Resurse electronice e-bibliografii Glebus Sainciuc : bibliografie


 

 

 

CUPRINS

- CUVÂNT ÎNAINTE;  - G.Vodă "PORTRETUL OMULUI FĂRĂ MASCA;  - V.Ciubucciu "SAINCIUC CEL"; - A.Rau "UN COPIL ÎNŢELEPT GLEBUS SAINCIUC";  - MOMENTE DIN VIAŢĂ Şl CREAŢIE;  - OPERA;  - Pictura; - Grafica; - Bagatele; - Caricaturi;  - Şarje;  - Măşti;  - Albume;  - Reproduceri;  - Ilustrate;  - Expoziţii;  - LITERATURA DESPRE VIAŢA Şl ACTIVITATEA ARTISTULUI PLASTIC GLEBUS SAINCIUC;  - Cărţi;  - Reviste şi ziare;  - INTERVIURILE, CONVORBIRILE, ARTICOLELE LUI GLEBUS SAINCIUC;  - FILMOGRAFIE;  - MUZICA DEDICAI A LUI GLLBl S SAINCIUC;

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

Glebus Sainciuc ni se pare a fi emblema unui generos fond uman ce stă în Basarabia la te-melia vitalităţii, rezistenţei şi renaşterii unei culturi.

                                                                                                                                Ion Mureşan, Cluj

Popularitatea Artistului plastic al poporului Clebus Sainciuc şi depă -şit demult hotarele ţării noastre. Mai mulţi îl cunosc graţie prezentării măştilor sale. care materializează chipurile unoi oameni bine cunoscuţi scriitori, actori, muzicieni, pictori etc. Dar plasticianul Glebus Sainciuc are şi o autoritate incontestabila de portretist A realizat o galerie de portrete ale oamenilor care au glorificat neamul nostru u n interes aparte prezintă grafica Maestrului, nun ales sena "Bagatele Nenumerate sunt şarjele, care a fost imposibil de adunai şi în prezenta bibliografie sunt oglindite doar cele publicate in cârti . ziare şi re iste

Indicele bibliografic 'Glebus Sainciuc" este alcătuit din comparti-mentele "Opera" şi "Literatura despre viaţa şi activitatea artistului plastic Glebus Sainciuc .

C ompartimentul "'Opera" include "Pictura "Gtrafica "Măşti , "Albume , "Reproduceri". "Ilustrate în diviziunea "Grafica" la rân-dul său. sunt evidenţiate ciclurile 'Bagatele'. "Caricaturi" "Şarje publicate in cărţi , "Şarje publicate în reviste şi ziare Compartimentul "Expoziţii ' prezintă lista expoziţiiloi la care a luat parte (Glebus Sainciuc

Compartimentul "Despre viaţa şi activitatea artistului plastic Glebus Sainciuc conţine literatura despre viaţa şi creaţia Maestrului, interviurile, convorbirile, articolele sale. filmele artistice şi docu­mentare unde a luat parte, muzica dedicată lui.

La alcătuirea indicelui au fost folosite colecţiile Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii de Arte. Uniunii cineaştilor şi arhiva personală al plasticianului. A fost studiată literatura începând din anul 1948 până în prezent. Toate materialele au fost studiate "de visu înscrie-rile sunt tăcute conform standardelor: STAS 12629' 1 -88. Descrierea bibliografică a documentelor Schemă generală, STAS 5309 l-89  Transl iteraţia caracterelor chirilice slave în caractere latine; GOST 7.34-81. Bibliograficeskoe opisanie izoizdanij. Materialul este aranjat în ordine cronologico-alfabetică. Descrierile materialelor apărute în limba română cu caractere chirilice şi în limba rusă au fost transliterate , inclusiv numele de familie de origine străină. Bibliografia este completată cu "Indicele alfabetic de nume". Lucrarea este destinată plasticienilor, profesorilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi medii speciale în domeniul artelor plastice, bibliotecarilor, tuturor celor pasionaţi de arta plastică şi în special de creaţia lui Glebus Sainciuc.

                                                                                                                                                                                        top

 

 PORTRETUL OMULUI FĂRĂ MASCĂ

 

 

în oraşul cu mii de cetăţeni

în mişcare

pentru care ziua aparţine

umbletului şi noaptea viselor,

Gleb, omul cu zâmbet de lună

subţire şi solitară,

îşi face serviciul de satelit

al leagănului de baştină.

Serviciul de satelit

pentru a prinde cu ochiul intuiţiei

una din cele câteva feţe

pe care omul Ic arc ascunse

acolo unde privirea cea de toate zilele

nu pătrunde.

Şi fiindcă Melpomena l-a desemnat

numai pe el unul

pentru oraşul cu populaţia în creştere,

el a reuşit până azi să prindă

doar o mie şi una de feţe în original,

cărora in lipsă de-un cuvânt mai potrivit

El şi Noi zicem măş1i.

In mişcarea cotidiană a cetăţenilor

oraşului

alergarea maestrului Gleb

e o alergare de creaţie,

tiu o goană de vânătoare după vorbe;

 

0 alergare pentru a surprinde

starea interioară

a individului când acesta

prin activitate fizică

şi intelectuală îşi manifestă simultan

înaltele calităţi umane.

 

Şi pe măsură ce populaţia oraşului

creşte

activitatea lui Gleb trece în galop.

O mie şi una de măşti,

(culese cu ochii intuiţiei sale

şi dictate celor cinci degete de la mână)

stau fixsate pe pânza marilor valori

ale Prezentului

şi privesc la noi

Şi noi la ele

Cu tot ce are omul mai de preţ în suflet,

dar fără de putinţă de văzut cu ochiul

de toate zilele...

- Bună ziua de trei ori pe zi

maestrul cu haina încheiată

la un singur nasture,pentru restul ncavând timp

Mulţumire, maraton al creaţiei,
cu galopul frenetic
pentru a fura timpului
feţele noastre ce le ea cu sine
in amplitudinile leagănului
fără de întoarcere.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        top

 

 

SAINCIUC CEL MARE

 

Moldova noastră are o valoroasă bogăţie - doi pictori cu nume gentilic SAINCIUC: GLEBUS SAINCIUC şi LICĂ SAINCIUC, tatăl şi fiul. Cineva, dorind sincer să afle rădăcinile istorice ale acestui neam, mă întreabă, fără ocoliş:

- Dar SAINCIUC de unde-i ? - Cum, de unde-i? - De unde se trage ? - La întrebare răspunsei prin întrebare: - Care SAINCIUC ? Cel mare sau ce) mic ? - Cel mare. - E din Chişinău ...

Acest succint dialog avu loc în Sala Marc a Uniunii Scriitorilor, in clipele când SAINCIUC cel MARE îşi prezenta, pe scenă, măştile: imita mersul inconfundabil şi felul de a fi al condeierului Serafim Saca. Sala reacţiona, cu inteligenţă, la fiecare gest, abia perceptibil, al măiestrului SAINCIUC. Zâmbete- Uneori chiar hohote. Aplauze.?

- E din evrei?        Nu.

- Neamţ ?            E de al nostru. Ortodox.

Sala izbucni iar în aplauze - apăru, în joc adecvat, masca lut Nicolac Esinescu...

Revenit acasă, deschisei caietul cu notiţe de arhivă. In registrul mitric al Catedralei înălţării din Chişinău, anii 1918-1921, recitii, la 1U.3X, anul 1919: "Luna iulie 19(31): ?�?�� ? ????? (��?��?�?) - ???��??�?� ?��??�??� �???�?� ?�?����� ???���?� ? �??���?? ??� ??�? ?�?�? �???????��?, ��? ???��?�?��?? ? ???���??��?? Paroh Protoiereu Spiridon Muranevici"'. (Apropo, de acelaşi Sp.Muranevici, în aceeaşi catedrală, în februarie 1910, a fost botezată vestita solistă M?ria Ciubotaru). Naşii gemenilor GLEB şi MARIA au fost porucicul-inginer Dimitrie al lui Filip Popovici, profesorul de la gimnaziu Gheorghie al lui Sava Chicu. soţia cinovnicului militar Ana Oglindă şi solia protiereului Feodosie Gabrilovici - Elena. Am răsfoit, în continuare, registrele mitrice ale bisericilor din Chişinău, dorind să aflu cine a fost străbunul SAINCIUC. Nu am izbutit. Pur şi simplu, numele SAINCIUC nu figurează in acele acte istorice.

- Noi suntem de la Nord, îmi explică SAINCIUC cel MARE: De la Bălcăuţi, Gara Mămăliga suntem. Iar mama c din Olăneşti, fiica lui DUMITRU HURDUZ, feciorul lui ION HURDUZ, clopotar la biserica din Rădenii Vechi, Ungheni.

- Un urmaş al dinastici vechi de preoţi basarabeni, rectificai eu insă dl SAINCIUC ridică din umeri, continuând:

- Mama mamei c din neamul BELOHUZ, din Corcmaz, Ştefan-Vodă.

La Arhiva Naţională, îmi oprii ochii la ţinutul Hotinului - satele Mămăliga şi Bălcăuţi. Prin anii.30-40 ai sec.XIX, prin cărţile vechi, fireşte, nu puteam să găsesc Gara Mămăliga. În schimb, am dat de două sate Bălcăuţi: de Sus şi de Jos.

În catagrafia satului Bălcăuţii de Sus sunt atestaţi doi SAINCIUC: VASILE (1790) şi GRIGORIE (1810). Înşiruind pe hârtie numele de botez al odraslelor lor, am sclipuit o modestă tablă genealogică de trei generaţii. Şi am înţeles că, pentru noi, prezintă interes, în primul rând. străbunul VASILE SAINCIUC deoarece, de la cei patru feciori ai săi, avu şi doi nepoţi-tizi - IOAN.

Adică unul din aceşti IOAN SAINCIUC trebuie să fi fost bunicul direct al lui SAINCIUC cel MARE.

Patru feciori a avut moş VASILE SAINCIUC: în 1824 - pe TOADER, în 1826 - pe AXENTIE, in 1833 - pe AFTANASIE. iar în 1841 - pe VASILE - tizul său. În 1846 în familia lui TOADER SAINCIUC se naşte primul copil - IOAN, iar în cea a fraţine-său AXENTIE, în 1855, se naşte al doilea copil - de asemenea IOAN.

Doi IOAN SAINCIUC, tizi, doi veri primari, apar acum în faţa noastră să ne spună care din ci doi s-a căsătorit cu IUSTINA, ca în 1879, să-l nască pe VASILE SAINCIUC, părintele iui GLEBUS SAINCIUC.

Dar cei doi veri IOAN SAINCIUC care demult sunt o apă şi un pământ tac.

Tac şi cărţile din biserica Bălcăuţilor de Sus, ţinutul Hotinului. Tac. Şi cu răbdare aşteaptă ca cineva să răsfoiască cu degeţelul registrul mitrical, la compartimentul al III-lea: y?????e - DECE-DAŢI Degeţelul trebuie să chitească anul 1879 când se născu părintele VASILE SAINCIUC şi să fie atent la numele soţiei lui TOADER sau AXENTIE, adică la numele mamei fătului:

1) dacă pe mamă o cheamă EVDOCHIA lui GH.BECHET, apoi STRĂbunicul lui GLEB SAINCIUC e AXENTIE SAINCIUC ;

2) dacă, însă, pe mamă o cheamă ANISIA, adică c soţia celuilalt IOAN? Ar înseamnă că STRĂbunicul e TOADER
SAINCIUC?

Se prea poate. Însă ANISIA nu a fost mama adevărată a lui IOAN. ci soţie de a doua a lui moş TOADER SAINCIUC. în acest caz, pentru siguranţă urmează să căutăm alt registru mitric de la biserica din Bălcăuţii de Sus, la compartimentul al II-lea: CUNUNII. Atunci am putea afla că, cu nouă luni în urmă, prin 1878, se cunună cu o IUSTINA unul din cei doi IOAN SAINCIUC.

Atenţie la părinţi, la patronimicul specific al taţilor şi vom afla adevărul... Dar - ba !

- Unde-s registrele mitrice ? La Arhiva Naţională.

Bine Dar - cine ni le va scoate din depozit?.. Că în haosul hârţoagelor de acolo, pentru a găsi registrul unui sat oarecare, trebuie să răstorni un stog de fân şi să cauţi un ac...

Relatez aceste mici adevăruri pentru doritorii de a se consacra cercetărilor genealogice, în condiţiile noastre. Să aibă idee, că această activitate solicită muncă asiduă, competenţă, mai bine zis, e o osândă. Şi c cam departe de a fi o distracţie ( hiar şi difuzarea informaţiei depistate nu mai e o distracţie, precum odinioară îmi sâsăi la receptor vocea maliţioasă a unui solomon din Chişinău

În încheiere, putem totuşi afirma că pictorul omul de cultură GLEBUS SAINCIUC are o carte limpede a neamului propriu, cu rădăcini adânci în Bălcăuţii de Sus ai Hotinului, cu începere de tablou acrib la finele sec.XVIII: GLEBUS SAINCIUC (1919) <--- fiul lui VASILE SAINCIUC (1879) <~ nepotul lui IOAN SAINCIUC (n.1846 sau 1855, adică unul din cei doi veri primari) <— strănepotul lui TOADER (1824) sau AXENTIE (1826) SAINCIUC <~ străstrăne-potul, la sigur, al lui VASILE SAINCIUC (1790) din Bălcăuţii de Sus, ţinutul vechi al Hotinului.

Sufletul marc al maestrului GLEBUS SAINCIUC, firea-i policronică de artist înnăscut au împriegnat în sine apele şi aerul inspirat de mai multe generaţii de strămoşi prin Bălcăuţi, la Nord, prin Olăneşti, şi Corcmaz, la Sud, şi Rădenii Vechi, Ungheni, la Prut, fiind în definitiv, purtătorul lor de cuvânt şi exponentul suprem al aspiraţiilor lor de-apururi spre bine şi frumos.

Dr.Vlad CIUBUCCIU 11.02.1996

 

                                                                                                                                                                                        top

 

UN COPIL ÎNŢELEPT - GLEBUS SAINCIUC

 

A fost odată ca niciodată. A fost un zugrav îndrăgostit de o actriţă. Pe acele vremuri cuvântul "actriţă" însemna şi femeie frumoa­să. Şi cum dragostea sa era fără de răspuns, el sădise un milion de trandafiri purpurii pe care să-i ofere alesei inimii sale... Primadona es-tradei ruseşti, Alla. cânta despre aceasta, prin anii mei de adolescenţă, când pictorul Gleb Sainciuc urca în scena mare. Se mai vorbea şi se scria pe atunci, că povestea aceea cântată era chiar despre Pirosmani. De-o fi sau de n-o fi adevărat, cert este că povestea de dragoste a pictorului georgian a împins într-un con de umbră irepetabila sa creaţie artistică. Or, din unghiul de vedere contemporan, arta sa este pur şi simplu extraordinară...

Aşadar, primadona muskalilor cânta despre aceasta cam prin anii mei de adolescenţă. Un mare pedagog de literatură română, pe nume Parfenie Guţu (cel care 1-a învăţat literatură chiar pe M.Cimpoi), încerca, beneficiind de dezgheţul hruşciovist, să ne întoarcă la ale noastre, la cele strămoşeşti şi adânci, adică la rădăcinile pe care se ţine verticalitatea unui copac, dar şi a unui neam. Dumnealui fu printre iniţiatorii reîntoarcerii lărgenilor noştri la tradiţiile, obiceiurile şi datinile strămoşeşti, printre ele fiind şi obiceiurile de Crăciun şi de Anul Nou. Sub îndrumarea lui, ne-am amintit de măştile populare... Le-am şi confecţionat, în timpul orelor de dirigenţie. Pentru profesorul nostru, însă, era important nu doar să ţinem minte ce făceau străbunii noştri şi să facem şi noi aidoma, ci să şi înţelegem motivul pentru care o făceau. Lucru deloc uşor de realizat, mai ales că nici dl Guţu nu le ştia chiar pe toate. Până la urmă, consensul nostru, care, de altfel, consuna cu mentalitatea din acei ani, a fost că măştile populare ţin de satiră şi umor. În consecinţă, râsetele şi veselia deveniseră un fel de finalitate a muncii noastre, iar mai tîrziu, către balul de absolvire, cînd, în cadrul unei şezători literare, încercarăm totuşi să pătrundem, vorba iui Blaga, 'Vraja nepătrunsului ascuns", nu merserăm mai departe de ideca de carnavalesc.

Am stăruit asupra acestor crâmpeie de amintiri din convingerea că arta lui Sainciuc a fost privită, la începuturile ei şi chiar mai târziu prin prizma satirei şi umorului (acestea ţinând, pe atunci, de aşa-zisa "comandă socială"), prizmă mult prea îngustă pentru a lumina întreaga arie a creaţiei distinsului nostru plastician. Dar asa era mentalitatea societăţii basarabene din acei ani, mentalitate care, după cum am văzut, ni se cultiva încă de pe băncile şcolii, aşa încât lumina in care era văzută arta umbrea pe adevăratul Sainciuc tot aşa cum legenda cu actriţa şi cu milionul de trandafiri împinsese pe planul al doilea pânzele lui Pirosmani.

Iată doar câteva spicuiri din tabloul sinoptic al receptării artei lui Sainciuc. acestea venind să confirme ideea de mai sus. De altfel, studierea bibliografiei ce i-a fost dedicată ne-ar permite şi o anumită periodizare a creaţiei sale în genul măştilor. în prima, maiestrul, cu puţine încă încercări de acest fel, se prezenta la diferite întîlniri cu scriitorii şi cu oamenii de artă (unde a fost şi este mereu nelipsit) şi demonstra măştile executate. Reacţia publicului, şocat de cele văzute, fu una de nestăvilită veselie. Numeroasele ecouri în presă abundau în calificative de telul: "Păcală", "bufon", "şarjor", "satiră şi umor" etc In 1963 pictorul organizează o expoziţie de măşti şi şarje, prima de acest fel în Moldova şi nu numai. După care a urmat participarea sa la zilele culturii şi literaturii la Moscova. în numeroase ediţii periodice centrale ("Literaturnaia gazeta", "Smena", "Literaturnaia Rossia" ş.a.) Sainciuc este calificat drept "smehaci" şi "masocinik", dându-i-se, totuşi meritul nu numai de a înveseli publicul, ci şi de a fi o prezenţă exotică moldovenească, bună de arătat vizitatorilor în ţară şi peste hotare (în acest sens, a "păţit-o" şi Liubomir Iorga). Primit cu acelaşi intuziasm şi acasă, pictorul era, totuşi, văzut cam prin aceeaşi optică. Scriitori, actori, plasticieni începură să-i viziteze tot mai des atelierul, reacţia (dar, de fapt, şi scopul) vizitatorilor fiind aceea de a se "prăpădi de râs". într-un articol intitulat "Penelul umorului". Andrei Strâmbeanu, după o vizită făcută la acelaşi atelier, menţiona că " .Sainciuc poate să te facă să râzi nu numai de masca unei personalităţi, pe care o cunoşti, ci şi de masca unui om, pe care nu l-ai văzut niciodată. Cu toate acestea, vei râde fără oprire...". Maestrul George Meniuc, stupefiat un pic de propria-i mască, nota totuşi că: în schimb când apare masca altuia, când celălalt trece prin aceleaşi sentimente de înfrigurare şi îndoială, îţi vine inima la loc, faci haz şi eşti volubil, sari în sus cu exclamaţiile, mă rog, râde hârbul de oală spartă".

Maestrul Meniuc însă făcuse studii de filozofie la Bucureşti aşa încât într-un articol întitulat "Măştile lui Sainciuc" fu printre primii care au sesizat faţeta mult mai serioasă, filozofică chiar a măştilor şi şarjelor lui Sainciuc, făcând trimitere la măştile din antichitate şi la cele din teatrul popular românesc. Mai mult chiar, în acel articol fu lansată şi o idee care, din cât se pare, a pus începutul unei noi perioade în creaţia plasticianului. "Genul acesta dificil, scria Meniuc, mă duce cu gândul la o altă dezvoltare a lui. Reprezentând unele personaje tipizate, măştile ar putea face o treabă bună la rampă, într-o plăzmuire teatrală."

Şi iată că la începutul anului 1985 Sainciuc apare pe scena Filarmonicii cu un veritabil spectacol teatral întitulat "Masca pe scenă" (regia Andrei Vartic, costumele - Nana Plămădeală, prezentatori Nina Hasnaş şi Andrei Vartic) cu participarea orchestrei "Mioriţa" condusă de Vasile Goya. Părerile despre acest spectacol, exceptând entuziasmul general cu care a fost primit de public, au fost împărţite. B.Marian şi M.Vâtavu, de exemplu. într-o cronică din gazeta de seară, îl considerau drept un eveniment remarcabil, acceptând noţiunea de spectacol. Constantin Cheianu, însă, specialist şi critic în domeniu, scria: "Gleb Sainciuc nu prea arc ţinută scenică. Avalanşele de aplauze... l-au surprins animat de emoţii şi de nişte gesturi-convulsii aidoma celora de care sânt bântuite personajele sale. Mai adăugaţi sfiala năpaznică, blugii cam uzaţi, puloverul şi haina "de lucru"... Nici vorbă de prestanţă". Calificându-1 pe Sainciuc drept un "pictoractor", Cheianu, se parc, cu toate că zice că 1-a îndrăgit, nu a acceptat subgeneneul de "spectacol", folosindu-1 pe acela de "serată".

