Resurse electronice e-bibliografii Dimitrie Cantemir : bibliografie


 

DIMITRIE CANTEMIR

 

Bibliografie

 Cuprins:  - Partea I;  - Partea III;

 

 

-Referinţe la personalitatea lui D. Cantemir - Articole şi culegeri;  

 

 

LITERATURA DESPRE DIMITRIE CANTEMIR

Lucrări generale

În istorii literare, bibliografii, enciclopedii, dicţionare

 

?. S. Puşkin şi Basarabia: Bibliografie. – Chişinău, 1999. – 208 p. – Din conţ.: Despre Cantemir – P. 26, 51, 77, 78, 91, 141.

Adamescu, Gh. Contribuţiune la bibliografia românească. – Bucureşti: Cartea românească, 1921. - Vol. I. - P. 21-22; 1923. - Vol. II. – P. 34; 1928. - Vol. III. – P. 28-29.

Adamescu, Gh. Din biografiile scriitorilor români. – Bucureşti: Ed. librăriei universale Alcalay. – P. 17-21.

Adamescu, Gh. Indicaţiuni bibliografice pentru literatura română - sec. 16-17. – Bucureşti: Minevra, 1912. – P. 13-14;

Ibidem - Ed. a II-a. - 1914. – P. 15-16.

Adamescu, Gh. Istoria literaturii române. – Bucureşti: Alcalay, [s.a.]. - P. 169-177.

Adamescu, Gh. Istoria literaturii române. – [Bucureşti]: Editura Eminescu, 1998. – Din cuprins: Literatura cultă. Secolul XVIII: În Moldova. – P.82; Dumitru Cantemir. – P.85- 88.

Adamescu, Gh. Noţiuni de istoria limbii şi literaturii române. - Ed. a II-a. - Bucureşti: Socec, 1896. – P. 178, 192-196, 341-342.

Alexianu, Al. Istoria poeziei române de la 1570 la 1830: antologie. Vol. 2: 1710 -1768. – Bucureşti, 1993. – 136 p. – (P. 7 – despre Cantemir).

Bassarabescu, I. A., Haneş, V. V. Antologia scriitorilor români. – Bucureşti: Naţionala-Ciornei, [s. a.]. – P. 41-47.

Beask, Erich. Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. – München, 1966. – P. 4-7, 9, 46.

Bengesco, Georges. Bibliographie franco-roumaine. – Paris: Leroux, 1907. – P. X, 9, 147.

Bianu, Ioan, Hodoş, Nerva. Bibliografia românească veche.

Tom. I. - Bucureşti: 1903. – P. 355-365;

Tom. II. – Bucureşti, 1910. – P. 4-19, 48, 66-70, 84, 133-134, 196-197, 374.

Bianu, Ioan, Simonescu, Dan. Bibliografia românească vechie. – Bucureşti.

Tom III. - 1936. – P. 454-458;

Tom IV. - 1944. – P. 105, 237-238, 168-270.

Bianu, Ioan. Catalogul manuscriptelor româneşti.

Tom I. – Bucureşti: Göbl, 1907. – P. 121, 259, 507, 510, 512, 637, 640;

Tom II (Ioan Bianu şi R. Caracaş). – Bucureşti: Socec, 1913. – P. 17, 19;

Tom III (Ioan Bianu şi G. Nicolăiasa). – Craiova: Scrisul rom., 1931. – P. 29, 49, 121, 139, 183, 311;

Tom IV (G. Strempel ş.a.). – Bucureşti: Ed. Academiei, 1967. – P. 324-325, 410, 490, 492, 493, 567.

Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. – Bucureşti: Ed. Academiei.

Vol. 1. Partea I. – 1966. – P. 30-31, 38, 39, 154,

Vol. 1. Partea a II-a. - 1966. – P. 644;

Vol. 1. Partea a III-a. - 1967. – P. 934, 1017, 1024,1029,1127, 1136, 1146;

Vol. II. Partea I. – 1970. – P. 194;

Vol. II. Partea a II-a. - 1971. – P. 597;

Vol. II. Partea a III-a. - 1972. – P. 985, 1240.

Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, I (1800-1891). - Bucureşti: E.P.L., 1968. – P. 70, 75, 77, 81, 122, 147.

Bibliografia istorică a României. 1944-1969. Vol. 1. – Bucureşti: Ed. Academiei, 1970. – P. 10, 17.

Bibliografia literaturii române (1948-1960). – Bucureşti: Ed. Academiei, 1965. – P. 227-229.

Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1919-1944). Vol.1 / pref. de prof. Dr. Dan Grigorescu. – Bucureşti, 1997. – 319 p. - (nr. 4247, 5130, 5140, 5331, 5723, 5773, 5800, 6156, 6215, 6233, 6242 – Cantemir).

Bibliografie selectivă privind opera geografică a lui Dimitrie Cantemir // Studii şi cercetări de geografie. – XIV. - 1967. – Nr. 2. – P. 138-139.

Bitay Arpad. Istoria literaturii române. – Cluj: Providenţia, 1921. – P. 12, 58.

Bojraktarovič, Fehim. Nasr al-Din. - Encyclopédie de l’Islam. III. - Leiden-Paris, 1936. – P. 936-938.

Bondiescu, I. C., Mărăcineanu, D. Antologie …. – Bucure şti: Cultura Rom., 1937. – P. 399-636.

Boroianu, C. Curs de istoria literaturii române. Vol. I. Literatura vechie. – Bucureşti: Inst. Ped., 1965. – P. 183-213.

Buletin bibliografic [a apărut la Iaşi, partea I din “Fragments tirés des Chroniques Moldaves et Valaques pour servir à l’histoire de Pierre le Grand, Charles XII, Stanislas Leszcynski, Démètre Cantemir et Constantin Brancoveano” de M. Kogălniceanu] // Magazin istoric pentru Dacia. - 1845. – I. – P. 144-146.

Bulgăr, Gh. Problemele limbii literare în concepţia scriitorilor români: antologie. –Bucureşti: Ed. didactică şi ped., 1966. – P. 50-54.

Camariane, Nestor. Catalogul manuscriselor greceşti. Tom. II. – Bucureşti: Impr. Naţională, 1940. – P. 102, 105.

Candrea, Aurel; Adamescu, Gh. Dicţionarul enciclopedic ilustrat “Cartea Românească”. – Bucureşti: Cartea Românească, 1931. – P. 1558.

Cantemir [ Dimitrie] // Petit Larousse en couleurs. – Paris, 1995. – P. 1218. – În lb. fr.

Cantemir Dimitrie (1673-1723) // Dicţionar enciclopedic român. Vol. I. A-C. – Bucureşti, 1962. – P. 496.

Cantemir, Dimitrie // Mic dicţionar enciclopedic. – Bucureşti, 1972. – P. 1126.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionar de estetică generală. – Bucureşti, 1972. - P.61.

Cantemir, Dimitrie // Popescu Teiuşan, Ilie. Pedagogi şi oameni de şcoală din Romania: mic dicţionar. – Bucureşti, 1975. - P. 31.

Cantemir Dimitrie // Enciclopedia descoperirilor geografice / coord. ştiinţ. şi cuv. înainte de prof. univ. Ioan Popovici. – Bucureşti, 1975. - P. 271.

Cantemir, Dimitrie // Personalităţi ale ştiinţei: mic dicţionar. – Bucureşti, 1977. - P.56.

Cantemir, Dimitrie (1673-1723) // Dicţionar de filozofie. – Bucureşti, 1978. - P.95-96.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionar de literatură română: scriitori, reviste, curente. – Bucureşti, 1979. - P.83-85.

Cantemir, Dimitrie // Sava, Iosif; Vartolomei, Luminiţa. Dicţionar de muzică. – Bucureşti, 1979. – P. 38.

Cantemir Dimitrie // Datcu, Iordan; Stroescu, S. C. Dicţionarul folcloriştilor: Folclorul literar românesc / cu o pref. de Ovidiu Bîrlea. – Bucureşti, 1979. – P. 110-113.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. – Bucureşti, 1979. - P. 148-154.

Cantemir, Dimitrie // Mic dicţionar enciclopedic. - Bucureşti, 1986. - P. 290-291.

Cantemir, Dimitrie // Literatura şi arta Moldovei: Encicl.- Ch., 1986.- Vol. I. - P. 280-283.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionar enciclopedic. – Bucureşti, 1993. – vol.1: A-C. - P. 313.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionarul scriitorilor români: A-C. – Bucureşti, 1995. - P. 443- 447; Bibliogr. – P.447-448.

Cantemir, Dimitrie // Chişinău: encicl. – Chişinău, 1997. – P.107-108.

Cantemir Dimitrie // Datcu, Iordan. Dicţionarul etnologilor români. Vol. 1. – Bucureşti, 1998. - P. 132-134; Vol. II. – P. 30, 53, 76, 116, 241, 168 – despre Cantemir.

Cantemir, Dimitrie (1673-1723) // Dicţionar antologic de prozatori: pentru gimnaziu, liceu, capacitate, bacalaureat, olimpiade şi admitere în facultăţi. – Bucureşti, 1998. - P. 55-57.

Cantemir Dimitrie // Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Vol. 1. – Bucureşti, 1999. - P. 232-235.

Cantemir, Dimitrie (1673-1723, n. Iaşi) // Dicţionar enciclopedic ilustrat. – Chişinău, 1999. - P. 1218.

Cantemir Dimitrie // Predescu, Lucian. Enciclopedia României. – Bucureşti, 1999. – P. 165-166.

Cantemir, Dimitrie (1673-1723, n. Iaşi) // Dicţionar enciclopedic. – Chişinău, 2000. - P. 1155.

Cantemir, Dimitrie // Micu, Dumitru. Istoria literaturii române: De la creaţia populară la postmodernism. – Bucureşti, 2000. – 848 p. – (P.10, 18, 25, 32-34, 36, 45, 47, 48, 55, 59, 61, 108, 171, 266, 497, 550, 671, 672, 727, 737, 739, 745, 750, 767, 768, 771, 793 - despre D. Cantemir).

Cantemir, Dimitrie // Dicţionarul esenţial al scriitorilor români. – Bucureşti, 2000. - P. 128-133.

Cantemir, Dimitrie: [aprecieri critice] // Literatura română: Dicţionar-antologie de istorie şi teorie literară. – Ch., 2001. - P. 100-110.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionar de personalităţi istorice: Voievozi, principi, domnitori, regi. – Bucureşti, 2001. – P. 72-75. – Bibliogr.: p. 75.

Cantemir, Dimitrie // Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Ed. a 2-a. – Bucureşti: Ch., 2002. - P. 154-160.

Cantemir Dimitrie (1673-1723): [repere biogr.] // Grecov, Iuri. România în chipuri. – Ch., 2000. - P. 32

Cantemir Dimitrie domn al Moldovei (1710-1711) // Enciclopedia României. Vol. 1. - Bucureşti, 1939. - P. 40-48.

Cantemir (Dimitrie), prince de Moldavie // Le Petit Larousse illustre. – Paris, 1996. - P. 1218.

Cantemir, Dimitrie Konstantinovici // Dicţionar pedagogic. – Bucureşti, 1963. - P.175.

Cantemir, familie de boieri // Pohilă, Vlad. Mic dicţionar de nume proprii străine. – Ch., 1998. – 263 p. – (P. 52 – despre Cantemir).

Cantemir. Familie de boieri moldoveni // Zavadschi, Iurie. Dicţionar de istorie medie a Moldovei. – Ch., 1995. – 191 p. - P. 32. – (P. 33, 53 – despre Cantemir).

Caracostea, L. Poezia tradiţională română. – Bucureşti: E.P.L, 1969. - Vol. I. - P. XXVII, 633-64; Vol. II. – P. 456-457, ş.a.

Cardaş, Gh. Istoria literaturii româneşti…- Bucureşti: Oltenia, 1939. – P. 133-139.

Cardaş, Gh. Pagini de istorie literară românească. Scriitorii vechi. – Arad, 1927. – P. 291-332. - (cu o bibliogr. - P. 329-332).

Cartea românească în lume 1945-1972: [bibliogr.]. – Bucureşti, 1975. – 440 p. – (nr. 1818 – D. Cantemir).

Cartojan, N. Cărţile populare în literatura românească. Vol. II. Epoca influenţei greceşti. – Bucureşti: Fundaţia pentru lit. şi artă, 1938. – P. 8, 187, 225, 273.

Cartojan, N. Istoria literaturii române vechi. Vol. III. – Bucureşti, 1945. – P. 181, 184, 189-190, 193.

Cartojan, N. Istoria literaturii române vechi. – Bucureşti, 1980. – 589 p. – (P. XIII; 5, 155, 161, 199, 215, 216, 226, 252, 267, 289, 305, 317, 318, 321, 322, 326, 327, 328, 330, 331, 337, 339, 340, 345, 346, 349-355, 357-361, 363, 364, 374, 476, 480, 485, 489, 495, 498, 501, 502, 527, 528, 533 – despre D. Cantemir).

Catalog de cărţi ce se află în Librăria rumânească din Bucureşti a dl Iosif Romanov şi Comp….. – Bucureşti: în tipogr. lui Eliad, 1838.

Călinescu, George. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. – Bucureşti: Fundaţia pentru lit. şi artă, 1941. – P. 39-47. - (Cu un portret. - P. 42).

Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Craiova, 1993. - 1058 p. – (P. XIII, 3, 21, 23, 24, 25, 35 – 42, 61, 76, 124, 147, 148, 162, 176, 177, 206, 447, 461, 465, 626, 969, 974, 980, 981 – despre Cantemir). Vezi şi filosof

Călinescu, George. Istoria literaturii române: compendiu. – Bucureşti, 1963. – 428 p. – (P. 15, 36, 38, 49, 62, 74 – despre Cantemir).

Călinescu, G. Istoria literaturii române: compendiu. – Bucureşti, 1968. – 428 p. – (P.15, 36, 38, 49, 62, 74 – despre Cantemir).

Călinescu, George. Istoria literaturii române: Compendiu. – Chişinău, 1993. – P. 23-25.

Călinescu, G. Istoria literaturii române: compendiu. – Bucureşti, 1994. – 415 p. – (P.15, 35, 37, 47, 62, 75 – despre Cantemir).

Chiţimia, I. C. Probleme de bază ale literaturii române vechi. – Bucureşti: Ed. Academiei, 1972. – P. 124, 133, 253, 442-444, 446, 461.

Ciobanu, Ştefan. Istoria literaturii române vechi. – Ch.: Hyperion, 1992. – 702 p. – (P. 341, 385, 408, 438-443, 450-453, 458, 460, 485, 504-507, 514, 515, 519, 522, 539-601, 664, 669 – despre D. Cantemir).

Ciuchindel, C. Bibliografia revistelor România literară. – Bucureşti, 1981. – 378 p. – (Nr. 3636, 4795 - despre Cantemir).

Cipariu, T. Crestomatia sau Analele literare. – Blasiu, 1858. – P. XXXIV, 245-248.

Cipariu, T. Principia de limbă şi de scriptură. – Blasiu, 1866. – P. 108.

Compozitori şi muzicologi români: Mic lexicon sub redacţia lui Viorel Cosma. –Bucureşti: Ed. Muzicală a Compozitorilor din R.P.R., 1965. – P. 57-58. vezi şi

Coroban, Vasile. Dimitrie Cantemir // Istoria literaturii moldoveneşti. V. 1. – Chişinău, 1958. – P. 88-113.

Coroban, Vasile. Dimitrie Cantemir // Istoria literaturii moldoveneşti. În 3 Vol. Vol. 1 de la origini până la 1840. – Chişinău, 1986. - P. 246-277.

Cuprins: Viaţa şi activitatea. – Opera “Divanul”. – “Istoria ieroglifică”. – Scrierile lui D.Cantemir în anii 1711-1723. – “Descrierea Moldovei”. – “Istoria Imperiului Otoman”. –“Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor”. – “Viaţa lui Constantin Cantemir”. – Alte scrieri cantemiriene. – Însemnătatea operei lui Dimitrie Cantemir.

Crăciun, Ioachim. Istoriografia română în anii 1923 şi 1924: Repertoriu bibliografic. – Cluj: Ardealul, 1926. – P. 13, 82. vezi şi

Crăciun, Ioachim. Istoriografia română în 1925 şi 1926: Repertoriu bibliografic. –Bucureşti, 1928. – P. 30, 43, 44, 95, 99, 102, 105, 137, 140, 168. vezi şi

Crăciun, Ioachim. Les bibliotheques roumaines dans le passé et de nos temps: Extrait de la Revue de Transylvanie (Bucureşti). - 1940. - Tome VI. - Nr. 2. – 36 p.

La p. 23 se menţionează, că dîn biblioteca lui D. Cantemir a rămas numai o carte cu inscripţia “Ex libris Ioannis Demetrii Cantemiri Vaivodae Principis terrarum Moldaviae, 1696.”

Crăciun, I., Ilieş A. Repertoriul manuscriselor de cronici interne sec. XV-XVIII privind istoria României. – Bucureşti: Ed. Academiei, 1963. – P. 100-104.

Curticăpeanu, Doina. Cantemir Dimitrie // Scriitori români : dicţionar. – Bucureşti, 1978. – P. 113-118.

Curticăpeanu, Doina. Cantemir Dimitrie // Dicţionarul scriitorilor români. A-C. - Bucureşti, 1995. - P. 443-448.

Dan, Petre. Mică enciclopedie de cultură şi civilizaţie românească . – [S. L.], 1988. – 285 p. – (P. 45, 47, 66,81, 87-93, 120 – despre D. Cantemir).

Densusianu, Aron. Istoria limbii şi a literaturii române. - Ed. a 2-a. – Iaşi: Goldner, 1884. – P. 228-231.

Densusianu, Ovid. Istoria literaturii române: curs redactat . - s. l., s.a. - P. 500-578.

Densusianu, Ovid. Istoria limbii române. Vol. 1: Originile. – Bucureşti, 1961. – 317 p. – (P. 6 - despre Cantemir).

Deutsch, Robert. Istorie şi ştiinţa istorică din România 1944-1969. – Bucureşti: Ed. şt., 1970. – P. 148, 149.

Diaconovich, C. Enciclopedia română. Tom 1. – Sibiu: Krafft, 1898. – P. 702-703.

Dictionnaire biographique des auteurs … Tom I. – Paris: Bompiani, [1956]. – P. 256.

Dimitrie Cantemir // Istoria literaturii române. Vol. I. Folclorul. Literatura română în perioada feudală (1400-1780) / com. de red.: Al. Rossetti ş. a. – Bucureşti, 1964. – P. 607-639, cu il. şi portr. – Bibliogr.: p. 677-678.

Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Dodiţă Gheorghe; Marin, Vitalie. Istoria limbii şi a literaturii vechi moldoveneşti: Crestomaţie. – Chişinău, 1966. – P. 276-279.

Dimitrie Cantemir // Aniversări culturale 1973: Prezentări bibliogr. – Bucureşti: B.C.S., 1973. – P. 613-639.

Dimitrie Cantemir: (300 de ani de la naştere) // Timpul. Oameni. Evenimente. (Materiale bibliogr. în ajutor bibliotecilor). – Chişinău, 1973. – P. 25-30. – În lb. ro. şi ru.

Dimitrie Cantemir // Piru, Al. Istoria literaturii române de la origini pînă la 1830.Bucureşti, 1977. – P. 268 – 310; Bibliogr. – P.310-311.

Dimitrie Cantemir // Istoria literaturii române: studii. – Bucureşti, 1979. - P.76-78.

