Resurse electronice Publicații electronice Liste bibliografice


 

Integrarea şi susţinerea romilor.

 Listă bibliografică.

 

În contextul promovării şi integrării comunităţii rome Biblioteca Municipală propune o listă bibliografică ce include: cărţi, articole din culegeri şi ediţii periodice, resurse web, opere artistice în care se regăsesc  personaje de origine romă în limbile română, rusă, engleză, franceză şi romani.

 

STUDII. MONOGRAFII.

 

 1. Achim, Viorel. Ţiganii în istoria României / Viorel Achim. – Bucureşti : Ed. Encicl., 1998. – 204 p. – Col. „Biblioteca Enciclopedică de Istorie a României”.
 2. Bulat, Nicolae. Judeţul Soroca : File de istorie / Nicolae Bulat. – Chişinău : ARC, 2000 . – 350 p. + 20 f. il.
 1. Cace, Sorin. Romii în Republica Moldova / Sorin Cace, Vasile Cantarji, Nicolae Sali, Marin Alla. – Chişinău : PNUD Moldova, 2007. – 118 p.
 2. Cace, Sorin. Roma in the Republic of Moldova / Sorin Cace, Vasile Cantarji, Nicolae Sali, Marin Alla. – Chişinău : PNUD Moldova, 2007. – 118 p. : il.
 3. Cerepovschi, Leonid. Rromano-rumunikano vorba (cip) = Ghid de conversaţie rom-român / Leonid Cerepovschi. – Chişinău : Pontos, 2002. – 224 p. – (Ed. multilingvă).
 4. Cerepovschi, Leonid. Ghilea ai chălibă romani : Cîntece şi dansuri ţigăneşti din Basarabia / Leonid Cerepovschi ; Centrul de Cultură şi Artă a Ţiganilor Amă Roma din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2002. – 71 p. : 4 foto.
 5. Constantinescu, Barbu. Probe de limba şi literatura ţiganilor din România / Barbu Constantinescu. – Cluj-Napoca : Limes, 2005. – 155 p.
 6. Etveş, Filip. Romii un neam indian / Filip Etveş. – Deva : Destin, 2000. – 176 p.
 7. Fraser, Angus. Ţiganii : Originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa / Angus Fraser ; coaut. : Dan Şerban, Sava. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 366 p.
 8. Grigore, Delia. Romii...în căutarea stimei de sine : Studiu introductiv / Delia Grigore, Mihai Neacşu, Adrian-Nicolae Furtună. – Bucureşti : VANEMONDE, 2007. – 124 p. : tabl.
 9. Rom sau Ţigan : dilemele unui etnonim în spaţiul românesc / István Horváth, Lucian Nastasă (ed.). – Cluj-Napoca : Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2012. – 353 p.
 10. Sali, Nicolae. Emergenţa societăţii civile / Nicolae Sali, Ion Duminică. – Chişinău : Monograf, 2006. – 136 p.
 11. Sali, Nicolae. Etnia Roma în Republica Moldova. – Chişinău : Asoc. Obştească „Juvlia Romani”, 2002. – 60 p.
 12. Studiu cu privire la situația femeilor și fetelor rome din Republica Moldova / trad. : Inesa Coman ; Alexandra Florea. – Chișinău : S.n., 2014 . – 80 p. : foto.
 13. Wlislocki, Heinrich Von. Despre poporul nomad al romilor / Heinrich Von Wlislocki . – Bucureşti : Atlas, 2000. – 304 p.
 14. Друк, Ефим. Циганы : Очерки / Ефим Друк, Алексей Гесслер. – Москва : Советский писатель, 1990. –333 с.

 

Articole din ediţii periodice:

 

 1. Alla,Marin. Romii nu doresc să facă politică, ei doresc stabilitate şi promovare : [dialog cu Marin Alla, preş. Uniunii Tinerilor Romi (UTR) din RM “Tărnă Rom” // Moldova suverană. – 2004. – 27 febr. – P. 3.
 2. Arapu, Nicolae. Comunitatea romilor este una din cele mai dezavantajate minorităţi etnice din Moldova : [8 apr. – Ziua Int. a Romilor de Pretutindeni] // Capitala. – 2006. – 8 apr. – P. 6.
 3. Degtiareva, Nadejda. Văpaia fustelor pestriţe = Flap of Motley Wing : [istoria costumului tradiţional ţigănesc] // Open Skies in-flight magazine. – 2009. – Ian.-Febr. (Nr 1). – P. 118-121. – (Ed. multilingvă).
 4. Duminică, Ion. „Conform recensământului din 2004, numărul romilor a crescut” : [interviu cu savantul Inst. de Cercet. Interetnice al Acad. de Şt. a Moldovei, Ion Duminică] / consemnare : Cristina Proca // Glasul naţiunii. – 2006. – 1 iun. (Nr 18). – P. 6.
 5. Duminică, Ion.„Romii trebuie să înveţe şi să nu-şi piardă identitatea” : [interviu cu Ion Duminică, dr. în şt. politice, rom de origine / consemnare : Nicolae Federciuc // Flux : ed. de vineri. – 2006. – 10 mar. – P. 6.
 6. Integrarea socială a romilor – o problemă europeană  // Gândul. – 2007. – 3 apr. – P. 7.
 7. Palamarciuc, Natalia. Formula banilor : [modul de viaţă a romilor din Soroca] // VIP Magazin. – 2006. – Oct. (Nr 30). – P. 54-57.
 8. Romii din Moldova, decişi să nu mai tolereze discriminarea şi încălcarea drepturilor [au mărşăluit pe străzile Chişinăului] // Flux Sănătate. – 2008. – 9 apr. – P. 1-2.
 9. Romii în Republica Moldova : [grupaj de materiale] // Vocea poporului. – 2004. – 28 mai. – P. 5.
 10. Sheherezada la 17 ani : [despre dansatoarea Natalia Duminică] // VIP Magazin. – 2007. – Mai (Nr 37). – P. 132.
 11. Surdu, Ion. Nu toţi romii au sărbătorit împreună : [marşul protest al etnicilor romi, manifestat împotriva autorităţilor statului cu ocazia Zilei Int. a Romilor (8 aprilie)] // Timpul. – 2008. – 9 apr. (Nr 64). – P. 2.
 12. Toma, Marcel. O şatră urcă în … dealul Sorocii : [romii din Soroca] // VIP Magazin. – 2006. – Oct. (Nr 30). – P. 52-57.
 13. Tudor, Lucica. Lucica Tudor: „Cred că ostilitatea italienilor va trece – a fost un vînt” : [interviu cu regina romilor din Italia ] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 12 noiem. – P. 5.
 14. Vocea Romilor la Chişinău : [în capitală a fost lansată Coaliţia “Vocea Romilor”] // Timpul. – 2007. – 26 iun. – P. 5.
 15. Гнаткова, Ольга. Молодые ромы с высшим образованием меняют представление о своей нации в Молдове и за рубежом : [в молдавской столице прошла встреча стипендиатов фонда, поддерживающего молодых ромов на пути получения университетского образования] // Комсомольская правда. – 2015. – 15-27 июля. – С. 13.
 16. Соловьева,  Татьяна. Ромы в центре внимания : [в Академии Наук РМ прошла международная конференция ромоведов] // Аргументы и факты. – 2015. – 16-22 сент. – С. 11-12.