O revenire la ideile interpretative ale Iui Meniuc o constituie prefaţa la albumul "Gleb Sainciuc. Măşti, şarje", semnată de M.Clima. "Potrivit unor convingeri pe care Gleb Sainciuc şi Ie-a format de pe când era copil, scrie prefaţatorul, în firea omului există două însuşiri pe cât de contradictorii, pe atât de distincte. Una din ele îl îndeamnă, parcă, să-.şi ascundă anumite trăsături, care, in mod firesc, iar identifica personalitatea. Cealaltă însuşire c tot atât de ciudată, omul caută mereu să-şi etaleze particularităţile, care îl apropie de semenii lui. Simbioza acestor tendinţe contradictorii crează aşa-zisul paradox psihologic..." Mergând pe firul acestui postulat toretic, dl Clima consideră că valoarea măştilor şi şarjelor lui Sainciuc constă în "capacitatea de a enunţa paradoxul psihologic", acestui deziderat fiind subordonate, într-o uimitoare armonic, liniile, formele şi culorile.

Gînduri judicioase, contribuitoare la o interpretare serioasă a artei lui Sainciuc au exprimat de asemenea M.Livşiţ şi S.Cuciuc. M.Grecu şi L.Cemortan ş.a.

In sfârşii n-aş putea să nu dau aici şi o surprinzătoare, după mine. caracterizare făcută de academicianul Mihai Cimpoi. In recenta sa "O istoric deschisă a literaturii române din Basarabia", distinsul critic îl consideră pe Gleb Sainciuc drept unul dintre întreţinătorii simbolurilor spiritului continuităţii şi unităţii noastre ca neam, un promotor al unei culturi a rezistenţei. E, poate, cea mai serioasă şi cea mai profundă interpretare a artei lui Sainciuc, un punct de reper într-o nouă şi autentică analiză a acesteea.

Iată doar câteva gânduri generate de această optică. Continuitatea noastră de neam se bazează, în primul rând, pe un suport comun de cultură străveche, măştile ţinând de acesta. Şi într-adevăr, în ceea ce face Sainciuc, se întrezăresc clemente nu doar vechi, ci chiar antice. Dar Sainciuc, aşa copil cum li se parc multora (şi el chiar este, numai că e un copil înţelept, cum a remarcat St.Rassadin) nu s-a oprit la aspectul etno-folcloric (căci altfel rămânea un simplu meşter popular) ci s-a ridicat la nivelul unei arte irepctabile. Marca sa descoperire (remarcată pentru prima dată de George Meniuc) este de a fi făcut o simbioză armonioasă între colectivismul artei populare şi individualismul artei culte. La ci fiecare mască nu numai că redă faţa unui personaj concret, dar mai este individualizată şi prin culoare. Spre deosebire de cromatica pestriţă a măştilor populare, măştile sale au câte o culoare dominantă: Grig.Vieru de exemplu, e văzut în albastru (aproape ca cel de Voroneţ), M.Grecu - în roşu etc. De multe ori (de cele mai multe) culoarea spune foarte mult despre esenţa personalităţii vizate.

Apoi, Sainciuc, acel, care, cum spune Cimpoi, ocroteşte simbolurile unităţii şi continuităţii noastre, nu a făcut nici o mască vreunui demnitar, vreunui şefuleţ, cât de mic. A făcut măştile prietenilor săi, niciuna vreunui neprieten. A făcut măştile celor pe care i-a îndrăgit, niciuna - celor care nu îi sânt dragi. Ocrotitor în primul rând al simbolului casei (să ne amintim şi de celebra sa pânză "Masa mare"), el a edificat, în felul său, o casă a neamului populată de oameni ai casei, de acei care militau, pe vremurile acelea grele, pentru unitatea acestei vetre strămoşeşti. Înţelegând aceasta, te întrebi: poţi oare să faci satiră pe seama celor ai casei, mai ales că ei militează cu toţii pentru o cauză sfântă? Cu certitudine că nu. Iar Sainciuc nu-i nici Păcală, nici Tândală, nici pictor satiric (poate fi satiric şi aspru un copil ca el?). El este un copil înţelept, un copil filozof, unul dintre frumoşii nebuni (vorba lui Fănuş Neagu) care vrea să ne adune în casa noastră, întru rezistenţă şi unire.

Şi dacă veni vorba despre Sainciuc, psihologul şi folozoful, aşi vrea să remarc profetismul său. În măştile executate de dânsul se întrezăreşte, nu rareori, cum va fi în viitor persoana respectivă, tot aşa cum se întâmplă şi cu multe din persoanele portretizate de Van Gogh. E de ajuns să examinezi masca lui Ion Druţă, de exemplu, portretizat pe când el era cu totul altfel, ca să vezi că azi, abia şi anume azi Druţă corespunde, a ajuns la ceea ce a văzut în el, cu ani şi ani în urmă, Gleb Sainciuc...

...A fost odată un pictor îndrăgostit de o actriţă... Pirosmani era şi el un mare copil. Chiar şi arta sa, dacă avem în vedere substratul străvechi de cultură naţională reminiscent în tablouri şi desene, se aseamănă cu cea a marelui copil Glebus. Deosebirea dintre ei este, poate, că Sainciuc s-a îndrăgostit nu de o actriţă ci de o pictoriţă... Şi că dragostea lui a avut răspuns... Şi că răspunsul este nu numai din partea pictoriţei, ci şi din partea noastră, a acelora care îl iubim cu credinţă.

Alexe Rău

 

                                                                                                                                                                                        top

 

MOMENTE DIN VIAŢĂ Şl CREAŢIE 

 

 

1919

GLEBUS SAINCIUC s-a născut la Chişinău (la 19 iulie).

1931-1940

ANII DE şcoală la Chişinău. Profesor de desen -A.Niculescu.

I 940

ÎNCEPE studiile la Şcoala de arte plastice din Chişinău.

1942-1944

ÎNVAŢĂ la facultatea de arhitectură a Politehnicii din Bucureşti.

1944-1947

URMEAZĂ studiile la Şcoala de arte plastice din Chişinău.

1947

ESTE PRIMIT în Uniunea artiştilor plastici ai Moldovei.

1957

PRIMA participare la o Expoziţie unională de arte plastice (Moscova).

1961

PRIMA participare la o expoziţie de peste hotare (Sofia,Bulgaria).

1963

EXPOZIŢIA personală la Chişinău.

1964

DEVINE LAUREAT al concursului republican de portret.

1964

EXPOZIŢIE personală la Moscova.

1965

EXPOZIŢIE personală la Baku.

1966

EXPOZIŢIE personală la Odesa.

1968

PARTICIPANT la Expoziţia Mondială de la Montreal, Canada.

1969

EXPOZIŢIE personală la Chişinău.

1970

EXPOZIŢIE personală la Moscova.

1971

DECERNAREA Medaliei de argint a E.R.E.N. pentru o scrie de portrete şi grafică.

1973

EXPOZIŢIE personală la Lvov.

1980

CĂLĂTORIE în Franţa (Paris, Grenoble) cu prezentarea măştilor.

1980

DEVINE LAUREAT al Premiului de Stat al R.S.S.M.

1981

SERATĂ de creaţie la Filarmonica de Stat al Moldovei.

1982

PARTICIPANT cu măşti populare la emisiunea "Vokrugsmeha" a Televiziunii din Moscova.

1983

EXPOZIŢIE în grup în Casa centrală al artiştilor plastici

din Moscova.

1983

PROTAGONIST al unui film documentar-artistic realizai de un grup de creaţie din Finlanda, Norvegia şi Suedia.

1983

I SE ACORDĂ titlul de Artist plastic al poporului. PARTICIPĂ la Festivalul de teatru de la Avignon (Franţa).

1983

APARIŢIA albumului G.Sainciuc "Măşti, şarje".

1991

UN ALT film documentar - "Gleb," realizat de regizorul

V.Jereghi.

1994

DEVINE LAUREAT al Premiului de Stat al R.M.

1995

DECORAT cu Diploma Partidului Liberal din Moldova, în urma unui concurs pentru merite în promovarea valorilor liberalismului modern prin intermediul literaturii, teatrului, publicisticii, artei plastice şi muzicii.

 

                                                                                                                                                                                         top

OPERA

Pictura

 

1949

SCRISOARE de pe front. P.,u. 108x138

1954

MOŞ Efim. P., u. 50x60

MĂRIOARA. P., u. 60x50

1955

LA CRAMĂ. P.,u. 130x170

MODEL. P., u. 40x25

1956

ANA. P. u. 55x80

1957

LA FERMĂ. P. u. 170x215

STUDENT. P., ii. 110x80

1959

NATURĂ statică cu peşte. P., u. 63x81

ZOOTEHNICIANUL V. Untilă. P., u. 94x68

EUGENIA. P., u. 50x40

MĂTUŞA Ileana. C, u. 34x33

MOŞ Nicolae. C u. 48x34

VALENTINA. C.,u. 41x29

TOADER. C.,u. 32x22

DRĂGOSTIŢA. P., u. 23x17

NAZARIA. P.,u. 30x17

LELEA Sofia. C„u. 21X19

ISIDOR. C.,u. 18x17

EUDOCHIA. C, u. 18x14

ANICA. P, u. 26x23

ZINOVIA. C, u. 18x13

MOŞ Constantin. C, u. 20x15

MOŞ Ilarion. Cu. 21x18

MOŞ Ştefan. C, u. 20x14

NATALIA. C, u. 30x24

DUMITRU. C.,u. 40x31

PARASCHIŢA. P , u. 21x18

DOCHIŢA. C, u. 34x27

NISTOR. Cu. 20x17

VASILE. C, u. 44x34

ANICUŢA. Cu. 21x15

ZAMFIRA Cu. 32x23

MOŞ Leon. Cu. 33x28

ELEVI. C.,u. 27x34

MARINA. C u. 33x29

MOŞ Alexandru. C u. 34x26

ÎNVĂŢĂTOAREA N. Cojinscaia. P., u. 21x18

NINA. C.,u. 33x23

LUCHERIA. C u. 25x20

1960

41.MASA MARE. P., u. 220x200

1962

VINIFICATORII. P.,u. 165x200

TATA. Cu. 48x35
MAMA. C u. 48x35

ELEVĂ. P., u. 70x55

1965

ÎN FAMILIE. P, u. 130x180

1966

ACTRIŢA N. Vodă. P , u. 50x40

ACTORUL I. Sandri-Şcurea. P„ u. 62x49

1967

MARIA BIEŞU. P., u. 118x115

LA CUMĂTRIE. P., u. 161x160

NADIA. P., u. 60x38

POETUL G. Vodă. P., u. 70x60

1968

DANSATOARE A L. Halida. P., u. 60x40

LARISA. P.,u. 68X50

MITRU. P-, u. 57x45

SVETA. P , u. 50x40

TANIA. P., u. 68x50

SCRIITORUL V. Vasilache. P., u. 50x70

MUNCITORUL N. Morarii. P., u. 134x92

TAMARA. P.,u. 126x81

GALINA. P.,u. 80X70

1969

MUNCITOARELE de la " Microprovod ". P„ u. 75x200

VALERIU. P.. u. 53x42

VIOLETA. P, u. 65x55

ZINAIDA. P.,u. 59x43

ZINA P.,u. 69x48

ILEANA. P., u. 55x45

IRENA. P.,u. 75x65

NELLA. P.,u. 50X65

 

 

                                      

 

1970

VETERANUL de război P. Nazarenco. P., u. 84x64

M. RACILA, S. Saca şi Cristina. P., u. 70x80

SCRIITORUL A. Lupan. P„ u. 70x60

PICTORIŢA E. Romanescu. P., u. 80x50

ACTRIŢA S. Cocârlă. P., u. 95x55

ACTORUL V. Zubcu. C, u. 80x50

POETUL L. Damian. P., u. 60x55

ALIONA. P.,u. 55x65

ACTORUL F. Dascăl. P , u. 68x50

CÂNTĂREAŢA V. Cojocarii. P.. u. 60x50

EMIL. P.,u. 70x50

SCRIITORUL A.Burac. P., u. 70x50

VIORICA. P, u. 70x48

GALINA. P., u. 66x48

EUGENIA. P.,u. 73x50

MEDICUL RLobodenco P., u. 70x48
SERGIU. P., u. 55x48

SCRIITORUL S.Saca. C, u. 50x42

ACTORUL V. Constantin. P„ u. 60x50

SCRIITOAREA L.Istrati. P., u.66x55

REGIZORUL R.Vieru.P.,u. 67x61

NINA. C, u. 50x37

NILA. P.,u. 60x40

FANEA. P., u. 45x60

SCRIITORUL P. Cărare. P., u. 60x50

CRITICUL teatral S. Ghimpu. P., u. 65x48

NANA. C, u. 60x37

POETUL V. Roşea. P., u. 70x60

ACTORUL V. Zubcu. C, u. 80x50

POETUL L. Damian. P., u. 60x55

ALIONA. P.,u. 55x65

ACTORUL F. Dascăl. P , u. 68x50

CÂNTĂREAŢA V. Cojocarii. P.. u. 60x50

EMIL. P.,u. 70x50

SCRIITORUL A.Burac. P., u. 70x50

VIORICA. P, u. 70x48

GALINA. P., u. 66x48

EUGENIA. P.,u. 73x50

MEDICUL RLobodenco P., u. 70x48
SERGIU. P., u. 55x48

SCRIITORUL S.Saca. C, u. 50x42

ACTORUL V. Constantin. P„ u. 60x50

SCRIITOAREA L.Istrati. P., u.66x55

REGIZORUL R.Vieru.P.,u. 67x61

NINA. C, u. 50x37

NILA. P.,u. 60x40

FANEA. P., u. 45x60

SCRIITORUL P. Cărare. P., u. 60x50

CRITICUL teatral S. Ghimpu. P., u. 65x48

NANA. C, u. 60x37

POETUL V. Roşea. P., u. 70x60

1971

FEMEIE în albastru. P., u. 69x65

DANSATOAREA E. Negru. P., u. 60x55

RAISA. P.,u. 53x44

1972

SPORTIVUL V. Guţu. P, u. 139x91
CÂNTĂREAŢA L. Bujor. P., u. 70X58

PICTORIŢA M. Mardare. P.,u. 60x50

TONID. C.,u. 50x43

IONEL. P.,u. 50x33

POETA N. Josu. C, u. 50x37

POETA L. Lari. P.,u. 59x72

MATEMATICIANUL I. Parno. P., u. 60x52

SCRIITORUL L. Barschi. P., u. 80x70

ARHITECTA E. Buzu-Marga. P., u. 60x69

ALA. P„u. 50x34

MILIŢIANA V. Ermola. P., u. 70x60

1973

SCRIITORUL V. Beşleagă. P., u. 80x90

SANDA. P., u. 60x54

ILEANA. P„ u. 60x54

ÎNVĂŢĂTOAREA E. Pogolşa. C, u. 60x37

VETERANUL de război A Climcnco. P., u. 77x59

MEDICUL-OCULIST T. Gâţu. P., u. 62x71

1974

SCRIITORUL I. Creţu. P., u. 110x95

LA UZINA " G. I. Kotovski ". P., u. 205x175

SCRIITOAREA L. Mişcenco. P„ u. 100x85

LECTORUL universitar N. Pogolşa. P.,u. 54x54/

1975

ACTRIŢA V. Izbeşciuc. P., u. 75x60

SCRIITORUL S. Şleahu. P, u. 62x85

1976

UN GRUP de soldaţi. P., u. 113x160

MUZICIANUL V. Goia. P., u. 70x54

CÂNTĂREAŢA M. Cibotari. P., u. 110x80

ACTRIŢA M. Sagaidac. P., u. 76x60

MARINA. P.. u. 60x50

 

 

ACADEMICIANUL P.Ungureanu.P, ii. 95X100

 

1977

UN GRUP de muncitoare - croitorese. P., u. 140x162

UN TÂNĂR P„ u. 60x50

MARIA BIEŞU. P, u. 120x90

FIZICIANUL şi criticul de artă M. Clima. C, u. 65x55

SCRIITORUL Gh. Malarciuc. P„ u. 95x70

PICTORUL N. Coţofan. P, u. 70x60

ANCHETATOAREA A. Sorokina. P., u. 70x60

1978

REVEDERE. P.,u. 90x120

MATURITATE. P., u. 105x90

AUTOPORTRET. P., u. 80x70

TAMARA. P,u. 70x60

ACTORUL Ş. Sârbu. P., u. 65x60

FATA în roşu. P., u. 70x60

ION CREANGĂ. P., u. 200x120

ALA. P., u. 70x60

ACTORUL C. Ştirbu. P., u. 80x80

MARIA BIEŞU. P., u. 110x80

POETUL V. Teleucă. P., u. 60x70

1979

PEDAGOGUL I. Borşevici. P., u. 100x85

SCRIITORUL I. Podoleanu. P., u. 60x70

PICTORUL I. Vieru. P.,u. 130x70

IGOR I. P., u. 60X50

CRITICUL de artă L. Purice. P., u. 70x60

1981

PEDAGOGUL N. Senocosov. P., u. 80x70

1982

ANCHETATOR. Pi, u! 80x50

1987

ACADEMICIANUL I. Bersuker. P., u. 75x65

SCRIITORUL A. Burac. P., u. 80x70

SCRIITORUL V. Rusnac. P., u. 80x50

1988

SCRIITORUL Leo Butnaru. P., u. 80x70 ™

LA UZINA "Electromaşina". P.,u. 100x120

1990

ACADEMICIANUL P.Anghel. P., u. 70x60

1991

NORA. P, u. 55x45

LILIA. C„u. 45x40

1992

ILEANA-TUDORA. P., u. 100x80

D-NASUZANA. P.,u. 55x45

CONSTANŢA. P., u. 50X45

LUDMILA P., u. 60X50

POETA V. Grosu. P., u. 55x65 1993

SCRIITORUL I. Filip. P„ u. 50x45

CRITICUL de arte R. Buzdugan. P., u. 55x45

D-L G. Timmer. P., u. 65x55

FLORENTINA. P., u. 55x45

D-NAMATILDA. P.,u. 50x60

D-NA JACLINE. P., u. 55X45

MARIA. P., u. 70x55

AUTOPORTRET. P.. u 50x40

D-NA GREENE. P.. u. 60x50

D-L T.STOLOJAN P., u. 45x55

1995

DUET. P.,u. 50x65

D-LDEVID. C.,u. 50x35

DOINITA (împreună cu Lică Sainciuc). P., u. 70x59

CRITICUL de arte L.Turea (împreună cu L.Sainciuc). P., u.

75x52

ACADEMICIANUL P.Soltan. P.u. 50x70

JURNALISTA V.Pavlicencu. P., u. 60x55

D-NA KIM. P , u. 60x55

D-l DUGLAS. P., u. 60X50

SCRIITOAREA Ana Manole. P., u. 60x50

1996

BETSI. P..u. 65x50

D-NaMONICA. P.,u. 60x50

NINA. P., u. 40x30

CÂNTĂREŢUL Radu Dolgan. P., u. 70X55

                                                                                                                                                                                         top

 

                                                            GRAFICA

 

1933

MAMA. H.,t. 40x50

1939

CLASA VI DE LICEU H , t. 60x80

VALENTINA . H, t. 30x40

1940

CLASA VII DE LICEU. H., t. 40x80

1942

CLASA VIII DE LICEU. H., t. 40x60

1967

DE ALE LUI PĂCĂLUŞ. H , t 80x70

1984

MARIA DRAG AN. H., t. 20x30

1993

ANA -MARIA. H., t. 20X30

 

 

 

 

1969 - 1979 BAGATELE

(Serie de desene, executata prin asociatie cu muzica H., t.. 20 X 30)

 

 

VACILE în faţa unei porţi noi

CROITORUL şi roata

VANITATE

SUVENIR DE nuntă

ECRAN LARG

RENDEZ-VOUS

AGLOMERAŢIE

SOŢI CREDINCIOŞI

DETECTIV

MOZAIC "Fauna"

FLOARE şi ...fructul

SICTRANSIT...

PĂCĂLUŞ LA ROMA

REPETIŢIE, MATER...

CURIOASA...

FIECARE VÂNĂTOR...

CLOPOT

PERPETUUM MOBILE

CÂINII ŞI LANŢURILE

MAREA ŞI FÂNTÂNA

PROIECT ARHITECTORAL

DE-ALE LUI PĂCĂLUŞ (Dolce vita

TEMPLUL ŞI POETUL

DEDICAT MEDICINEI

BARBE BLEUE

CIVILIZAŢIE... cu telefonul (1)

CIVILIZAŢIE ... cu telefonul (2)

MOARTE SUBITĂ

IMPONDERABILITATE (t)

IMPONDERABILITATE (2)

CORESPONDENŢĂ

GURMANDUL

SAMOVAR

LA CONCERT

FĂRĂ HOTARE

SIESTĂ

CADOUL PENTRU ŞEF 237. SFECLA ŞI ...AMORUL

 

CHERCHEZ LA FEMME

CÂINELE LA COAFOR

MIJLOACE DE TRANSPORT

APRINDE O ŢIGARĂ

INVITAŢIE CĂLDUROASĂ

PROBLEMA PANTALONULUI

CONSUMARE

MAMA INTRĂ ÎN CASĂ

LA PLAJĂ

FRUCTELE PREFERATE

CONSULTAŢIE

MOTIV DE TOAMNĂ

NON STOP

ŞENILE

AJUTOR AMICAL 253 INFORMAŢII

CĂLDURA VECINULUI 255 OUL SAU GĂINA??? 256. DULCEAŢA MAMEI 

RINGUL

MOTIV DE PRIMĂVARĂ

ARTA CERE JERTFĂ

LA TEATRU

MORALĂ (pentru părinţi) 262 MUZA

COPII

GARDEROBA EVEI

EVA GENEROASĂ

EVA FOARTE GENEROASĂ 267 ADAM TIMID

EVA CAPRICIOASĂ 269 ADAM ÎN PLIN LUCRU 270. INSULA RAIULUI

ERA O MICĂ NAVĂ...

TROIKA ŞI VODKA

DESEN ENIGMĂ. SITUAŢIE ENIGMATICĂ

 

                                                                                                                                                                                         top

CARICATURI

AM AVUT noroc că a avut combina anvelope

AM SFECLIT-O, fraţilor ! //Chipăruş- 1963.-nr.24.-P.6.