[Dimitrie Cantemir] // Piru, Al. Istoria literaturii române de la început pînă azi . – Bucureşti, 1981. – P. 23-27.

Dimitrie Cantemir (1673-1723): 320 de ani de la naştere // Calendar bibliotecarului’93.- Ch., 1993.- P.114-119.

[Dimitrie Cantemir] // Piru, Al. Istoria literaturii române. – Bucureşti, 1994. – P. 21-24.

[Dimitrie Cantemir] // Stănciulescu-Bârda, Al. Nicolae Iorga – concepţia istorică. – Bârda, 1995. – P. 81-84.

Dimitrie Cantemir // Scorfan, Costin. Istoria României: Enciclopedie. – Bucureşti, 1997. – P. 202-203.

Dimitrie Cantemir: bibliogr.- Iaşi: Ed. Bibl. Centrale „M.Eminescu”, 1998.- 36 p.

Dimitrie Cantemir: 1673-1973: [expoziţie documentar-ştiinţifică, Bucureşti, 1973: catalog] / Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a republicii Socialiste România; Muzeul de istorie al R.S.R. – [Bucureşti], 1973. – 28 p.: il.

Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Calendarul bibliotecarului’98.- Ch., 1997.- P.175-176.

Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Calendar Naţional’2003.- Ch., 2003.- P. 238-241.

Dimitrie Cantemir domnitor român şi savant de reputaţie mondială: Bibliogr. selectivă / elaborată de Mariana Iova. - Bucureşti: B.C.S., 1973. – 77 p. + 54 il.

Dizionario biografico universale. Vol. I. - Firenze, 1840. – P. 803.

Dragomirescu, M., Adamescu, Gh, Russu, N. I. Literatura română din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Vol. I. – Bucureşti, (1929). – P. 65-68.

Drăgan, G. Istoria literaturii române. – Bucureşti: Vatra, 1943. – P. 88-94.

Ducescu-Duţu, T. Consideraţiuni critice asupra poeziei noastre populare. - Bucureşti: Clemenţa, 1903. – P. 7-8.

Ebert, F. A. Allgemeines bibliographisches Lexikon. - Leipzig, 1812-1830.

Encyclopaedia Britannica. Vol. VI. – Chicago, 1993. - P. 726.

Enciclopedia italiana di scienze, lettere et arti. Vol. 8. – Milano: Instituto Giovanni Treocani, 1930. - P. 778.

Enciclopedia României. Vol. 1. – Bucureşti: Naţională, 1938. – P. 38, 40, 48, 56, 83, 174, 330, 370, 397, 400, 410, 563, 659, 663, 664, 668, 814; Vol. IV. - (1943). – P. 187, 188, 216, 385.

Folcloristica română, evoluţie, curente, metode. – Bucureşti: E.P.L., 1968. – P. 8-13, 22-26.

Gaster, Moses. Chrestomatia română: Texte şi manuscrise [sec. XVI-XIX] dialectale şi populare. P. 1-2. - Leipzig–Bucureşti, 1891. – P. XVI, XLVIII, LXVI, 34-35.

Georgescu-Tistu, N. Activitatea bibliografică a lui Alexandru Odobescu // Studii şi cercetări de bibliologie. – 1963. - 5. – P. 144-145.

Georgescu-Tistu, N. Bibliografia literară română. – Bucureşti: Impr. Naţională, 1932. – P. 12, 66, 122, 130, 192, planşa I.

Georgescu-Tistu, N. Preocupări bibliografice la începuturile Academiei Române. Primele bibliografii ale membrilor ei // Studii şi cercetări de documentare şi bibliografie. – 1965. - 7. – Nr. 3. – P. 325-336.

Grand Larousse encyclopédique. Tom II. - Paris, (1960). – P. 586.

Grande Encyclopedie: Inventaire raisonne. Vol. 9. - Paris. - P. 109-111.

Grande Dizionario Enciclopedico. Vol. III. – Torinese: Unione tipografico Editrice. – P. 810-811.

Haneş, P. V. Histoire de la littérature roumaine. - Paris, 1934. – P. 48-55.

Haneş, P. V. Istoria literară în călătorii. – Bucureşti: Ed. Prietenii istoriei literare, (1933). – P. 31-34.

Haneş, P. V. Istoria literaturii româneşti. – Bucureşti: Ed. autorului, (1924). – P. 77-105; ed. din (1932). – P. 83-105.

Hasdeu, B. P. Etymologicum Magnum Romaniae. Tom. IV. – Bucureşti: Socec, 1898. – P. VIII-X.

 

Hodoş, Enea. Manual de istoria literaturii române. – Caransebes: Ed. autorului, 1896. – P. 117-118, 120.

Iarcu, Dimitrie. Bibliografia chronologică română… 1550-1873. – Bucureşti: Impr. statului, 1873. – P. VIII, 7, 8, 27, 35, 61,62, 124.

Ibrăileanu, G. Curs de istorie a literaturii române moderne. Epoca Conachi / ed. de St. Serbănescu. – Iaşi, 1926. – P. 134-135.

Independenţa României: bibliogr. – Bucureşti, 1979. – 307 p. – (nr. 991 –Cantemir).

Iorga, N. Istoria literaturii religioase a Românilor pînă la 1688. – Bucureşti, 1904. – P. 209.

Iorga, N. Anthologie de la littérature roumaine des origines au 20-e siecle. - Paris: Delagrave, 1920. – P. XVI-XVII.

Iorga, N. Istoria literaturii române în sec. XVIII. Vol. I. – Bucureşti, 1901. – P. 273-413;

Ibidem - ed. a II-a. – Bucureşti, 1928. - P. 310-458;

Ibidem - ed. din 1969. – Bucureşti: Ed. did. şi ped., - P. 221-331. - (Cu un portret).

Istoria literaturii române. Vol. I. – Bucureşti: E.S.P.L.A, 1954. – P. 57-65. - (cu un portret).

Istoria literaturii moldoveneşti. Vol. I. – Chişinău: Ed. de stat a Moldovei, 1958. –P. 88-113.

Istoria literaturii române. Epoca vechie şi Şcoala ardeleană. – Bucureşti: Litogr. Învăţ., 1957. – P. 245-286.

Istoria literaturii române. Vol. I. Folclorul. Literatura română în perioada feudală (1400-1780). – ed. a II-a. - 1970. - P. 557-587. - (cu un portret).

Istoria literaturii române de la origini pînă la sfîrşitul sec. al XIX-lea. Cules pentru facultăţile de limbi străine. Partea I. – Bucureşti, 1971. – P. 65-80.

Istoria literaturii române. Vol. 3: Epoca marilor clasici. – Bucureşti, 1973. – 1042. – (P. 169, 188, 194, 823, 851, 855, 944 – despre Cantemir).

Istoria literaturii române: studii. – Bucureşti, 1979. – 323 p. – (P. 7, 55, 59, 71, 73, 81, 88, 195, 198, 300 – despre Cantemir).

Istoria României: Ghid bibliografic. – Bucureşti, 1968. – P. 68, 143.

Ivaşcu, George. Istoria literaturii române. – Vol. 1.: Epoca genezelor (sec.X-XVI); De la cultura medievală spre o cultură naţională; Clasicii literaturii române vechi; Epoca „luminilor”; Constituirea literaturii române moderne. – Bucureşti, 1969. – 630 p.: il.

Din cuprins: Un savant de renume european: Dimitrie Cantemir. – P. 242-245; Primele scrieri filosofice româneşti. – P. 245- 248; Istoria ieroglifică . – P.248-252; Descriptio Moldaviae. – P.252-253; Istoria imperiului otoman. – P. 254-255; Întîia biografie istorică şi „Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor”. – P. 255-256.

Larousse du XX-e siècle / publ. Paul Auga. En 6 vol. Tom. I. - Paris, (1928). – P. 1004.

Lăudat, I. D. Dimitrie Cantemir - viaţa şi opera. – Iaşi: Junimea, 1973. – P. 247-270. - (bibliografie).

Lăudat, I. D. Istoria literaturii române vechi. Partea a IV-a. – Iaşi: Ed: Universităţii Al. I. Cuza, 1967. – 172 p.

Lăzăriciu, I. Istoria literaturii române. – Sibiu: Krafft, 1884. – P. 33, 83.

Loghin, C. Antologia literaturii române. Vol. I. – Cernăuţi: Silvestru, 1938. – P. 169-200. - (bibliogr.: p. 170-172).

Loghin, C. Istoria literaturii române de la început pînă în zilele noastre. - Bucureşti: Cugetarea, 1941. – P. 80-87.

Morărescu, Dulciu. Personalităţi din alte ţări despre România: dicţionar. - 245 p. – (P. 44, 81, 139, 151, 153, 172, 173, 183, 192, 196, 223, 224 - despre Cantemir).

Micu, Dumitru. Scurtă istorie a literaturii române. – Bucureşti, 1994-1997.

Vol. 1.: De la începuturi până la primul război mondial. - 399 p. – ( P. 48, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 87, 90, 93, 100, 105, 114, 117, 210, 329, 340 – despre Cantemir).

Vol. 2.: Perioada interbelică. Poezia contemporană. – 1995. - 455 p. – (P. 136 - D. Cantemir).

Vol. 3.: Perioada contemporană. Proză. – 1996. – 445 p. – (P. 226 – D. Cantemir).

Vol. 4.: Perioada contemporană. Dramaturgia. Critica. – 1997. – 326 p. – (P. 31, 33, 141, 159, 174 – D. Cantemir; P. 176, 186, 219, 264, 269 - opera „Istoria ieroglifică”).

Mihăilă, G. Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi. – Bucureşti: Minerva, 1972. – P. 151, 264.

Murăraşu, D. Istoria literaturii române. - Ed. a 4-a. – Bucureşti: Cartea românească, 1946. – P. 89-96.

Niculescu-Varone, G. T. Bibliografia poeziei noastre populare. – Bucureşti, 1936. –P. 150.

Panaitescu, P. P. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. – Bucureşti: Ed. Academiei, 1958. – P. 259-265. - (bibliogr.).

Pantazescu, C. Dan. Streinul, Mircea. Istoria literaturii române. – Bucureşti, 1941. – P. 31-33.

Papadima, Ov. Literatura populară română. – Bucureşti: E.P.L., 1968. – P. 34.

Pétis, F. J. Biographie universelle des musiciens et bibliographie generale de la musique. Tom. III. – Bruxelles: Ed. Leroux, 1846.

Pétis, F. J. Biographie universelle des musiciens. Tom I. - Paris, 1857. – P. 175.

Philippide, Al. Introducere în istoria limbii şi literaturii române. – Iaşi: Fraţii Saraga, 1886. – P. 196 şi urm.

Piru, Al. Literatura română vechie. – Bucureşti: E.P.L., 1961. – P. 364-409. (cu o bibliogr.: P. 408-409).

Piru, Al. Istoria literaturii române. Vol. 1 Perioada veche. – Bucureşti: Ed. did. şi ped., 1970 – P. 328-365.

Pop, L. Curs de folclor literar românesc. Partea 1. - Cluj, 1957. – P. 55.

Popovici, D. La littérature roumaine à l’époque des lumières. - Sibiu, 1945. – P. 7, 61, 79, 135, 144, 168, 174, 184, 198, 200, 260, 298.

Poppu, Vasile Gr. Conspect asupra literaturii române şi literaţilor ei de la început şi pînă azi. – Bucureşti, 1875. – P. 57.

Predescu, Lucian. Enciclopedia “Cugetarea”. – Bucureşti, (1940). – P. 165-166.

Pumnul, Arone. Lepturariul românesc. Tom. III. - Viena, 1862. – P. 29

Puşcariu, S. Istoria literaturii române. Epoca veche. – Sibiu: Krafft, 1930. – P. 161-182.

Rally, Alexandre et Getta Hélène Rally. Bibliographie franco-roumaine. Tom I. – Paris: Lesroux, 1930. – P. 63, 225; Tom II. – P. 50, 53, 135, 251.

Răduică, Georgeta; Răduică, Nicolin. Dicţionarul presei româneşti (1731-1918). – Bucureşti, 1995. – 552 p. – (P.92, 440: nr. ind.1189, 7050 – despre Cantemir).

Referinţe critice - Indici de semnalare - pentru anul 1966. - Cluj, 1967. – P. 39; pentru anul 1967. - Cluj, 1968. - P. 38: pentru anul 1969. - Cluj, 1970. – P. 50, pentru anul 1970. - Cluj, 1971. – P. 62; pentru anul 1971. - Cluj, 1972. – P. 79.

Rosetti, Al., Cazacu, Boris. Istoria literaturii române literare. Vol. I. – Bucureşti: Ed. Academiei, 1961. – P. 300-317.

Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române. Vol. I. (de la origini pînă la 1900). – Bucureşti: Minerva, 1971. – 636 p. - (P. 38, 47, 58, 62, 72, 77, 89, 145, 156, 169, 247, 401 – despre Cantemir).

Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române. Vol.1: De la origini până la Epoca Luminilor. – Galaţi, 1994. – 400 p. – (P. 45, 48, 52, 55, 56, 82, 86, 87, 93, 95, 100, 132, 163, 167, 190, 193, 194, 195, 201, 203, 204, 206, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 243, 271, 272, 273, 285, 304, 307, 313, 316, 320, 321, 322, 327, 328, 392, 394, 396 – despre Cantemir).

Savant-enciclopedist: Dimitrie Cantemir // Enciclopedie a Ţării Moldovei. – Ch., 2002. – P. 159-201.

Scriitorii români: Îndreptar bio-bibliografic. – Bucureşti: Uniunea Fundaţiei Culturale, 1938. – P. 32-33.

Simonescu, Dan, Chiţimia, I. Cărţile populare în literatura română. Vol. II. – Bucureşti: E.P.L., 1963. – P. 125.

Tcaciuc-Albu, N. Istoria literaturii române. – Cernăuţi, 1937. – P. 19, 20-21.

Teodorescu G. Dem. Literatura populară. Noţiuni despre colindele române. – Bucureşti: Tipogr. Tribunei Române, 1879. – P. 25-32.

Theodorescu, Barbu. Bibliografia istorică şi literară a lui N. Iorga 1890-1934. – Bucureşti: Cartea românească, 1935. - P. 70, 86, 100, 101, 190, 238.

Theodorescu, Barbu. Bibliografia politică, socială şi economică a lui N. Iorga 1890-1934. – Bucureşti: Cartea românească, 1937. – P. 257. vezi şi:

Theodorescu, Barbu. Folclor literar românesc. – Bucureşti: Ed. did. şi ped., 1967. – P. 19-21.

Theodorescu, Barbu. Istoria bibliografiei române. – Bucureşti, 1945. – P. 26.

Theodorescu, Barbu. Istoria bibliografiei române. – Bucureşti: Ed. encicl. română, 1972. – P. 17, 27, 47-48, 186, 189, 194, 196, 200, 208, 215, 219, 222, 227, 241, 260, 286, 364.

Toderini, Giambatista. La Letteratura turchesca. - Venezia, 1787. - Tom I. - cap. XVI. – P. 222-252.

Toderini, Jean-Baptiste. La Littérature des Turcs. - Paris, 1789. - Tom I. - P. 218 şi urm.

Tufescu, Victor, Toşa, Ana. Bibliografia geografică sumară a României. – Bucureşti: Impr. Naţională, 1947. – P. 73.

Vaczy Leona. Contribuţii la bibliografia bibliografiilor personale aflate la B.C.U. Cluj. - Cluj, 1969. – P. 32.

Varticean Iosif. Cantemir Dimitrie (26.X.1673–21.VIII.1723) // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. Vol. 3. Zarzăr - cheag. – Chişinău, 1972. – P. 192-193, cu planşă.

Vasiliu, N. Chestiuni de literatură română. - Constanţa, 1941. – P. 37-43, 46.

 

�???��, ?. �., ?????���, �. ???????�? ��? �?��?�???�?? ?��?�?� ?. �. ? �. ?. ??�?????�� ? �??????�?? � �?? (1917-1959) // ??���??? ?�???�?� ??�?�???�?? � �??????�?? XVIII �???. – ?. -�., 1961. – ?. 260-270.

�?��?? �?��?�???�?? ��???�??? ����??�??�� ?���???�?� ?????�� ?. �. ? �. ?. ??�?????��, ?�???�? ? ?��????���? �??????�?� � �?? �? ????�� ? 1917 ?� 1959 ?., ?�?�?�?? �� ????��?? ???????�??.

�?????�?� �?�???�?�????� ���??��??�?�????� ?���??� / ??�. ?��.: �. ?. ��?����?�, �. ?. ?���?���, �. ?. �?��? ? �?. – ?.: ����??? ?�???�???? ���??��??�??, 1998. – 926 ?. – ?. 323.

????�� ?. ?�??�?? � �?�??: ���??��??�?? ???? ????��? «�? ? �� �» - Ch.: Editura Uniunii Scriitorilor, 1996. – ?. 68–69.

�?????� ??�?????: (295 �?? ?� ��? ?�?�?�??) // ??�?��??� ��???�???���?? ? ?????�?? �?? ?���?�?? �? 1968 ?��. – ????�?�, 1968. – ?. 48-51. – �?��?�??.: 22 �?��.

�?????� ??�?????: (300 �?? ?� ��? ?�?�?�??) // �????. �?�?. ?��????: (�?��?�??. ???????�? � ?�?�?� �?��?�?????). – ????���, 1973. – ?. 25-30. -În lb. ro. şi ru.

�?????� ??�????? // ??�?� ?��. ?�???, �?��?�??���? �?��, �?��?�???�?? ?���?�??: �?��?�??. – K., 1984. – P. 20-23.

�????���, ?. �. ??�?????, ?�. �?????� ?��???�??���?� / �????���, ?. �. Bessarabiana. ��?�??, �??????�?�?? ? ?���????�?��?? �??????�??. ?��?�??�?� �?��?�???�?�????� �??�???��.– ????�?�: ???�-�??. �. ?. ????�??�?�, 1911. - ?. 68-69;

Ibd: Ch., 1993.- P. 68-69.

�?��?�???�?? ??���� �. ??�??????, �??���?? ? �?� ?���?�?�?? ???�?� �????�??.

???�??�????� �?????��. ?VIII �??. ���??��??�?�????� ????����??. / ??�. ?��??: �. �. ?��??��?� (???�??.) ? �?. – ?.: ��?�??, 1997. – 800 ?., ?�., ?�???. – C. 334 – 337.

??�????? (�?????� ?��???�??���?�) // �?�???��, �. ?. ? ?�?��, ?. ?. ���??��??�?�????� ?���??�. ?. XIV. ??�???-???�??. - ??�., 1895. – ?. 317. - ?��???�: �. ?–�.; �?�???�� �. ?., ?�?�� ?. ?. ���??��??�?�????� ?���??�. ?��????��?? �?????. – ?., 2002. – ?. 268.

??�????? �?????� (26 �??. 1673 - 21 ?�?. 1723) // �?��?��???? ���??��??�?? / ?�. ??�.: �. �. ?��???�??���. ?. 2. – ?., 1962. – ?. 427. – �?��?�??.: 16 �?��.

??�????? �?????� ?��???�??���?� (26.10.1673–21.8.1723) // ����??? ?��?????? ���??��??�??. – ?��. 3-? / ?�. p?�. ?. ?. ??�?�?��, ?. II. ???�??-?�???�?. - ?., 1973. – ?. 338. – �?��?�??.: 3 �?��.

??�????? �?????� ?��???�??���?� (1674–1723) // ??�?? ?��?????? ���??��??�?? / ?�. ??�.: �. ?. ��?�?�???�. - ?. 4. - ?., [1959]. – ?. 479.