 

Resurse electronice :

 

 1. Centrul Naţional a Romilor [online] [citat 23.04.2016]. Disponibil: http://www.roma.md/
 2. Ciobanu, Cristian. Femeile rome: limitarea accesului la educație Moldova [online] [citat 11.01.2017]. Disponibil: http://www.platzforma.md/femeile-rome-limitarea-accesului-la-educatie/
 3. Duminică, Ion. Romii din Republica Moldova 1414-2014 : Conferinţă [online] [citat 18.10.2016]. Disponibil: https://goo.gl/7VIuX1
 4. Minoritatea romilor din Moldova: de la Holocaust la singurătatea amintirilor [online] [citat 18.10.2016]. Disponibil: http://www.europalibera.org/a/28148205.html
 5. Mişcarea social-politică a Romilor din Republica Moldova (MRRM) [online] [citat 15.10.2016]. Disponibil: http://www.e-democracy.md/parties/mrrm/
 6. Romii în cinematografie [online] [citat 12.01.2017]. Disponibil: http://www.cinemagia.ro/liste/filme-seriale-cu-tigani-sau-rromi-9085/
 7. Romii/ţiganii din Republica Moldova: Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională (1414−2014) [online] [citat 15.10.2016]. Disponibil: http://archiva.flux.md/articole/17259/
 8. Studiu cu privire la situaţia femeilor şi fetelor rome din republica Moldova [online] [citat 11.01.2017]. Disponibil:file:///D:/Users/caslari/Downloads/Studiu_cu_privire_la_situatia_femeilor_si_fetelor_rome_din_Republica_Moldova_ro%20(1).pdf

 

ROMII ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ

 

 1. Agârbiceanu, Ion. Faraonii şi alte povestiri din viaţa romilor / Ion Agârbiceanu. – Bucureşti : Minerva, 2000. – 174 p.
 2. Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada / Ion Budai-Deleanu. – Chişinău : Litera, 1997. – 367 p.
 3. Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada sau Tabăra Ţiganilor : [poem eroi-comico-satiric] / Ion Budai-Delianu ; într-o recitare de Şerban Codrin. – Cluj-Napoca : Dacia, 1994. – 127 p.
 4. Budai-Deleanu, Ion. Tsiganiada ou Le campement des tsiganes =Ţiganiada / Ion Budai-Delianu. – Bucureşti : Bibl. Bucureştilor, 2003. – 453 p. – (Ed. bilingvă).
 5. Gorky, M. Makar Chudra // Gorky M. Selected short stories. – M : Foreign languages publishing house, [s.a]. – 640 p. – În lb. engl.
 6. Hugo, Victor. Cocoşatul de la Notre-Dame / Victor Hugo. – Bucureşti, 1992. – 494 p.
 7. Hugo, Victor. Notre-dame de Paris / Victor Hugo. – Paris, 1989. – 663 p. – În lb. fr.
 8. Ponson, Terrail Du. Regele ţiganilor / Du Terrail Ponson. – Bucureşti : Contigo, 1991. – 150 p.
 9. Stancu, Zaharia.  Şatra : [roman] / Zaharia Stancu ; pref. de Răzvan Voncu. – Bucureşti : Jurnalul Naţional ; Litera Internaţional, 2010. – 459 p. : portr.

 

 1. Пушкин, А.С. Собрание сочинений : в 8 т. Т.4. Поэмы : [Цыганы] / А.С. Пушкин ; подбор ил. : Т.Г. Цявловской ; [ил. А.С. Пушкина и др.] ; оформл. худож. : Е. Ганнушкина. –Москва : Худож. лит,1968 . – 398 с.
 2. Калинин, Анатолий. Цыган : роман / Анатолий Калинин. – Москва : Азбука, 2015. – 704 с.