ARTĂ aplicată

AŞTEAPTÂ-MĂ să mă peaptăn

AUZIŢI ? S-a trezit şi zvenevoiul !

BALCOANE aglomerate

BANDĂ RULANTĂ pentru fermă de vaci

BARBARIA scriitorului X: coafură "Roman-modem"
7Chipăruş.-1958.-nr.l2.-P.4.

BIROCRATUL în familie / /Chipăruş.- 1958.-nr.4--P.4-5.

BUCĂTARUL ŞEF: Mă întorc îndată... că mi-a venit cu
prânzul Chipăruş.- 1958.-nr.19. - P.6.

BUN E ZVENOUL nostru: A creseul buruiană înaltă, avem unde face ameaza

CAI VERZI pe pereţi " (Var. bidinea)

CAPETE DE EXPRESIE (Marmură)

CARIERISTUL în ascensiune Chipăruş-1958.- nr.22.- P. 1.

CĂLDURA VECINULUI Chipăruş-1983-nr.9.-P7.

CÂND MAMA NU-I acasă

CÂND MIRELE e şofer Chipăruş.-1958.- nr.4.-P.5.

CÂND PREŞEDINTELE e darnic cu cârpacii... //Chipăruş.-1 96 l.-nr.l7.-P.6

CE TREBUIA să fac? Ah, să presor nisip ! 'Chipăruş.- l959.-nr.4-P5.

CONTABILUL pleacă în deplăsare /Chipăruş-1971.- ni10.-P.5

CONVEIER. Verde. Silos. Cu ştampilă. Promisiune. Verde. Hotărâre. 'Chipăruş.- 1958.-nr.13.-P.2-3.

CRITICI DE ARTĂ //Chipăruş-1958.-nr.9.-P7.

DACĂ ŞEFUL arc scaun... //Chipăruş.-1958-nr.3.-P5.

DE-ALE LUI Păcăluş //Chipăruş.- l959.-nr.6.-P.8.

 DE CE NU ÎNCEPE? Aşteaptă să vie şeful clubului !

DF DATA ASTA cred că am nimerit //Chipăruş.-1959- nr.l7.-P.8.

DE TE MAI PRIND o dată, cumătre, să ştii că mă supăr... Chipăruş.-1958-nr.l8.-P.4.

PIESE DE SCHIMB DE LA un tractor se risipesc şi se adună

DIVIZIUNEA MUNCII //Chipăruş.-1968.- nr.l9.-P.3.

DRAGĂ MEA, fac nişte balcoane aşa de mici, că n-ai unde să te învârteşti //Chipăruş-1960.- nr.4.-P6.

FĂRĂ CUVINTE //Chipărus.-1959 - nr.8.-P5.

FĂRĂ CUVINTE //Chipăruş.-1959.- nr.24.-P.8.

FĂRĂ CUVINTE //Chipăruş.-1968.-nr.9.-P7.

FOLOSIREA raţională a stufului // Chipăruş.-1959.- nr.8.-P.7.

ION CREANGĂ :

Să nu trageţi cu obrazul, fraţilor. Să arătaţi Moscovei, că deşi Moldova e mică, sufletul ei e mare //Chipăruş.-1960.- nr. 10.-P. 1.

ÎN AJUN DE sărbătoare //Chipăruş-1958.- nr.21.-P7.

ÎN CURTE - câine rău //Chipăruş-1962-nr.22.-P.l.

ÎN DRUM SPRE piaţă

ÎN LUMEA LARGĂ

ÎN OSPĂTĂRIA asta îmi creşte pofta de mâncare... Gătesc bine ?  Nu, aştept mult. //Chipăruş.-1959.- nr.3.-P4.

ÎN UNELE colhozuri ... //Chipăruş.-1958.-nr. 10.-P.5.

ÎNCĂ O NOUTATE a Anului Vechi: C.Constantinov ot Teatru Academic s-a logodit cu C.Chiriţa ot Bârzoieni ! //Chipăruş.-
1980.-nr.24.-P.5.

ÎNTR-O ZI DE piaţă //Chipăruş-1958-nr.16.-P2.

JOIENE, FRATE Joiene, noroc de Anul Nou, că ne mai înjugă la plug ! //Chipăruş.-l958.- nr.24.-P. 1.

LA CONSULTAŢIE //Chipăruş.-l 958.-nr.4.-P.4.

LA EXPOZIŢIA UNUI ARHITECT //Chipăruş.-196l .- nr.10.-P5.

LA FARMACIE tară medicamente //Chipăruş.-1960- nr.8.-P.4.

LA O ALTĂ REVISTĂ //Chipăruş.-1964.-nr.8.-P.6.

LA ZAGS : Noroc tovarăşă însurăţeanu, demult n-aţi fost pe la noi! //Chipăruş,-1959.- nr.5.-P.4-5.

- MAI PUNE UN tacâm, nevasto ! Mi-a picat vecinul la masă //Chipăruş.-1959.- nr.9.-P6.

MAMA SPALĂ podelele

A.MARINAT: îs gata răciturile? Soţia lui A.Marinat: - Dac-ai vrut răcituri, nu trebuia să scrii cartea ast-nouă //Chipăruş.-1980.-nr.24.-P.4.

MASĂ "încorporată" //Chipăruş.-1983.- nr.9.-P.7.

MĂI, SE PRĂPĂDEŞTE poama pe deal ! //Chipăruş.- 1958.-nr.l8.-P.4.

NA, MAI CITEŞTE O DATĂ ce ne-ai promis ! //Chipăruş.-1958.-nr.8.-P.3.

NATURĂ MOARTĂ (Ulei, cărbune, tuş ş.a.m.d.)

NEDUMERIRE //Chipăruş.-1958-nr.4.-P.5.

NU APĂSA, CĂ MĂ FRIGE !

O PICĂTURA de umor într-o mare de folclor //Chipăruş.-l982.-nr.7.-P.3.

O SERATĂ intimă

O VIZITĂ LA MEDIC

OBOSEALĂ cronică //Chipăruş.-1958.- nr.l6.-P.7.

OUL SAU găina ??? //Chipăruş-1983.-nr.9.-P.7.

PARFUMERIA

PARTICIPANŢII la Decada artei şi culturii moldoveneşti la Moscova în 1960 //Chipăruş.-196O.- nr.10.-P.2-7.

PĂCĂLUŞ LA "Chipăruş" //Chipăruş.-1958.- nr.15.-P.4-5; l958.-nr.20.-P2.

PEISAJ (Acvă-rea)

PORTRET DE muncitor; Portret de colhoznic; Portret de studentă (fotomontaj)

"POŞTA" satului //Chipăruş.-1960.- nr.9.-P3.

POVESTEA cântecului //Chipăruş-1958.-nr.4.-P.4.

PRIMĂVARA LA Glodoasa //Chipăruş.-1958.-nr.8.-P.6.

A.PUŞKIN: - Salutările mele, vechi cunoscuţi ! Dar v-aţi schimbat de atunci /'Chipăruş-1960.-nr.10.-P.8.

PUTEREA OBIŞNUINŢEI

G.SAINCIUC cu oaspeţii în casă, dar fără cheltuieli //Chipăruş.-1980.- nr.24.-P.5.

S-A SPART //Chipăruş-1962- nr.21.-P.3.

S-AU MUTAT ÎN casă nouă

SA MAI SPUNĂ CINEVA că nu-mi câştig pâinea în sudoarea frunţii ! //Chipăruş.-1961.- nr.3.-P.5.

SPUNEAI, CĂ nu-ţi baţi nici odată copilul ! Păi da, pe al meu nu-1 bat. Acesta-i copilul vecinului //Chipăruş.-] 959.- nr. 16.-P.6; Urzica (România) -l960.- 15 apr

STAŢIA ELECTRICĂ e gata. De ce nu daţi lumină ? Aşteptăm şi noi vreo sărbătoare... //Chipăruş.-1959- nr. l.-P.l

ĂTICULE, am de dat încă un examen. - Lasă. Lenuţo, că mai dau cu un telefon //Chipăruş.-l959.- nr. 15.-
P.2.

TÂNDALĂ //Chipăruş.-1958.- nr.2.-P.3.

TÂNDALĂ:- De urcat te urci bine, dar cum o să te cobori //Chipăruş.-1958.-nr.22.-P.l.

TEATRUL MUZICAL - dramatic moldovenesc la 25 ani //Chipăruş.-i958.-nr.21.-P.6.

TOAMNA LENEŞULUI //Chipăruş-1962-nr.20.-P.3.

TOARNĂ CU găleata... //Chipăruş.-1958.- nr.l 1.-P.6.

TOVARĂŞE zootehnician, au dispărut de la fermă două gâşte... // Chipăruş.-1968.- nr.2O.-P.3.

- TURNAŢI, fetelor, în bidonul Lenuţei, s-o vadă raionul că-i fruntaşă //Chipăruş.-1959.- nr.l l.-P.l.

-ŢI-AM SPUS de o sută de ori să-ţi scoţi şapca când intri în casă.

-UNDE-O FI dosarul 714-A ? - Cată-l şi tu sub cratiţa Marinei ! //Chipăruş.-1958.- nr.7.-P.6.

VINE, VINE primăvara ! /Chipăruş.-1971.- nr.lO.-P.5.

VOIAJ DE nuntă //Chipăruş-1978-nr.15.-P8.

ZAPRAVKA lektora

ZVONURI...

                                                                                                                                                                                         top

ŞARJE

CARTEA POEZIEI - 74/Selecţ.A.Busuioc; Prez.graf. N.Tarasenco; Autorii văzuţi de G.Sainciuc.-Ch.: Cartea Mold., 1974.-147 p.-Cu caract.chir.

 

 

 

 

CĂRARE P Parodii/Prez.graf.şi şarje de G.Sainciuc.-Ch.: ' C arlea Mold., 1965.-126 p.-Cu caract.chir.

CĂRARE P. Parodii şi epigrame / Şarje de G.Sainciuc.-Ch.: Cartea Mold.., 1976.-210 p.. ldem.-Ch.:Lit.artistică, 1981.- 207 p. - Cu caract.chir.

 Ion Vatamanu

 CU TOT CE A FOST odată el: Memoriei lui Al.Cosmescu Alcăt. V.Cosmescu; Prez.graf. V.Diviza; Şarje G.Sainciuc.-Ch.: "Axul Z ": Universitas, 1992.- 98p.: des., fot.

DEVlClJ PCEL'NIK :[Hudoz.oforml.G.Sainciuc].- Ch Cartea Mold., 1962.-51s -în lb.ru.

DRUZESKIE SARZI //Sov.muzyka.-1967.-nr.9.-S.l 1- 15.- în lb.ru.

"JOC" în Iugoslavia: [Cupaj de materiale cu şarje prieteneşti de G.Sainciuc] //Cultura .-1965.-7 aug.- Cu caract.chir.

MĂRŢIŞOARE : [Satiră şi umor în versuri] /Desene de G.Sainciuc; Coment.de A.Busuioc //Nistrul.-1963.- nr.3.- P 152-
154.-Cu caract.chir.

PEROV G. Satirik smeetsâ poslednim: Stihi /Avt.druzcskogo sarza G.Sainciuc.-Ch.:Cartea Mold., 1963.- 150s.-în lb.ru.

ROŞCA V. Cântec de laudă pentru cei de la Olăneşti: [Şarje de G.Sainciuc] //Moldova Soc.-1971.- 16 mai.-Cu caract.chir.

ROZKOVSKAÂ N., ROZKOVSKIJ V. Akter i zritcli:[Krit.st.] /Obl.G.Sainciuca;Dmz sarzi N.Plămădeală, G.Sainciuca.-Ch.:Lit.artistică, 1981.- 94s.:il.- în lb.ru.

ROZKOVSKAÂ N., ROZKOVSKIJ V. Teatr zazigaet ogni/Ris. G.Sainciuca.-Ch.:Cartea Mold., 1976.- 152 s.- în lb.ru.

SAINCIUC G. Pe unde ?;Moş Ioane; Rondelul vinului: [Şarje] //Lit.şi arta.-1981- 1 ian..-Cu caract.chir.

GLEBUS SAINCIUC :" Şi nelipsitu-i mesaj de iubire":[Şarje dedicate participanţilor Săptămânii Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" (15-22 ian. 1994)] //Lanterna magică.-1994.- 1-15 febr.

 

 

 

 

 VÂNT PROASPĂT de câmpie: [Şarje de G.Sainciuc] //Moldova-1980-nr.5.-P. 18-19.-Cu caract.chir.

                                                                                                                                                                                         top

Şarje publicate în reviste şi ziare

ADAM ARCAD1E, scriitor //Lit.şi arta.-1993.- 4 noiembr.

AITMATOV CINGHIZ, scriitor //Tribuna-1991.- nr.39.-P.9.

ALIGHER MARGARITA, poetă // Nistru.-1976.- nr.l 1.- P. 153; Sov.Moldaviâ.-1976.- 24 sent.

ALIOŞINA LIUDMILA, artistă de operă //Vec.Kisincv.- 1974.-31 dek.

ANDON VICTOR, filmolog, scenarist /Lanterna magică.- 1989.- 1-15 oct.; Molodez' Moldavii.-1976.- 22 apr.

ANDRONNIKOV IRAKLIJ, scriitor //Drazba narodov.- 1969.-nr.5.-S.282.

ANESTIADE VASILE, medic //Cultura Moldovei.-1964.- 1 mai.

APOSTOL VENIAMIN, regizor, actor //Chipâruş.-1973.- nr.24.-P.5; Teatr-1972.- nr.8.- S. 13-49.

APOSTOLOV MEFODIE, actor //Chipăruş.-1973.- nr.24.- P.5; l975.-nr.7.-P.5; 1977.-nr.4.-P.5.; Chişinău .Gaz.de scară.-1979.- 19 iul.; Vec.Kisinev.-l979 .-19 iulâ; Moldova.-1985.- nr.5.- P.31.

BABKINA MARTA, actriţă "Vec.Kisincv.-l985.- 15 noâb.

BADICHEANU MIHAI, regizor 'Lanterna magică-1989- 1 -15oct; Vec.Kisincv.-l 976.- 25 maâ; Molodez' Moldavii.-1976.- 22 apr.

BAHCEVAN NICHITA, pictor //Vcc'Kisincv.-1975- 31 dek.

BARACCI PETRU, actor, //Cultura Moldovei .-1963- 22 dec.; Chipăruş.-1973.- nr.24.- P.5; Vcc.Kisinev.-I973.- 21 noâb.

BARUZDIN SERGHEI, scriitor //Sov.Moldaviâ.-1964.- 13avg.

BĂLEANU ANDREI, regizor //Chipăruş.-1973.-nr.2.-P.5; Teatr.-1972.-nr.8.-S.13-49.

BÂRSAN MIHAI, medic //Chişinău.Gaz.de seară.-1979.- 19 iul.; Vec.Kisinev.-1979.- 19 iul.

BECHET BORIS, actor //Lanterna magică.-1996.- 1- 15 ian.

BELICOV S. Partea vizibilă a inimii: [Artişti contemporani din Moldova în viziunea lui G.Sainciuc] //Moldova Soc.-l 989.- 25 iul.

BENEA MARCELA, poetă, //Tinerimea Moldovei.-1967.- 15 ian; Molodez' Moldavii.-1969.- 26 okt.

BEŞLEAGĂ VLADIMIR, scriitor // Kodry.-1976.- nr.4.- S.80; Lit.şi arta.-1981.- 12 noiembr.-P.4; Tribuna.-1991.- 26 sept-
2 oct.

BIEŞU MARIA, artistă de operă //Moldova Soc..-1966.- 8 febr.; Tinerimea. Moldovei.-1977.- 1 ian.; Moldova Soc-1983- 1 ian.; Sov.Moldaviâ.- 1976 P.- 1 ânv.

BLAJINU DUMITRU, dirijor şi viorist //Moldova Soc-1989-23 iul.

BOBUŢAC VALERIU, ministru //Chipăruşul.-1990.- nr.l6.-P.4.

BOGDESCO ILIE. pictor //Moldova Soc.-1961.-15 dec; Sov.Moldaviâ.-1963.-28 ânv.

BOLBOCEANU ION, cineast //Lanterna magică.-1989.- 1-15 oct.

BOLDUMA ION, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1964.-2C dec; Cultura.-1966.-1 ian.; Viaţa satului.-1972.-l ian.; Chipărus.-
1985.-nr.10.-P7.

BORISOVA IULIA, actriţă //Cultura .-1972.-10 iun.; OrizontuL-1985.- nr.10.-P.78.

BOTGROS NICOLAE, dirijor, viorist //Moldova Soc- 1989.-23 iul.

BOŢU PAVEL, scriitor //Cultura.-1965. -23 oct.; Moldova Soc-1967.-21 mai; Tinerimea Moldovei.-1974.- 1 ian.; 1992.-1 ian.; Vec.Kisinev.-1967.- 22 maâ; Kodry.-1976.- nr.4.- S.72.

BRESCANU VASILE, regizor //Lanterna magică-1989.- 1-15 oct.

BUCOV EMILIAN, poet //Nistru.-1958.- nr.10.-P.160; Tinerimea Moldovei.-1962.- 2 noiembr.; Sov.Moldaviâ.-1966.-1 ânv.; Vcc.Kisinev.-1966.-23iul.; Moldova Soc.-1967.-21 mai; Chipâruş.- 1969.- nr. 15.-P.7; 1984.- nr. 15.-P.7; Kodry.-1976.- nr.4.-S.72; Lit.şi arta.-1977.-29dec.

BUNESCU AURELIA, actriţă //Lanterna magică.-1992-i- 15 febr.

BURAC ANDREI, scriitor //Tinerimea Moldovei-1967- i 6 iun.

BURDIN ISIDOR. folclorist //Tinerimea Moldovei.-1964.- 19 iul. 416. BUSUIOC AURELIU, scriitor //Cultura.-1965-7 aug.; Vcc.Kisincv.-1967.- 22 maâ; Kodry.-1976.- nr.4.-S.8O; Lit.şi arta.- 1977.- 29 dec; Chipăruş.-1978.- nr.20.- P.7; 1988.- nr.22.- P.6; Tinerimea Moldovei.-1992.-1 ian.

 BUTNARU LEO, scriitor //Tinerimea Moldovci-1971.- 26 sept.;Kodry.-1978.- nr.6.- S.124; Sfatul Tării -1992.- nr.220-224.

CAFTANAT MIHAIL, artist de balet //Cultura.-1967.- 25 febr.; Vec.Kisinev.-1967.- 6 iun.; 1974.-31 dek.

CARACIOBANU DUMITRU, regizor, actor //Sov.Moldaviâ.-1962.- 13 apr.; Moldova Soc.-1963.-27 ian.; Cultura Moldovei.-1964.-1 mai; Cultura-1965.- 24mai; Mcsagcrul.-1996- 26 ian.

CARAS IGOR, actor //Lanterna magică.-1992.- 1-15 febr.

CAZIMIROVA ECATERINA, actriţă //Chipăruş.-1958.- nr.21.-P.5.

CĂRARE PETRU, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1962- 2noiembr.; 1964.- 5 noiembr; 1965.-5 mai; 1967-30 iun.; Chipăruş.-1965.-nr.!9.-P.5; 1971.- nr.24.- P.6.

CHEIANU CONSTANTIN, regizor //Lanterna magică.- 1992.-15-30 iun.

CHIRCA VIORICA, actriţă //Chipăruş.-1973.- nr.24.-P.5.

CIBOTARU ARHIP, scriitor //Moldova Soc-1962.- 25 oct.; 1967.- 21 mai; Molodez' Moldavii.-1964.- 6 mart.; Cultura .-
1965.- 23 oct.; Vec.Kisinev.-1967.- 22 maâ; Kodry.-1976.- nr.4.- S.76; Lit.şiarta.-198L- 12 noiembr.; 1990.-1 ian.; Chipăruş-1985.- nr.4.-P.6.

CIBOTARU MIHAI, scriitor //Tinerimea Moldovei.- 1970-25 dec.

CIBOTARU STMION, scriitor //Moldova Soc.-1977.- 1 ian. CIMPOI MÎHAI, critic literar //Moldova.-1983.-nr.8.- P.35; Noutăţi editoriale.-1983.- 15 oct; Tinerimea Moldovei.-1992.- 1 ian.

CINCILEI GHEORGHE, critic de teatru //Lanterna magică-1992.- 15-30 iun.

CIOBANU ANGELA, actriţa //Lanterna magică.-1996.- 1-15 ian.

CIOBANU ION CONSTANTIN, scriitor //Cultura.-I965.- 22 oct.;1969.- 1 ian.; Moldova Soc-1967- 21

 mai; Tinerimea Moldovei.-I970.- 25 dec; Kodry.-1976.- nr.4.- S.73; Lit.gaz-1963-4 iul.

CIOBANU MIHAI, învăţător la şcoala din Olăneşti //Moldova Soc-1971- 17 mai

CIOBANU NICOLAE, scriitor //Tinerimea Moldovei.-^p, 1971-26 sept.

CIOBANU PROFIR, veteran al şcolii medii din Olăneşt£^. //Moldova Soc-1971 -17 mai <

CIOBANU TAMARA, interpretă de muzică populară //Moldova Soc-1989.- 25 iul.

CIOCANU ANATOL, scriitor //Tinerimea Moldovei .- ; ' 1965 - 8 febr.;1967- 30 iun.; Vec'Kisinev-1966- 6 okt.

CIOCANU AUREL, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1967.- 15 ian.;1974.-l ian.; Cultura.-1977.-I ian. 

CIOCANU ION, critic literar '/Luceafărul.-1996-22 mart.

CIOCOI GHEORGHE, poet //Tinerimea Moldovei.- 1965.- 14 mart.; Vec. Kisinev.-l980 - 13 okt

CÎOLACU OLGA, interpretă de muzică uşoară //Moldova Soc -1988.-1 ian.

CIORNEI VSEVOLOD, poet //Lit.şi arta-1990- 1 ian. CIUDIN VICTOR, scriitor //Kodry-1978-nr.6-S. 124.