?�� ?�?�?�?? �??�?� �????�?����: 1674.

??�????? �?????� ?��???�??���?� // ���??��??�?�????� ?���??� ?�???�?� �?��?�???�?�???�?� ?�????�?? ???�??. – II-? ?????�???��? ?��. - ?. 23. – ?., [1934]. – ?. 328

??�????? �?????� ?��???�??���?� (1674–1723) // ����??? ?��?????? ���??��??�?? / ?�. ??�.: �. ?. ��?�?�???� . - ?��. 2-?. - ?. 20. ??��?�?? – ??????�?. – ?., [1953]. - ?. 28-29.

??�????? �?????� ?��???�??���?� // ?��?????? ???�??�????? ���??��??�?? / ?�. ??�.: ?. ?. ?�?��. ?. 6. – ?., 1965. – ?. 965-966. – �?��?�??.: 2 �?��.

??�???i? �????� ?��???�??���?� (1674–1723) // �???i�?�?? ??�?�?�?? ���??��??�i?. ?. 6. – ??i�i ?� �???, 1961. – ?. 153.

?�� ?�?�?�?? �??�?� �????�?����: 1674.

K?�????? �?????� ?��??a�??���?�: [1673-1723] // ?�?�? ?�???? ?����?? ?�??�? ? ??�??? ?????…: ???. �?��?�??. ??�.- ?., 1990.- ?. 46-48.

?�?��? �?. ?��???�??���?� ? ?�??�? �??????�?� ??�????? // ????����?� ���??��??�?�????� ?���??�. ?. 5. – ??�., 1847. – ?. 488-489.

?�??��??�� ?. ?. �??????�?? ?���?�?? ? �?�????: [� ?��?�???�? �?????? ??�?????? ? ?��? �??���?] // ???�??? �?????��� �??????�?? � 9-?? ?.- ?., 1988.- ?. 5.- ?.332-335.

??�?�, ?��. �?????� ??�?????: (1673-1723): �??�. �??. / ?��. ??�. �. �. ???�?????�?�; ????�?� ?�?. ��-?; �?��.�-??; ?�?. ????. �-??; �-?? ????. – 1973. – 102 ?. - Rec.: Muntean Mihai. Lucrări de bibliografie istorică / Mihai Muntean, Constantin Sâmboteanu // Cultura. – 1975. – 15 martie. – P. 12.

���?� ?��??????��?��?� ���??��??�?�????� ?���??� / ??�. ?��.: �. ?. ��?����?�, ?. ?. ?�???�, ?. ?. ?�??�, �. ?. �?��? ? �?. – ?.: ����??? ?�?. ���??�., 2000. – 912 ?.: ?�. – ?. 312.

�??�???��. ???�???, �?�?, ????��? ?�????: ���??�. ?���??� / ?�??.: ?. ?. ?�???�, �. ?. ????�. – ?.: ����??? ?�?. ���??�., 1999. – 799 ?.: ?�. – ?. 249.

?�?��??�?� ���??��??�?�????� ?���??�. – ?.: ����??? ?�?. ���??�., 2001. – 1583 ?.: ?�. – ?. 553.

?�?��??�?� ���??��??�?�????� ?���??�. – ??�.: �?�?, 2001. – 960 ?., ?��. – ?. 353.

??�?�?�� ?. ?. ??�????? �?????� ?��???�??���?� (1673 – 1723) // �?�. – ?., 1973. – ?. 11. – ?. 1000.

?�????? �?��?��??: ?���??� / ?�� ��?. ??�. ?. ???�?�?. – ?.: ????? – ?�??�?� ?���; ????���???, 1999. – 656 ?. – � ?��???.: ??�????? ?�??�? �??????�?�. – ?. 217.

?�???i� �i�???�?�????� ?���??�. ?��?� ?�� �?��?�?�i??� ???�??�???�? ???????�?????� ?�?????� ???�??�?????� ��????�? ?. ?. ?�������?. – ?.-?????��??�: ???�??. ?�?��??� �???��?�i? ��?���, ?�?��??, 40, 1897. – ?. 466 - 473.

?���??� ???�??�????�: �?���???. ��????��. ?��?????. – ?.: �??�?�?, 1999. – ?. 2. – 522 ?. - ?�??�??? ???�???. – ?. 47.

?�?�??, ?. ?. ??�????? �?????� ?��???�??���?� (26.X.1673-21.VIII.1723) // ??????? �??. ���??�. / ?�. ??�.: ?. ?. ?�??��. ?. 3. - ?., 1966. - ?. 373-374. – �?��?�??.: 4 �?��.

�??����??�: “��?� ?��??? ???�???� ????”. (? 1714 ?.)...

�?�???���?� ?�?��????�?��?� ????� �??��?? ???��. ?�??���???��. �. 1 / ?��. ??�. ?. ?. ��?�?��?�??�?�. – ?., 1946. – 364 ?. - (?�?���? ????���? �??. �?�� ????).

??�????? �. ?., ?�?��, ?���?�???� ?�??��??�. - ?. 68-69, 137, 172, 242.

??�????? ?. �., ?�?��, ???????, �??��???. – ?. 27, 28, 43, 136, 137, 170, 172, 177, 188.

�?�???���?� ?�?��????�?��?� ????� �??��?? ???��. ?�??���???��. �. II. / ?��. ??�. ?. ?. �?���?�?. – ?, 1947. – 184 ?. - (?�?���? ????���? �??. ?�� ????).

� ?�?�???? “???�??? �?�????” ?� �?��?�???? �. ??�??????. – ?. 142.

top

Studii şi articole generale, note, însemnări

 

Cărţi:

 

Babeti, Adriana. Bătăliile pierdute: D. Cantemir: strategii de lectură. – Timişoara: Amarcord, 1998. – 296 p. LC

[Bantîş-Kamenski, D.] Dimitrie Cantemir domnul Moldovei / trad. din lb. ru. de Victor C. Gervescu. – Bucureşti: Carol Göbl, 1902. – 24 p.: 2 portr. o schemă.

Traducere cu comentarii a cărţii lui �?�???-????�???� �. �. �??�?? ��???�???? ?��?�����?� ? ??�????�� ?��??�??? � �????���?�?? ?�?��??? ???????�?? ????? �?�??�?�. ? ?�???????? ??. � 2-? �?????. - ?��. 2-?. – � 2. - ?.: � ???. ?. ?e�?�?���??�?�, 1821. – ?. 248-264.

Anexă “Schiţa neamului Cantemireştilor”, arborele genealogic de la Teodor, tatăl lui Constantin Cantemir pînă în 1900 cu comentarii, după ediţia: ���?���-?�??��???� ?. �. ?�????? ?���?����?? ?�???. ?. 1. – ??�., 1895.

Boatcă, Silvestru. Dimitrie Cantemir. – Bucureşti: Recif, 1995. – 128 p.

Callimachi, Scarlat. Block V., Georgescu-Ionescu, Elena. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera în imagini. – Bucureşti: Muzeul româno-rus, 1963. – 168 p. – Bibliogr.: p. 164-165.

Callimachi, Scarlat. Démètr Cantemir. – Bucureşti: Ed. Meridiane, 1966. – 59 p.+8 planşe. - Ed. şi în lb. en. şi ru.

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir 1673-1723 - 300 de ani de la naştere (Marile aniversări UNESCO). – Bucureşti: Ed. encicl. rom., 1973. - 32 p. - (şi în lb. fr., engl., spaniolă).

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir în programele UNESCO // Academia Română. – 1999. – nr.6. – P. 1, 16.

Destinul Inorogului: Omagiu lui Dimitrie Cantemir: Culegere de articole, eseuri şi poezii / alcăt. Valeriu Nazar; prez. grafică: Isai Cârmu. – Chişinău: Lit. artistică, 1981. – 278 p. – (Pentru biblioteci).

Destinul Inorogului. Ed. a 2-a. – Ch.: , 2003.

Dimitrie Cantemir (1673-1723). - Berlin: Academie Verlag, 1974. – 74 p.

Dimitrie Cantemir (1673-1723). – Ankara: Türkiye Millî Komisyonu, 1975. – 115 p. – În lb. turcă.

Dimitrie Cantemir: [st. critice, interpretare de Mircea Anghelescu, Ion Dodu Balan, Dumitru Balaet] / antologie, pref., cronologie şi bibliogr. de Suzana Carmen Dumitrescu. - Bucureşti: Ed. Eminescu, 1977.- 270 p.

Dimitrie Cantemir. - Bucureşti: Recif, 1995.- 128 p.

Dimitrie Cantemir (1673-1723): materialele simpozionului şt. consacrat aniversării a 325-a de la naştere. - Chişinău: Civitas, 1999. - 95 p.

Ermuratschi, Vasile. Dimitrie Cantemir. – Chişinău: Cartea mold., 1978. – 118 p.

Henning, Carol. De principium nostrae aetatis in bonas artes favore. - Berlin, 1723.

Horoianu, Petru. Autenticitatea spirituală a lui Dimitrie Cantemir. - Bucureşti, 1975.- 357 p.

Iorga Nicolae. Despre Dimitrie Cantemir: Cu prilejul aducerii în ţară a rămăşiţelor lui. - Vălenii-de-Munte: Aşezăm. tipogr.”Datina Românească”, 1935. – 26 p.

Lăudat I. D. Dimitrie Cantemir: Viaţa şi opera. - Iaşi: Junimea, 1973. – 271 p. il. - Rezumat în lb. fr. şi ru. – Bibliogr.: P. 247-277 (263 titl;).

Lozovan, Eugen. Dimitrie Cantemir avant les lumieres. – Kobenhavn: Romansk Institut, Kobenhavens Universitate, [1980]. – 19 p.

Minea, I. Despre Dimitrie Cantemir. Omul, scriitorul, domnitorul. – Iaşi: Viaţa rom., 1926. – 420 p.

Motraye, A. de la. Voyages. Vol. II. - La Haye, 1727.

Noica, Constantin. The Cantemir Model in our Culture. – Bucureşti: Ed. Athena, 1995. – 59 p. – Ediţia bilingvă româno-engleză.

Panaitescu, Petre P. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. – Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1958. – 272 p.: il.; I portr. – Bibliogr.: p. 259-265.

Din cuprins: Introducere. – I. Dimitrie Cantemir în istoria română. II. Moldova în vremea lui Dimitrie Cantemir. – III. Literatura română până la Dimitrie Cantemir. – IV. Familia lui Dimitrie Cantemir. Constantin Vodă Cantemir domn al Moldovei. –V. Tinereţea şi educaţia. Prima domnie (1673-1799)- VI. Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea. VII. Imaginea ştiinţei sacre. – VIII. Logica şi alte scrieri din prima perioadă. - IX. Lupta lui Dimitrie Cantemir pentru tronul Ţării Româneşti. Activitatea lui politică la Constantinopol (1700-1710). – X. Istoria ieroglifică. – XI. Domnia lui Dimitrie Cantemir (1710-1711). Politica internă. – XII. Alianţa lui Dimitrie Cantemir cu Rusia. – XIII. Campania lui Petru I în Moldova şi lupta de la Stănileşti. XIV. Dimitrie Cantemir în Rusia reformelor lui Petru cel Mare. XV. Dimitrie Cantemir în Rusia. Prima perioadă (1711-1719). – XVI. Dimitrie Cantemir sfetnic al lui Petru cel Mare. (1719-1723). – XVII. Dimitrie Cantemir în Caucaz (1722). Sfârşitul lui (1723). – XVIII. Descrierea Moldovei. – XIX. Istoria Imperiului Otoman. – XX. Lucrările mai mici ale lui Dimitrie Cantemir din primii ani ai şederii lui în Rusia. – XXI. Dimitrie Cantemir şi problema religioasă în Rusia. – XXII. Scrisoarea către contele Golovkin despre conştiinţă. – XXIII. Sistema religiei mahomedane. – XXIV. Cercetările lui Dimitrie Cantemir în Caucaz. –XXV. Hronicul romano-moldo-vlahilor. – Concluzii. – Bibliografia.

Simonescu, Paul. Dimitrie Cantemir. - Bucureşti: Ed. Albatros, 1972.

Simonescu, Paul. Dimitrie Cantemir - domnitor şi savant umanist. – Bucureşti: Ed. enciclopedică română, 1969. – 96 p.

Ţarălungă, Ecaterina, Dimitrie Cantemir: contribuţii la un portret. – Bucureşti: Ed. Minerva, 1989. – 426 p.

 

din culegeri şi periodice

A fost Dimitrie Cantemir tătar? // Popescu, Florentin. O istorie anecdotică a literaturii române. – Bucureşti, 1995. - P. 9-10.

A history of Romania. – Iaşi, 1997. – 740 p. - ( P. 169, 193, 195 – despre Cantemir).

Academicieni din Basarabia şi Transnistria. – Ch., 1996. – 127 p. – (P. 10, 11 – despre Cantemir).

Acasă printre ai săi: [aducerea osemintelor lui D. Cantemir din Rusia la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi] // Magazin istoric. – 1973. – nr. 10. - P. 20-22.

Adăniloaie, N. Independenţa naţională a României. – Bucureşti, 1986. – 398 p. – (P. 11, 15, 28-30 – despre Cantemir).

Aducerea la Iaşi a osemintelor lui Dimitrie Cantemir Voevod // Opinia (Iaşi). - 1935. - 14 iunie (Nr. 8448). – P. 3.

Aducerea osemintelor lui Dimitrie Cantemir // Dimineaţa. – 1935. – 31. - 15 iunie (Nr. 10225). – P. 3. (semnat: G.C.)

Afirmarea statelor naţionale independente unitare din centrul şi sud-estul Europei (1821-1923). Vol.1. – Bucureşti, 1979. – 274 p. – (P. 22, 23, 230 – despre Cantemir).

Agârbiceanu, Ion. Cărturari români. - Sibiu, 1937. – P. 23-34.

[A. Hasdeu]. Notiţă asupra duoauă opere a lui Cantemir Vv // Foiţă de istorie şi literatură. - 1860. - maiiu (Nr. 3). - col. 69.

Albala, Radu. Contribuţii petersburgheze la cunoaşterea operei lui D. Cantemir // Veac nou. – 1958. – XIV. - Nr. 718. – P. 3.

Albu, Corneliu. Alesandru Papiu Ilarian: Viaţa şi activitatea sa. – Bucureşti, 1977. – 327 p. – (P. 22, 185, 186, 187, 188, 259, 260 – despre Cantemir).

Alecu, Viorel. Curentele literare în literatura română. – Bucureşti, 1971. – 98 p. – (P. 32 – despre Cantemir).

Alexandru Ioan Cuza şi Costache Negri: corespondenţă. – Bucureşti, 1980. – 569 p . – (P. V –despre Cantemir).

Alexandru Ioan Cuza: acte şi scrisori. – Iaşi, 1973. – 457 p. - (P. 130 – despre Cantemir).

Alexandru Odobescu şi corespondenţii săi. – Bucureşti, 1984, - 390 p. - (P. 239, 240, 277, 278, 279, 284, 285, 286, 288, 290, 291, 292, 306, 307, 310, 312, 314 – despre Cantemir).

Alexandru, Ion. Unde a studiat Cantemir? // Luceafărul. – 1970. - 28 mart. (Nr. 13). – P. 7.

Alior. D. Cantemir. Mică biografie şi caracterizare a luminatului domn moldovean // Mişcarea. – 1934. – 2. - Nr. 1062. – P. 2.

Almaş, Dumitru. Dimitrie Cantemir - mare cărturar şi patriot // Munca. – 1967. - 23. - 26 mart. (Nr. 60026). – P. 2.

Almaş, Dumitru. Ilustru istoric şi patriot: 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir // Munca. – 1973. – 29. - 16 apr. (Nr. 7903). – P. 1, 2. vezi şi:

Almaş, Dumitru. Inorogul cel înţelept: evocare istorică, în douăsprezece episoade a vieţii lui Dimitrie Cantemir. – Bucureşti: Editura Militară, 1981. – 317 p.

Almaş, Dumitru. Neamul Goleştilor: [P. 78 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 5. - P. 74-82.

Alte dovezi de românism în Moldova: Momentul D. Cantemir / selecţ. şi prezentare: P. Balmuş // Limba română.- 1991.- nr. 3-4.- P. 42-46.

Amintiri despre G. Călinescu. – Iaşi, 1979. – 260 p. – (P. VII, 7, 99, 106, 229 – despre Cantemir).

Amiras, Al. Hronică a Ţării Moldovei care se începe la domnia lui Istrati Dabija V-V - şi se sfârşeşte cu domnia lui Grigore Gica Vodă cel Bătrân (1662-1733) // Letopiseţele Ţării Moldovei publicate pentru întâia dată de M. Kogălnicanu. T. 3. –Iaşi: la Cantora Foaei săteşti, 1846. - P. 83-175.

Din cuprins: Cap. XVIII. Domnia lui Dumitraşco Vodă Cantemir. - P. 105-108.

Andreescu, Al. Relief contemporan: scriitori şi cărţi. - Iaşi, 1974. – 271 p. – (P. 11 - despre Cantemir).

Andreescu, Al. Disocieri. – Iaşi, 1973.- 281 p. – (P. 125, 142, 170, 173, 180, 181 – despre Cantemir

Andreescu, Ştefan. Vlad Ţepeş (Dracula) între legendă şi adevăr istoric. – Bucureşti, 1976. – 296 p. – (P. 249 – despre Cantemir).

Andronescu-Caraioan, O. Dimitrie Cantemir // Contemporanul. - 1953. - 23 oct. (Nr. 43). - P. 5.

Andronic, Alexandru. În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir // Muzeul Naţional (Bucureşti). - 1982. – Nr. 2. – P. 167-1

Andru, Vasile. Mistici din Carpaţi şi alţi oameni slăviţi din istoria mântuirii. – Ch., 1998. – 163 p. – (P. 89 – despre Cantemir).

Ibidem: Ch., 2000. – 254 p. – (P. 113 – despre Cantemir).

Anghel, Alina. De ce Tarlev nu-l va omagia pe Cantemir ?: [Vasile Vasilache, Gheorghe Palade, Anatol Ciobanu, Valentina Tăzlăuanu despre Cantemir] // Timpul. – 2003. – 4 iul. – P. 6.

Anghel, Paul. Cantemir şi teoria valorilor // Gazeta literară. – 1967. - Nr. 21(25 mai). – P. 1.

Angheli, Fiodor. Dimitrie Cantemir, personalitate cu renume mondial: Anul Dimitrie Cantemir // Moldova Suverană. - 2003. - 9 iul.; Funcţionarul publ. 2003. – nr. 15. – P. 1, 3.

Antoci, T. Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir // Lecţia de literatură în şcoala contemporană (pentru învăţători). – Ch., 1989. – P. 74-80.

Antologia gândirii româneşti : secolele XV-XIX. – Partea a I-a. – Bucureşti, 1967. – 450 p.

Din cuprins: Dimitrie Cantemir. – P. 66; „Imaginea tainică a ştiinţei sacre”. – P.69; „Micul compendiu de logică generală”. – P.75; Istoria ieroglifică. – P.76; „Descrierea Moldovei”. – P.80; Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor. – P. 84; „Istoria măririi şi decăderii Imperiului otoman”. – P.90.

Antologie de filosofie românească. Vol.1. – Bucureşti, 1986. – 209 p.

