. 10. – P. 130.

 

Titulescu şi Franţa // Igiroşianu I. Fărâme de la un festin. – Bucureşti : Eminescu, 1991. – P. 57-86.

 

Titulescu şi Iorga două cazuri patologice // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 217-218.

 

Titulescu şi memoriul meu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed. Machiavelli, 1997. – Vol. 9. – P. 85.

 

Titulescu şi presa străină // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Editura Machiavelli, 1997. – Vol. 8. – P. 221-223.

 

Titulescu, Nicolae : [1882-1941] // Dicţionar enciclopedic român : în 4 vol. – Bucureşti : Ed. politică, 1966. – Vol. 4. – P. 672-673.

 

Titulescu, Nicolae // Enciclopedia marilor personalităţi : din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului : în 3 vol. – Bucureşti : Ed. Geneze, 2001. – Vol. 3. – P. 369-372.

 

Titulescu, Nicolae : [date biogr.] // Mic dicţionar enciclopedic. – Bucureşti : Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1986. – P. 1751.

 

Titulescu, Nicolae // Predescu Lucian. Enciclopedia României Cugetarea : Material românesc, oameni şi înfăptuiri. – Bucureşti : Ed. Saeculum ; Ed. Vestala, 1999. – P. 853.

 

Titulescu, Nicolae :  (1882-1941; n. Craiova) // Dicţionar enciclopedic ilustrat Junior. – Ch. : Cartier, 2004. – P. 1528-1529.

 

Ultimile acţiuni diplomatice în problema reparaţiilor. Moratoriul Hoover şi Conferinţa de la Lausanne // Bold Emilian. De la Versailles la Lausanne (1919-1932) : Activitatea diplomaţiei româneşti în problema reparaţiilor de război. – Iaşi : Junimea, 1976. – P. 166-190.

 

Vintilă şi Titulescu // Argetoianu Constantin. Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri : în 11 vol. – Bucureşti : Ed.  Machiavelli, 1997. – Vol. 8. – P. 159-160.

 

În ediţii periodice

 

 

1.    Aghnides, Thanassis. Nicolae Titulescu, aşa cum l-am cunoscut // Magazin istoric : rev. de cultură istorică. – 1968. – Nr 4 (13). – P. 76-77.

2.    Andrei, Ştefan A. Titulescu în contemporaneitate // Magazin istoric : rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 3 (180). – P. 8. 

3.    Bacon, Walter jr. Nu cer lumii decât să mă lase să o iubesc şi să o servesc // Magazin istoric : rev. de cultură istorică. – 1974. – Nr 2 (83). – P. 59-60. 

4.    Bois, Pierre du. Titulescu – un destin nemeritat // Magazin istoric : rev. de cultură istorică. – 1992. – Nr 8 (305). – P. 51-53. 

5.    Botar, Dumitru. Întâmplări cu Nicolae Titulescu // Magazin istoric : rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 7 (184). – P. 21.  

6.    Brăiloiu, Laura. Artizan al operei de pacificare// Magazin istoric : rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 7 (184). – P. 22. 

7.    Buzatu, Gh. Nicolae Titulescu and European Disarmament // Anuarul Institutului de Istorie şi Arhiologie „A. D. Xenopol”. – 1984. – Vol. XXI. – P. 53-60. 

8.    Cernatoni, Alexandru. Expoziţie Nicolae Titulescu // Magazin istoric de cultură istorică. – 1982. – Nr 4 (181). – P. 35.  

9.    Cojocaru, Ionuţ. Prea mare pentru o politică aşa de mică  // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2006. – Nr 5 (470). – P. 39-40. 

10. Coposu, Corneliu. Iuliu Maniu – Nicolae Titulescu : o trainică prietenie // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1991. – Nr 7 (292). – P. 11-14. 

11. Dimitriu, Paul. Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2004. – Nr 10 (451). – P. 4 

12. Dobre, Alexandru. Nicolae Titulescu la Academia Română // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1985. – Nr 4 (216). – P. 33-35.

13. Gâlmeanu, Pompiliu. Din nou despre “misterul” celei de-a cincea valize a lui Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1993. – Nr 7 (316). – P. 66-71. 