CIUTAC VICTOR, actor //Chipăruş.-1973- nr.24. -P.5.

COCEA DINA, actriţă //Vec.Kisinev.-1967-6 iun.

CODRU ANATOL, poet, cineast //Moldova Soc-1962- 26 oct.; Cultura.-1966.- 1 ian.; Lanterna magică.-1989.- 1-15 oct.

CONDREA CONSTANTIN, dramaturg //Chipăruş.-1965.- nr.l9.-P.5.

CONSTANTIN VASILE, actor //Sov Moldaviâ.-1968.- 25 dck.; Vec.Kisinev.-1986.- 17 fevr:

CONSTANTINOV CONSTANTIN, actor //Chipăruş.- 1973.-nr.24,-P.5; 1977.-nr.4.- 15 dec; 1980.-nr.24.-P.5; 1.985.-nr.l4.-P.7; Vec.Kisinev.-l975.- 31 dck.

COPACINSCHI VICTOR, ţimbalist /Moldova Soc- 1989.-23 iul.

CORLĂTEANU NICOLAE, academician //Lit.şi arta.- 1985.- 16 mai.

COROBAN VASILE, critic literar //Cultura,- 1965.- 23 oct.

COSMESCU ALEXANDRU, scriitor //Tinerimea Moldovei.- 1970.-25 dec.

COSTAŞ ION. ministru //Chipăruş.-1990.-nr. 16.-P.4.

COSTENCO NICOLAE, scriitor //Cultura.-1965.-7 aug.; 1966.-I ian.

COVACI BORIS, tehnician //Lit.şi arta.-1981.- 12 noiembr.

CRUCENIUC PETREA, poet //Nistru.-1958.- nr.10 .- P.28; Kodry.-1976.- nr.4.-P.73; Chipăruş.-1987.- nr.12.- P.6.

CUCIUC SERGIU, pictor //Cultura.-1969.-1 ian.

CUPCEA VALERIU, regizor, actor //Cultura Moldovei.- 1963.- 22 dec; Chipăruş.-1973.- nr.24.-P.5; Tcatr-1972.- nr.8.- S. 13-49.

CURAGĂU MIHAI, actor //Chipăruş.-1973-nr.24-P.5.

CURBET VLADIMIR, coregraf //Cultura.-1965.-7 aug.; Sov.Moldaviâ.-l969.-28 fevr.; Tinerimea Moldovei.-1977.- 1 ian.

DABIJA NICOLAE, poet //Kodry-1978.-nr.6.-S.129; Lit.şi arta-1981- 12 noiembr.

DAMIAN LIVIU, poet //Moldova Soc.-1962.-30 oct.; Kodry.-l976.- nr.4.-P.81: Tinerimea Moldovei.-l 992.-1 ian.

DARIENCO DOMNICA, actriţă //Chipăruş.-1958.-nr.21.- P.5; 1973.-nr.24.-P.5

DARIENCO PETRU, poet //Nistru.-1958.- nr.10.-P.159; Moldova Soc. 1967.- 21 mai.

465. DAVID AUREL, pictor //Moldova Soc-1961.- 15dcc.

DAVID EUGENIA, scriitoare //Lit.şi arta.-1981.- 12 noiembr.

DELEANU LIVIU, poet //Nistru.-1958.- nr.10.-P.160; Chipăruş.-l961.- nr.5.-P.7; Tinerimea Moldovei.-1969.- 26 oct.

DIMITRIU LUCIA, actriţă //Vec.Kisinev." 1986.- 17 fevr

DOGA EUGEN, compozitor //Molodez' Moldavii.-1976- 3 iunâ.

DONI MARIA, actriţă //Vec.Kisinev.-1967.-6 iunâ; Tcatr.-1972.-nr.8.-S.l3-49

DONI NINA, actriţă //Lit.gaz.-1963.- 4 iulâ.

DRĂGAN MARIA, interpretă de muzică populară // Tinerimea Moldovei.- 1974.- 1 ian.

DRUC MIRCEA, prim-ministru //Chipăruş.-1990.-nr.l4.-P.4

DRUŢĂ ION, scriitor //Lit.gaz. 1964.-30 maâ; Moldova Soc.-1967.-21 mai.; 1988.- 1 ian.; Tribuna.-1991.-nr.39.-P.16

DUBINOVSCHI LAZĂR, sculptor //Moldova Soc-1961.- 15 dec; Sov.Moldaviâ.-l 963- 28 ânv.; Chipăruş.-l 963- nr.3.- P.6.

DUDNIC PETRU, scriitor /^Tinerimea Moldovei.-1967.- 15 ian.

DUMBRÂVEANU VICTOR, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1965.- 5 mai.

DUMITRAŞ ANATOL, interpret de muzică uşoară /Tânărul leninist.-1990.- 5 ian.

EROFEEVA LUDMILA, actriţă //Cultura Moldovei.- 1964.- 1 mai.

ESINENCU NICOLAE, scriitor //Tinerimea Moldovei - 1967.- 15 ian.; 1992.- 1 ian.; Vec.Kisinev-1980.- 13okt.

EŞANU GHEORGHE, interpret de muzică populară //Tinerimea Moldovei.-1977.- 1 ian.; Moldova Soc.-1989.- 23 iul.

EVTUŞENKO EVGHENI, poet //Kodry.-1976.-nr.9.-S.14.

FILIP IULIAN, poet //Tinerimea Moldovei.-1971.- 26 sept.

FURNICĂ ION, dansator //Cultura Moldovei-1965.-7 aug.

FURNICĂ VLADIMIR, dansator //Cultura Moldovei.- 1964.- 1 ian.

FUSU DUMITRU, actor //Moldova Soc-1962-3 oct.; Lit.gazeta.-1963.-4iulâ; Cultura.-1965.- 24 mai; Molodez' Moldavii.-1965.- 16 iunâ.; Sov Motdaviâ.-1968.- 25 dek.; Teatr.- 1972.-nr.8.-S. 13-49.

GAGIU VALERIU, regizor şi scenarist //Moldova Soc.- 1962.- 3 oct.; Vec.Kisinev.-1976.- 25 maâ; Molodez' Moldavii.- 1976.- 22 apr.; Lit.şi arta.- 1977.- 29 dec.

GAISANIUC IOSIF, scriitor //Lit.şi arta.-1981.- 12 noiembr.

GARŞTEA VERONICA, dirijor //Vec.Kisinev.-1967.- 1 noâb.; Moldova.- 1983.-nr.8.-P.35-37.

GÂRNU MIHAI, actor //Cultura.-1971.- 25 sept.

GHEORGHITĂ DUMITRU, compozitor //Moldova Soc- 1966.-8febr.; 1977.-1 ian.

GHEORGHIU GHEORGHE, scriitor //Sov.Moldavia.- 1976.- 14 apr.

GHERLAC VICTOR, actor, regizor //Chipăruş.-1958. - nr21.-P6.

GHERMAN IURIE. scriitor //Lit.şi arta.-1981.- 12noiembr.

GHERŞFELD DA VID, compozitor //Viaţa muzicală a Moldovei.-1958.-nrl.-P.27.

GHIDIRIM GHEORGHE, ministru //Moldova Soc-1988.- 1 ian.; Chipăruş.-1990.- nr.l4.-P.4.

GOIA VASILE, muzician //Moldova Soc-1989.- 23 iul.

GONCIAR OLESI, scriitor //Kodry.-1976.-nr.9.-S.20.

GRECU MIHAI, artist plastic //Sov.Moldaviâ.-i965.- 14sent.

GRIBACIOV NICOLAI, poet //Moldova Soc-1964.- 19 aug.

GRIGORIU VERA, actriţă //Lit.gaz.-1963.-4 iulâ; Molo- dez' Moldavii.-1964.- 6 marta; Cultura Moldovei.-1964.- 8 mart.

GRUMEZA ALEXANDRU, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1967.- 15 ian.

GRUZIN TRIPAN, actor //Chipăruş.-1958.- nr.2L- P.5; Moldova Soc- 1962.- 3 oct.

GURTOVOITIMOFEL dirijor //Vcc.Kisinev.-1967.- 1 noâb.

HADÂRCĂ ION, scriitor //Lit.şi arta.-199O.- 1 ian.

HARET SPIRU, actor //Sov.Moldaviâ.-1968.-25 dek.

HASO IURIE, actor //Tcatr-1972.-nr.8.-S.13-49

HROMOVA LARISA, actriţă //Molodez'Moldavii-1975- 21 ânv.

IAKOVLEV IURII, actor //Orizontul.-1985-nr.10-P.78; Cultura.-1972- 10 iun.

IAŢCOVSCHI PA VEL, actor //Molodez' Moldavii.-1965.- 16 iunâ.; Mesagerul.-1996- 26 ian.

IGNAT VICTOR, regizor, actor //Lanterna magică.-1996.-1-15 ian.

ILINSKI IGOR, actor //Cultura.-1972.- 10 iun.

IOVIŢĂ VLAD, regizor //Tinerimea Moldovei.-1962.- 2 noiembr.; Vcc.Kisinev.-1976.- 25 maâ; Moldova Soc-1977.- 1 ian.; Lit.şi arta-1977.- 29 dec.

IOVU VASILE, naist // Moldova Soc-1989.- 23 iul.

ISAEV EGOR, scriitor //Kodry.-1976.-nr.9-S.18.

ISTRU BOGDAN, scriitor //Cultura Moldovei.-1963.- 24 ian.; Moldova Soc-1977.- 1 ian.

IURSKI SERGHEI, actor //Moldova.Soc-1975.- 13 iul.

IZBEŞCRJC VALENTINA, actriţă //Vec.Kisinev-1973.- lOfcvr.

IZMAILOV VLADIMIR, scriitor //Kodry-1976-nrA-S.83.

JEREGHI VALERO), regizor //Tinerimea Moldovci.- 1984.- 1 ian.

JOSU NtNA, poetă //Kodry.-1978.-nr.6.-S.129; Tinerimea Moldovei.-1992.- 1 ian.

JOSUL IONJurnalist //Cultura Moldovci.-1963.-24 ian.

JUCOV TITUS, regizor //Molodez" Moldavii.-1977.- lOfevr.

JUMATII ION, pictor //Cultura.-1969.-1 ian.; Chipăruş.- l977.-nr.4.-P5.

KAMENEVA NELLI, actriţă //Cultura Moldovei.-1964.- 1 ian.

KATAEV VALENTIN, scriitor //Nistru.-1976-nr.l 1.- P.151.; Kodry.-1976.-nr9.-S.10.

KAZAKOVA RIMMA, poctă //Sov.Moldaviâ-1964.- 13avg.;Kodry.-1976.-nr.9.-S.15.

KIKABIDZE VAHTANG, actor , interpret //Sov.Moldaviâ.-1979.- 6 maâ.

KIROV DIMITR, pictor bulgar //Cuttura.-197I.- 17 iul.

KRUCKOVNIKOLAJ,actor //Sov.Moldaviâ.-1979- 6maâ

KUGULTINOV DAVID, scriitor //Kodry.-1976-nr.9.- S.126; Sov.Moldaviâ.-1976.-24scnt.

KULIEV KAJSYN, scriitor //Kodry.-1976.-nr.9-S. 126.

KUNÂEV SERGEJ, scriitor //Kodry.-1972.- nr.5- S.4.

LANOVOIVASILI,actor //Orizontul.-1985.-nr.lO.-P.78-79.

LARI LEONIDA, poetă //Lit.şi arta-1990.- 1 ian.; Tribuna.-1991.- nr.31.-26 sept.- 2 oct.

LATIEVA LIDIA, scriitoare //Kodry.-1976.- nr.4.- S.93.

LAVROV KIRILL, actor //Moldova Soc-1975.- 13 iul.

LAZAREV EDUARD, compozitor //Cultura Moldovei.- 1964.- 1 ian.; Sov.Moldaviâ.-1966.- 1 ânv.; Vcc.Kisinev.-1967.- 11 fevr; Molodcz' Moldavii.- 1968.- 2 fevr.

LEANCA SANDU, actor //Lanterna magică.-1992.- 1-15 febr.

LEONARDI PETRU, artist de balet // Molodez' Moldavii.-1964.- 6 marta.

LOTEANU EMIL, scriitor, regizor, scenarist //Moldova Soc-1962- 3 oct.; Sov.Moldaviâ.-1962.-25 okt.; Cultura Moldovei.-1963.- 24 ian.; Tinerimea Moldovei.-1964.- 22 sept.; Molodez" Moldavii.-1969.- 25 okt.; 1976.- 22 apr; Vec.Kisinev-1976.- 25 maâ.

LOZIH ŞTEFAN, pictor //Tinerimea Moldovei.-1967.- 15 ian.

LUNCHEVICI SERGHEI, violonist şi dirijor //Tinerimea Moldovei.- 1974.- 1 ian.; Moldova Soc. -19K9.- 23 iul.

LUNGU RAISA, scriitoare //Chipăruş.-I978.-nr.-20.-P.7.

LUPAN ANA, scriitoare //Moldova Soc-1962.- 2 sept.

LUPAN ANDREI, scriitor //Vcc.Kisincv.-1966.- 6 okt.; Cultura.-1967.- 1 ian.; Moldova Soc.-1967.- 21 mai; Tinerimea
Moldovei.-1969.- lOoct.; 1992.- 1 ian.: Sov.Moldaviâ.-1976.- I ânv.

LUPAN AURELIU, actor //Lanterna magică.-l 992.- 1-15 febr.

LUPAN EMILIA, actriţă //Lanterna magică.-1992.- 15-30 iun.

MACOVEMON, compozitor //Molodez1 Moldavii.- 1977.- 10 fevr.; Chipăruş.-1977.- nr.4.- P.5.

MALAŞENCO ARCADIE, scriitor //Sov.Moldavtâ.- 1962.-25 okt.

MALCOCI ECATERINA, actriţă //Cultura Moldovei.- 1964.- 1 ian.; Cultura.-1965.- 24 mai; Vcc.Kisinev.-1967.- 6 iunâ.;
Sov.Moldaviâ.-1968.- 25 dek.

MALEV VERA, scriitoare //Kodry.-1976.~ nr.4.-S.76.

MARCOCI ION, actor //Lanterna magică.-1992.-15-30 iun.

MARGINE DUMITRU, actor //Vec.Kismcv.-1986.- 17 fevr.

MARINAT ALEXEI, scriitor //Tinerimea Moldovei.- 1970-25 dec; Pikker.-l973.-nr.9.-P. 10-11.-In lb.es.; Chipăruş.- 1974.- nr.9.- P.7; 1980.- nr.24.- P.4; 1984.- nr. 10.- P.6; Kodry.-1976.-nr.4.-S.97;învăţ.publ.-1988.- 1 ian.

MARCEAU MARCEL, mim francez //Cultura.-! 966.- 27 aug.

MATCAŞ NICOLAE, ministru //Chipăruş-1990.- nr.14.- P.4.

MATCOVSCHI DUMITRU, scriitor //Sov.MoIdaviâ.- 1962.- 25 okt.; 1976.- 16 okt; Tinerimea Moldovei.-1965.- 14 febr.; Molodez' Moldavii.-1969.- 25 okt.; Cultura.-1967.- 1 ian.

MAZILU GHEORGHE, critic literar //Lit.şi arta.-1981.- 12 noiembr.

MEZELAITIS EDUARDAS, poet //Moldova Soc-1972.- 14 ian.; Kodry.-1976.- nr.9.- S.13.

MENIUC GEORGE, scriitor //Lit.gaz-1963.-4 iulâ; Vec.Kisinev.-l 966.- 6 okt.; Sov.Moldaviâ.-1976- 14 apr.

MIHAJLOV ALEKSANDR, actor //Kodry.-1972.- nr.5.-S.5.

MIHALKOV SERGEJ, scriitor //Kodry.-1976.-nr.9.-S.13.

MIHNEA PAUL, poet şi traducător //Cultura.-1965- 7 aug.; Vcc.Kisinev.-1967.-l noâb.

MOCANU ION, actor //Lanterna magică.-1992.- 1-15 febr.

MOCANU SPIRIDON, dansator //Cultura.-1965.-7 aug.; Moldova Soc-1966.- 8 febr.

MOCREAC NINA, actriţă //Cultura-1965.-24 mai; Lit.gaz.-1963.- 4 iulâ.

MORARU HARALAMBIE, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1984.- 1 ian.

MORARU VICTOR, scriitor //Tinerimea Moldovei.- 1971.-26 sept.

MORĂRAŞ MIHAL jurnalist //Lit.şi arta.-1981.- noiembr.

MOROZ LIUSICA, actriţă //Molodez'Moldavii.-1977.- IOfevr.;Vcc.Kisinev.-1986.- 17 fevr.

MUDREAC DANTELA, actriţă //Lanterna magică-1992.- 1-15 febr.

NEAGA GHEORGHE, compozitor //Cultura Moldovei.- 1964.- 1 mai.

NEGARĂ TEODOR, interpret de muzică populară //Moldova Soc.-1989.- 23 iul.

NEGRU EUDOCHIA, dansatoare //Cultura-1965-7 aug. NEGREAN PETRU, director adjunct la şcoala din Olăncsti //Moldova Soc-1971.- 17 mai.

NICOLAEV VICTOR, actor //Moldova Soc-1966.-8 febr.

NICUŢĂ IULIAN, scriitor //Vec.Kisincv.-1980- 13 okt.

NOROC-PÂNZARU LIDIA, actriţă //Cultura.-1971.- 25 sept.; Vec.Kiăinev.-1985.- 17 fevr.

OKUDZAVA BULAT, compozitor şi interpret //Sov.Moidaviâ.-1976.- 24 sent.

OPREA LARISA, dansatoare //Cultura.-1965.- 7 aug.

OSKOCKIJ VIKTOR, actor //Kodry.-I972.- nr.5.-S.5.

OSANIN LEV,poct //Sov.Moldaviâ.-1976.-24 sent.

OZEROV VITALIJ, critic literar //NistrU.-1976,- nf.TL- S. 151: Kodry.-l976.- nr.9.-S. 11; Sov.Moldavia.-l 976.- 24 sent.

PAHMUTOVA ALEKSANDRA, compozitor //Cultura.- 1972.- 10 iun.

PASCARU VASILE, regizor //Vec.Kisinev.-1976.- 25 maâ; Molodcz' Moldavii.-1976.- 3 iunâ.

PASKO SEMION, scriitor //Kodry.-l976.- nr.4.-S.83.

PAŞCOVA LARISA, actriţă //Chişinău. Gaz.de seară.- 1979.- 19 iul.

PATRON TUDOR, actor //Lanterna magică.-1992.- nr.4.- 1-15 febr.

PÂSLARIUC IULIAN, actor //Chişinău de seară.-1973.- 19 febr.

PEROV GRIGORIE, scriitor //Kodry.-l976.- nr.4.- S.92

PLATON EUGEN, regizor //Vec.Kisinev.-1985.- 15noâb.

PLAŢÂNDĂ ARCADIE, actor //Chipăruş.-1958.- nr.2L- P.6; 1973.-nr.5.-P.5;Moldova.-i985.-nr.5.-P.31.

PLĂMĂDEALĂ ALEXANDRU, sculptor //Lanterna magică.-1989.- 1-15 oct.

PODOLEANU ION, scriitor //Lit.şi arta.-1978.- 20 iun.; Cultura.-1965.-23oct.

POGOLŞA ANATOL, actor //Mesagerul-1996.-26 ian.

PRIBÂLICENCO LIDIA. actriţă //Vec.Kisinev.-1985.- 15 noâb.

PROHIN VICTOR, scriitor /Lit.şi arta.-l981.- 12noiembr.

PUIU ION, actor //Lanterna magică-1992.-30 iun.

RASSADIN STANISLAV, scriitor //Kodry.-1972.-nr.5.- S.54.

RESTEU MARGARETA, actriţă //Lanterna magică. - 1992.-30 iun.

RIVILIS PA VEL, compozitor //Molodez' Moldavii.- 1964.- 6marta.

ROMAN MDîAI, poet //Moldova.Soc.-1962.-30oct.; Tinerimea Moldovei.-1965.- 31 ian.; Viaţa satului.-1972- 1 ian.

ROŞCA VALENTIN, scriitor //Chipăruş.-1965-nr.19.- P.5; 1975.- nr. 1.- P.7; 1985.- nr. 1.- P.6; Tinerimea Moldovei.-l965.- 24 apr.

ROTARU SOFIA, interpretă de muzică uşoară //Moldova.-1983.- nr.8.- P.35-37; Noutăţi editoriale.-1983.- 15 oct.

ROZDESTVENSKIJ ROBERT, poet //Kodry.-I976.- nr.9.-S14.

RUSNAC CONSTANTIN, compozitor //Moldova Soc.- 1977.-2 ian.; Lit.şi arta.-1983-31 mart.

RUSNAC VLADIMIR, scriitor //Chipăruş.-1987.- nr.l L-P.6

RUSU GRIGORE, actor //Satiră şi umor-1977.- 15 dec.

RUSU VITALIE, actor //Chipăruş-1973.-nr.24.-P5; Vec.Kisincv.-1973.-22noăb.;învăţ.publ.-1988.- 1 ian.

RUSU-CIOBANU VALENTINA, pictoriţă //Cultura Moldovei.-1964.- 1 ian.; Sov.Moldaviâ-1965.- 14 sent.

SACA SERAFIM, scriitor //Moldova Soc-1962.- 30 oct.; Cultura-1977.- 15 ian.

SADOVNIC IUR1E, interpret de muzică uşoară //Tinerimea Moldovei.-1984.- 1 ian.

SAINCIUC GLEBUS, artist plastic //Tinerimea Moldovei.- 1965.- 5 mai; Chipăruş -1980.- nr.24-P.5; învăţ.publ.-1988.- 1 ian.;
Luceafărul.- 1996.-22 mart.

SALÂNSKIJ AFANASIJ, dramaturg //Sov.Moldaviâ.- 1976.-24 sent.