Din cuprins: Cantemir, Dimitrie (1673-1723) . – P. 3-4; Despre timp: Unde se vorbeşte despre mişcare, loc durată şi eternitate. - P. 4 -22. (P. 23, 62 – despre Cantemir).

Antologie de proză scurtă românească. Vol. 1.: De la Constantin Negruzzi la Pavel Dan. – Bucureşti, 1979. – 225 p. – (P. V – despre Cantemir).

Antonescu, I. „Dimitrie Cantemir a avut nenorocita inspiraţie să-i aducă pe ruşi”: [descursul Mareşalului la Conferinţa din 1944] // Express magazin.- 1991.- nr. 26.- P.11.

Anuarul Institutului de etnografie şi folclor ”Constantin Brăiloiu”. – Bucureşti. - 1994. – tom. 5. – 208 p. - (P. 138, 140, 141, 151, 152 – despre Cantemir).

Anuarul Institutului de istorie şi arheologie ”A. D. Xenopol”. – Bucureşti. - 1988. – Tom. XXV. – 679 p. - (P. 158, 366, 589 – despre Cantemir).

Anul Dimitrie Cantemir: [Clio divertisment ] // Florile dalbe. – 2003. – 17 apr. (nr.15). – P.5.

Apetroaie, Ion. Dimitrie Cantemir într-o nouă cercetare // Cronica. – 1968. - 3. - 27 apr. (Nr. 17). – P. 10.

Apetroaie, Ion. Orfeu şi Aristarc. – Iaşi, 1982. – 255 p. – (P. 145 – despre Cantemir).

Apropierea de cuvinte: scriitori români despre carte: [antologie]. – Bucureşti, 1996. – (P. 9, 115 – despre Cantemir).

[Aprecieri introductive asupra importanţei lui Antioh şi Dimitrie Cantemir] // Albina românească. – 1838. - Nr. 99. – P. 412.

Arbuz G. Predarea temei “Biografia lui Dimitrie Cantemir”: (Din experienţă) // Învăţătorul Sovietic. - 1957. - Nr. 12. - P. 47-49.

Ardeleanu, I. O contribuţie de valoare la cunoaşterea vieţii şi operei lui Dimitrie Cantemir (P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera lui. Bucureşti, 1958) // România liberă. – 1958. - 14 iunie (Nr. 4254). – P. 2.

Arheologie [descoperiri arheologice în ruinele cetăţii Gherghina, lîngă apa Siretului] // Albina românească. - 1837. – P. 23-26.

Armbruster, Adolf. Dacoromano-Saxonica. – Bucureşti, 1980. – 491 p. – (P. 18, 23, 24, 93, 145, 151-153, 160, 166, 172, 254, 255, 348, 349, 356, 371, 372, 403, 421, 422, 425, 440 - despre Cantemir).

Armbruster, Adolf. Dimitrie Cantemir şi lumea germană // Viaţa Românească. – 1973. – Nr. 9. – P. 122-127.

Armbruster, Adolf. 400 de saşi despre români: [P. 36 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1977. – dec. (nr.12). – P.37-38.

Arnăutu, Nicolae I. Douăsprezece invazii ruseşti în România. – Bucureşti, 1996. – 205 p. – (P. 31, 32, 33, 160 – despre Cantemir).

Arnold Toynbee în România: [ despre D. Cantemir] // Magazin istoric. – 1998. – mart. (nr. 3). - P.82 .

Arta şi literatura în slujba independenţei naţionale. – Bucureşti, 1977. – 238 p. – (P. 14 – despre Cantemir).

Asachi, G. Viaţa prinţului Dimitrie Cantemir // Spicuitorul moldo-român. – 1841. - oct.-dec. - P. 18-70; Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1842. - 5. - P. 321-326; 329-333; 337-342.

Aspecte ale luptei pentru unitatea naţională. Iaşi: 1600-1859-1918. – Iaşi, 1983. – 407 p. - (P. 18, 25, 26, 27, 54, 367, 370, 371 – despre Cantemir).

Babii ?. Savant, cugetător, om politic: [300 de ani de ziua naşterii lui Dimitrie Cantemir] // Chişinău. Gaz. de seară.- 1973.- 25 oct.

Bacon Walter Meredith. Nicolae Titulescu şi politica externă a României (1933-1934). – Iaşi, 1999. – 316 p. - (Note: P. 259 – despre Cantemir).

Badea, Ştefan. Semnificaţia numelor proprii eminesciene. – Bucureşti, 1990. – 185 p. – (P. 62 – despre Cantemir).

Badiu, Vasile. Omagierea lui D. Cantemir la Moscova: [ sesiunea jubiliară cu ocazia tricentenarului de la naştere ] // Limba şi lit. mold. - 1974. – Nr. 1. – P. 56-58.

Badiu, Vasile. Trepte la templul culturii // Destinul Inorogului: Omagiu lui Dimitrie Cantemir. – Chişinău, 1981. – P. 54-63.

Bahner, Werner. Cantemir şi Academia din Berlin // Secolul XX. – 1973. – nr.11–12. - P.93-97.

Baicuklescu, George. Originea lui Dimitrie Cantemir // Adevărul lit. şi artistic. - 1923. - 17 iun. (Nr. 134). – P. 7.

Balan, Pavel. Icoana sufletului nostru. – Ch., 1992. – 108 p. – (P. 83 – despre Cantemir).

Balan, P. Zbuciumul lui Dumitraşcu Vodă // Moldova. - 1990. - nr. 9. - P. 11.

Balmuş, P. Strălucit precursor al lui Dimitrie Cantemir // Lit. şi arta. – 1983. – 20 sept. – P. 5.

Balmuş, P. Dincolo de fila cărţii rare: [300 de ani de la ziua naşterii lui D. Cantemir] // Moldova Soc.- 1973.- 17 oct.

Balotă, Nicolae. Valoarea universală a operei lui Dimitrie Cantemir - 300 de ani de la naşterea marelui cărturar // Scînteia. – 1973. - 42. – 19 aug. (Nr. 9605). – P. 4.

Barboi, C. ş. a. Dimitrie Cantemir: (1673-1723) // Bărboi, C. Limba şi literatura română. - Bucureşti, 1994.- P. 73-82.

 

Barborică, Elena; Teodorescu, Mirela; Onu, Liviu. Introducere în filologia romană.Bucureşti, 1978. – 173 p. – (P. 115, 136, 147 – despre Cantemir). vezi şi

Barbu, Daniel. Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civilizaţia românească a secolului al XVIII.Bucureşti, 1996. – 158 p. – (P. 9, 26, 48, 49, 56, 57, 58, 80, 81, 98 – despre Cantemir).

Barbu, Eugen. Princepele. – Bucureşti, 1994. - 294 p. - (P. 89 – despre Cantemir).

Barbu, G. Arta vindecării în Bucureştii de odinioară. – Bucureşti, 1967. – 301 p. – (P. 115 – despre Cantemir).

Barbu, Vasile. Grigore G. Tocilescu – un deschizător de drumuri: [P. 38, 39 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1980. – nr. 6. - P. 36-39.

Barili, Renato. Poetică şi retorică. – Bucureşti, 1975. – 326 p . – (P. 12 – despre Cantemir).

Bariţiu, G. Dimitrie Cantemir, principele Moldovei // Transilvania. – 1870. – III. - 15 mai (nr. 19). – P. 118-121; 1 iunie (nr. 11). – P. 128-130.

Basarabia română: antologie. – Bucureşti, 1996. - 553 p. - (P.5, 6, 19, 89, 92, 93, 547, 548, 549, 550 – despre Cantemir).

Bădărău, Dan. Problema editării operei lui Dimitrie Cantemir // Iaşul literar. – 1967. - Nr. 1. – P. 44-50.

Bădică, Ion. Dimitrie Cantemir şi ideea unirii // Tomis. – 1973. - Nr. 2( 25 ian.). – P. 6.

Bălaj, Teofil. Opera lui Dimitrie Cantemir în lume // Tomis. – 1973. – 8. - nr. 103(10 sept.). – P. 1, 3.

Bălan, Ion Dodu. Octavian Goga: monografie. – Bucureşti, 1975. - 468 p. - (P. 209 – despre Cantemir).

Bălan, I. Dimitrie Cantemir // Tînărul scriitor. – 1953. - nr. 10. – P. 78 şi urm.

Bălcescu, N. Opere. – Bucureşti, 1974 - 1982.

Vol. I.: Scrieri istorice, politice şi economice 1848-1847. – 418 p. – (P.48, 85, 97, 101, 137-145, 148, 186, 334, 351, 355, 367 – despre Cantemir).

Vol. II.: Scrieri istorice, politice şi economice 1848-1852. – Bucureşti, 1982. – 302 p. – (P.264, 267 – despre Cantemir).

Vol. IV.: Corespondenţă. – Bucureşti, 1964. – 657 p. – (P. 48, 469 – despre Cantemir).

Bălcescu, N. Scrieri istorice. – Craiova, s. a., 219 p. – (P. 145 – despre Cantemir).

Bărboi, Constanţa; Boatcă, Silvestru; Popescu, Marieta. Limba şi literatura română în licee: antologie. – Bucureşti, 1993. – 367 p. – (P. 8 – despre Cantemir).

Bâtcă, Maria. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei: studii etnologice. – Bucureşti, 1998. – 192 p. – (P. 6, 25, 32, 142, 144 – despre Cantemir).

Becleanu Iancu, Adela. Spiritualitatea românească: permanenţă, devenire. – Bucureşti, 1980. – 214 p. – (P. 16, 27, 111, 130, 132, 160, 170 – despre D. Cantemir; P.204: bibliogr. selectivă).

Beiträge zur rumänischen Philologie, Herausgegeben von Werner Bahner. - Berlin, 1968. – P. 49-72.

Beldeanu, Adrian. D. Cantemir. Portretul unei beizadele // Săptămâna. – 1973. - 17 aug. ( Nr. 141). - P. 3; 22 aug. (Nr. 142). - P. 5.

Berindei, Dan. Dimitrie Cantemir // Scînteia tineretului. – 1966. - 29 oct. (Nr. 5426). – P. 4.

Berindei, Dan. Nicolae Bălcescu şi „Magazin Istoric pentru Dacia”: [P. 61 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1969. – nr. 5. – P. 58 - 64.

Berindei, Dan. Revoluţia Română din 1848 – 1849: consideraţii şi reflexii. – Cluj-Napoca, 1997. - 412 p. – (P. 228 – despre Cantemir).

Berindei, Dan. Românii şi Europa: istorie, societate, cultură. Vol.1. – Bucureşti, 1991. – 96 p. – (P.5, 12, 23, 28, 31, 90, 94 – despre Cantemir).

Berindei, Dan. Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă. – Bucureşti, 1997. - 453 p. – (P. 9, 13, 28, 44, 65, 73, 79, 165 – despre Cantemir).

Berindei, Dan. Societatea românească în vremea lui Carol I (1866-1876).Bucureşti, 1992. – 311 p. – (P. 246 – despre Cantemir).

Berza, M. Domniile lui Constantin Brîncoveanu şi Dimitrie Cantemir // Istoria poporului român / sub red. Academiei Andrei Oţetea. – Bucureşti, 1972. – P. 261-262.

Berza, Mihail. Medalion istoric: Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Studii şi articole de istorie (Bucureşti). – 1973. – T. 23. – P. 36-37.

Beza, M. Urme româneşti în răsăritul ortodox. – Bucureşti, 1937.

Bezviconi, Gheorghe. Călători ruşi în Moldova şi Muntenia. – Bucureşti, 1947. – 463 p. - (Institutul de istorie naţională din Bucureşti).

Din cuprins: Cantemir Dimitrie. – P. 93, 95, 110-173, 206, 208;

Cantemir Antioh scriitor. – P. 415

Bezviconi, Gheorghe. Semimileniul Chişinăului. – Ch., 1996. – 96 p. – (P.8 – despre Cantemir).

Bhose, Amita. Eminescu şi India. – Iaşi, 1978. - 174 p . - (P. 11, 12 – despre Cantemir).

Bicentenarul lui Cantemir-Vodă // Universul. – 1923. - 1 noiembr.

Bivol, Efim. Dimitrie Cantemir-325 ani de la naştere // Amic. – 1998. – nr.10. – P.2.

Bizovi, V. Omagiu lui D. Cantemir // Zorile Bucovinei. - 1981. - 27 oct. - Rec. la cartea: Destinul Inorogului. - Ch., 1981.

Blaga, Lucian. Dimitrie Cantemir // Izvoade, eseuri, conferinţe, articole. – Bucureşti: Minerva, 1972. – P. 142-168; Glasul Naţiunii.- 1991.- 15 aug.

Blaga, L. Dimitrie Cantemir – o viaţa trăită la răscruce de vremuri: [studii şt.] // Glasul naţiunii. - 1991. - 15 aug. - P. 12.

Blaga, Lucian. Din activitatea diplomatică. Vol. 3. – Bucureşti, 1995. – 405 p. - (P. 44, 45 – despre Cantemir).

Blaga, Lucian. Inorogul - pagini inedite // Luceafărul. – 1968. - Nr. 39 (28 sept.). – P. 8.

Blaga, Lucian. Opere. Vol. 12.: Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea. – Bucureşti, 1995. 180 p. – (P. 72, 128 – despre Cantemir).

Blaga Lucian. Opere. În două vol. Vol 2. / text ingr., note şi coment. de Dorli Blaga şi Petre Nicolau; stud. introd. de Ioann Holban. – Ch.: Ştiinţa, 1995 p. – [Moştenire]. – Din conţ.: Dimitrie Cantemir. – P. 395 – 411.

Blaga, Lucian. Trilogia culturii. Vol. 2: Spaţiul mioritic. – Bucureşti, 1994. – 222 p. – (P.186 – despre Cantemir).

Blaga Lucian. Vederi şi istorie / ed. îngrijită şi pref. de Mircea Popa. – Galaţi: Editura Porto-franco, 1992. – 156 p. – Din conţ.: Marele Dimitrie. – P. 95–96.

Boatcă, S. Aprecieri critice // Dimitrie Cantemir comentat... – Bucureşti, 1995. - P. 122-125.

Bobână, Gheorghe. Petru Movilă: Profilul unui destin. – Ch., 1996. – 109 p. - (P. 3 – despre Cantemir).

Bodea, Cornelia. De la conştiinţa de neam la conştiinţa naţională: [P. 4 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1991. – nr. 12. - P. 2-7.

Bodea, Cornelia. 1848 la români. O istorie în date şi mărturii. – Bucureşti, 1982. – 1276 p. - (P. 222, 650, 666, 682 - despre Cantemir).

Bogaci, G. O traducere inedită din D. Cantemir // Bogaci, G. Alte pagini de istoriografie literară.- Ch., 1984.- P. 16-32.

Bogdan, G. Zur Geschichte der drei moldavischen Fürsten Cantemir, Vornehnlich hach romänischen Quellen dargestellt // Romänische Jahrbücher Sibiu. - 1893. – P. 293-301; 472-493; 616-651; 1894. – 10. - P. 145-161; 280-298; 361-378.

Bogrea, V. Comemorarea lui Dimitrie Cantemir // Conştiinţa Românească (Cluj). – 1923. - I. - Nr. 34. – P. 1.

Bogrea, V. Dr. Giorge Pascu, Viaţa şi operele lui D. Cantemir, Bucureşti, 1924, 100 p. // Anuarul Institutului de Istorie Naţională-Cluj, III, 1924-1925; Cluj, 1926. - P. 711-712.

Boia, Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească. – Bucureşti, 1997. – 310 p. – (P. 86, 243, 256, 260, 265, 268-270 – despre Cantemir).

Boia, Lucian. Dimitrie Cantemir un strălucit vizionar al independenţei româneşti // Munca. – 1973. – 29. - 29 mai. (Nr. 7939). – P. 2.

Boia, Lucian. Semnificaţia europeană a operei marelui cărturar român // Munca. – 1973. - 29. - 31 iulie (Nr. 7993). – P. 2.

Boierii: Alcătuirea boierimii după Cantemir // Giurescu, Constantin. Studii de istorie. – Bucureşti, 1993. - P. 385-387.

Boierul progresist Dimitrie Cantemir // Meurs, Wilhelmus P. Van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă. – Ch., 1996. – P. 350-360.

Boldişor, Veronica. Cetate Albă, fost-ai cuib de şoimi...: [P. 60, 61- despre Cantemir] // Patrimoniu. – 1991. – nr.1. – P. 44-68.

Boldişor, Veronica. Dimitrie Cantemir: două omagieri [despre volumele „300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir. Sesiunea ştiinţifică”, editat la Bucureşti şi ediţia chişinăuiană „???????�? �?����� ?���???��?? ????�?�??�?� ?�?��????�?���?� ��?�???????? ?�?�???���� 300-�???? ?� ��? ?�?�?�?? �?????? ??�??????”, apărute în 1973] // Lit. şi arta. – 2003. – 30 oct. – P. 6-7.

Boldur, A. Istoria Basarabiei. – Bucureşti, 1937 – p. – (P. 2, 3, 36, 37, 38, 39, 69, 80, 84, 89, 149, 150, 235, 240, 255, 277, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297 – despre Cantemir).

Boldur, A. Istoria Basarabiei. – Bucureşti, 1992. – 542 p. – (P. 10, 11, 437 – despre Cantemir).

[Boliac, Cezar.] Ce cerem nu e nou // Buciumul. – 1857. - I. – P. 13; Secolul. – I. – 1857. - Nr. 29. –P. 2-3.

Bondrea, Aurelian. Sociologia culturii. – Bucureşti, 1988. – 357 p. - (P. 5 – despre Cantemir).

Bordeianu, Mihai. Autografe eminesciene pe cărţi din B.C.U. din Iaşi // Călăuza bibliotecarului. – 1964. – 17. - Nr. 6. - P. 336.

Botez, C. Saizu, I. Acţiuni ale României după războiul de independenţă. – Iaşi, 1988. – 260 p. – (P. 32, 41, 68, 88, 116, 124, 125, 143, 144, 146 – despre Cantemir).

Bratu, Ion. Dimitrie Cantemir: (Pour le 300 anniversaire de sa naissance) // Lucrări ştiinţifice. Istorie. Institutul pedagogic Oradea. – Oradea, 1973. – P. 23-27.

Brătianu, Gheorghe I. Cuvinte către români. – Iaşi, 1996. – 179 p. – (P. 134 – despre Cantemir).

Brătianu, Gheorghe I. Basarabia: drepturi naţionale şi istorice. – Bucureşti, 1995. – 143 p. – (P. 10 – despre Cantemir).

Brătianu, Gheorghe I. Sfatul domnesc şi adunarea stărilor în principatele române. – Bucureşti, 1995. – 328 p. – (P. 13, 14, 24, 27, 40, 48, 51, 53, 55, 63, 108, 113, 161, 166, 179, 182, 198 – despre Cantemir ).

Breazul, George. Datini româneşti: [P. 108 –despre Cantemir] // Luceafărul: almanah. – 1984. – P. 107-108.

Brezianu, Andrei. Swift şi Cantemir sau Gulliver şi Licorna // Secolul XX. – 1973. – nr.11–12. - P. 39-53; P. 54-55: foto. Vezi şi:

Brezianu, Andrei. Translaţii. – Cluj-Napoca, 1982. – 290 p. – (P. 8, 10, 13 – despre Cantemir).

Brîză, I. Primul mormînt al lui Dmitrie Cantemir // Nistru. - 1990. - nr. 8.- P. 167-169.

Bruchis, Michael. Republica Moldova: Quo vadis: oportunism-naţionalism-şovinism. – Tel Aviv, 1999. – 256 p. - (P. 101, 153 – despre Cantemir).