14. Geamănu, Grigore. Testamentul politic al lui Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1981. – Nr 9 (174). – P. 8-11. 

15. Grecescu, Ion. Dr. Petru Groza către Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1983. – Nr 3 (192). – P. 33. 

16. Grecescu, Ion C. Ultima dorinţă a lui Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1981. – Nr 3 (168). – P. 61. 

17. Grigorescu, Ioan. Spectacolul lumii. Titulescu şi conştiinţa Europei (I) // Luceafărul. – 1981. – Nr 39. – P. 7. 

18. Grigorescu, Ioan. Titulescu şi conştiinţa Europei (III) : “Sunt un animal cu memorie şi nu pot să uit…” // Luceafărul. – 1981. – Nr 42. – P. 8. 

19. Grigorescu, Ioan. Titulescu şi conştiinţa Europei (IV) : “O adresă întâmplătoare” // Luceafărul. – 1981. – Nr 43. – P. 8. 

20. Grigorescu, Ioan. Titulescu şi conştiinţa Europei (V) : “Mintea lui mergea călare, a noastră mergea pe jos…” // Luceafărul. – 1981. – Nr 44. – P. 8. 

21. Hâncu, Dumitru. Nicolae Titulescu – “Întotdeauna Germania a înţeles cel mai bine România” // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1996. – Nr 9 (354). – P. 57-61. 

22. Hîncu, Dumitru. 1920-1928 : Stresemann, Titulescu şi normalizarea relaţiilor româno-germane // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1993. – Nr 1 (310). – P. 51-58. 

23. Iacovachi, Al. Amintirile unui om liber// Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1993. – Nr 12 (321). – P. 44-48. 

24. Igiroşianu, I. Secvenţe retrospective // Secolul 20 : Rev. de literatură universală. – 1966. – Nr 3. – P. 120-123. 

25. Ivănescu, I. Întâmplări cu Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 7 (184). – P. 21-22. 

26. Launay, Jaques de. Misterul celei de-a cincea valize a lui Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1992. – Nr 4 (301). – P. 35-36. 

27. Launay, Jaques de. Nicolae Titulescu – omul // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 1 (178). – P. 33-37.

28. Lăcustă, I. Paris, iunie 1937. Întrevederi necunoscute Titulescu Maniu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1995. – Nr 6 (339). – P. 26-29. 

29. Lipatti, Valentin. Dialogul Titulescu – Litvinov // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1987. – Nr 12 (249). – P. 44-47. 

30. Lipatti, Valentin. Titulescu văzut de contemporani // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 4 (181). – P. 14-16. 

31. Livezeanu, Octav. Marele diplomat împotriva dezmăţului legionar // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1974. – Nr 2 (83). – P. 58-59.  

32. Macovescu, George. Un mesager al culturii româneşti // Manuscriptum. – 1978. – Nr 3 (32). – P. 111-113. : fotogr. 

33. Martin, Jean. Amintiri de pe malul lacului Léman // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1980. – Nr 6 (159). – P. 27-29. 

34. Micu, Filip. Titulescu şi 1907 // Luceafărul. – 1967. – Nr 7 (251). – P. 1. 

35. Moga, Vlad-Andrei. Fundaţia Europeană Titulescu : Şase ani pentru Europa // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1997. – Nr 3 (360). – P. 76. 

36. Moisuc, Viorica. De la un război la altul  // Dosarele istoriei. – 2002. – Nr 3 (67). – P. 31-36. 

37. Moisuc, Viorica. Un mare slujitor al Europei // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 6 (183). – P. 18-20. 

38. Oprea, I. M. Iulie 1936 : Titulescu – Litvinov. O pagină a relaţiilor româno-sovietice // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1967. – Nr 1. – P. 35-38. 

39. Oprescu, G. Prestigiu european : Titulescu la Londra, Paris şi Geneva cu Valéry, Harriot, Guilbert Murray // Secolul 20 : Rev. de literatură universală. – 1966. – Nr 3. – P. 107-113. :  fotogr. 