SAMOJLOV DAVID, poet //Kodry.-l972.- nr.5.- S.5.

SAVCA VERONICA, actriţă //Mcsagerul.-1996.- 26 ian.

SAVIŢCAIA VALENTINA, artistă de operă //Moldova Soc.l966.-8febr.

SAVOSTIN NICOLAI,scriitor //Kodry.-1976.-nr.4-S.81.

SIMONOV EVGHENI, regizor //Orizontul.-1985.- nr.10.- P.78-79.

SIMONOV KONSTANTIN, scriitor //Moldova Soc- 1964.- 19 aug.; Druzba narodov.-l 969.- nr.5- S.282-283.

SMIRNOV SERGEJ, scriitor //Sov.Moidaviâ.-1964.- 13avg.

SMIRNOVA LIDIA, actriţă //Sov.Moidaviâ.-1979.-6 maâ.

SOBOLEV LEONTD, scriitor //Sov.Moidaviâ.-1964.- 13avg.

SPINEI VASILE, ziarist //Moldova Soc-1971-20 oct.

 STAVSCAIA IRINA, scriitoare //Viaţa satului.-1972.- 1 ian.

STÂRCEA ALEXEI, compozitor //Viaţa muzicală a Moldovei.-1958.-nr.l.-P.27; Vec Kisinev.-1967.- 11 fevr.

STRÂMBEANU ANDREI, scriitor // Tinerimea Moldovei.-1965.-24ian.

STRÂMBEANU MIHAELA, actriţă //Lanterna magică.- 1996.-1-15 ian.

SULAC NICOLAE, interpret de muzică populară //Cultura Moldovei.-1964- I mai; Cultura.-1967- 1 ian.; Lit.şi arta.-
1977.- 29 dec; învăţ.publ.-1988.- 1 ian.; Pademju Jaunatnc-1967.- 30 maâ.

ŞCUREA ION, actor, regizor //Moldova Soc-1962- 3 oct.; Lit.gaz.-1963.-4 iulâ; Sov.Moldaviâ.-l968.- 25 dek.

ŞIROCORAD BORIS. picior Chipăruş-1958- nr. 1 -P.5.

ŞIŞCAN CONSTANTIN, senilor // Moldova Soc-1962.- 25 oct.; Kodry.-1976.- nr.4.- S.92.

ŞTIRBU CHIRIL, actor 'Chipăruş.-1958.- nr.21.-P.5; 1973.- nr.24.-P.5; 1975.- nr.7.-P.5; Kodry-1976.- nr.4.- S.80.

ŞTIRBU TITUS, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1967.- 15 ian.; Lit şi arta -1990.-1 ian.

TAMPHI DUMITRU, scriitor //Lit şi arta.-1983-31 mart:

TAMPIZA CONSTANTIN,ministru //Chipăruş-1990.- nr,16.-P.4.

TANK MAXIM, poet //Kodry.-I976.-nr.9.-S.18.

TARLAPAN EFIM, scriitor //Tinerimea Moldovei.-1971.- 26 sept.; învăţ.publ.-1988.-l ian.

TĂTARU TUDOR, regizor //Luceafărul.-1996.- 22 mart.

TÂRŢĂU CONSTANŢA, actriţă //Cultura Moldovei.- 1963.- 22 dec; Chişinău.Gaz.de seară.-1966.- 31 dec; Vcc.Kisinev.-
1973.-24 fevr.

TCACIZLATA, compozitoare //Vec.Kisincv.-1967.- 11 fevr.

TELEUCĂ VICTOR, poet şi publicist //Moldova Soc- 1962.- 26 oct.; 1967.- 21 mai; Sov.Moldaviâ.-1976.-16 okt.; Tinerimea Moldovei.-1992.- 1 ian.

TERAKOPIAN LEVON, arhitect // Kodry.-1972.-nr.5.-S.4.

TIHONOV NIK.OLAI, scriitor // Moldova Soc-1964.- 19aug.

TODORAŞCU EUGENIA, actriţă // Molodez' Moldavii.- 1965.- 16 iunâ; Sov.Moldaviâ.-1968.- 25 dek.; Vec.Kisinev.-1973.-
4 fevr; Chipăruş-1977-nr.4.-P5.

TODOROV ILIE, regizor, actor //Sov.MoIdaviâ-1962.- 13 apr.; Lit.şi arta.-1977.-29 dec.

TOVSTONOGOV GHEORGHI, regizor //Moldova Soc - 1975.- 13 iul.

TRIBOI SVETLANA, dansatoare //Cultura-1965-7 aug.

TROFIMOV ŞTEFAN, directorul şcolii din Olănesti // Moldova Soc-1971.- 17 mai.

TULNIC VITAXIE, scriitor //Moldova Soc-1962-30 oct.; Tinerimea Moldovei.- 1965.- 13 ian.

ŢÂU NICOLAE, ministru //Chipăruş.-1990-nr. 16.-P.4.

ŢELIKOVSKAIALUDMILA, actriţă //Orizontul-1985.- nr.lO.-P 78-79,

ŢOPA TUDOR, scriitor şi publicist //Tinerimea Moldovei.-1970.- 27 dec

UL1ANOV MIHAIL, actor '7Orizontul.-1985.-nr.l0.-P.78-79.

UNGUREANU ION, regizor, actor //Moldova Soc-1962- 3 oct.; 1966.- 8 febr.; Teatr-1972.- nr.8.-S. 13-49; Chipăruş.-1990.- nr.l4.-P.4.

URECHE EUGENIU, actor //Sov.Moldaviâ.-1963.- 25 ian.; Cultura.-1966.- 1 ian.; Moldova Soc.-3966.- 8 febr.

URECHE MARGARETA, actriţă //Tinerimea Moldovei.- 1967.-31 mai.

URSCHI GHEORGHE, actor //Molodcz' Moldavii.-1994.- 30 dck.

VAIKULE LAIMA, interpretă de muzică uşoară //Tribuna.-1991.-nr.39.-P.26.

VASILACHE VASILE, scriitor //Cultura.-1966.- I ian.

VASILIUC ALEXANDRU, ziarist //Chipăruş.-1975.- nr.l7.-P.5.

VATAMANU ION, poet //Tinerimea Moldovei.-1965.- 7 febr; 1967.- 30 iun.; 1992.- 1 ian.

 VIDRAŞCU FEODOS1E, scriitor //Cultura Moldovei.- 1963.- 22 dec; Nistru.-1976.- nr.l 1.-P. 152.

VIERU GRIGORE, poet //Chipăruş.-1965-nr.l 9.-P.5; Cultura.-1966.- 1 ian.; I977.-1 ian.; Vec.Kisinev.-1966- 23 iulâ;
6 okt.; Sov. Moldavia-1969- 28 fevr.; Druzba narodov.-1969.- nr.5.- S.282-283;Tinenmea Moldovei.-1992.- 1 ian.

VIERU IGOR,artist plastic //MoldovaSoc-1961.- l5dec.; 1977.- 1 ian.; Sov.Moidavia-1965.- 14sent.;Chipăruş.-]976.-nr.23.-P7.

VIERU ION, poet //Metronom (ediţie specială a Uniunii scriitorilor).-1992-Oct.

VIERU NICOLAE, scriitor // Molodez' Moldavii.-1977.- 10 fevr.

VLADS., actor //Lanterna magică.-1989.-l-15 oct.

VODĂ GHEORGHE, scriitor //Moldova Soc-1962.-26 oct., Tinerimea Moldovei.-1964.- 13 dec; 1992.- 1 ian.; Sov.Moldaviâ-1976.- 14 apr.

VOLONTIR MIHAI, actor //Sov.Moldaviâ.-197I.- 18 sent.; Cultura.-1971.-25 sept.; Lit.şi arta.-l977.- 19 mai.

VOLÂNŢEV IURI, actor //Orizontul.-1985.- nr.10.- P.78-79.

VORONKOV KONSTANTIN, scriitor //Moldova.Soc- 1964.- 19 aug.

VRABIE GHEORGHE, pictor //Moldova-1983.-nr.8.- P.35-37.

ZADNIPRU PETRU, poet //Moldova Soc-1967.-21 mai; Viaţa satului.-1972.- 1 ian.;Tînerimea Moldovei.-1992.- 1 ian.

ZAICIUC VLADIMIR, actor //Vec.Kisinev.-1986.- 17 fevr.

ZAGORSCHI VASILE, compozitor //Viaţa muzicală a Moldovei.-1958.-nr.l-P.27; Moldova Soc-1963-27 ian.; Vec.Kisinev.-1967.- II fevr.

ZAHARIA ION, flautist //Vec.Kisincv.-1985.-15 noâb.

ZAHARIA PETRU, fluierist //Moldova Soc-1989.- 23 iul.

ZAVTONI PAULINA, actriţă //Vec'Kisinev.-1985.- 15 noâb.; 1986.-17 fevr.

ZBÂRCIOG LUCIA, scriitoare //Lit.şi arta-1981.- 12 noiembr.

ZEVINA ADA, critic de artă //Cultura Moldovei-1964.- 8 mart.

ZGALEVSKIATANAS, pictor bulgar //Cultura.-1971.-17 iul.

ZUBCU VASILE, actor //Tinerimea Moldovei.-1974.-1 ian.

                                                                                                                                                                                        top

 

 

MASTI

 

 

1957

BARANOVICI ANA, pictor

CIOCOLOV SERGHEI, artist plastic, decorator

CONSTANTINOV CONSTANTIN, actor

CRACOVEAC VICTOR, sculptor

DUBINOVSCHI LAZĂR, sculptor

FITOV LEONID, sculptor

GRIGORAŞENCO LEONID, pictor

JUMATII ION, pictor

LUPAN ANDREI, scriitor

MAICO ALEXANDRU, pictor

NOVIC VLADIMIR, artist plastic

ORLOVA OLGA, pictoriţă

POSTOLACHE IOACHIM, artist plastic

RUSU-CIOBANU VALENTINA, pictoriţă

ŞIROCORAD BORIS, grafician

VASELIEV ALEXANDRU, artist plastic

VIERU IGOR, artist plastic

1958

BEROV LEONID, muzicolog

CACEAROV OSCAR, artist plastic

DAŢCO IACOB, artist plastic

GRECU MIHAI, artist plastic

MATER ANTON, scenograf

MENIUC GEORGE, scriitor

PETRIC MIHAIL, pictor

VODĂ GHEORGHE, poet

ZAGORSCHI VASILE, compozitor

1959

BUCOV EMILIAN, poet

CEZA LEV, critic de artă

COBIZEVA CLAUDIA, sculptor

DEMENTEV ANDREI, poet

GHERŞVELD DA VID, compozitor

MEREGA EUGEN, grafician

ZEVINA ANA, critic de artă şi pictor

1960

BOGDESCO ILIE, pictor şi grafician DARIENCO DOMNICA, actriţă LIFŞIŢ MATUS, critic de artă RODNIN KJR, critic de artă SAVIŢCA1A VALENTINA, artistă de operă ŢONCEV LUDMILA, pictoriţă

1961

BUSUIOC AURELIU. poet, prozator, dramaturg CARACIOBANU DUMITRU, actor, regizor GURTOVOI TIMOFEI, dirijor, compozitor SEMENOVSCHI OSCAR, istoric literar STÂRCEA ALEXE1, compozitor SULAC NICOLAE, interpret de muzică populară

1963

BUREA MIHAIL, pictor

GRIGORAŞ ANATOL,

KAMENEVA NELLI. actriţă

LOTEANU EMIL. regizor, scriitor, scenarist

NEAGA GHEORGHE, compozitor

SAINC1UC GLEBUS, artist plastic

STUDENT MOSCOVIT

1964

CEAKOVSKI ALEK.SANDR, scriitor

DRUŢĂ ION, scriitor

GULIA DMITRI, scriitor

JAROV MIHAIL, actor

KAZAKOVA RIMMA, poetă

KORIN PA VEL, pictor

LIVANOV BORIS, actor

MIHALKOV SERGHEI, scriitor

RAIKIN ARKADI, actor

STRÂMBEANU ANDREI, scriitor

SURKOV ALEKSANDR, poet

1965

BEIBUTOV RAŞID, interpret

BONTEA ELENA, pictor

DA VID AURELIU, pictor

DERBENIOV LEONID, poet

HUŢIEV MARLEN, regizor

KORJAVIN VADIM, poet

MAGOMAEV MUSLIM, cântăreţ

NADJAFOV MAHMUD, critic

RZAKULIEV ELIBEK, pictor

SACA SERAFIM, scriitor

SATTAR BAHLU-ZADE. artist plastic

STRÂMBANU ILEANA. crainică TV

TABURŢĂ ION. grafician

TCAC1 ZLATA, compozitoare

VIERU GRIGORE.poct

1966

ARANOV ŞIKO, dirijor, compozitor

BOTU PA VEL, scriitor

HACEATURIAN ARAM, compozitor

KOGAN LEONID, viorist

MARCEAU MARCEL, mim 768. MENIUC GEORGE, scriitor

OISTRAH DAVID.viorist

POLEAKOV VLADIMIR. compozitor

POPOV ALEXEl, pictor 772 SARTRE JEAN-PAULE, scriitor, filozof 773 UNGUREANU ION, regizor, actor 774. VODEANOI MIHAIL, artist de operetă

1967

BIEŞU MARIA, artistă de operă

CHIRODIMITR, artist plastic

EMIN GHEVORK, poet armean

HRENNIKOV TIHON, compozitor

IOVIŢĂ VLAD, regizor, scenarist

KATAEV VALENTIN, scriitor

RIHTER SVEATOSLAV , pianist

ROSTROPOVICI VEACESLAV, dirijor

1968

BOLDUMA ION, poet

CRUCENIUC PETREA, poet

DAINEHEZKEL, violonist

DARIENCO PETRU, poet

HAMURARU FILIMON. grafician, scenograf

SAINCIUC LICĂ, pictor

1969

ARUTIUNIAN ALEKSANDR, compozitor

BEŢIANU MIHAI.anisi plastic

CODREANU MARIA, interpretă de muzică uşoară

KARLSON

OBUH VLADISLAV. pictor

1970

POLEVOI BORIS. scriitor

ŞRAIBMAN IHIL, scriitor

1971

ESAMBAEV MAHMUD, artist de balei

OKUDJAVA BULAT, scriitor, interpret

OZEROV VITALIJ. critic literar

SANASARIAN OGANES, pictor

SIRAVIAN G., pictor

1972

BADICHEANU MIMAI, regizor, actor

BĂLAN MARICA , actriţă, interpretă

BURAC ANDREI, scriitor

CIOBANL MIHAI. actor

1976

CIKIDJANO.. dirijor 

PETROSIAN V., scriitor

SAFARIAN R., artist plastic

SADRAGHIAN A., artist plastic

1977

CEAIKOVSCHI-MEREŞANU GLEB, muzicolog compozitor

CLIMA MIHAI. critic de artă

CUPCEA VALERIU, regizor, actor

DOG A EUGEN, compozitor

PÂRLEA GHEORGHE, actor

ŞLEAHU SAMSON, scriitor

URSCHI GHEORGHE, actor

ZIEDONIS IMANTS, poet

1978

CĂRARE PETRU, scriitor

1979

BAHCEVAN NICHITA, pictor

TARLAPAN EFIM, scriitor

TODOROV ILIE, regizor, actor

1981

ESINENCU NICOLAE, scriitor

1982

CÂRMU ISAI, artist plastic

IVANOV ALEKSANDR, scriitor-

PĂCALĂ

PREPELEAC

TÂNDALĂ

1983

CINCILEI GHEORGHE, critic de arte

CIMPOI MIHAI, critic şi istoric literar

COJOCARU VASILE, artist plastic

ENACHE ION, compozitor

JEREGHI VALERIU, regizor

JUMATII ION, pictor

KAPLANIANR, regizor

LAZARIUC ANASTASIA, interpretă de muzică uşoară

MENGLET GHEORGHI, actor

MIRONOV ANDREI, actor

PAPANOV ANATOLI, actor

PLĂMĂDEALĂ NANI, pictoriţă

PUGACIOVA ALLA, interpretă de muzică uşoară

ŞLEAHU SAMSON, scriitor

1984

CTBOTARU MIHAIL, prozator.

CIOLACU OLGA, interpretă de muzică uşoară

CURBEI VLADIMIR'i coregraf

OlA VASILE, muzician, dirijor

HAZANOV GHENNADI, artist de estradă

LUNCHEVICI SERGHEI, violonist, dirijor

MGŢCANIUC DUMITRU, artist plastic

MUNTEANU MIHAI, artist de operă

PETRACHE ŞTEFAN, interpret de muzică uşoară

SAINCIUC 1LEANA-TUDORA, nepoata

SULAC NICOLAE. interpret de muzică populară

VANGHELI SPIRIDON, seriilor

VARTIC ANDREI, regizor, actor

VATAMANU ION. poci

1985

ALDEA-TI-ODOROVICI ION, compozitor şi interpret

BOTGROS NICOLAE, viorist, dirijor

DABIJA NICOLAE, scriitor

GURCENKO LUDMILA, actriţă

HAZIN MIHAIL, scriitor

KOBZON IOSIF, interpret

LEONOY EVGHENl, actor

PLATON EUGEN, regizor

ROTARU SOFIA, interpretă de muzică uşoară

SURUCHANU ION, interpret de muzică uşoară

1986

CHIRIAC TUDOR, compozitor

CODRU ANATOL, poet. cineast

CORIEV PAVEL, actor, regizor

LEONTIEV VALERII, interpret

RUSNAC CONSTANTIN, compozitor

VESKI ANNE, interpretă de muzică uşoară

ALOEA'TEODOROVTCI DOINA, interpretă de muzică

APOSTOL VENIAMIN, regizor, actor

BORŞEVICI ION, pedagog

CIOBANU ION CONSTANTIN, scriitor

GUGUŢÂ (prototip Victor Şmigon)

GRIGORIUGR1GORE, actor

MALARCIUC GHEORGHE, scriitor

MARINAT ALEXEI, scriitor

MATCOVSCHI DUMITRU, scriitor

MUNTEANU LIVIU, elev

PLĂMĂDEALĂ NANA, artist plastic

SAINCIUC MARIA, nepoata

SECRIERU CRISTINA, elevă

VRABIE GHEORGHE, pictor

1988

AITMATOV CINGHIZ, scriitor

BÂRSAN MIHAI, medic

BEŞLEAGĂ VLADIMIR. scriitor

BEŢIŞOR VITALIE , medic

CIOCANU ION, critic literar

GHIDIRIM GHEORGE, medic

HADÂRCÂ ION. scriitor

IORGA LIUBOMIR, muzician

SOTKILAVA ZURAB, artist de operă

ŞTEFÂRŢĂ ELENA, economist

TAMAZLÂCARU ANDREI, folclorist

VAIKULE LAIMA, interpretă de muzică uşoară

VOZNESENSKI ANDREI, poet

1989

S98. BRODSKI ALEKSANDR, scriitor

CHIRIAC ANATOL, compozitor

CHIRICENCU CATRINA, cumnata

CIUTAC VICTOR, actor

CREANGĂ ION, scriitor

EMINESCU MIHAI, poet

GRĂJDIERU ANTON, jurnalist

LARI LEONIDA, poetă

 LAZARESCU NAE, actor

MÂNĂSCURTĂ ION, scriitor

MURARU VASILE, actor

ŞTEFÂRŢĂ LIUSIA, studentă

1990

ALECSANDRI VASILE, scriitor

ALEXANDRU IOAN, scriitor

BOTIN MIHAI, pictor

BURGHIU IACOB, scriitor

CANAŞIN IURIE, sculptor

CARAMITRU ION, regizor, actor

CIOCOI GHEORGHE, poet

DRĂGAN DIDA, interpretă de muzică uşoară

FILIP IULIAN, poet

GHEORGHE TUDOR, interpret de muzică folk

MÂNDÂCANU VALENTIN, lingvist

PLEŞU ANDREI, critic de artă

RACILĂ MARIA, artist plastic

RĂILEANU NICOLAE, fotoreporter

SORLSCU MARIN, scriitor

VICOVEANCA SOFIA, interpretă de muzică populară

VODĂ RICU, interpret de muzică uşoară

ZAMFIR GHEORGHE, naist

1991

BLANDIANA ANA, poetă

BUTNARULEO, scriitor

CHIRIAC SILVIA, interpretă de muzică uşoară

CIBOTARI MARIA, artistă de operă

CIORNEI VSEVOLOD, poet

COŞERIU EUGEN, filolog

DINESCU MIRCEA, scriitor

POPA NICOLAE, poet

ŢOPA GHEORGHE, interpret de muzică uşoară

BECHET PA VEL, actor

BUDULEVSCHI VALENTIN, dansator

CODAU IULIAN, actor

COZARU NELLL actriţă

JULEA ZINAIDA, interpretă de muzică populară

MAZILU GHEORGHE, critic literar

PAULENCU ION, artist de operă

POPESCU DUMITRU, scriitor

PRODAN SERGIU, regizor

RUSU VITALIE, actor

SCOBIOALĂ AUREL, scriitor

SPIES LUDOVIC, artist de operă

TURCANU NINA, interpretă de muzică populară

VISAN DOREL, actor

VUTCARĂU PETRU, regizor, actor

1993

CIULEI LIVIU, regizor, scenarist

D-NA SUZANNE, diplomat

DUMBRĂVEANU ANGHEL, scriitor

MUDREA ANDREI, pictor

PAVAROTI LUCIANO, artist de operă

PEDERTON STAN. diplomat

SĂLIŞTI-ANU ION, artist plastic

SILIVESTRU VALENTIN, psiholog

ŞEHTMANI, muzicolog

1994

D-NA MERI, dipomat

FUSU MIHAI, regizor, actor

GREENE JACLINE, economistă

GROMOV ALEXANDRU, sciitor

OTTEN MICHELE, scriitor

REBENCIUC VICTOR, actor

ROMANESCU ELEONORA, artist plastic

SAIC (India), economist

1995

BÂLTEANU LORINA, poetă

COLAC TUDOR, folclorist

DOMINGO PLACIDO, artist de operă

D-L HAHN, diplomat

DUMBRĂVEANU VICTOR, scriitor

MARGINEAN VIOREL, artist plastic

PĂUNESCU ADRIAN, poet

SOLJENIŢINALEKSANDR. scriitor

1996

LEVIŢCHI VASILE, senilor

                                                                                                                                                                                        top

 

ALBUME

SAINCIUC G. Măşti, şarje: [Album].-Ch. Lit.artistici, 1983- 60 p.- Cu caract.chir.