Bruhis, Mihail. Republica Moldova. De la destrămarea imperiului sovietic la restaurarea imperiului rus. – Bucureşti, 1997. – 295 p. – (P. 91, 106, 209, 220 – despre Cantemir).

Bucur, Marin. Istoriografia literară românească de la origini pînă la G. Călinescu. - Bucureşti, 1973. – 645 p. - (P. 10, 13, 20, 22, 32, 33, 42, 53, 60, 61, 63, 67, 68, 85, 134, 142, 148, 150, 159, 162, 164, 180, 189, 201, 226, 227, 248, 288, 309, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 393, 410, 411, 419, 426, 432, 594 – despre Cantemir).

Bucureşti: [notă introductivă la reproducerea “Programei” prin care Negruzzi şi Kogălniceanu anunţă editarea operelor lui Dimitrie şi Antioh Cantemir] // Curierul românesc. – 1839. - 10. – P. 29-30.

Bucuţa, Emanoil. Moldova lui Cantemir // Societatea de mîine. - 1927. – 4. - Nr. 3 (23 ian.). – P. 38.

Buduru, Valeriu. 1719: Din Bucureşti către Paris şi Istanbul: [P. 42 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 3. – P. 40-43.

Bulgăr, Gh. Filologie şi istorie. – Bucureşti, 1988. – 303 p. – (P. 5, 9, 24, 39, 43, 57, 58, 59, 66 - despre Cantemir).

Buluţă, Gheorghe. Civilizaţia bibliotecilor. – Bucureşti, 1998. – 164 p. – (P. 49 - despre Cantemir).

Burada, Teodor T. Un monument lui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei // Neamul românesc. - 1913. - 8. - 7 nov. (Nr. 71). – P. 1114; Burada, T. Opere. Vol. 2. – Bucureşti, 1975.- P. 152-153.

Burileanu, H. Aducerea osemintelor lui Dimitrie Cantemir Voevod // Opinia (Iaşi). – 1935. - an. 31. - 18 iunie (Nr. 8451). – P. 4.

Burlacu, Doru Gheorghe. Revenirea la Maiorescu (1963-1993). – Cluj-Napoca, 1997. - 311 p. - (P.54, 177 – despre Cantemir).

Bustul monumental al lui Dimitrie Cantemir // Tucă, Florian; Cociu, Mircea. Monumente ale anilor de luptă şi jertfă. – Bucureşti, 1983. - P. 231-232.

Busuioc Nicolae. Oglinzile cetăţii: dialoguri ieşene. Vol. 3. – Iaşi, 1996. - (P. 120. 182, 183, 190 – despre Cantemir).

Busuioc, Nicolae. Semnele Înţelepciunii: schiţă pentru o istorie eseistică a cărţii. – Iaşi, 1998. – 171 p. – (P. 77, 122, 129 – despre Cantemir).

Butură, Valeriu. Cultura spirituală românească. – Bucureşti, 1992. – 437 p. – (P. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 296, 301 – despre Cantemir).

Buţureanu, V. Osemintele domneşti // Opinia (Iaşi). – 1935. – an. 31. - 19 iunie (Nr. 8452). – P. 1.

Camariane-Cioran, Ariadna, Iérémie Cacavela et ses relations avec les Principautés Roumaines // Revue des Etudes sud-est europeen. - 1965. – III. - nr. 1-2. - P. 172. – În lb. fr.

Camilar, Eusebiu. Cartea de piatră. – Cluj-Napoca, 1981. – 232 p. – (P. 33 – despre Cantemir).

Cantacuzino, Constantin stolnicul. Istoria Ţării rumâneşti. Vol. 1: Cronicari munteni. – Bucureşti, 1984. – 213 p. – (P. XXV, LV, LVI, LVII – despre Cantemir).

Cantacuzino, Gh. I. Cetăţi medievale din Ţara Românească secolele XII-XVI. – Bucureşti, 1981. 214 p. – (P. 75 – despre Cantemir).

Cantemir, Dimitrie (1673-1716) // Bălăcean-Stolnici, C. Anatomiştii în căutarea sufletului. – Bucureşti, 1981. – P. 246.

"Cantemir croia la planuri...": astăzi, 26 octombrie, se împlinesc 326 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, slăvit fiu al poporului moldovenesc, domn al Moldovei, "filosof între regi şi rege între filosofi" // Glasul Moldovei. - 1999. - 26 oct. - P. 1, 3.

Cantemir şi Brâncoveanu // Bulei, Ion. Scurtă istorie a românilor. – Bucureşti, 1996. - P. 54.

Cantemir, Antioh. Satyres monsieur le prince Cantemir. Avec l’histoire de sa vie par Octavien de Cuasco / trad. en français a Londres, chez I. Nourse. – Paris, 1749. – 432 p. – În lb. fr.

Din cuprins: Despre Dimitrie Cantemir. - P. 15-34.

Cantemir, Dimitrie / coment. de Silvestru Boatcă. - Bucureşti: Recif, 1995. - 128 p. - (Scriitori români comentaţi).

Cantemir Dimitrie. Despre numele antice şi de astăzi ale Moldovei // Horoscop: Supl. de astrologie în num. 2047 al cotidianului „24 ore”.- 1997.- 29 mart.

Carauş, Grigore. Dimitrie şi Antioh Cantemir – personalităţi de notorietate europeană // Făclia. – 2002. – 30 noiembr. – P. 2.

Cardaş, Gh. Biblioteci vechi româneşti. Bibliotecile boiereşti şi domneşti. - Boabe de grîu. - 1930. - P. 616.

Cardaş, Gh. Dimitrie Cantemir // Universul literar. – 1926. – 2. - Nr. 3. – P. 5-6.

Cardaş, Gh. Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Cardaş, Gh. Istoria literaturii româneşti. De la origine până în zilile noastre. – Bucureşti, 1938. – P. 133-139. – Spicuiri bibliografice. – P. 138-139 (16 den.).

Scurte date biografice şi analiza lucrărilor lui D. Cantemir.

Carra, Jean Louis. Istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti / trad. de N. T. Orăşanu. – Bucureşti: Romanov, 1857. – P. 44-64.

Cartea cronicilor. – Iaşi, 1986. – 615 p. - (P. 438, 444, 445, 463, 464 - despre Cantemir).

Cartea evreiască în colecţiile din Transilvania (sec. al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea) // Neumann, V. Istoria evreilor din România. – Timişoara, 1996. – P. 80.

Carussy, Alex. Dimitrie Cantemir şi Ţările Române în versurile lordului Byron // Adevărul lit. şi artistic. – 1934. – 13. - 26 aug. (Nr. 716). – P. 9.

Caşu, Igor. „Politica naţională” în Moldova sovietică (1944-1989). – Ch., 2000. – 213 p. – (P. 45, 54, 64, 125, 129, 140, 186 – despre Cantemir).

Catalog general: 1895-1995. – Bucureşti, 1995. – 354 p. – (P. 44, 45, 107, 172, 218, 233, 241, 247, 253 – despre Cantemir).

Cazacu, M. Ctitor literar // Orizont.- 1973. – 24. - 17 mai (Nr. 20). – P. 5.

Călători străini despre Ţările române. Vol. VII. – Bucureşti, 1980. – 619 p. - (P. 358, 407 – despre Cantemir).

Călinescu, George. Avatarii faraonului Tla. – Iaşi, 1979. - 189 p. - (P. 11, 82, 86 – despre Cantemir).

Călinescu, G. I. Eliade Rădulescu şi şcoala sa. – Bucureşti, 1966. – 119 p. – (P. 5, 65, 83 – despre Cantemir).

Călinescu, G. Mihai Eminescu (studii şi articole). – Iaşi, 1978. – 303 p. – (129 – despre Cantemir).

Călinescu, G. Opera lui Mihail Eminescu. Vol. II. – Bucureşti: Fundaţia pentru lit. şi artă, 1935. – P. 103; Vol. V. - 1936. – P. 7.

Ibidem 1976. - Vol. 1. – 685 p . - (P. 369, 493, 494, 531, 536 – despre Cantemir).

Vol. 2. – 639 p. - (P. 71, 525 - despre Cantemir).

Ibidem: Ch., 1993. – Vol. 2. – 502 p. – (P. 61, 443 – despre Cantemir).

Călinescu, George. Scrisori şi documente. – Bucureşti, 1979. – 309 p. - (P. 91, 242, 243, 244, 245, 246 – despre Cantemir).

Cărţi sosite la redacţie: [Dimitrie Cantemir] // Magazin istoric. – 1973. – nr. 9. – P. 95.

Câmpurile stilistice: [P. 98-103 – despre Cantemir] // Blaga, Lucian. Fiinţa istorică. – Cluj-Napoca, 1977. – 290 p. - (P. 261 – despre Cantemir).

Cândea, Virgil. A început “Anul Cantemir” // Luceafărul. - 1973. – 17. - 3 febr. (Nr. 5). – P. 1.

Cândea, Virgil. „Cantemir nu este cultivat cu adevărat decât în ţara şi în cultura lui”: [interviu cu dr. în filosofie Virgil Cândea despre biografia, creaţia şi cercetarea operei lui Cantemir] / realizat de prof. Petrache Dima // Rev. noastră. - 1987. - nr. 125-130. – P. 2348-2349, 2385-2388.

Cândea, Virgil. Cât timp am fost vecini cu ruşii? // Magazin istoric. - 1992. – nr. 1. - P. 33-35.

Cândea, Virgil. Constantin Brâncoveanu – „interesele ţării şi ale neamului românesc”: [P. 12, 13, 15 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1988. – nr. 9. – P. 12 -19.

Cândea, Virgil. Creaţia artistică şi istorică românească-focar de cultură şi civilizaţie: [P. 7 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 8. - P. 7-9.

Cândea, Virgil. Destinul american al unui român celebru // Rev. Româno-Americană. - 1999. - Nr. 2. - P. 3-8. - P. 67-70; şi în lb. en.

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir - biograf şi memorialist al epocii sale // Familia. - 1973. - 9. - Nr.8 (aug.). – P. 12-13. vezi şi:

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir 1673-1723: 300-th Anniversary of his Birth. - [Bucharest]: Ed. enciclopedică română, [1973]. – 31 p. (fig., facs., h.). - (UNESCO Great Anniversaries). - în lb. en.

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir, 1673-1723. Zum 300 Geburtstag. - [Bucureşti]: Ed. Enciclopedică, [1973]. – 32 p. (fig.). - (Grosse Gedenktage der UNESCO). - Ed. şi în lb. spaniolă.

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir în programele UNESCO // Academica. - 1990. - 9. - Nr. 6. - P. 1, 16-17; 1993. - Nr. 4. - P. 20; 1993. - Nr. 4. - P. 20.

Cândea, Virgil. Dimitrie Cantemir, omul şi opera la sfârşitul sec XX // Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice a Academiei. - Bucureşti. - 1985. - 10 [1988]. - P. 131-138.

Cândea, Virgil. La diffusion de l’oeuvre de Dimitrie Cantemir en Europe du Sud-Est et au Proche Orient // Revue des Etudes sud-est europeenne. - 1972. - 10. - apr. -iunie (Nr. 2). – P. 345-361. - (cu o bibliogr.). – În lb. fr.

Cândea, Virgil. La place de Démiètre Cantemir dans la culture roumaine // Revue Roumaine d’Histoire (Bucureşti). - 1973. - 12. - Nr. 5. - P. 875-889; 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir. – Bucureşti, 1974. - P. 61-76. – În lb. fr.

Cândea, Virgil. La vie de prince Dimitrie Cantemir écrite par son fils Antioh. Texte intégral d’après le manuscrit original de la Houghton Library // Revue des études sud-est européens (Bucureşti). - 1985. – 23. - Nr. 3 . - P. 203-221. – În lb. fr.

Cândea, Virgil. Locurile sacre ale Islamului: [P. 9, 10 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1993. – nr. 8. – P. 9-13.

Cândea, V. Manifestări cantemiriene // Academica. - 1995.- Dec. (nr. 2).- P. 30-31.

Cândea, Virgil. Un cărturar român la întâlnirea a trei lumi: Dimitrie Cantemir. Evoluţia interpretărilor // Academica. - 1993. - 11sept. - P. 7-9.

Cândea, Virgil. Un proiect cantemiresc abandonat // Manuscriptum. - 1976. - 7. - Nr. 2. - P. 8-10.

Ceauşescu, Nicolae. Comuniunea literaturii cu artele şi ştiinţa: [P. 8 – despre Cantemir] // Manuscriptum. – 1978. – nr. 3. - P. 5-8.

Ceauşescu, Nicolae. Cuvântare la solemnitatea decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Bucureşti: 26 ian. 1973. – Bucureşti: Ed. polit., 1973. – P. 8.

Cercetări noi cu privire la opera lui Dimitrie Cantemir // Cuvântul. - 1926. –III. - Nr. 410. - (semnat: V. P.)

Ceremonialul primirii, transportării şi reînhumării rămăşiţelor pământeşti ale lui Dimitrie Cantemir [ la Constanţa, la Iaşi] // Universul (Bucureşti). - 1935. - an. 52. - 15 iunie (Nr. 162). – P. 9.

Cernea, Emil; Molcuţ, Emil. Istoria statului şi dreptului românesc. – Bucureşti, 1998. – 277 p. – (P.139 – despre Cantemir).

Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – Bucureşti, 1977. – 566 p. – (P. 18, 89, 123, 127, 142, 266, 288, 360, 529, 533, 534 – despre Cantemir).

Cernovodeanu, Paul. Basarabia drama unei provincii istorice româneşti în context politic internaţional 1806-1920. - Bucureşti, 1993. – 211 p. – (P. 8, 9, 11, 100, 112 – despre Cantemir).

Cernovodeanu, Paul. În vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia promovate de Constantin Brâncoveanu 1688-1714. – Bucureşti, 1997. – 170 p. – (P. 15, 16, 27, 31-33, 35, 40, 44, 46, 48, 50 – despre Cantemir)

Cernovodeanu, Paul; Binder, Paul. Cavalerii Apocalipsului: Calamităţile naturale din trecutul României (până la 1800). – Bucureşti, 1993. – 255 p. – (P. 136 – despre Cantemir).

Cernovodeanu, Paul; Stanciu, Ion. Imaginea lumii noi în Ţările Române şi primele lor relaţii cu Statele Unite ale Americii până în 1859. – Bucureşti, 1977. – 175 p. – (P. 29-30 – despre Cantemir).

Cernovodeanu, Paul. A făcut să biruiască preţuirea neamului: [Dimitrie Cantemir: 300 ani de la naştere] // Magazin istoric. – 1973. – nr. 8. - P. 20-24.

Cernovodeanu, Paul. Boierimea (III): [P. 42, 44 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1992. – nr. 8. - P. 42-46.

Cernovodeanu, Paul. Brâncoveanu şi Stolnicul Cantacuzino în corespondenţă diplomatică inedită: [P. 16 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1992. – nr. 2. – P.15-17.

Cernovodeanu, Paul. De la condica de reguli – la maestrul de ceremonii (II): [P. 20 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1992. – nr.7. – P.19 – 25.

Cernovodeanu, Paul. Démètre Cantemir vu pas ses contemporains (le monde savant et les milieux diplomatique européens) // Revue dés études sud-est européennes (Bucureşti). – 1979. – 11. - Nr. 4. – P. 637-656. – În lb. fr.

Cernovodeanu, Paul. Dimitrie Cantemir inedit // Magazin istoric. – 1991. – 25. - Nr. 4. – P. 3-5.

Cernovodeanu, Paul. Dimitrie Cantemir: Relaţii şi mărturii contemporane // Viaţa Românească. – 1973. – 26. - Nr. 9. – P. 98-107.

Chelaru, Valentin Gr. Ginkulov, J. Sobranie socinenij i perevod v proze i stihah dlâ upraznenija v Vlaho-Moldavskom jazîk., v tipogr. Imper. Akad. Nauk, 1840: Recenzie // Arhiva. – 41. - 1934. – P. 84-90.

Cherciu, Viorel Dorel. Dimitrie Cantemir - Homo universalis // Limba română. 2002. – Nr. 7-9. – P. 71-76.

Cheresteşiu, Victor. La 280-e anniversaire de la naissance de Démètre Cantemir // Revue roumaine. – 1953. - Nr. 4. - P. 150-160. – În lb. fr.

Cheresteşiu, Victor. Marele învăţat, om politic şi luptător activ pentru prietenia româno-rusă, Dimitrie Cantemir // Studii: Rev. de istorie şi filologie. – 1953. – Nr. 4. – P. 75-90.

Chidel, Alexandru. Cantemiriana la biblioteca Academiei de Ştiinţe a RSSM // Nistru. – 1973. – Nr. 10. – P. 142-144.

Chidel, Alexandru. O carte interesantă despre Cantemir: [rec.: Gheorghiu M. Două ambasade. – Bucureşti, 1956] // Cultura Moldovei. – 1958. – 18 dec.

Chioren, Ioan. Iosif Hodosiu traducător al operelor lui Dimitrie Cantemir // Vatra. – 1971. - Nr. 4. – P. 11.

Chiper, Marieta Adam. Vechi însemnări româneşti ca izvor istoric. – Bucureşti, 1996. – 198 p. – (P. 77, 79, 101, 102, 105, 107 - despre Cantemir).

Chiriac, Vlad. Cartea şi tiparul în Moldova în sec. XVII-XVIII: (Schiţă după motivele depozitate în Uniunea RSS). – Chişinău, 1977. – 127 p. - P. 78-82.

Chirtoagă, Ion. Din istoria Moldovei de sud-est până în anii ’30 ai sec. al XIX-lea. Ch., 1999. – 224 p. - (P. 101, 104, 105, 111, 113 - despre Cantemir)

Chirtoagă, Ion. Istoria românilor. Epoca medievală. – Ch., 1999. – 278 p. – (P. 208, 209, 211, 212, 216, 219, 221, 225, 242, 243 – despre Cantemir).

Chişu, L. Despărţirea de Cantemir sau Discurs asupra Struţocămilei // Literatorul. - 1996. - nr. 47. - P. 4.

Chiţimia, I. C. Dimitrie Cantemir, reprezentant al epocii sale în plan european // Revista de istorie şi teorie literară. – 1973. - Tom. 22. - Nr. 2. – P. 177-186.

Chiţimia, I. C. Dimitrie Cantemir, un prinţ al ştiinţei şi literelor // Săptămîna. - 1973. - 13 apr. – P. 3. :

Chiţimia, I. C. Nestinsa conştiinţă a unităţii de limbă şi neam: [P. 17 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1988. – nr. 11. - P. 15-17.

Chiţimia, I. C. Nicolae Cartojan – „Munca şi zăbava cărţii pentru gloria neamului”: [P. 11 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 2. - P. 9-11.

Ciachir, Nicolae. Dimitrie Cantemir – un cărturar de seamă al ţării noastre // Viaţa militară. – 1957. – 10. - Nr. 2. (febr.). – P. 6.

Ciachir, Nicolae. Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă (1789-1923). – Bucureşti, 1987. – 404 p. – (P. 55 - despre Cantemir).

Ciachir, Nicolae. Războiul pentru independenţa României în contextul european. – Bucureşti, 1977. – 340 p. – (P. 47, 49 – despre Cantemir).

Ciachir, Nicolae. România în sud-estul Europei (1848-1886). – Bucureşti, 1968. – 236 p. - (P. 7 – despre Cantemir).