40. Pavelescu, Ion. Jaques de Launay “Titulescu şi Europa” // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1977. – Nr 1 (118).- P. 29. 

41. Popescu-Puţuri, Ion. Nicolae Titulescu şi epoca sa // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 5 (182). – P. 6-9. 

42. Popişteanu, Cristian. Titulescu la Londra // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 8 (185). – P. 22. 

43. Potra, George G. 2000 de documente Titulescu inedite : Vintilă Brătianu şi problema reparaţiilor de război // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2003. – Nr 5 (434). – P. 13-16. 

44. Potra, George G. 2000 de documente inedite : Stelian Popescu către Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2003. – Nr 6 (435). – P. 21-23.  

45. Potra, George. G. 2000 de documente Titulescu inedite : Citta Davila despre imaginea externă a României // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2003. – Nr 7 (436). – P. 48-50. 

46. Potra, George G. 2000 de documente Titulescu inedite : Academicienii scriu unui prieten fidel // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2003. – Nr 8 (437). – P. 69-71. 

47. Potra, George G. 28-29 august 1936. În culisele “cazului” Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1969. – Nr 9 (30). – P. 50-54. 

48. Potra George G. Extensoare pentru inimă şi spirit // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 8 (185). – P. 18-21. 

49. Potra, George G. Ion Antonescu nu răspunde la scrisoarea lui Titulescu // Dosarele Istoriei. – 2002. – Nr 3 (67). – P. 37-45.

50. Potra, George G. 1941 : înmormântarea n-a putut avea loc acasă // Dosarele Istoriei. – 2002. – Nr 3 (67). – P. 46-49. 

51. Potra, George G. 14 august 1936. Nicolae Titulescu – Pierre Cot. Multiplele consecinţe ale unui demers personal // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1979. – Nr 10 (151). – P. 42-46. 

52. Potra, George G. Titulescu alături de sfinţi (Într-o frescă necunoscută din Addis-Abeba) // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2005. – Nr 11 (464). – P. 63-64. 

53. Potra, George G. Un mare dialectician al păcii // Secolul 20 : Rev. de literatură universală. – 1966. – Nr 3. – P. 124-133. : fotogr. 

54. Potra, George G. Pledoarii româneşti pentru pace (Nicolae Titulescu) / George G. Potra, Constantin I.  Turcu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 2 (179). – P. 6-9. 

55. Preda, Dumitru. Nicolae Titulescu primul ministeriat la afacerile străine // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2002. – Nr 3 (420). – P. 13-16. 

56. Rădulescu, Savel. 1932. Împreună cu Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1994. – Nr 8 (329). – P. 59-63. 

57. Rădulescu, Savel. 1937. Împreună cu Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1994. – Nr 9 (330). – P. 34-39. 

58. Rădulescu, Savel. Portret  // Secolul 20 : Rev. de literatură universală. – 1966. – Nr 3. – P. 115-118. : fotogr. 

59. Roman, Valter. Dimitri Manuilski şi Maksim Litvinov despre Nicolae Titulescu // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1982. – Nr 9 (186). – P. 49. 

60. Rüstu Aras, Tevfik. Din memoriile unui diplomat. În slujba înţelegerii între popoare // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1972. – Nr 8 (65). – P. 68-70. 

61. Scurtu, Ioan. Nicolae Titulescu : activitatea diplomatică // Dosarele Istoriei. – 2002. – Nr 3 (67). – P. 8-14. 

62. Scurtu, Ioan. Titulescu : viaţa şi activitatea politico-diplomatică : (repere cronologice) // Dosarele Istoriei. – 2002. – Nr 3 (67). – P. 4-7. 

63. Xeni, Constantin. Amintiri despre Nicolae Titulescu : [I] // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2002. – Nr 3 (420). – P. 8-12. 

64. Xeni, Constantin. Amintiri despre Nicolae Titulescu : [II] // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 2002. – Nr 4 (421). – P. 50-52. 

65. Xeni, Constantin. Portrete politice din anii interbelici. Nicolae Titulescu, I. G. Duca // Magazin istoric : Rev. de cultură istorică. – 1975. – Nr 3 (96). – P. 54-60.