REPRODUCERI

CÂNTĂREAŢA MARIA CIBOTARI, 1976. P., u. 1 10x80 Moldova . - 1985.- nr.2.-P.23.-Cu caract.chir.

ELEVĂ. 1962. P.. u. 70x55 'Arta plastică a Moldovei Sovetice - Izobrazitel'noe iskusstvo Sovetskoj Molda ii - Fine arts
of Soviet Moldavia: [Album].-Ch., 1987.-248 p.-Text paralel în lb.
ro.. ru.şi en.- Cu caract.chir.- In lb.ro.

LA FERMĂ, 1957. P., u. 170x215 . Arta plastică a Moldovei Sovetice - Izobrazitel'noe iskusstvo Sovctskoj Moldavii -
Fine arts of Soviet Moldavia: [Album].- Ch., 1987.-248 p.-Tcxt paralel în lb.ro., ru. şi cn.- Cu caract.chir.-în lb.ro.

LA UZINA "G.I.Kotovschi", 1974. P., u. 110x95 //Arta plastică a Moldovei Sovctice = Izobrazitel'noe iskusstvo Sovetskoj Moldavii = Fine arts of Soviet Moldavia: [ Album].-Ch., 1987.-248p.- Text paralel în lb.ro., ru. şi en.- Cu caract.chir. în lb.ro.; Arta plastică a Moldovei Sovetice. Pictură. Sculptură. Grafică. Artă aplicată decorativă;[Album].-Ch., 1976.-42p.-Text paralel în lb.ro. si ru.-Cu caract.chir.; Toma L. Portret v moldavskoj zîvopisi.-Ch., 1983.- S.120- în lb.ru.

MASA MARE, 1960. P.. u. 220x200 // Pictorii Moldovei Sovcticc : Calendar. l980.-Ch., 1979.-12p.- Cu caract.chir.; Kostina .M. izobrazitel'noe iskusstvo Sovciskoj Moldavii.-M.. 1963.-60s.-în lb.ru.; Arta plastică a Moldovei Sovctice.-Ch.. 1967.- 35p.- Cu caract.chir.; Arta RSS Moldoveneşti.-L., 1972-60 p.~ Cu caract.chir.; Iskusstvo Moldavii.-Ch.. 1967.-S.167.- în lb.ru.

MATEMATICIANUL I. PARNO. 1972 P., u. 60x52 Toma L.Portret v moldavskoj zivopisi.-Ch., 1983.-S.120.- în lb.ru.

MOZAIC TEATRAL -LUCEAFĂRUL". 1962. H.t. 70x80 //Grafiki Sovctskoj Moldavii.-M.. I981.-P.8l.-În lb.ru.

NANA, 1970. C, u. 60x37 //Iskusstvo Moldavii.-Ch.. I975.-S.16.-In lb.ru,

PICTOR UI I.VIERU, 1979. P.. u. 130x70 Tvorcestvo.- 1984.-ni5.-S.9.-in lb.ru.

PORTRETUL V.VASILACHE, 1973. H., t. 28x18 Grafiki Sovctskoj Moldavii.-M., 1981.-S.82.- în lb.ru.

SCRIITORUL L.BARSCHI, 1972 P.u. 80x70 Toma L Portret v modavskoj zivopisi.- Ch.. 1983.-S. 125.- în lb.ru.

 VFNIFICATORII, 1962. P„ u. 165x200 Livsic M.A. Iskusstvo Sovetskoj Moldavii. Zivopis'. Skul'ptura.-M-, 1958.-86 s.-
în
ib.ru.

                                                                                                                                                                                        top

ILUSTRATE

LORICA. 1969. P., u. 68x50: [Ilustrată].-M.: Sov. hudoznik, 1978.

MASA MARE, 1960. P., u. 220x200 //Gosudarstvennyj Hudozestvennyj muzej MSSR. Kisinev.: [Ilustrată].-L.;Avrora, 1971 ;Moldavskaă sovetskaâ zivopis'. [Ilustrate] -l 1x22 sm.-Ch Timpul, 1980.- 17otd.l.

MATEMATECIANUL I.PARNO, 1972. P., u. 6052 Gosudarstvennyj Hudozestvennyj muzej Moldavskoj SSR. Moldavskaâ zivopis": [Ilustrate] .-M.: Sov. hudoznik, 1977.-Text în lb.ru.

                                                                                                                                                                                        top

 EXPOZITII

 

GLEBUS SAINCIUC. MĂŞTI. ŞARJE: Expoziţie la Muzeul republican de arte plastice (1963; Chişinău).

GRECU M. PICTURA. SAINCIUC G. ŞARJE. MĂŞTI: Expoziţie (1965; Baku).

GLEBUS SAINCIUC. Pictura. Grafică. Măşti: Expoziţie personală în Sala de expoziţii (1969-1970; Chişinău),

EXPOZIŢIA PERSONALĂ a lui G Sainciuc Pictură Grafică. Măşti (1970; Moscova).

VYSTAVKA PROIZVEDENIJ (Gleba Sainciuca. Moldaviâ. Zivopis'. Grafika. Maski (1973; L'vov) : Katalog.-L'vov,
1973.- înlb.uc.

EXPOZIŢIA creaţiilor pictorului G.Sainciuc consacrată jubileului de 60 de ani din ziua naşterii. Pictură. Grafică. Măşti. Şarje
prieteneşti [1979]:Catalog.-Ch.:Timpul, 1980.- Cu caract.chir.

EXPOZIŢIA personală şi spectacole "Măşti în scenă" (1987; Tbilisi).

"MĂŞTI ÎN SCENĂ": Expoziţie şi spectacol < I992;Cluj).

"MĂŞTI ÎN SCENĂ": Expoziţie şi spectacol (1993; Piatra-Neamţ).

KATALOG VYSTAVKI rabot hudoznikov. zivopis' Scul'ptura. Grafika.-Ch.. 1949.

Din cont.: Sainciuc G.Pis'ma na fronte, 1949. H., 108x80;  Portret Stahanovki Kisinevskoi trikotaznoj fabriki Mălai. 1949. H., m. 71x51

PEREDVIZNAĂ hudozestvennaâ vystavka: Katalog.-Ch.:Pariizdat. 1955

Din cont.: Sainciuc G. Vinodely Naturmort Zenskij portret Muzskoj portret

RHSPUBLIKANSKAÂ hudozestvennaâ vystavka, posvâsennaâ 50-letiu VLKSM. 1969.: Katalog.-Ch.: Timpul. 1970

Din cont.: Sainciuc G. Portret stroitelâ Morarii. 1968. H.m. 134x92; Portret studentki. 1 968 H.. m. 50x40; Ponret devuski, 1968. H.. m. 50x61.

UBlLEJNAÂ respublikanskaâ hudozestvennaâ vystavka. Zivopis'. Skul'ptura.Grafika. Dekorativnoe iskusstvo; Katalog.-Ch.:
Timpul. 1971.

Din cont.: Sainciuc G.V. Vinodelly, 1961. H., m. 136x245; Skol'nica, 1962. H., m. 70x55; Gruppovoj portret peredovikov zavoda "Mikroprovod", 1969. H., m. 75x200.

EXPOZIŢIA artiştilor plastici din Moldova în cadrul Decadei culturii Republicii Moldova in Armenia (1976; Erevan).

Din cont.. G.Sainciuc.Măşti: Artistul plastic A.Sadraghian; Artistul plastic R.Safarian; Artistul plastic O.Sanasarian; Compozitorul A.Haceaturian ş. a.

PEREDVIZNAÂ respublikanskaâ hudozestvennaâ vystavka, posvâsennaâ 50-letiu obrazovaniâ MSSR i sozdaniu
Kompartii Moldavii (1974; Chişinău).

Din cont.: Sainciuc G. Sefy na zavode im.Kotovskogo, 1974. H.,m. 205x175.

MOLDAVSKAÂ respublikanskaâ vystavka risunka. 1-â (1975; Kisinev): Katalog.-Ch.; Timpul, 1975.

Din cont.: Sainciuc G.Druzcskij sarz, 1965. B , cvet.fl.. pero. 30x20, 5; Zensina v sezlonge, 1966. B., kar. 26,5x19; Portret N. Serovoj, 1966. B., cvet. tl , pero, tus' 28x18; A.Busuioc: Druz. sarz, 1970. B., cvet.fl. 28x18; Etud golovy V.Vasilachc, 1973. B., tas'. 28x18; I. Jumatii: Druz. sarz, 1973. B„ tas'. 26x19

 VSEGDA NACEKU. Zivopis' Skul'ptura. Grafika. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Rcsp.hudoz. vystavka: (Catalog.-
Ch.; Timpul, 1975.

Din cont.: Sainciuc G. Portret inspektora gomadzora Ermola R.I.

PE CALEA leninistă. Expoziţia jubiliară republicană de artă consacratâjubileului de 60 de ani ai Marelui Octombrie. Pictură.
Grafică- Sculptură. Artă decorativă aplicată (1977; Chişinău): Catalog.-Cb.: Timpul, 1979.- Text paralel în Ib.rom. şi nisă, cu
caract.chir.

Din cont.: Sainciuc G. Oamenii Ţării Sovietelor, muncitorii de la fabrica de confecţii "Congresul XXIII al PCUS" din Chişinău.

EXPOZIŢIA republicană de placarde politice şi grafică: Catalog.-Ch.: Timpul, 1979.- Text paralel în lb.ro. şi ru.,cu
caract.chir.

Din cont.: Sainciuc G. Din seria "Bagatele"': Eva în rolul miresei. H., t. 20x30

RESPUBLIKANSKAÂ vystavka risunka i estampa v Gosudarstvennom hudozestvennom muzee MSSR (1979; Kisinev).

Din cont.: Sainciuc G. Pisatei' V.Vasilache; Svadebnyj suvenir.

EXPOSITION des peintres Moldaves dans le cadre des echanges d'amitie Grenoble - Kichincv (1980; Grenoble).

Din cont-,: G.Saintchouk Masques du peintre: Le poete G.Emin; Le compoziteur A-Hatchatourian; L'ccrivain V.Kataev; L'artiste A.Raikin; L'ccrivain B.Polcvoi; L'artiste M.Esambacv; Le compositeur E.Lazarev; L' ecrivain J.-P.Satire; Le cineaste E.Loteanu; Le pianiste V.Rjchter; Le chef d'orchestrc Tchikidjian; Le violoniste L.Kogan; Le peintre Grekou; Le peintre Vieru; Le mime M.Marccau; La chanteusc M.Codrcanu.

MALARSWO. Prezba. Grafika. Moldawskiej  socjalistycznej respubliki radzieckiej: Katalog.-Katowice, 1980.

Din cont.: Sainciuc G. Uczennica, 1962. Olej. 70x55; Portret rezysera y Szkun. 1970. Olej. 50x50.

EXPOZIŢIA artiştilor plastici M.Grecu, G.Sainciuc, E.Hămuraru, Uumatii, N.Bahcevan ş.a. f 1983; Moscova).

EXPOZIŢIA a III-a republicană a operelor artiştilor plastici din Moldova. Pictură. Grafică. Sculptură. Artă decorativă şi aplicată: Catalog.-Ch.:Timpul,

Din cont.: Sainciuc G. Portretul ziaristului L.Purice, 1980. P.,u. 51x59.

VYSTAVKA proizvedenij hudoznikov Moldavii: Katalog.-M.: Sov.hudoznik, 1983.- în lb.ru.

Din cont.: Sainciuc G. Serskij prazdnik, 1967. H., m. 160x160; Viorica ,1970.H., m. 53x44; Raisa, 1970. H.,m. 53x44; Galina, 1970. H., m. 66x48; Zina, 1970. H.,m.69x48; Hudoznica  .Mardare, 1972. h., m. 65x50; Arhitektor E.Buzu-Marga, 1972. H., m. 60x60; Pisatei' V.Beşleagă, 1972. H., m. 60x54; Portret pevicy L.Bujor 1974. H., m. 60x50; Muzykant V. Goia, 1976. H., m. 60x54; Pevica M. Cibotari, 1976. H.,m. 110x80; Maria Bieşu, 1977. H.,m. 120x90; Hudoznik N. Coţofan, 1977. H., m. 70x60; Zrelost', 1978. H., m. 105x90; Avtoportret, 1978. H., m. 80x70; Aktor Ş. Sârbu, 1978. H., m. 60x60; Lila, 1978. H.,m. 70x60; Ion Creangă, 1978. H., m. 200x120; Akter C. Ştirbu, 1978. H.,m. 50x50; Lucia, 1979. H., m. 50x50; Hudoznik I. Vieru, 1979. H.. m. I 30x^0

EXPOZIŢIA jubiliară republicană de arte plastice consacrată aniversării a 60-a a formării RSS Moldoveneşti şi creăm
Partidului Comunist al Moldovei (1984; Chişinău ): Catalog.-Ch. Timpul, 1985- Text paralel în lb. ro. şi ru., cu caract. chir.

Din cont. : Sainciuc G. Contemporanii mei -senergeticieni

 

VII osennââ vystavka proizvedenij moldavskih hudoznikov. Zivopis'. Skul'ptura. Grafika. Dekorativno-prikladnoe
iskusstvo: Katalog.- Ch.: Timpul, 1986.- In Ib. ru.

Din cont.: Sainciuc G. Maria iz Lozovo, 1984. H.,m. 80x63.

VIO Respublikanskaâ osennââ vystavka proizvedenij moldavskih hudoznikov: ICatalog.- Ch.: Timpul, 1987- In Ib. ru.

Din conţ.: Sainciuc G. Inzener-ekonomist E.G. Ştefârţă, 1985. H.,m. 48x43, 5.

EXPOZIŢIE dedicată centenarului V. Alecsandri ( 1990; Mirceşti)

Din cont.: G. Sainciuc. Masca V. Alecsandri ş.a.

EXPOZIŢIA de primăvară a artiştilor plastici din Moldova ( 1996;Chişinău )

Din conţ.: Sainciuc G. Cântăreţul Radu Dolgan, 1996. P., u. 70x55.

                                                                                                                                                                                         top

LITERATURA DESPRE VIATA SI

ACTIVITATEA ARTISTULUI PLASTIC

GHEBUS SAINCIUC

 

CU PRIVIRE la decernarea Premiilor de Stat ale R.S.S. Moldoveneşti în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii pe anul 1980:
Hotărârea Comitetului Central al PC al Moldovei şi Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti: [ Printre laureaţi - G.Sainciuc ] //
Chişinău. Gaz. de seară.- 1980.- 16 oct.- Cu caract. chir.

CU PRIVIRE la conferierea titlului onorific " Artist plastic al poporului din R.S.S. Moldovenească " tov. Sainciuc G.V.:
Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti. // Lit. şi arta.-1989.- 2 noiembr.

 

Cărţi

BOBERNAGA S. Sainciuc Gleb Vasilievici (19.VII. 1919, Chişinău ) - pictor şi desenator sov. moldovean. // ESM - Ch., 1976 - V.6.- P.63.- Cu caract. chir.

SAINCIUC G.V. // Literatura şi arta Moldovei: Encicl. în 2 v.- Ch., 1986.- V.2.- P.226-227.- Cu caract. chir.

SAINCIUC G.V. //Iskusstvo stran i narodov mira: (Crat. hudoz. encikl.- M„ 1971.- T.3.-S.18.- în Ib. ru.

CUCIUC S., LIVŞIŢ M. Gleb Sainciuc: Monografie.- Ch.: Lumina, 3975- 39p.- Cu caract. chir.

CIOBANU IC. Noi şi Gleb Sainciuc //Ciobanu IC. Evocări - Ch., 1964.- P.93-96.- Cu caract. chir.

SAINCIUC GLEB VASILIEVICI: [ Pictor moldovean] // Din viaţa şi creaţia renumiţilor pictori şi sculptori.- Ch., 3964.- P.87-
88.- Cu caract. chir.

TULNIC V. Două descoperiri pentru suflet: [ Despre pictorii V.Rusu-Ciobanu şi Glebus Sainciuc] // Tulnic V. Bucuria
întâlnirilor.Creionări.- Ch., 1967.- P.49-51.- Cu caract. chir.

ZILEVICUS R. Eskizy Moldavii: V gostâh u keramika S.Cokolova; Poet Măria Bieşu; Hudoznik-artist Gleb Sainciuc //
Kulturos bakai.- 1967.- nr.10.- S.43-45.- în Ib.li.

MADAN I. G.V. Sainciuc: [ 50 de ani de la naşterea pictorului] //Calendar. 1969.-Ch., 1968.-P.l 19.-Cu.caract. chir.

CIOBANU I.C. Noi şi Gleb Sainciuc // Ciobanu IC. Tăria slovei măestrite.- Ch., 1971.- P.210-212.- Cu caract.chir.

GLEB SAINCIUC //Bratskaâ respublika Moldaviâ.- Tallinn, 1975.-P.89-91.-în lb.es.

V GOSTÂH u izvestnogo moldavskogo hudoznika Gleba Sainciuca: Foto //VdovinaE. Măria Bieşu.- Ch., 1977.- S.41- în ib. ru.

ZBARCIOG V. Poemele sufletului:[Pictorul G.Sainciuc].- Ch.iLit.artistică, 1978.-164.p.:il.-Cu caract.chir.

GLEB VASILIEVICI SAINCIUC // Gol'cov D.D. i dr. Hudozniki Moldavii: 10 tvorceskih portretov.- Kiev, 1979.- S.124-
139.-în lb.ru.

RUSU-CIOBANU V. Portretul plasticianului Gleb Sainciuc // Bobemaga S. Valentina Rusu-Ciobanu.- Ch., 1979.- 34p.:
îl.- Cu caract. chir.

GLEB SAINCIUC // Toma L. Portret v moldavskoj zivopisi (1940-1970 ).- Ch., 1983.- P.116-118.- în lb. ru.

ZBARCIOG V. Omul pe care-1 întâlneşti pretutindeni... // Zbârciog V. Semănătoii de lumină.- Ch., 1984.- P.35-46; Vămi
pentru valorile sufletului.- Ch., 1989.-P. 110-118.- Cu caract.chir.

BOBERNAGA S. Plastician al caracterelor omeneşti // Calendar. 1986.- Ch., 1985.- P.58.- Cu caract. chir.

BUTNARU L. Răspuns şi răspundere: Carte de dialoguri / Pict. G. Sainciuc, E.Iepure.- Ch., 1989.- 142p.- Cu caract. chir.

PURICE L., ZBÂRCIOG V. Lumină răsfrântă în chipuri //Purice L., Zbârciog V. A patra dimensiune.-Ch., 1991 .-P.66-73.

                                                                                                                                                                                         top

Reviste şi ziare

 

 

VÂLEAN T. Pervyj vypusk: [ Printre absolvenţii Şcolii de Arte plastice din Chişinău G. Sainciuc ] // Molodez' Moldavii.-
1947.-29 iulâ.-în lb.ru.

ÎNTÂLNIRE LA REDACŢIE [ cu artiştii plastici L.Grigo- raşenco, V. Rusu-Ciobanu, I. Bogdesco, G. Sainciuc, O. Cacearov ] // Moldova comunistă.- 1957.- 13 apr.- Cu caract. chir.

VOLOHOV A. Sarzi hudoznika Sainciuca //Vec. Kisincv.- 1959.- 15 apr.- în lb.ru.

ISKUSSTVO cvetusej Moldavii //Vec. Moskva.- 1960.- 27 maâ.- în lb. ru.

BUSUIOC A. Vam ulybaetsâ talant // Sov. Moldaviâ.- 1963- 16fcvr.-înlb. ru.

CĂRARE P. Galerie a umorului //Moldova Soc.-1963.- 27 ian.- Cu caract. chir.

CIOBANU I. C. Noi şi Glebus Sainciuc //Nistrul.- 1963.- nr,- P. 145-147.- Cu caract. chir.

DIMITRIU G. O revelaţie: [ Despre expoziţia de şarje şi măşti a pictorului G. Sainciuc ] // Tinerimea Moldovei.- 1963.- 16 febr- Cu caract. chir.

EXPOZIŢIA de lucrări ale lui Gleb Sainciuc // Moldova Soc- 1963.- 20 ian.- Cu caract. chir.

RÂUTU G. A doua naştere. Expoziţia Gleb Sainciuc // Cultura Moldovei.- 1963.- 3 febr.- Cu caract. chir.

SAWA A. Să mă admire poporul //Cultura Moldovei.- 1963.- 24 febr.- Cu caract. chir.

ŞARJE de Gleb Sainciuc //Cultura Moldovei.- 1963.-20 ian.- Cu caract. chir.

SARZI Gleba Sainciuca //Ut. gaz.-1963.- 4 iul.- în lb. ru.

TULNIC V. Ani revărsaţi în ore // Moldova Soc- 1963.- 27 ian.- Cu caract. chir.

VESELAÂ expoziciâ //Kul'turaMoldovy.- 1963.- 20 ânv.- în lb. ru.

VIERU I. Original, expresiv //Moldova Soc.-1963.- 27 ian.-Cu caract.chir.

CEREPANOVA E. V neobycnom zanre //Smena.-1964.- nr.l9.-S.28-29.-în lb.ru.

UMOR - DELO ser'eznoe //Mosk.pravda.-1964.- 30 maâ.- în lb.ru.