Cibotaru, Arhip. Dimitrie Cantemir: (285 de ani de la naştere) // Colhoznicul Moldovei. – 1958 . – 26 oct.

Cibotaru, Simion. Pe veci împreună [D. Cantemir] // Cibotaru, S. Mesajul social al literaturii. – Ed. 2-a, revăz. şi compl. – Chişinău, 1977. – P. 428-431.

Cimpoi, Mihai. Biblioteca lui Dimitrie Cantemir // Destinul Inorogului: Omagiu lui Dimitrie Cantemir. – Chişinău, 1981. – P. 189-193. Cimpoi, M. Cicatricea lui Ulysse: Eseuri duminicale.- Ch., 1982.- P. 335-338.

Cimpoi, Mihai. Dimitrie Cantemir – Homo Universalis // Limba română. – 2000. – nr. 6-12. – P. 125-126.

Cimpoi, Mihai. Dimitrie Cantemir şi „labirintul” baroc // Poligon. – 2003. – 15 apr. (nr.1). - P. 5.

Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Ch., 1996. - 397 p. - (P. 108, 195, 258, 315, 328, 329 – despre Cantemir).

Ibidem: Galaţi, 1997. - 460 p. - (P. 108, 195, 258, 315, 328, 329 – despre Cantemir).

Ibidem: Bucureşti, 2002. – 431 p. - (P. 89, 114, 193, 205, 269, 325, 335, 336, 359- despre Cantemir).

Cimpoi, Mihai. Plânsul demiurgului. – Iaşi, 1999. – 203 p. - (P.137 – despre Cantemir).

Cimpoi, M. Dimitrie Cantemir: [la 300 de ani de ziua naşterii lui Dimitrie Cantemir] // Calendar.- 1973.- P. 154.

Ciobanu, Ion. Pagini din trecutul Moldovei. Chişinău: Ed. de Stat a Moldovei, 1946. – 79 p. - P. 22-24.

Ciobanu, Ştefan. Dimitrie Cantemir // Adevărul lit. şi artistic. – 1923. – 4-11 nov. –P. 3; 18 nov. (Nr. 154). – P. 3.

Ciobanu, Ştefan. Basarabia: populaţia, istoria, cultura. - Ch., 1992. – 155 p. - (P. 50 - despre lupta contra turcilor purtată de Cantemir).

Ciobanu, Ştefan. Chişinăul. – Ch., 1996. – 79 p. – (P. 16 – despre Cantemir).

Ciobanu, Şt. Cronicari munteni din vremea regimului fanariot: [Dimitrie Cantemir] // Ciobanu Şt. Istoria literaturii vechi.- Ch., 1991.- P. 531-601. vezi şi:

Ciobanu, Valeriu. Relaţii literare româno-ruse în epoca feudală // Studii şi cercetări de ist. literară şi folclor. – 1960. – 9. - nr. 2. – P. 300-306.

Ciobanu, Veniamin. La graniţa a trei imperii. – Iaşi, 1985. – 203 p. – (P. 80, 168 – Despre Cantemir).

Ciobanu, Veniamin. Statutul juridic al principatelor române în viziunea europeană (secolul al XVIII-lea). – Iaşi, 1999. – 303 p. – (P. 57 – despre Cantemir).

Ciobanu, Veniamin. La situation internationale et l’orientation politique de la Moldavie a l’epoque de Demetre Cantemir // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 77 -90. – În lb. fr.

Ciocanu, Ion. Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate. – Ch., 2002. – 245 p. – (P. 225 – despre Cantemir).

Ciocanu, Vasile. Contribuţii istorico-literare. – Bucureşti, 2001. - 281 p. - P.14, 36, 47, 62, 75, 99, 105, 233 – despre Cantemir).

Cioculescu, Şerban. Viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir // Limba Română. – 1973. – Nr. 4. – P. 655-665.

Cioculescu, Şerban. Itinerar critic. – Bucureşti. – vol. 2. – 1976. – 394 p.

Din cuprins: Viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir. – P. 59-75; Un studiu lingvistic despre Dimitrie Cantemir. – P. 76-80; Cantemir - retor şi artist. – P. 81-86.

Cioculescu, Şerban. Itinerar critic. Vol. 5. – Bucureşti, 1989. - P. 556-562. - Între Ion Neculce şi Dimitrie Cantemir

Cioculescu, Şerban. Itinerar critic. Vol. 3. – Bucureşti, 1979. - P. 29-35. - Între Ion Neculce şi Dimitrie Cantemir

vol. 4. - 1984. - 476 p. - (P. 20. 27 – despre Cantemir). Vezi şi: opisanie

Cioculescu, Şerban. Le Seigneur à la Licorne: [stilul unei biografii intelectuale] // Secolul XX. – 1973. – nr. 11–12. - P. 82-92.

Ciurea, D. Istorie românească în theatrum europaeum: [P. 61 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1970. – nr. 3. – P.60 – 61.

Ciofu, Valentin. Iconografia lui Dimitrie Cantemir în actele secolelor XVII-XIX // Cercetări istorice. Muzeul de istorie a Moldovei (Iaşi). - 1978– 1979. – Nr. 9-10. – P. 327-348.

Ciopraga, Const. Proiecţii în universal – Vocaţii şi dimensiuni specifice // Convorbiri literare. – 1973. - aug. (Nr. 1515). – P. 2; 30 aug. (Nr. 16). – P. 2.

Ciopraga, Constantin. Amfiteatru cu poeţi. – Iaşi, 1995. – 506 p. - (P.120, 171, 313, 364 – despre Cantemir).

Ciopraga, Constantin. Literatura română între 1900 şi 1918. - Iaşi, 1970. – 771 p. – (P. 308, 582, 658, 663, 693 – despre Cantemir).

Ciopraga, Constantin. Personalitatea literaturii române. – Iaşi, 1997.- 381 p. - ( P. 18, 20, 37, 80, 177, 322, 324, 354, 356, 363, 364 – despre D. Cantemir)

Ibidem: Iaşi, 1973.- 317 p. - ( P. 22, 88, 266, 268, 278, 287 – despre D. Cantemir).

Ciopraga, Constantin. Poezia lui Eminescu. – Iaşi, 1990. - 275 p. - (P. 10, 79, 91, 119, 206, 218, 220, 230 – despre Cantemir).

Ciopraga, C. Renascentism târziu: Dimitrie Cantemir // Ciopraga C. Personalitatea literaturii române.- Iaşi, 1997.- P. 162-168.

Cirimpei, Victor. Dimitrie Cantemir şi Moldova din stânga Prutului: [ despre noţiunea de Moldova la Cantemir] // Timpul. – 2003. – 31 oct. – P.

Ciubîcă, Alexandru. Dimitrie Cantemir // Cuvântul liber. – 2003. – 27 aug. – P. 2.

Ciubucciu, V. Valoare polivalentă şi neperitoare: [315 de ani de ziua naşterii lui Dimitrie Cantemir] // Moldova soc. - 1988. - 29 oct.

Ciurdariu, M. Unele observaţii pe marginea cărţii “Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera” [ de P. P. Panaitescu] // Cercetări filozofice. – Bucureşti, 1959. – Nr. 1. – 152-157.

Clio divertisment; Palatele... şi vizitatorii lor; O activitate neaşteptată: Anul Dimitrie Cantemir // Florile dalbe. – 2003. – 17 apr. – P. 5.

Cojocaru, Mihai. Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859). – Iaşi, 1995. – 428 p. – (P. 220 – despre Cantemir).

Columbeanu, S., Valentin Radu. Constantin Brâncoveanu şi epoca sa.Bucureşti, 1967. – 94 p. – (P. 78, 84, 94 – despre Cantemir).

Coman, Ion Trecutul militar al poporului român în opera lui Dimitrie Cantemir // 300 ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir. – Bucureşti, 1974. – P. 101-108. vezi şi:

Comemorarea lui Dimitrie Cantemir la Universitatea din Iaşi // Universul. – 1923. - 11 nov.

Comemorarea unui mare înaintaş [ Dimitrie Cantemir la Casa Limbii Române] // Lit. şi arta. - 2003. – 13 martie. – P. 7.

Comşa, N. Manuscrise româneşti din Biblioteca centrală din Blaj. – Blaj: Tip. Lumina, 1944. – P. 50-51, 89.

[Concurs: Dimitrie Cantemir] // Magazin istoric. – 1997. – nr. 4. - P. 87.

Conferinţa d-lui Iorga [bicentenarul morţii lui Dimitrie Cantemir] // Presa. - 1923. - 3 oct.

Constantin, Gh. I. Dimitrie Cantemir despre Nastratin Hogea // Rev. de istorie şi teorie lit. – 1973. - Tom. 22. - Nr. 2. – P. 209-212.

Constantin, Gheorghe Ion. L’èpisode du cheikh bedr ed-din d’après Démètre Cantemir: sur le problème des sources ottomanes de Démètre Cantemir // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 91-113. – În lb. fr.

Constantin, Ion. Basarabia sub ocupaţia sovietică de la Stalin la Gorbaciov. – Bucureşti, 1994. – (P. 101, 118 – despre Cantemir).

Constantinescu, I. Introducere în literatura clasică. – Iaşi, 1978.- 336 p. – (P. 86, 88, 286 – despre Cantemir).

Constantinescu, I. Moştenirea modernilor: Eseuri de literatură comparată. – Iaşi, 1975. – 237 p. – (P.7, 8, 228 – despre Cantemir).

Constantinescu, Pompiliu. Scrieri. – Bucureşti. – Vol. 3. - 1969. - 593 p. – (P. 119, 127, 142 – despre Cantemir). – vol. 5. – 1971. – 461 p. – (P. 67 – despre Cantemir).

Constantinescu, Pompiliu. Dimitrie Cantemir // Scrieri. – Bucureşti, 1967. - Vol. II. – P. 11-13.

Constantinescu-Iaşi, Petre. Dimitrie Cantemir, savant, scriitor şi om politic // Veac nou. – 1960. - 16 dec. (Nr. 50). – P. 2.

Constantinescu-Iaşi, Petre. Din relaţiile culturale româno-ruse // Relaţii româno-ruse în trecut: Studii şi conferinţe. – Bucureşti, 1957. – P. 3-

Constantinescu-Iaşi, Petre. O prietenie de veacuri. – Bucureşti, 1957. – P. 71-76.

Constantinescu-Iaşi, Petre. Relaţiile culturale româno-ruse din trecut. – Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1957. – 228 p. - P. 180-192.

Constantiniu, Florin. Cu zece ani înainte...: [P. 10, 12 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – iul. (nr. 7). – P.10-12.

Constantiniu, Florin. O istorie sinceră a poporului român. – Bucureşti, 1997. – 589 p. – (P. 14, 42, 51, 160, 171, 173, 174, 177, 192, 193 – despre Cantemir).

Constituirea statelor feudale româneşti. – Bucureşti, 1980. – 327 p. – (P. 228, 229 – despre Cantemir).

Constituirea Comitetului Naţional pentru aniversarea lui Dimitrie Cantemir // Contemporanul. – 1973. - 23 febr. – P. 8.

Constituirea Comitetului Naţional pentru aniversarea a 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir // Scînteia. – 1973. – 42. - 23 febr. (Nr. 9429). – P. 5.

Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea. Vol. III. – Bucureşti, 1962. – 308 p. – (P. 17, 18, 28, 29, 32, 55 – despre Cantemir).

Convorbire cu un „filozof între regi, dar şi rege între filozofi: [Dimitrie Cantemir] // Percek, Arcadie. Printre mari cărturari şi mari medici: convorbiri imaginare. – Bucureşti, 1980. - P.9-61.

Corespondenţa lui G. Călinescu cu Al. Rosetti (1935-1951). – Bucureşti, 1977. – 285 p. – (P. 192, 193 – despre Cantemir).

Corlăteanu, Nicolae. Dimitrie Cantemir: (230 ani din ziua morţii) // Ţăranul sovietic. – 1953. – 3 sept.

Cornea, Paul. Originile romantismului românesc. – Bucureşti, 1972. – 758 p. – (P. 121, 242, 335, 338, 347, 358, 487, 488, 496, 633, 660 – despre Cantemir).

Corneanu, Gh. Dimitrie Cantemir şi timpul său // Cuvîntul liber (seria III.). – 1935. - an II. - 22 iun. (Nr. 33). – P. 9.

Coroban, Vasile. Cronicarul Ioan Neculce. Viaţa şi opera / Vasile Coroban, Eugeniu Russev. – Chişinău: Ed. de Stat a Moldovei, 1956. - 184 p. - Despre Dimitrie Cantemir. - P. 13, 21-28, 49, 65-88, 90, 111-119, 143-144, 160, 165, 179.

Coroban, Vasile. Fabulele lui la Fontaine // Nistru. – 1971. – Nr. 8. – P. 143-149.

Din conţinut: Dimitrie Cantemir şi La Fontaine. – P. 145-146.

Coroban, V. Dimitrie Cantemir: (1674-1723) // Octombrie. – 1953. – Nr. 5. – P. 77-83. – Bibliogr.: 19 denum.

Anul naşterii e dat greşit: 1674.

Coroban, Vasile. Dmitrii Cantemir: (230 ani din ziua morţii lui) // Tinerimea Moldovei. - 1953. - 2 sept.

Coroban, Vasile. Om foarte înţelept şi capabil de sfaturi // Chişinău. Gaz. de seară.- 1973.- 19 oct. vezi şi:

Cosco, Olga. Primele cărţi franceze traduse în româneşte – Istoria lui Carol al XII-lea de Voltaire // Cercetări literare. – 1934. - I. – P. 108, notiţa 1.

Cosma, Anton. Dimitrie Cantemir: delimitarea de Letopiseţ // Cosma A. Geneza romanului românesc.- Bucureşti, 1985.- P. 57-62.

Costa-Foru, C. G. Din viaţa şi opera unui mare democrat român. – Cluj-Napoca, 1986. – 272 p. - (P. 148 – despre Cantemir).

Costăchescu, M. Documente - 7219 (1710 dec. 18 Iaşi – D. Cantemir întăreşte aceleaşi privilegii la 3 preuţi şi 3 diaconi de la cele 2 biserici armeneşti // Ioan Neculce. - 1923. - fasc. 3. – P. 119.

Cost[âchescu] M., Minea I. Despre Dimitrie Cantemir, Iaşi, 1926 // Ioan Neculce. – 1926. - fasc. 6. – P. 390-392.

Costin, Miron. Letopiseţul Ţării Moldovei. – Bucureşti, 1975. – 260 p. – (P. 86, 87, 91, 113, 114 - despre Cantemir).

Costin, Miron. Opere.Bucureşti, 1958. – 533 p. - (P. 12, 17, 369, 396, 411, 434-435, 526 – despre Cantemir).

Costin, Miron. Opere. Vol. 1. – Bucureşti, 1965. – 325 p. – (P. XXIV – despre Cantemir).

Costin, Nicolae. Letopiseţul Ţării Moldovei (1622-1711) // Letopiseţele Ţării Moldovei, publicate pentru întâia dată de M. Kogălniceanu. V. II. – Iaşi: la Cantora Foaei săteşti, 1845. – P. 1-130.

Din cuprins: De domnia lui Dumitraşco Vodă Cantemir, veliat 7219. – Cartea sultanului Ahmet către marele Domnul Moscului, Petru Alexeevici. – A marelui Domn carte către Sultan Ahmet. - Războiul lui Petru împăratul Moscului, când s’au lovit cu turcii pe Prut din jos de Huşi la Stănileşti. - Când au luat moscalii cetatea Brăila. – Aice scriem când au venit Kurt Mexmet Paşa în scaunul Ţării Moldovei, pe urma lui Dumitraşco Vodă. - P. 99-126.

Cotruş, Ovidiu. Meditaţii critice. – Bucureşti, 1983. – 551 p. – (P. 141, 248 – despre Cantemir).

Coval, Dumitru. Savant, scriitor, patriot: 300 de ani de la naşterea lui D. Cantemir // Tribuna. – 1973. – Nr. 19. – P. 12-15.

Craia, Sultana. Un retor - Dimitrie Cantemir // Ramuri. – 1973. – 10. - 15 iulie (nr. 7). – P. 13; 15 aug. (nr. 8). - P. 15.

Crăciun, Georgeta. Muzeul unirii. – Iaşi, s.a. - 31p. – (P. 7 - despre Cantemir).

Crăciun, Gheorghe. Istoria didactică a literaturii române. – Bucureşti, 1997. – 487 p.

Din cuprins: Dimitrie Cantemir: Personalitatea culturală şi literară . – P. 70 -72; „Istoria ieroglifică”. – P. 72-74; Trăsăturile umanismului românesc. – P. 74-76

Crăciun, Victor. Confesiuni sonore. O istorie a literaturii române la microfon. – Bucureşti, 1980. – 326 p. - (P. 24 – despre Cantemir).

Crăciun, Victor, Crişan, Const. Literatura română în lume. – Bucureşti, 1969. - P. 34, 38, 41-42.

Credinţă şi cultura în Moldova. – Iaşi, 1995. – 110 p. - (P. 23 – despre Cantemir).

Crestomaţie de literatură română veche. Vol. 1. – Cluj – Napoca, 1984. – 260 p. – (P. 126, 148, 200 – despre Cantemir).

Crihan, Anton. Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. – Galaţi, 1995. – 147 p. – (P. 14 – despre Cantemir).

Crihană, M. Dimitrie Cantemir // Bulgăr, Gh. Crihană, Marcel. Limbaj şi artă literară în opera scriitorilor români: pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior. – Bucureşti, 1997. - P. 24-36.

Cristea, Valeriu. Introducere în opera lui Ion Neculce. – Bucureşti, 1974. – 210 p. – (P. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 – despre Cantemir).

Cristei, T. Constantin Negruzzi despre ilustrul predecesor // Lit. şi arta. – 1983. – 27 oct. – P. 6.

Cristian, V. Contribuţia istoriografiei la pregătirea ideologică a revoluţiei române de la 1848.Bucureşti, 1985. – 205 p. – (P. 46, 58, 59, 61, 62, 67, 73, 89, 97, 99, 103, 116, 119, 121, 122, 126, 128, 143 – despre Cantemir).

Cristian, V. Dimitrie Cantemir cărturarul patriot // Flăcăra Iaşului. – 1973. – 29. - 12 mai (nr. 8286). – P. 1, 2.

Cristian, V. Introducere: [ D. Cantemir] // Săulescu, Gh. Descrierea istorico-gheografică a cetăţei Caput Bovis (Capul Boului sau Ghertina) a căreia ruine se află în apropierea Galaţului. – Bucureşti, 1991. – P. 16, 21, 30-31, 33-34, 37, 40.

Cristian, V. Istoriografia paşoptistă. – Iaşi, 1996. – 225 p. – (P. 10, 21, 35, 123, 129, 131, 134, 140, 147, 160, 162, 163 – despre Cantemir).

Crohmălniceanu, Ov. S. Literatura română între cele două războaie mondiale. – Bucureşti, 1967-1975.

Vol. 1. –1967. – 686 p. - (P.98 – despre Cantemir).

Vol. 2. –1974. – 671 p. – ( P.447 –despre Cantemir).

Vol. 3: Dramaturgia şi critica literară. - 1975. - 480 p. - (P.163, 201 – despre Cantemir).

Cronicari munteni / ed. îngrijită de M. Gregorian; studiu introd. de Eugen Stănescu. – Bucureşti: E.P.L., 1961. – P. XXXVII, LXVII-LXVIII.