 ZEVINA A. Imaginaţie vie //Cultura Moldovei.-1964.- 17 sept.-Cu caract.chir.

ZEVINA A. Pe şantierul creaţiei //Cultura Moldovei.- 1964.- 17 sept.- Cu caract.chir.

GASANOV T Celovek s tysâc'u lic //Vyska (Baku).- 1965.- 15 sent.-în lb ru.

GLEB SAINCIUC ia "Luceafărul :[Portr.artistice] // Cultura.-1965.- 29 mai.-Cu caract.chir.

HOMENCOR. Feţe cunoscute:[Săptămâna culturii moldoveneşti la Baku] //Cultura.-1965.- 28 august.- Cu caract.chir.

MOLDAVSKIE sarzisty:[G.Sainciuc şi M.Grecu] .'/Baku.-1965.- 22 sent.-în lb. az.

NADJAFOVM. M.Grecu şi G.Sainciuc la Bacu //Cultura.-1965.- 23 oct..-Cu caract.chir.

PREZINTĂ Gleb Sainciuc //Moldova Soc-1965- 14oct.- Cu caract.chir.

STRÂMBEANU A. Penetul umorului //Cultura-1965.- l0apr-Cu caract.chir.

SARZI Gleba Sainciuca:[Despre expoziţia "Şarje, măşti " în Muzeul de arte plastice] //Lit.gaz..-1965.- 4 iulâ.-în lb.ru.

TAGIEVA A. Dvoe iz moldavskoj skoly:[M. Grecu,
G.Sainciuc] //Baku-1965.-25 sent.- în lb. az.

TROFIMOV V. Vstreca s Moldavici //Baku-1965.- 23 sent.-In lb.ru.

ULYBKA DRUGA //Vyska (Baku).-l 965.-22 sent.-în lb.ru.; Bakin.rabocij-1965 - 22 sent.-în lb.ru.

ZEVINA A.Original'nye maski - karikatury //Iskusstvo.- 1965-nr.7.-S51-52.-în lb.ru.

BOBERNAGA S. La originile unui gen nou //Tinerimea Moldovei.-1966.- 5 aug.-Cu caract.chir.

BOBERNAGA S. Maski Gleba Sainciuca //Padomju Jaunatne.-1966.-28 okt..-în lb.let.

CLIMA M. Teatrul unui artist //Cultura.-1966.- 12 noiembr.-Cu caract.chir.

GERSBERG I. Mnogocvet'e talanta //Molodez' Moldavii.-1966.- 13 maâ.-în lb.ru.

GOLUBOSCHII V. Mulţumim pentru expoziţie //Moldova Soc-1966.- 20 apr.-Cu caract. chir.

GRECU M. Mimul dragostei pentru om: [ Despre arta lui Marcele Marceau şi a lui G.Sainciuc] //NistruI.-1966.-P.149-150.-Cu
caract.chir.

LAT'EVAL. Iskusstvo byt'dobrym //Molodez' Moldavii.-1966.- 5 noâb.- în lb. ru. PO DOBROJ TRADICII: [ Expoziţia lui M.Grecu si G.Sainciuc la Odesa ] // Molodez' Moldavii.-1966.- 1 apr.-în lb. ru.

PROPISANY v Baku // Sov. Moldaviâ.-1966.- 8 ânv.-în lb.ru.

SLOVO HUDOZNIKA // Sov. Moldaviâ.-1966.- 9 sent.- în lb. ru.

SMLJNDÂK T. Utverzdenie otricaniem //Vec.Kisinev.- 1966.-27 dek.-în lb.ru.

VIERU G. La Peresecena [ impreuna cu G.Sainiuc ] // Tinerimea Moldovei.-1966.- 27 febr.-Cu caract. chir.

BURAC A. Gleb Sainciuc şi evoluţia măştii // Moldova.- 1967.-nr.7.-P.20-21.-Cu caract.chir.

CIOCOI G. La Gleb Sainciuc //Moldova Soc-1967.- 5 aug.-Cu caract. chir.; Zorile Bucovinei(Cernăuţi).-1967.- 8 aug.-Cu caract. chir.

GRECU M. Rodom iz greceskoj komedii //Ukraina.- 1967.- nr.3.- S. 12-13.- în lb. uc

ÎNTÂLNIREA lui G. Sainciuc cu Jean-Paule Sartre : Foto // France-URSS Magazine.- 1967.- nr.241.- în lb. fr.

KUTYREVA A. Teatr masok // Zurnalist.- 1967.- nr.4.- S.64.- în lb. ru.

KUTYREVA A. Ulybki talanta //Sov. Moldaviâ.- 1967.- 4 iunâ- în lb. ru.

LAT'EVA L. Iskusstvo byt'dobrym //Ferganskaâ pravda.- 1967.- 10 fevr.- în lb.ru.

1100. PEROV G. Druzeskie posvâseniâ : [ în versurile poetului N. Savostin şi pictorilor M. Grecu şi G. Sainciuc ] // Sov. Moldaviâ.- 1967.- 1 ânv.-In lb. ru.

UVAROVA I. Gleb Sainciuc so svoimi maskami // Teatr.- 1967.- nr.4.- S.135-137.- în lb.ru.; Teatr. novosti.- 1967.-
nr.4.-S.135-I37.-în lb.ru.

HOMENKO R. " Tak â popal v aktery... " // Mosk. komsomolec- 1968.- 16 marta.- în lb.ru

KAKHUDOZNIK stal kinoakterom //Sov. kino.- 1968.- 30marta.- în lb.ru.

LATYSEV M. Dobroe serdce hudoznika // Molodez' Moldavii.- 1968.- 10 fevr.- în lb. ru.

BAUH E. Celovek neissâkaemoj molodosti //Vec. Kisinev.- 1969.- 19 avg.- în lb. ru.

BOBERNAGAS. Un talent viguros //Tinerimea Moldovei.- 1969- 20 iul.- Cu caract. chir.

CARAMAN G. Un voiaj al Chiriţei... : [Şezetoarea văzută de G. Sainciuc] // Tinerimea Moldovei.- 1969.- 13 apr.- Cu caract.
chir.

CĂRARE P. în floarea creaţiei : [G. Sainciuc la 50 de ani] // Moldova Soc- 1969.- 19 iul-Cu caract. chir.

"CHIPĂRUŞ" - moldavskij zurnal umora i satiry // Sluota.- 1969.-nr.7.-S.13.-înlb. li.

CIOCOI G. Pictorul Gleb Sainciuc la 50 de ani sau spectacolul măştilor //Cultura.- 1969.- 19 iul.- Cu caract. chir,

HOMENCOR. Ce înseamnă să ai prieteni ... / Tinerimea Moldovei.-1969- 4 apr.- Cu caract. chir.

HOMENKOR. "Decât o sută de ruble... " // Chişinău Gaz. de seară.-1969.-5 apr.-Cu caract. chir.; Vec. Kisinev- 1969
5 apr.- în lb. ru.

HOMENCOR. Totul începe cu... fantezie //Tinerimea Moldovei- 1969- 21 dec-Cu caract. chir.

KUTYREVA A. Portret sovremennika // Sov. Moldav iâ 1969.-19 dek.-în lb.ru.

MASKISMEUTSÂ //Sov. Moldaviâ.-1969.- 19 iulâ - în lb.ru.

MENIUC G. Măştile lui Sainciuc // Cultura.- 1969- 11 ian.- Cu caract .chir.

PRAZDNIK DRUZBY v Moldavii // Sov. arvest (Sov. iskusstvo ).- 1969.- nr,9.- S.42-48.- în fb. ar.

RUSSU L. Vstreca s hudoznikom // Unyj leninec- 1969.- 16 apr.- în lb. ru.

ŞIŞCAN C. V mire ulybok Sainciuca // Druzba narodov.- 1969.- nr.5.- S.282-283.- în lb. ru.

TALENTUL trezeşte admiraţia //Viaţa satului.- 1969.- 19 iul.- Cu caract. chir.

VASILIEV T. în clipe solemne // Chişinău.Gaz. de seară.- 1969.- 27 dec.- Cu caract. chir.; Vec. Kisinev.- 1969.- 27 dek.- în lb.

BAUH E. Pictorul îşi descoperă planeta // Chişinău. Gaz. de seară.- 1970.- 7 ian.- Cu caract. chir.; Ved. Kisinev.- 1970.- 7 ânv.- în lb. ru.

CIOBANUD. Myvnov' otkryvaem sebâ ... //Druzba narodov.- 1970- nr.10.- S.63-65.- în lb. ru.

CIOBANU D. Rod : [ Pe marginea expoziţiei lui G.Sainciuc ] // Cultura.- 1970.- 1 ian.- Cu caract. chir.

CRISTEA P. Valoarea convingerii: [ Despre expoziţia lui G. Sainciuc din Parcul Biruinţei ] //Moldova Soc.-1970.-7 ian.- Cu
caract. chir.

DINU G. Când pictorul zâmbeşte ... // Tânărul leninist.- 1970.- 10 ian.- Cu caract. chir.

GAL'PERIN M. Maski, grafika, Zivopis' : [ Expoziţia consacrată jubileului de 50 de ani a lui G. Sainciuc ] // Sov. kul'tura.-
1970.-24 ânv.-în lb.ru.

GULIA G. Maski, maski, maski... : [ Despre expoziţia lui G.Sainciuc in Moscova ] // Sov. kul'tura.- 1970.- 1 liunâ.- In lb. ru.

PLETNIOVA G. Descifrarea esenţelor //Cultura.- 1970.- 25 iul.- Cu caract.chir.

ROZNOV A. Vystavka rabot G. V. Sainciuca [v zalah Souza hudoznikov SSSR] // Sov. Moldavii-1970.-14 iunâ.- în lb. ru.

SACA S. Nu se întâlnesc nici odată ... pentru că trăiesc mereu împreună //Nistru.- 1970.- nr.l.- P.129-137.- Cu caract. chir

ŢOPA T. Succesul maestrului Sainciuc [ la expoziţia de la Moscova ] // Moldova Soc.- 1970.- 11 iun.- Cu caract. chir.

GALEREÂMASOK //Znamâ unosti ( Baku ) - 1971 - 25 noâb.- In lb. ru.

POKAZYVAET hudoznik Gleb Sainciuc //Molodez Azerbajdzana.- 1971.- 30 noâb.- In lb. ru.; Tagil'skij rabocij- 1971-
24 ânv.- în lb. ru.

VRABIE G. Expuse la Plovdiv [ lucrările plasticieni lor din Moldova ] //Cultura.- 1971.- 17 iul.- Cu caract. chir.

CALAMANTA D. Gleb Sainciuc // Cultura.- 1972.- 5 febr.- Cu caract. chir.

CIOBANU D. Dobryj vzglâd na celoveka //Vec. Kisinev.- 1972.- 24 noâb.- în lb. ru.

CIOBANU D. Vernisaj jubiliar // Tinerimea Moldovei.- 1972- 26 noiembr.- Cu caract. chir.

CIOBANU D. Viziune // Chişinău. Gaz de seară.- 1972.- 24 noiembr.- Cu caract. chir.

DOROŞ L. Poiski i nahodki // Vec. Kisinev.- 1972.- 14okt.-înlb. ru.

GHEORGHIŢĂ I. Descoperirea măştilor //Cultura. - 1972.- 17 febr.- Cu caract. chir.

ROMANOV A. Iskusstvo - eto poisk // Izvestiâ.- 1972.- 13 sent- în 1b. ru.

AROFICHIN V. O nouă viaţă a măştilor // Cultura- 1973.- 1 dec-

BURAC A. Moldavskij gost' l'vovân // Vil'na Ukraina.- 1973.- l0 okt.-în lb. uc.

GRECUL A. Grani talanta // Sov. Moldaviâ.- 1973.- 29 dek.- în lb. ru.

IVANUK A. Osennie vernisazi: [ Despre expoziţia de la Lvov ] // L'vov. pravda.- 1973.- 23 sent.- în lb. ru.

LAUTLIEV I. Polotna moldavskih hudoznikov v Plovdive // Vec. Kisinev.- 1973.- 2 iulâ.- în lb. ru.

VODĂ G. Portretul omului fără mască : [ Poezie ] // Tinerimea Moldovei.- 1973.- 21 oct.- Cu caract. chir.

BOROVHC E. Cinci creatori - cinci destine : /P.Cruceniuc, I. Ungurenu, G. Sainciuc, V. Belousov, E. Loteanu //Aurora
(România).- 1974.- 12 iun.

GORDEEVA A. Alianţa muncii şi artei : [ Expoziţia lucrărilor lui G. Sainciuc la A.P. " Moldavghidromaş " ] // Chişinău.
Gaz. de seară.- 1974.- 21 noiembr.- Cu caract. chir.

GRECUL A. Ochiul ager al pictorului // Tânărul leninist- 1974.- 16 ian.- Cu caract. chir.; Onyj lenînec- 1974.- 16 ânv.- In
lb.ru.

PASCALA. Spectru descătuşat //Tinerimea Moldovei.- 1974- 7 apr.- Cu caract. chir.

ZBÂRCIOG V. Omul muncii -eroul noilor pânze //Cultura.- 1974.- 5 ian.- Cu caract. chir.

BRICEAG J. Faceţi cunoştinţă : eroii lui Sainciuc //Chişinău Gaz. de seară.- 1975.- Cu caract. chir.

MOLDAVSKIJ MAŞTER MASOK // Edasi ( Tartu ).- 1975.- 3 avg.- în lb.es.

CLIMA M. Arta în casa şi în inima noastră // Moldova. - 1976.- nr.6.- P.20.- Cu caract. chir.

GRECU A. Talant // Sovetakan Aiastan.- 1976.- 24 okt.- în lb. ar.

MIECZKOWSKIR. Pravdivyj obraz maski //Czerwony sztandar.- 1976.- 11 fevr;- în lb. pol.

NATOIAN N. Maski Sainciuca // Kommunist ( Erevan ).- 1976.-30 okt-în lb.ru.

RASSADIN S. Talant - edinsrvennaâ novost'... //Molodez1 Moldavii- 1976- 17 ânv.- în lb. ru.

PREPELIŢĂ M. Trei ore cu maestro Sancio //Rampa.- Ch., 1976.- P.33-35.- Cu caract. chir.

ZBÂRCIOG V. Un maestru al măştilor - Gleb Sainciuc ^/Cultura.- 1976 - 30 oct.- Cu caract. chir.

BOLBOCEANU N. Serată de creaţie // Moldova Soc- 1977 - 6 febr.- Cu caract. chir.

CLIMA M. Măştile şi ... cibernetica // Tinerimea Moldovei.- 1977- 3 apr- Cu caract. chir.

FURTUNĂ I. Farmecul artistului //Moldova Soc-1977.- 3 dec- Cu caract. chir.

GHIMPU S. Teatru al măştilor // Lit.. şi arta.- 19771-12 mai.- Cu caract. chir.

CONSTITUŢIA ACŢIONEAZĂ : Talentul şi ardoarea inimilor [ V. Cupcea, A. Colâbneac, G. Sainciuc ] // Lit. şi arta.-
1978- 5 oct- Cu caract. chir.

BELÂI L. Meşter - faur al sufletului uman : [ G. Sainciuc la 60 de ani ] // învăţ, publ.- 1979.- 21 iul.- Cu caract. chir.

BOBERNAGĂ S. Sensibilitatea acută, intelegenţă...: [G.Sainciuc la 60 de ani] //Lit. şi arta.-1979- 19 iul.-Cu caract.chir.

CLIMA M. Afirmare //învăţ.publ.-1979.-21 iul..-Cu caract. chir.

CLIMA M. Simplitate, bunăvoinţă, omenie //Lit.şi arta.- 1979.- 19 iul.- Cu caract. chir.

DOROŞ L. Maestru bun şi vesel //Chişinău .Gaz. de seară. 1979.- 19iul.-Cucaract.chir.; Vec.Kisinev-1979.- 19 iulâ.-în lb.ru.

KUTYREVA A. Prazdnik tvorcestva //Sov.Moldaviâ.- 1979.-21 iulâ.-în lb.ru.

RASSADIN S. Pis'ma iz Moldavii //Sel. Molodez'.- 1979.- nr.4.-S.60-63.- In lb.ru.

BELÂH E. Eroii lui G.Sainciuc //Chişinău. Gaz. de seară. 1980.- 27 dec-Cu caract.chir.; Vec.Kisinev.-1980.- 27 dck..-In lb.ru.

BELÂH E. Etot neobyknovennyj maestro. //Kodry.- 1980.- tir. 12.-S. 118-120.- în lb.ru.

 

DOROŞ L. Poiski i nahodki // Vec. Kisinev.- 1972.- 14okt.-înlb. ru.

GHEORGHIŢĂ I. Descoperirea măştilor //Cultura. - 1972.- 17 febr.- Cu caract. chir.

ROMANOV A. Iskusstvo - eto poisk // Izvestiâ.- 1972.- 13 sent- în 1b. ru.

AROFICHIN V. O nouă viaţă a măştilor // Cultura- 1973.- 1 dec-

BURAC A. Moldavskij gost' l'vovân // Vil'na Ukraina.- 1973.- l0 okt.-în lb. uc.

GRECUL A. Grani talanta // Sov. Moldaviâ.- 1973.- 29 dek.- în lb. ru.

IVANUK A. Osennie vernisazi: [ Despre expoziţia de la Lvov ] // L'vov. pravda.- 1973.- 23 sent.- în lb. ru.

LAUTLIEV I. Polotna moldavskih hudoznikov v Plovdive // Vec. Kisinev.- 1973.- 2 iulâ.- în lb. ru.

VODĂ G. Portretul omului fără mască : [ Poezie ] // Tinerimea Moldovei.- 1973.- 21 oct.- Cu caract. chir.

BOROVHC E. Cinci creatori - cinci destine : /P.Cruce- niuc, I. Ungurenu, G. Sainciuc, V. Belousov, E. Loteanu //Aurora
(România).- 1974.- 12 iun.

GORDEEVA A. Alianţa muncii şi artei : [ Expoziţia lucrărilor lui G. Sainciuc la A.P. " Moldavghidromaş " ] // Chişinău.
Gaz. de seară.- 1974.- 21 noiembr.- Cu caract. chir.

GRECUL A. Ochiul ager al pictorului // Tânărul leninist- 1974.- 16 ian.- Cu caract. chir.; Onyj lenînec- 1974.- 16 ânv.- In
lb.ru.

PASCALA. Spectru descătuşat //Tinerimea Moldovei.- 1974- 7 apr.- Cu caract. chir.

ZBÂRCIOG V. Omul muncii -eroul noilor pânze //Cultura.- 1974.- 5 ian.- Cu caract. chir.

BRICEAG J. Faceţi cunoştinţă : eroii lui Sainciuc //Chişinău Gaz. de seară.- 1975.- Cu caract. chir.

MOLDAVSKIJ MAŞTER MASOK // Edasi ( Tartu ).- 1975.- 3 avg.- în lb.es.

CLIMA M. Arta în casa şi în inima noastră // Moldova. - 1976.- nr.6.- P.20.- Cu caract. chir.

GRECU A. Talant // Sovetakan Aiastan.- 1976.- 24 okt.- în lb. ar.

MIECZKOWSKIR. Pravdivyj obraz maski //Czerwony sztandar.- 1976.- 11 fevr;- în lb. pol.

NATOIAN N. Maski Sainciuca // Kommunist ( Erevan ).- 1976.-30 okt-în lb.ru.

RASSADIN S. Talant - edinsrvennaâ novost'... //Molodez1 Moldavii- 1976- 17 ânv.- în lb. ru.

PREPELIŢĂ M. Trei ore cu maestro Sancio //Rampa.- Ch., 1976.- P.33-35.- Cu caract. chir.

ZBÂRCIOG V. Un maestru al măştilor - Gleb Sainciuc ^/Cultura.- 1976 - 30 oct.- Cu caract. chir.

BOLBOCEANU N. Serată de creaţie // Moldova Soc- 1977 - 6 febr.- Cu caract. chir.

CLIMA M. Măştile şi ... cibernetica // Tinerimea Moldovei.- 1977- 3 apr- Cu caract. chir.

FURTUNĂ I. Farmecul artistului //Moldova Soc-1977.- 3 dec- Cu caract. chir.

GHIMPU S. Teatru al măştilor // Lit.. şi arta.- 19771- 12 mai.- Cu caract. chir.

CONSTITUŢIA ACŢIONEAZĂ : Talentul şi ardoarea inimilor [ V. Cupcea, A. Colâbneac, G. Sainciuc ] // Lit. şi arta.-
1978- 5 oct- Cu caract. chir.

BELÂI L. Meşter - faur al sufletului uman : [ G. Sainciuc la 60 de ani ] // învăţ, publ.- 1979.- 21 iul.- Cu caract. chir.

BOBERNAGĂ S. Sensibilitatea acută, intelegenţă...: [G.Sainciuc la 60 de ani] //Lit. şi arta.-1979- 19 iul.-Cu caract.chir.

CLIMA M. Afirmare //învăţ.publ.-1979.-21 iul..-Cu caract. chir.

CLIMA M. Simplitate, bunăvoinţă, omenie //Lit.şi arta.- 1979.- 19 iul.- Cu caract. chir.

DOROŞ L. Maestru bun şi vesel //Chişinău .Gaz. de seară. 1979.- 19iul.-Cucaract.chir.; Vec.Kisinev-1979.- 19 iulâ.-în lb.ru.

KUTYREVA A. Prazdnik tvorcestva //Sov.Moldaviâ.- 1979.-21 iulâ.-în lb.ru.

RASSADIN S. Pis'ma iz Moldavii //Sel. Molodez'.- 1979.- nr.4.-S.60-63.- In lb.ru.

BELÂH E. Eroii lui G.Sainciuc //Chişinău. Gaz. de seară. 1980.- 27 dec-Cu caract.chir.; Vec.Kisinev.-1980.- 27 dck..-In lb.ru.

BELÂH E. Etot neobyknovennyj maestro. //Kodry.- 1980.- tir. 12.-S. 118-120.- în lb.ru.

BELÂIL. în lumea frumosului:[Expoziţia personală a artistului plastic G.Sainciuc] // Învăţ.publ.-198O.- 26 ian.- Cu caract
chir.

BUREA M. Un suflet deschis către oameni //Lit.şi arta.- 1980.- 2 iul.-Cu caract.chir.

CIOBANU D. Graiul culorilor şi sufletului omenesc //învăţ.publ.-198O.- 27 sept..-Cu caract.chir.

CIOBANU I.C.Dostojnaâ i zasluzennaâ nagrada: [O laureatah Gos.premii] //Sov.Moldaviâ.-1980.- 16 okt.-în lb.ru.

CLIMA M. Armonia contemplărilor optimiste //Viaţa satului.-1980.- 18 sept.-Cu caract.chir.

CLIMA M. Sesizând chipul plastic al autorului //Lit.şi arta.-1980.- 17 ian.-Cu caract.chir.

CUCIUC S. Artist şi cetăţean //Lit.şi arta.-1980.- 24 iul.- Cu caract.chir.

FURTUNĂ I. Poeme ale stării sufleteşti //Moldova Soc- 1980.- 13 ian.- Cu caract.chir.

GOLOCENKO V. Vstreca s prekrasnym //Ştiinţa.-1980.- 9 apr.-în lb.ru.

GRECUM. Prietenul meu [pictorul G.Sainciuc] //Lit.şi arta.-1980.- 24 iul.-Cu caract. chir.

GRECUL A. Aşa ia fiinţă chipul artistic //Moldova Soc- 1980.- 20 aug.-Cu caract.chir.

HOMENKO R. Ego prizvanie //Sov.Moldaviâ.-1980.- 12 ânv.-în lb.ru.

KAGANOV Â. Maska, kto vy? //Golos Rodiny.-1980.- nr.23.-S.14-15.-în lb.ru.

KUTYREVA A. Obraz sovremennika //Sov.Moldaviâ.- 1980.-21 avg.-în lb.ru.

LIPCANU A. Viaţa consacrată artei //Medicul.-1980.- 2 apr.-Cu caract.chir.

MASKI ulybautsâ //Izvestiâ.-1980.- 1 ânv.-în lb.ru. MIHALEVA V. Poslancy Moldavii v Grenoble //Vet.
Kisinev.-1980.- 6 noâb.-în lb.ru.

NIKOLAEV M. Ochii reflectă bogăţia sufletului:[Expoziţia personală a lui G.Sainciuc] //Viaţa satului.-1980.- 26 ian.-Cu caract.chir.

PURICE L. Blândă lumină răsfrântă în chipuri... //Nistru. 1980.- nr.8.- P. 156-160.- Cu caract.chir.

SEMENOV A. Eti udivitel'nye maski //Trud.-198O.- 27 avg. în lb.ru.

SIDNIC E. Talent în plină ascesiune //Tinertimea Moldovei.-198O.- 26 sept.-Cu caract.chir.

TOMA L. Un pictor - portretist original: [Impresii de la expoziţia jubiliară a lui G.Sainciuc] //Lit. şi arta.-1980.- 17 ian.- Cu
caract.chir.

VÂNT PROASPĂT de câmpie //Moldova.-1980.-nr.5.- P.18-19.-Cu caract.chir.

ZBÂRCIOG V. Omul pe care îl întâlneşti pretutindeni... //Lit.şi arta.-1980.- 24 iul.-Cu caract.chir.

BELAH E. Dincolo de limitele genului profesat //Nistru.- 1981.- nr.8.- P.153-I56.-Cu caract.chir.

BELAH E. Fenomenul Gleb Sainciuc //Chişinău.Gaz. deseară.- 1981.- 6 iul.- Cu caract.chir.; Vec.Kiăinev.-1981.- 6 iulâ.- în
lb.ru.

TUREA L. O seară printre prieteni: [întâlnire la cenaclul literar la Inst.pedagogic I.Creangă] // Moldova.-1981.- nr.9.-P.28-29. -Cu caract.chir.

HOMENKO R. Nas drug - hudoznik //Vec.Kisinev.- 1982.-27marta.-în lb:ru.

KALININA S. Neuitată revelaţie: [Artistul de teatru şi cinema V.Samoilov în atelierul lui G.Sainciuc] //Moldova Soc-
1982.- 25 aug.- Cu caract.chir.

KOVTUN A. Raspecatat' sem' pecatej //Rabocaâ gaz.- 1982.-30 dek.-în lb.ru.

BELICOV S. Simfonie de culori //Lit.şi arta.-1983.- 27 oct.-Cu caract.chir.

FAŢĂ-N faţă cu maestrul //Chipăruş.-1983.- nr.5.-P.5.

HOMENKO R. Maski ulybautsâ vsem //Vec.Kisinev.- 1983.-1 apr.-în lb.ru.

LADANIUC V. în limba artei plastice //Moldova Soc- 1983.- 18 sept.-Cu caract.chir.

MIR- v maskah //Molodez'Moldavii.-1983.- 13 sent.-în lb.ru.

POHILĂ V. "Măşti, şarje" de Gleb Sainciuc:[Recenzie la album] //Tinerimea Moldovei.-1983.- 18 sept,-Cu caract.chir.

RYHLOVA T. Zvucasee prostranstvo:[Expoziţia artiştilor plastici M.Grecu, G.Sainciuc. F.Hămuraru ş.a.la Moscova]  //Sov.kul'tura.-1983.- 20 okt.-în lb.ru.

TUREA L. Albumul cu parabol al culturii noastre II Moldova.- 1983.- nr.8.- P.35-37.- Cu caract.chir.

UN CARNAVAL între două coperte ... : [ Despre albumul " Măşti, şarje "] // Lit. şi arta.- 1983.- 31 mart- Cu caract. chir.

UN MICROTEATRU al măştilor //Lit. şi arta.- 1983- 18 aug.- Cu caract. chir.

HAZIN M. Aceste chipuri diverse //Lit. şi arta.- 1984.- 2 febr.- Cu caract. chir.

KAPLANOVA S. Skazki Moldavii: [ Expoziţia artiştilor plastici la Moscova ] // Tvorcestvo.- 1984.- nr.5.- S.6-9.- în tb. ru.

PARTOLE C. Paleta fermecată // Scânteia leninistă. - 1984.- nr. 1.- P.26.- Cu caract. chir.

PARTOLE C. V gostâh u Gleba Sainciuca // Onyjleninec- 1984.- 28 fevr.- în 1b. ru.

ANDREEVA V. Paradmasok //Vec. Kisinev.- 1985.- 28 dek.- în 1b. ru.

CHEIANU C. Măştile lui Păcală //Lit. şi arta.- 1985.- I ian.- Cu caract. chir.

FURTUNĂ I. Post - scriptum : [ G. Sainciuc - portretist ] ti Orizontul.- 1985.- nr.2.- P.53-54.- Cu caract. chir.; Gorizont-
1985.- nr.2.- S.53-54.- în lb. ru.

GOLUBOVSKIJE. Teatrodnogo hudoznika //Vec. Odessa,- 1985.- 8 iunâ.- în lb. ru.

HAZIN M. Sarzi, maski, portrety //Sov. kul'tura.- 1985- 1 avg.- hi lb. ru.

MARIAN B., VATAVU M. Măşti pe scenă // Chişinău Gaz. de seară.- 1985.- 12 ian.- Cu caract. chir.; Vec. Kisinev.- 1985-
12 ânv.- în lb.ru.

AL'PEROVIC E. Spektakl' prâmo u poroga // Molodez' Estonii.- 1986.- 29 ânv- în lb. ru.

MAHU R. Teatrul lui G. Sainciuc // Tinerimea Moldo­vei.- 1986.- 1 ian.- Cu caract. chir.

SÂRBU A. Măşti pe scenă //Moldova Soc-1986- 4 ian. - Cu caract. chir.

VMESTE - druznaâ sem'â : [ Despre creaţia V. Rusu- Ciobanu şi G. Sainciuc] //Sov. kul'tura.- 1986.-4noâb.-în lb. ru.

CIGOREANU A. Măştile lui Sainciuc la televiziunea estoniană // Chişinău. Gaz. de seară.- 1987.- 7 febr.- Cu caract. chir

HOMENKO R. Maska, my vas znaem ? // Krasnoe Znamâ ( Har'kov ).- 1987.- 17 iunâ.- In lb. ru.

KAGANOV Â. Maska, kto vy ? // Gudok.- 1987.- 9 apr.- în lb. ru.

UZNAU tebâ, maska // Sov. kul'tura.- 1987.- 23 maâ.- în lb.ru.

HLIB H. " Casa mare " a lui Sainciuc : [ Teleobservator ] // Lit. şi arta.- 1988.- 28 iul.- Cu caract. chir.

LOCAL pentru un teatru al măştilor // Lit. şi arta.- 1988- 4 febr.- Cu caract. chir.

GLEB SAINCIUC : 30 DE ANI PE SCENĂ // Chipăruş.- 1988- nr.4.- Pe cop- Cu caract. chir.

ŞEMANOVSCHII S. Măştile lui G. Sainciuc // Chişinău. Gaz de seară.- 1988.- 2 ian.- Cu caract. chir.; Vec. KiSinev.- 1988.-
2 ânv.- în lb. ru.

VRABIE G. Maestrul Gleb Sainciuc : Profil de creaţie //Moldova Soc- 1988- 21 oct.- Cu caract. chir.

BARBAS E. Faţetele talentului : [ Pictorul G. Sainciuc la 70 de ani ] // Chişinău. Gaz de seară.- 1989.- 19 iul.- Cu caract. chir., Vec. Kisinev.- 1989.- 19 iulâ.-în lb. ru.

BELICOVS. Partea vizibilă a inimii //Moldova Soc- 1989.- 23 iul.- Cu caract. chir.

BELÂH E. Etot neobyknovennyj maestro // Sov. Molda- viâ.- 1989.- 24 noâb.- în lb. ru.

COSMESCU A. Avatarurile marelui giumbuslucar : [G.Sainciuc la 70 de ani] //Lit. şi arta.- 1989.- 27 iul.- Cu caract. chir.

1244. MATEESCU N. împovărat de bunătate a ajuns la 70 de ani maestrul Gleb Sainciuc // Viaţa satului.- 1989.- 25 iul- Cu caract. chir.

MIHAIE. Narisujte cto-nibud'dobroe //Molodez' Moldavii.- 1989.- 18 iulâ.-în lb. ru.

PÂNZARU V. O fire optimistîcă şi comunicativă // Tânărul leninist.- 1989.- 28 iul- Cu caract. chir.

PICTORUL G. Sainciuc, actorul Nae Lăzărescu şi masca lui : Foto // Lit. şi arta.- 1989.- .-Cu caract. chir.

PROHIN V. Concursul " Vaca " // Steluţa.- 1989.- nr.7.- P.6.- Cu caract. chir.

GLEB SAINCIUC-70 ANI //Chipăruş.- 1989.-nr.15.- P.8.- Cu caract. chir.

TUREAL. Omul - talisman //Moldova.- 1989.-nr.7.- P.30- Cu caract, chir.

VLAD C. O lucrare nouă : [ Masca lui Nae Lăzărescu ] //Noutăţi editoriale.- 1989.- 16 iun- Cu caract. chir.

BELAH E. Treizeci de minute în compania maestrului //Chişinău. Gaz. de seară.- 1990.- 17 sept.- Cu caract. chir.

DĂNILĂ I. Acel rege al poeziei... Centenar la Mirceşti [ A participat G. Sainciuc ] // Ateneu ( Bacău ).- 1990.- nr. 10.- P.2.

MUREŞAN I. Glebus Sainciuc - Martorul //Tribuna(Cluj- Napoca).-1991.-2sept.

BUDEANU G. Afară cade frunza, iar o vacă paşte versurile toamnei //Metronom.Digest(Ziua poeziei).-1992.-Oct.

DONI G. O simbioză: Cuvântul şi linia şarjei //Tineretul Moldovei.-1992.-31 ian.

MORĂRAŞ M. Un optimist incorigibil: Glebus Sainciuc //Viaţa satului.-1992.-15 ian.

MORARIU M . Rite, geste et liberte //Thalia:(Rev.de teatru)(Cluj).-1992.- nr.3.-P.4.-în lb.fr.

RĂŞCU L. Masca în scenă //Lit.şi arta.-1992.-30 apr.

UNGUREANU L. Emoţiile rămân în culise /Creionări: Glebus Sainciuc //Lanterna Magică.-l992.- 1-15 febr.

BELAH E. Maestro, vivat! //Nezavisimaâ Moldova. - 1993.- 1 dek.-în lb.ru.

BOBU V. Maestro Sainciuc nikogda ne nosil slâpu... //Vec.Kisinev.-I993.- 25 okt.- în lb.ru.

BUTNARU L., ANGEL P. Sunt un om grăbit care e speriat de timp: Dialog [Şarje de G.Sainciuc] //Lit.şi arta.-1993.- 16 dec.

LÂPTOIU N.Popas basarabean //Mesagerul (Cluj - Napoca).-1993.-29apr.

OASPEŢI la clubul copiilor;[De peste Prut - Glebus Sainciuc] //Ceahlăul (Piatra Neamţ).-1993.- 27 apr.

VĂTAVU M. Masca unui optimist //Moldova.-1993.- nr.9-10.-P.40-41.

BELAH E. "Â resil byt' scastlivym " //Molodez' Moldavii.-1994.- 2 avg.-în lb.m.

BRAGA T. Glebus Sainciuc şi bonomia:[G.Sainciuc - 75 ani] //Moldova Suverană.-1994.- 26 iul.

BUTNARU L. La un popas aniversar:[Glebus Sainciuc la 75 de ani] //Lit.şi arta.-1994.-21 iul.

CIOCOI G. Un bal mascat fără de sfarşit[G.Sainciuc la 75 ani] //Viaţa satului.-1994.- 30 iul.

KAPSAMUN I. Hudozniku G.Sainciucu - 75 let //Nezavi­simaâ Moldova-1994- 23 iulâ.-în lb.ru.

MIHAILO L. A iubi oamenii... //Curierul de searâ.-1994.- 23 iul.

RUSU S. Cu suflet candid, cu ochi de copil: [G.Sainciuc la 75 de ani] //Pământ şi oameni.-1994.- 23 iul.; Zemlâ i ludi.-1994.- 23 iulâ.-în lb.ru.

YRSAN A. Schiţă de portret în "fa" major //Săptămâna - 1994.-22iul.-P.16.

CONSTANTIN D. Veşnic tânărul Glebus Sainciuc:[75 de ani] //Moldova lit.- 1995.- 2 aug.

GLEBUS SAINCIUC '/Femeia Moldovei.-1995.- nr.10-P.6-8.-(Clubul "Cherchez la femmc").

GLEBUS SAINCIUC.[Materiale] 'Viaţa satului: Caiete de cultură: Ed.specială.-1995 - 29 iul.

Cont.: Maestrul /L.Butnaru; Confesiuni/G.Sainciuc; Masa mare/Gh. Vrabie; Teatrul unui singur actor/ R.Mahu; Noi şi Glebus Sainciuc/Ion C.Ciobanu; Omul - talisman/ L Turca; Masca unui optimist/M. Vătavu; Artist şi cetăţean/ S.Cuciuc; împovărat de bunătate/ M.Matcescu; Incorigibilul/M. Morăraş; Graiul culorilor si al sufletului omenesc/D. Ciobanu; O lecţie T.Braga; Un destin în timp şi spaţiu.

SÂRBU A. Dintre sute de catarge...:(Aspcclc de la vernisajul expoziţiei " Dintre sute de catarge") '/Moldova Suverană.-
1995.-2 febr.

                                                                                                                                                                                        top

 

 INTERVIURILE, CONVORBIRILE,

ARTICOLELE LUI GLEBUS SAINCIUC

 

SAINCIUC G. îndrăgostit de viaţă: [La 50 de ani de la naşterea pictorului I.Jumatii] "'Moldova Soc-1959.- 1 3 dec.-Cu caract.chir.

SAINCIUC G. Impresii de neuitat:[Săpt. artei şi lit. mold. la SorocaJ //'Moldova Soc-1960.- 18 noiembr- Cu caract.chir.

SAINCIUC G. Suflet nobil:[Desprc scriitorul S.Marşak] 'Cultura Moldovei.-1964.- 23 iul.-Cu caract.chir.

SAINCIUC G. Inspiraţie şi măcstric:[Despre tablourile pictorilor Moldovei prezentate la expoziţia către jubileul republicii] Moldova Soc-1965.- 7 febr.- Cu caract.chir.

"AŞADAR, AM DEVENIT ACTOR!..":[Interviu cu G.Sainciuc] /Consemnare: R.Homenco Tinerimea Moldovei.-1968-17 mart.- Cu caract.chir.

SAINCIUC G Kazdyj raz po - novomu //Tvorccstvo.- 1970.-nr.l2.-S.9.-în lb ru

SAINCIUC G Zece întrebări - zece răspunsuri [rev. "Moldova" despre creaţia sa] //Moldova-1971 - nr.5.-P.l l.-Cu
caract.chir.

SAINCIUC G. Iskusstvo svetloc, zizncutverzdauscc: [Despre piciorul I.Vieru] //Vec.Kisinev.-1973.- 24 dek.-în lb.ru.

UN MAESTRU AL măştilor: [Interviu cu G.Sainciuc] Realizat de V.Zbârciog // Zbârciog V. Poemele sufletului.-Ch.,
1978.-P. 109-116-Cu caract.chir.

SAINCIUC G. Am trăit clipe frumoase... //Lit.şi arta.- 1981.- 1 ian.-Cu caract.chir.

SAINCIUC G .:"AŞ MODELA toată lumea...":[Interviu cu G.Sainciuc]/Intcrlocutor V.Nastasiu //Calea lui Octombrie.-1982.-
23 sept.-Cu caract.chir.; Put1 Oktâbrâ.-1982.- 23 sent.-în lb.ru.

SAINCIUC G.: "Dragostca-i din dor şi chin, din bucurie şi mahnă. ";Valcntina Rusu-Ciobanu: "Ochiul ce ne vede ne este
mângâiere şi îndemn": [Interviu cu G.Sainciuc şi V.Rusu-Ciobanu] Realizat de A.Rusii /Moldova-1986- nr.8.-P.28-29.-Cu caract.chir.

SAINCIUC G.:"Profcscz teatrul unui ..."spectator": [Interviu cu G.Sainciuc] /Consemnare P.Bcchct //Lit.şi arta.-1987.-
15 oct.-Cu caract.chir.

SAINCIUC G., PLĂMĂDEALĂ N: [Interviu cu artiştii plastici G.Sainciuc şi N.Plămădeală] .<70rizontul.-1987.- nr.8.-P.8O-
82.-Cu caract.chir.

SAINCIUC G.:" Cu visele sunt deja în noul an... ": [Interviu cu G.Sainciuc] /Realizat de L.Căpiţa '/Viaţa satului.-1987-
31 dec- Cu caract.chir.

MISTERUL Măştn:[Intcrviu cu pictorul G.Sainciuc] "Realizat de M.Vicol // Contrapunct.-l991.- 10 mai.;Tincrctul liber. -
1991.-20 febr.

CEA MAI frumoasă iarnă:[Interviu cu G.Sainciuc] "Realizat de A.Sârbu // Lit.şi arta-1992- 30 apr.

MASCA UNUI OPTIMIST:[Interviu cu maestrul .Sainciuc] /Consemnare: M.Vătavu //Moldova.-1993.- nr.9-10-
P.40-41.

SAINCIUC G.:"Măînec în oameni... ":[Interviu cu G.Sainciuc] 'Consemnare: L.Căpiţa //Viaţa satului.-1994- 8 ian.

GLEBUS SAINCIUC :"Un portret bun trebuie să aibă elemente de caricatură": [Interviu cu G.Sainciuc] /Consemnare:
I.Nechit //Momentul.-1995.-26iul.

MĂŞTILE CARE ne demaschcază...:[Interviu cu G.SainciucJ/Consemnare: I.Ciocanu //Luceafărul.-1996.- 22 mart.

                                                                                                                                                                                         top

FILMOGRAFIA

 

SE CAUTĂ un paznic: [Film art.] 'Aut.de scenariu Y.lovita; Regia Cili Vodă; Operator P.Bălan.-Ch.: "Moldova-film" . 1967 Glebus Sainciuc în rolul unui apostol.

ACEASTĂ CLIPĂ [Film art.] Aut. de scenariu si regizor E.Lotcanu; Operator V.Ciurea.-Chişînău :"Moldova-film ", î 968. Glebus Sainciuc in rol secundar.

NUNTĂ LA palat: [Film art.] Aut.dc scenariu Gh.Malarciuc; Regizor V lovită; Operator P.Bălan.-Chişinău:"Moldova-film" 1969. Glebus Sainciuc în rol de academician.

PIŢIGOI în picaj: [Film art.] / Aut.de scenariu E.Lotcanu; Regizor A.Brodiccanski; Operator V.Ciurea.-Chi.şinău:"Telefilm-
Chişinău", 1989.

Glebus Sainciuc în rolul moşului Cârjoi. 1304 GLEB: [Film docum.] / Aut.dc scenariu şi regizor V.Jereghi; Operator O.Diordicnco -Chişinău: "Moldova-film", 1983.

GLAZAMI hudozmka: [Film docum.] /Aut.dc scenariu V.Zbârciog; Regizor LScutelnic; Operator L.Iuriev.-Chişinău: "Moldova- film", 1979.

                                                                                                                                                                                        top

 

MUZICA DEDICATA LUI SAINCIUC

ALDEA-TEODOROVICII. Gala măştilor: Cântec Versuri de G.Urschi.- Manuscris.

LUNGUL S. Măşti^Maski: Piesă instrumentală/ Red. interpretativă A.Viverce- Ch.: Cartea Moldovenească, 1975.

                                                                                                                                                                                        top