Vol.1: Stolnicul Constantin Cantacuzino Anonimul cantacuzinesc Radu Popescu. – 578 p. - (P. XXXVII, LXVIII, 474, 479, 543 – despre Cantemir).

Vol. 2: Radu Greceanu anonimul Brâncovenesc. – 530 p. – (P. 176, 181, 183, 184, 187, 188, 197, 304, 309, 340, 428, 543 – despre Cantemir).

Ibidem: Bucureşti, 1968. – 235 p. – (P. 5, 12, 17, 20 – despre Cantemir).

Ibidem: Bucureşti, 1996. – 191 p. – (P. 176, 177 – despre Cantemir).

Cronicarii: Dimitrie Cantemir // Babu-Buznea. Dacii în conştiinţa romanticilor noştri: Schiţă la o istorie a Dacismului. – Bucureşti, 1979. - P.17-

Cronici Brâncoveneşti. – Bucureşti, 1988. – 407 p. – (P. 42, 50, 96, 116, 157, 159, 160, 162, 163, 171, 318, 349, 374 – despre Cantemir).

Cu prilejul Anului Cantemir la editura de stat „Cartea Moldovei” au văzut lumina tiparului următoarele volume: Dimitrij Cantemir. Izbrannye proizvedeniâ; Dimitrie Cantemir. Maxime; Dimitrie Cantemir. Istoria ieroglifică. Povestiri exemplare; Vasile Coroban. Dimitrie Cantemir – scriitor umanist // Nistru. – 2003. – 3 dec. (nr. 2). – P. 7.

Cu zece ani înainte...: [P. 10, 12 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 7. – P. 10-12.

Cubleşan, C. Dimitrie Cantemir: 1673-1723-1993 // Steaua.- 1993.- nr. 10.- P. 4.

Cultura şi literatura română în secolul al XVIII-lea: Dimitrie Cantemir // Istoria literaturii române. – Bucureşti, 1954. - P. 57-65.

Cultură şi civilizaţie: conferinţe ţinute la tribuna Ateneului Român. – Bucureşti, 1989. – 345 p. – (P. 25, 60, 62,63, 98, 102, 103, 110, 170, 212, 257, 300, 324, 326, 329 – despre viaţa, opera şi activitatea lui Cantemir).

Cum s-a înfăptuit România modernă: o perspectivă asupra strategiei dezvoltării. – Iaşi, 1993. – 367 p. – (P. 33 - despre Cantemir).

Curinschi, Gheorghe. Monumentele de arhitectură din Iaşi. –Bucureşti, 1967. - 61 p. - (P. 8,10 – despre Cantemir).

Curticăpeanu, Doina. Melanholia Inorogului // Steaua. – 1973. – 24. - 16-30 iunie (Nr. 12). - P. 4.

Curticăpeanu, Doina. Odobescu sau lectura formelor simbolice. – Bucureşt, 1982. – 223 p. - (P. 76 – despre Cantemir).

Curticăpeanu, V. Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918. – Bucureşti, 1968. – 286 p. – (P. 182 – despre Cantemir).

Curticeanu, Valentina Marin. Originile conştiinţei critice în cultura română. – Bucureşti, 1981. - 218 p. - (P. 135, 143, 144 – despre Cantemir).

Cuvîntarea I. P. S. Mitropolit Nicodem ţinută în Catedrala mitropolitană, cu prilejul aducerii osemintelor Domnitorului Dimitrie Cantemir, la Iaşi [17 iunie 1935] // Mitropolia Moldovei. – 1935. – 11. - Nr. 7-8 (iulie-aug.). – P. 186-192.

Cuvântul liber”. În apărarea independenţei şi integrităţii României. Bucureşti, 1982. – 870 p. – (P. 793 – despre Cantemir).

Cuza, Constantin. Pe urmele lui Dimitrie Cantemir // Astra. – 1973. – 8. - Nr. 6 (iunie). – P. 9; nr.7 (iulie.). - P. 9; Nr. 8 (aug.). – P. 8.

D. Cantemir [în arhiva Gr. Tocilescu] // Manuscriptum. – 1987. – nr. 2. - P.88 -90.

D. Cantemir: Hotarele Moldovei // Magazin istoric. - 1991. - nr. 3. - P. 2.

Dabija, Nicolae. Cantemir în Istanbul // Transilvania (Sibiu). – 1990. – 19. - Nr. 5. – P. 28-32; Nr. 6. – P. 40-43.

Dabija, N. Cantemir la Istanbul: „Filosof între regi, regi între filosofi” // Dabija, N. Pe urmele lui Orfeu. - Chişinău, 1983. - P. 98-116; 116-124; Nistru.- 1983.- nr.11.- P.129-140.

Dabija, Nicolae. Dimitrie Cantemir – ostatic la Istanbul: Anul D. Cantemir // A”mic”. – 2003. – nr. 7-8. – P. 3;

Dabija, Nicolae. Icoană spartă, Basarabia. – Craiova, 1998. – 348 p. – (P. 207 – despre Cantemir).

Dabu, Romulus. Altfel, despre continuitate în istorie şi cultură. – Bucureşti, 1995. – 201 p. – (P. 47, 115, 126 – despre Cantemir).

Dan, Ilie. Contribuţii la istoria limbii române. – Iaşi, 1983. – 200 p. – (P. 85 – despre Cantemir).

Dan, Sergiu Pavel. Proza fantastică românească.Bucureşti, 1965. – 353 p. – (P.66 – despre Cantemir). ).

David, Doina. Limbă şi cultură.Timişoara, 1980. – 267 p. – (P. 206 – despre Cantemir).

David, E. Dragostea de carte se cere cultivată: Anul D. Cantemir // Săptămîna. – 2003. – 15 aug. – P. 13.

David, Gheorghe. Mihai Viteazul, „Domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”: [P. 10 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 11. – P.6 -13.

David, Gheorghe. O elocventă imagine a relaţiilor româno-britanice: [P. 32 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1982. – iul. (nr. 7). – P. 31-32.

David, Gheorghe. Podgorii feudale româneşti: [P. 51 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1981. – nr. 12. – P. 49-52.

De la Cantemir la Xenopol // Gulian, C. I. Bazele istoriei şi teoriei culturii. – Bucureşti, 1975. - P.250-263.

De la Nicolae Costin la Dimitrie Cantemir // Oprescu, Dan. Etic-estetic în gândirea românească. De la începuturi pînă la 1900. – Bucureşti, 1984. - P.112-150.

Del Chiaro, Anton Maria. Storia delle moderne rivoluzioni della Valachua / nuova ed. di N. Iorga. – Bucureşti, 1914. – P. 158, 159, 161. – În lb. it.

Decei, Aurel. Cantemir la Istanbul // Magazin istoric. – 1973. – nr. 9. – P . 43-47: foto.

Deletant, Denis. Mărturii româneşti în arhive şi biblioteci britanice: [P. 30 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1982. – nr.9. - P.29-30.

Demeny, Lajos. Adnotări făcute de Dimitrie Cantemir pe Biblia din 1688 ce se păstrează la Biblioteca de Stat din Moscova // Basarabia. – 1993. – Nr. 8. – P. 10-15; Dacoromania. – 1988. – Nr. 7. – P. 265-274.

Demeter Cantemirs werke in originalausgaben übersetzungen // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 363-364. – În lb. de.

Demetrescu, Anghel. Mihail Eminescu // Literatura şi arta română. – 1903. – 7. - Nr. 6. – P. 368-369.

Demetrescu, Dragomir. Hatmanul Lupu Bogdan şi Dascălul Ieremie Cacavela // Biserica ortodoxă română. - 1909-1910. - 33. – P. 384-401.

Densusianu, O. Notiţe asupra lui Dimitrie Cantemir // Rev. critică literară. – 1894. – II. - febr. (Nr. 2). – P. 62-68.

Dergaci, N. După 224 de ani de pribegie [a fost întors pământului român corpul neînsufleţit al domnitorului şi savantului moldovean Dimitrie Cantemir] // Vocea poporului. - 1990. - 12 iun. - P. 8.

Desăvîrşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională 1918.Vol.VI: documente interne şi externe februarie 1920-decembrie 1920. – Bucureşti, 1986. – 525 p. – (P. 494 – despre Cantemir).

Diaconu, Elena. Nunta de la Suseni şi tragicul ei epilog: [P. 8, 9 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 9. – P. 8-9.

Dima, Al. Multiplele talente ale prinţului // Săptămîna. – 1973. - 23 mart. – P. 3.

Dima-Drăgan, Corneliu; Bacâru, Livia. Constantin Cantacuzino Stolnicul (un umanist român). – Bucureşti, 1970. – 335 p. – (P. 296, 303, 305 – despre Cantemir).

[Dimitrie Cantemir] // Nistor, Ioan Silviu. Istoria românilor din Transnistria: organizarea, cultura şi jertfa lor. – Bucureşti, 1995. - P. 31-32.

Dimitrie Cantemir // Universul. – 1935. – 52. – 16 iunie (Nr. 163). – P. 1. (Cu un portret).

Dimitrie Cantemir // Scânteia leninistă. – 1952. – Nr. 10. – P. 12-13.

Dimitrie Cantemir: [notă biografică] // Proza moldovenească: Antologie. – Chişinău, 1954. - P. 647.

Dimitrie Cantemir // Scânteia leninistă. - 1955. – Nr. 10. – P. 12. - (Pagini din trecutul Moldovei).

Dimitrie Cantemir // Istoria României. Vol. III. – Bucureşti, 1964. – P. 43-46, 72-74, 212-219, 540-545 (şi în lit. rom. Compendiu, Bucureşti, 1971. – P. 179-181).

Dimitrie Cantemir: [repere biogr.] // Bratin, Jack. Calendarul muzicii universale. – Bucureşti, 1966. - P. 208; 267-268.

Dimitrie Cantemir // Cimpoi, M. Sfinte firi vizionare: clasici români. medalioane literare. - Ch., 1995.- P. 55-58.

Dimitrie Cantemir: (Viaţa şi opera) // Antologia gândirii româneşti, sec. XV-XIX. Vol. I. – Bucureşti, 1967. – P. 66-91.

Dimitrie Cantemir (1674-1723) // Din istoria gândirii ateiste în Moldova / alc.: Alexandru Babii, Vasile Ermuratschii. – Chişinău, 1967. – P. 23-27, cu portr. Anul naşterii este indicat greşit: 1674.

Dimitrie Cantemir // Bizovi N. V., Sadovnic A. P. Victorine literare. - Ch.: Lumina, 1968.- P. 18-22.

Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Învăţătorul sovietic. – 1968. – Nr. 9. – P. 64.

Dimitrie Cantemir: (295 de ani de la naştere) // Calendarul datelor memorabile ale Moldovei pe anul 1968. – Chişinău, 1968­. – P. 46-51. – Bibliogr.: 22 denum.

Dimitrie Cantemir // Istoria gîndirii politice şi juridice. Partea I / Gh. Filip. - Iaşi, 1970. – P. 252-259.

Dimitrie Cantemir // Istoria României în date. - Bucureşti, 1971. – P. 143, 146-147, 148, 149; Ibidem - Bucureşti, 1969. – 615 p. - (P. 192, 197, 198, 213 – date biografice despre Cantemir).

Dimitrie Cantemir // Bălan, Ion Dodu. Artă şi ideal. – Bucureşti, 1975. - P. 48-54.

Dimitrie Cantemir // Bistriţianu, Al. Teorie şi inspiraţie folclorică la predecesorii lui V. Alecsandri. – Bucureşti, 1977. - P. 8-106.

Dimitrie Cantemir (1710 -1711) // Crişan, Aurel. O lume într-un clasor. – Bucureşti, 1983. - P. 146-147.

Dimitrie Cantemir (1711-1712) // Iorga, Nicolae. Pagini alese. – Bucureşti, 1985. - P.40 – 42.

Dimitrie Cantemir // România. Istorie în documente: album. – Bucureşti, 1992. - P. 116.

Dimitrie Cantemir // Rotaru, Ion. ABC-ul BAC-ului pentru limba şi literatura română odată cu un vademecum. – Bucureşti, 1994. – P.25-27.

Dimitrie Cantemir // Blaga, Lucian. Opere. Vol. 2. – Ch., 1995. – P.395-411.

Dimitrie Cantemir // Ureche, Marian. Servicii secrete. – Bucureşti, 1995. – P.94. – (P.108, 161 – despre Cantemir; foto).

Dimitrie Cantemir // Vasilescu, Virgil. Cîrmuitorii neamului românesc. – Ch., 2001. - P. 103- 106.

Dimitrie Cantemir. Dimitrie – ostatic la Istanbul. La răscruce de secole... Cantemir în Rusia. Membru al academiei din Berlin // Dabija, Nicolae. În căutarea identităţii: Istoria neamului românesc din Basarabia povestită pentru elevi: [eseu]. - Ch., 2002. - P. 339-353.: il.

Dimitrie Cantemir // Ionescu, Cornel. Curente de gândire economică. – Bucureşti, 2002. - P. 174.

Dimitrie Cantemir (1693 şi 1710-1711) // Florile dalbe. – 2003. – nr. 11. – P. 5.

Dimitrie Cantemir // Alunelul. – 2003. – nr. 7-8. – P. 7-10; nr. 9. – P. 7-10.

Dimitrie Cantemir: Viaţa şi opera // Istoria filozofiei româneşti. Vol.1.- Bucureşti, 1972. – P.58-102.

Dimitrie Cantemir academician // Bădărău, Dan. Scrieri alese. – Bucureşti, 1979. – P. 207 – 217.

Dimitrie Cantemir – cărturar european şi patriot român // Almaş, Dumitru. Eroi au fost, eroi sint încă...: evocări şi portrete istorice. – Bucureşti, 1968. - P.167-171.

Ibidem: Bucureşti, 1975. - P.199-208.

Ibidem: Bucureşti, 1983. - P.153-160.

Dimitrie Cantemir despre cetatea Sucevei // Natura.- 1998.- ian. (nr.1).- P.13.vezi şi:

Dimitrie Cantemir - Din cercetările dlui Stefan Ciobanu – membru al Academiei Române // Viitorul (Bucureşti). – 1925. - 18. - 1 mai (Nr. 5145). – P. 1, 2.

Dimitrie Cantemir domn al Moldovei (1710-1711) // Făclia.- 1991.- 14 iunie.

Dimitrie Cantemir editat în limba turcă [în Republica Turcia] // Moldova Suverană.- 1998.- 19 dec.

Dimitrie Cantemir - geniu românesc şi universal // Zamfirescu, Dan. Permanenţa Patriei. – Bucureşti, 1975. - P. 104-112.

Dimitrie Cantemir - o personalitate pe măsura poporului român.: Interviu cu Miron Nicolescu // Magazin istoric. – 1973. – 7. – iulie (Nr. 7). – P. 7-11.

Dimitrie Cantemir - personalitate multilaterală a culturii române şi europene: Viaţa şi activitatea: opera // Alexandrescu, Emil; Gavrilă, Dana. Literatura română în analize şi sinteze. – Ch., 1999. – P. 94-97; Limba şi lit. română. - 1992. - nr. 1. - P. 40-41.

Dimitrie Cantemir, personalitate multilaterală a culturii şi literaturii române // Limba şi literatura română: manual pentru clasa a IX-a. – Bucureşti, 1992. - P. 168-170.

Dimitrie Cantemir (personalitate enciclopedică, domn al Moldovei între 1710-1711) // Andrei, Al. Limba şi literatura română pentru clasele IX-XII liceu şi în sprijinul pregătirii intensive pentru examenul de bacalaureat. – Bucureşti, 1996. - P. 23. vezi şi:

Dimitrie Cantemir – reprezentant de frunte al spiritualităţii româneşti // Creţu, P. Prezenţe româneşti la Istanbul. – Bucureşti, 1973. – P. 53 – 72.

Dimitrie Cantemir, sinteză superioară a conştiinţei artistice şi critice din epoca veche // Curticeanu, Valentina Marin. Originile conştiinţei critice în cultura română. – Bucureşti, 1981. - P.115-132.

Dimitrie Cantemir. Un om între veacuri // Dumitrescu - Buşulenga, Zoe. Itinerarii prin cultură. - Bucureşti, 1982 - P. 12 – 22.

Dimitrie Cantemir în ţara lui // Neamul românesc (Bucureşti). – 1935. - an 30. - 16 iunie (Nr. 130). – P. 1.

Dimitrie Cantemir şi istoria unei prietenii // Almanah: Convorbiri literare-89. - Bucureşti, 1988. - P. 66-68.

Dimitrie Cantemir, savant şi patriot // Cantemir, Traian. Studii de literatură. – Iaşi, 1983. – P.7-14. vezi şi:

[Dimitrie Cantemir vv. întăreşte donaţia unui sat pentru măn. Secul şi Neamţ] // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1845. – nr. 8. – P. 7

Din corespondenţa lui Dimitrie Cantemir // Basarabia. - 1993. - nr. 8. - P. 16-19.

Din cronica unui veac: documente inedite (1850-1950). – Iaşi, 1977. – 272 p. – (P. 99 – despre Cantemir).

Dinamismul imagisticii lui Cantemir // Papu, Edgar. Din clasicii noştri: Contribuţii la ideea unui protocronism românesc. – Bucureşti, 1977. - P. 29-49; Papu, E. Lumini perene: Retrospecţii asupra unor clasici români.- Bucureşti, 1989.- P. 232-244.

Dinulescu, C. Dimitrie Cantemir o personalitate istorică // Buridava. – 1976. – Nr. 2. – P. 85-88.

Diplomaţia română în slujba independenţei. – Bucureşti, 1977. – 269 p. – (P. 11 – despre Cantemir).

Djindjihaşvili, Fanny. Antim Ivireanul cărturar umanist. – Iaşi, 1982. – 130 p. – (P. 55, 66 – despre Cantemir).

Djuvara, Neagu. Între orient şi Occident: Ţările române la începutul epocii moderne (1800 - 1848). – Bucureşti, 1995. – 398 p. - (P. 11, 28, 31, 32, 41, 42, 90, 136, 212, 234, 240, 246, 338, 345, 353 – despre D. Cantemir).

Doboş, Aurel. Dimitrie Cantemir şi civilizaţia românească / Aurel Doboş, N-V. Turcu // Buletinul Institutului politehnic din Iaşi. Ştiinţe social-economice. – 1974. - T. 20. - fasc. 1-2. – P. 15-12.

Dobre, Gheorghe. Dimitrie Cantemir - Romanian scholar of an European prestige // Revue Roumaine de Sciences Sociales et Economiques (Bucureşti). – 1973. – 17. - Nr. 2. – P. 173-178.

Dobrinescu, Valeriu Florin. Bătălia diplomatică pentru Basarabia 1918-1940. – Iaşi, 1991. – 228 p. – (P. 216 – despre Cantemir).

Dobrinescu, Valeriu Florin; Constantin, Ion. Basarabia în anii celui de al doilea război mondial (1939-1947). – Iaşi, 1995. – 374 p. – (P. 156 – despre Cantemir).

Dobrinescu, Valeriu Florin; Pătroiu, Ion. Anglia şi România între anii 1939-1947. - Bucureşti, 1992. – 308 p. – (P. 38 – despre Cantemir).

Doca, Gheorghe. Istoria românilor în dialoguri bilingve. – Bucureşti, 1995. - 393 p. - (P. 220 – despre Cantemir).

Dolgorukov, P. Mémoires. - Genève, 1867. – P. 66-67, 185.

Domenco, Ion. Sub semnul anului Dimitrie Cantemir: [manifestările în oraşul Cantemir] // Moldova Suverană. - 2003. - 20 iunie.

[Domn al Moldovei şi mare cărturar enciclopedist, Dimitrie Cantemir] // Magazin istoric. – 1969. – nr. 7-8. – P. 178. vezi şi:

Domnia lui Dimitrie Cantemir // Papacostea, Victor. Tradiţii româneşti de istorie şi cultură. – Bucureşti, 1996. – P.195- 200.

Domniile lui Constantin Brîncoveanu şi Dimitrie Cantemir // Istoria poporului român. – Bucureşti, 1970. - P.177-178.

2003: Anul Dimitrie Cantemir // Funcţionarul public. – 2003. – nr. 1. – P. 1.

Două veacuri de la moartea domnitorului Dimitrie Cantemir. Şedinţa festivă de vineri a Academiei Române // Universul. – 1923. - 24 dec.

D[ragnea], Radu. P. Panaitescu despre Dimitrie Cantemir // Ramuri. – 1928. – 22. – febr. (nr. 2). – P. 92-93.

Dragnev Demir. Dimitrie Cantemir // Calendar de masă - 1968. – Chişinău, 1967. – P. 193, cu portr.

Dragnev, Demir Dimitrie Cantemir şi epoca sa // Rev. de istorie a Moldovei. – 1994. – Nr. 1. – P. 78-79.

Dragnev, Demir M. Instaurarea regimului turco-fanariot în Moldova // Rev. de istorie a Moldovei. – 1992. – nr. 2. – anul III. - P. 65-76.

Dragnev, D. Sesiunea ştiinţifică “Dimitrie Cantemir” şi epoca sa // Rev. de istorie a Moldovei. - 1994. - nr. 4. - P. 79-80.

Dramaturgia românească în interviuri. O istorie autobiografică. – Bucureşti.

Vol. 2. - 1995. -– 359 p. – (P. 248, 251 – despre Cantemir).

Vol. 3. – Bucureşti, 1996. – 522 p. – (P. 309 – despre Cantemir).

Vol. 4. – 1996. – 479 p. - (P. 367, 368, 375 – despre Cantemir).

Drăgan, Constantin Iosif. Istoria românilor. – Bucureşti, 1994. – 335 p. - (P. 144, 145 – despre Cantemir).

Drăgan, Gheorghe. Poetica eminesciană: Temeiuri folclorice. – Iaşi, 1989. – 202 p. – (P. 16, 18, 20, 34, 91, 99, 125, 128, 140, 171-175, 188, 192, 194 – despre Cantemir).

Drăghicescu, D. Din psihologia poporului român: introducere. – Bucureşti, 1996. - 480 p. – (P. 245 – despre Cantemir).

Drimba, Ovidiu. Istoria culturii şi civilizaţiei. – Bucureşti, 1987-2001.

Vol. 2. – 1987. – 660 p. - (P. 235, 337 – despre Cantemir)

Vol. 3. – 2001. - 415 p. – (P. 381- menţionat Cantemir).

Vol. 4. – 2001. - 559 p. – (P. 361, 525 - despre Cantemir).

Vol. 9. – 2000. - 415 p. – (P. 117, 406 - despre Cantemir ).

Vol. 10. – 2001. – 415 p. – (P. 238, 245 – despre Cantemir).

Dumitraşcu, Gh. ş. a. O lucrare necunoscută la noi a lui Dimitrie Cantemir? // Tomis. – 1970. – 5. – oct. (Nr. 10). – P. 16.

Dumitraşcu, Marius. Dimitrie Cantemir – substratul liric al unei mari lucidităţi // Săptămîna. - 1973. - 15 iunie (Nr. 132). – P. 3.

 

Dumitraşcu-Buşuleaga, Z. O ipoteză cu privire la “Epigonii” // Analele Universităţii Bucureşti. St. sec. filologice. – 1962. - an XI. - Vol. 25. – P. 559-561.

Dumiterscu-Buşulenga, Zoe. Un om între veacuri // Secolul XX. – 1973. – nr. 11–12. - P. 6-11.

Dumitrescu, Petre. Europeanul Dimitrie Cantemir // Academica. – 1999. – 9. - Nr. 6. – P. 6.

Dumitraşcu Vodă Cantemir reîntors în ţara Moldovei // Opinia. – 1935. - 32. - 18 iunie (nr. 8451). – P. 1.

Dumitriu, Dana. Cantemir // Munca. – 1968. – 24. - 19 oct. (Nr. 6511).

Dumitriu, N. Un reprezentant ilustru al spiritualităţii româneşti // Munca. – 29. - 1973. - 20 mart. (nr. 7880). – P. 2.

Dunaev, Victoria. Dmitrovsk – oraşul lui Dimitrie Cantemir // A”mic”. – 2003. – nr. 5-6. – P. 7.

Dunăreanu, I. D. D. Cantemir la originea renaşterii româneşti // Vatra. – 1973. - 20 mai (nr. 26). – P. 4.

Duţu, Alexandru. An 18th century wit // Secolul XX. – 1973. – nr. 11–12. - P. 34-37. – În lb. en.

Duţu, Al. Coordonate ale culturii româneşti în sec. XVIII (1700-1821) // Studii şi texte. – Bucureşti, 1968. - P. 10-58, ş.a.

Duţu, Alexandru. Demetre Cantemir et limage de la civilisation europeenne // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. – P. 21 - 33. – În lb.fr.

Duţu, Alexandru. Destinul unei opere istorice // Magazin istoric. – 1971. - Nr. 4. – P. 75-79.

Duţu, Alexandru. Opera lui Dimitrie Cantemir în cultura română modernă // Viaţa Românească. – 1973. – 26. - Nr. 9. – P. 6-13.

Duţu, Alexandru. Ţările Române – în timpul şi după asediul Vienei: [P. 5, 8, 9 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 7. – P. 4 – 9.

Dymitr Kantemir o wojsku i sztuce wojennej Moldawian // Studia i materialy do historii sztuki wojennej T. 5. - Warsawa, 1956. – S. 260-285. – În lb. polonă.

Eliade, Pompiliu. De l’influence française sur l’ésprit public en Roumanie. - Paris, 1898. – P. 85, 88, 111, 173, 325-326.

Ecouri clasice la Nicolae Costin, Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir // Păcurariu, Dim. Clasicism şi tendinţe clasice în literatura română. – Bucureşti, 1979. - P. 26-29.

Eliade, Mircea. Memorii (1907-1960). – Bucureşti, 1997. - 554 p. - (P. 301 – despre Cantemir).

Elian, Al. Introducere: [D. Cantemir] // Izvoarele istoriei României. Vol.3. Scriitori bizantini (sec. XI-XIV). – Bucureşti, 1975. – P. X-XIII.

Eminescu în documente de familie. – Bucureşti, 1977. – 497 p. – (P.293, 299, 300 – despre Cantemir).

Eminescu, Mihai. Basarabia pământ românesc samavolnic răpit. – Bucureşti, 1997. – 207 p. – (P. 5, 16, 18, 19, 29, 38, 39, 44, 74, 83, 105, 132, 165, 188 – despre Cantemir).

Eminescu, Mihai. Basarabia. – [s.l.], 1990. – 68 p. - (P. 10, 38 – despre Cantemir).

Eminescu, M. Fragmentarium. – Bucureşti, 1981. - 813 p. - (P. 585, 590 – despre Cantemir).

Eminescu, Mihai. Opere. Vol. VI. – Bucureşti, 1982. - 792 p. - (P. 695, 723, 739 – despre Cantemir).

Eminescu, M. Opere. - Bucureşti.

Vol. VII: Proză literară. - 1977. – 467 p. – (P. 340, 378, 385, 387, 396 – despre Cantemir).

Vol. XI. Publicistică 17 februarie – 31 decembrie 1880. – 1984. – 628 p. – (P. 20, 242, 355 – despre Cantemir).

Vol. XII: Publicistică 1 ianuarie – 31 decembrie 1881. –1985. – 666 p. – (P. 45, 64, 376 – despre Cantemir).

Vol. XIII: Publicistică 1882-1883, 1888-1889. –1985. - 659 p. – (P. 324, 521 – despre Cantemir).

Eminescu, M. Opere. – Bucureşti, 2000

Vol. IV: Publicistică. – 1845 p. – (P. 356 – despre Cantemir).

Vol. V: Publicistică. – 1923 p. – (P. 169, 1584 – despre Cantemir).

Eminescu, M. Opere. Vol. I: Poezii tipărite în timpul vieţii. – Bucureşti, 1994. – 523 p. – (P. 264, 424 – despre Cantemir).

Eminescu, M. Opere. Vol. XVII: Bibliografie: Viaţa - Opera. Referinţe. Partea I. (1866- 1938) . – Bucureşti, 1999. – 1236 p. – (P. 1005, 1018 – despre Cantemir).

Eminescu, M. Poezii. – Bucureşti, 1982.

Vol.1. – 387 p. – (P. 297, 318, 319, 320, 323, 328 – despre Cantemir).

Vol. 2. – 439 p. – (P. 348, 413 – despre Cantemir). – Vol.3. – 413 p. – (P. 246 – despre Cantemir).

Enumerarea imperfectă (Cantemir şi Eminescu) // Husar, Al. Lecţiile istoriei. – Iaşi, 1995. - P. 55 – 63.

Eremia, Ion. Scris, carte şi tipar în ţările române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea – prima jumătate a secolului al XVIII-lea: [P.19, 20, 21, 23, 24, 25 – despre Cantemir] // Destin românesc. – 1996. – nr. 1. – P. 13-26.

Ehrhard, Marcelle. Un ambassadeur de Russie a la Cour de Louis XV. Le prince Cantemir à Paris: (1738-1744). – Paris: Société d’édition des belles lettres, 1938. - 237 p., avec portr. – Bibliographie: p. 225–230. - (Annales de l’Université de Lyon. Lettre 3 série, Fasc. 6). – În lb. fr.

Din cuprins: Activitatea lui D. Cantemir, scurtă caracteristică. – P. 13-20.

Ermuratschi, Vasile. Dimitrie Constantinovici Cantemir: (Cu prilejul aniversării 230 din ziua morţii) // Învăţătorul sovietic. – 1953. – Nr. 9. – P. 58-62.

Ermuratschi, Vasile. Dimitrie Cantemir: 230 ani din ziua morţii // Moldova socialistă. – 1953. – 1 sept.

Eşanu, Andrei. Contribuţii la Istoria Culturii româneşti (Moldova medievală). - Bucureşti, 1997. - 381 p.

Din cuprins: Materiale, gramatici şi alte cărţi de învăţătură în Moldova (sec. XIV-XVII). – P. 121, 129; Carte şi tipar (sec. XIX). – P. 149; Manuscrisele latine ale Descrierii Moldovei de Dimitrie Cantemir: Manuscrisele din Petersburg şi manuscrisul original autograf definitivat. – P. 168-174; Antioh Cantemir şi manuscrisul olandez. – P. 174-176; Manuscrisele academicianului G. F. Miller. – P. 177, 178; Pe urmele manuscrisului original autograf definitivat. – P. 178-179; Manuscrisul sturdzian. – P. 179-184; Manuscrise ale Descrierii Moldovei în atenţia oamenilor de ştiinţă din sec. XVII- XIX. – P. 184-188; Manuscrisele Academiei Române ale Descrieri. – P. 188-189; Note. – P. 189-192.

Eşanu, Andrei. Dimitrie Cantemir (1673-1723) – domn al Ţării Moldovei (martie-aprilie 1693, noiembrie 1710-iulie 1711) // Limba Română. – 1998. – Nr. 4. – P. 126-133.

Eşanu, A. Dimitrie Cantemir în biblioteca lui M. Lomonosov [din Moscova] // Tinerimea Moldovei. - 1986. - 28 mai.

Eşanu, A. Mare savant şi om de stat: 310 ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir // Tribuna. - 1993. - nr. 20. - P. 35-39.

Eşanu, Andrei. “Numai pornind de la cultura naţională poţi cunoaşte alte culturi şi civilizaţii”: [interviu cu istoricul A. Eşanu] / interlocutor Alexandru Bantoş // Limba română. - 1998. - nr. 4. - P. 121-125.

Eşanu, Andrei; Eşanu, Valentina. Instituţii administrative ale cetăţii şi ţinutului Soroca (sec. XV-XVIII): [P. 20 – despre D. Cantemir] // Cugetul. – 1999. – nr. 3. – P. 14-22.

Evocări din trecut. Mama Luxiţa // Universul. – 1941. – 58. - 27 mart. (Nr. 82).

Expo-Cantemir: [ inaugurarea expoziţiei de carte „Dimitrie Cantemir şi epoca sa” la bibl. „O. Ghibu” ] // Momentul.- 1998.- 5 iunie.

Faifer, Florin. Semnele lui Hermes. – Bucureşti, 1993. – 436 p. - (P. 42, 43 – despre Cantemir).

Fidelschi, Grigore. O naţiune ce-şi caută istoria: 276 de ani din acea zi în care fostul domnitor al Ţării Moldovei Dimitrie Cantemir a pornit pe ultima porţiune de drum a pierzaniei sale premature // Luceafărul.- 1998.- 28 mai.

Filitti, Ioan C. Evoluţia claselor sociale în trecutul Principatelor Române // Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială. – 1924. – 5. - Nr. 1, 2. - P. 87, 101, 105, 109, 110; Nr. 3-4. – P. 338, 340-341, 347, 349, 350, 354, 361; 1927. - an. 6. - Nr. 3-4. – P. 329, 331, 332, 333, 339, 346.

Fiodoruc, Tatiana. Anul Cantemir în bibliotecile Chişinăului // Bibliopolis. – 2003. – nr. 1. – P. 21-22.

Firan, Florea. Spirite enciclopedice în literatura română: (antologie comentată). – Craiova, 1995. – 202 p.

Din cuprins: Dimitrie Cantemir: Viaţa şi opera în date. – P. 7-11; Filosof şi romancier. – P. 42-60; Cetatea epithimiei: [despre Istoria ieroglifică]. – P. 31; Unicornul. – P. 39-42; Filosof şi romancier. - P. 42-60.

Florea-Rarişte, D. Viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir // Steaua. – 1958. - iulie (Nr. 7). – P. 81. - (recenzie la P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1958).

Florescu, Aurelia. Dacoromânia. Idealul naţional al tuturor românilor în revoluţia de la 1848. – Craiova, 1992. - 191 p. - (P. 123, 124 – despre Cantemir).

Florescu, Radu. The struggle against Russia in the romanian principalities: A problem in Anglo-Turkish Diplomacy, 1821-1854. – Iaşi, 1997. – 380 p. – În lb. en. - (P. 74 – despre Cantemir).

Foarţă, Şerban. Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu. – Timişoara, 1980. – 153 p. – (P. 97, 127, 146 – despre Cantemir).

Fochi, Adrian. George Coşbuc şi creaţia populară. – Bucureşti, 1971. – 363 p. – (P. 177, 179, 254, 282, 293 – despre Cantemir).

Fochi, Adrian. Valori ale culturii populare româneşti. Vol. 2. – Bucureşti, 1988. – 521 p. – (P. 151, 159, 224, 234 – despre Cantemir; Bibliogr.: P. 237-238).

Fomin, S. Stea pe cerul Patriei: [310 ani de la naşterea lui D. Cantemir] // Femeia Moldovei. - 1983. - nr. 10. - P. 20-21.

Fuştei, Nicolae. Valori şi tradiţii culturale în Moldova: [P. 72 – despre Cantemir] // Rev. de istorie a Moldovei. – 1995. – nr.1. – P. 72 -75.

Gafton, Marcela. La izvoarele înţelepciunii: [concurs de creaţie a copiilor dedicat lui D. Cantemir] // Flux. – 2003. – 21 mai (nr. 51).

Gană, George. Opera literară a lui Lucian Blaga. – Bucureşti, 1976. - 414 p. - (P. 6, 67, 68, 70, 71, 195 – despre Cantemir).

Gemil, Tahsin. Ştiri noi din arhivele turceşti privitoare la Dimitrie Cantemir // Anuarul Institutului de istorie şi arheologie “A. D. Xenopol” (Iaşi). – 1973. – 10. – P. 435-444, 1 facs.

George Călinescu şi contemporanii săi. Vol. 2: (corespondenţă primită). – Bucureşti, 1987. - 312 p. - (P. 129, 242 – despre Cantemir).

Georgescu, Valentin. Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea. – Bucureşti, 1980. – 296 p. – (P. 89 – despre Cantemir).

Georgescu-Tistu, Nicolae. [rec.: Panaitescu P. P. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. – Bucureşti, 1958 // Studii şi cercetări de bibliologie (Bucureşti). - 1960. – Vol. III. – P. 483.

Georgiu, Grigore. Naţiune. Cultură. Identitate. – Bucureşti, 1997. – 463 p. - (P.11, 371, 451 – despre Cantemir).

Georgescu, Stefan. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir // Analele Universităţii Bucureşti: Filozofie. – 1973. – Nr. 2. – P. 9-11.

Gerber, Ernst. Historisch-Biographisches Lexikon der Tonkunstler. – Leipzig, 1970. – P. 344. – În lb. de.

Gerota, C. V. Io Baturnalia // Cuvântul. – 1931. - 30 dec. (Nr. 2404). – P. 1-2.

Geschichte des osmanischen Reiches von seiner Entstehung bis auf die neuesten Zeiten nach Kantemir, Galleti,… - Wien, 1812. - 2 Vol. – În lb. de.

Gheorghiţă, G. Sburătorul, revista şi cenaclul. – Bucureşti, 1976. – 526 p. - (P. 148 – despre Cantemir).

Gheorghiţă, Ilie. O carte ce a aparţinut lui Dimitrie Cantemir // Iaşul literar. – 1958. – apr. (Nr. 9). – P. 110-112.

Gheorghiţă, Ilie. Semnătura voievodului Dimitrie Cantemir pe o carte din Biblioteca Centrală a Universităţii din Iaşi. – “Dicţionarul greco-italian” de Alessio da Samovera // Studii şi cercetări de istorie. – 1957. – [Vol.] VIII, Fasc. 2. – P. 346-349. - (reproducerea semnăturii în facsimil).

Gheorghiu, M. Demetr Cantemir’s cultural and political horizon // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 5 - 11. – În lb. en.

Gheorghiu, Mihnea. Orizontul cultural-politic al lui Dimitrie Cantemir // 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir. – Bucureşti, 1974. – P. 133-140.

Gheorghiu, Mihnea. Ucenicia cărturarului: [din viaţa lui Dimitrie Cantemir]. – [Bucureşti]: Ed. Tineretului, 1955. - 161 p.

Ghibănescu, Gh. Cantemireşti şi Cuzeştii // Arhiva. – 1911. - 2. – P. 152 şi urm.

Ghibănescu, Gh. Dimitrie Cantemir // Surete şi izvoade. Vol. 7. - Iaşi, 1912. – P. XIX-XX.

Ghibănescu, Gh. Două pomelnice vechi // Arhiva. – II. - 1890-1891. – P. 118.

Ghibănescu, Gh. Iaşii în cronicari şi călători străini. (Iaşii în 1710) // Ioan Neculce. - 1926-1927. – fasc. 6. – P. 289-296.

Ghibănescu, Gh. Iaşii sub Dumitraşco Vodă Cantemir 1710 dec.-1711 iulie // Ioan Neculce. – 1924. - fasc. 4. – P. 289-299.

Ghibănescu, Gh. N. Iorga. Despre Dimitrie Cantemir cu prilejul aducerii în ţară a rămăţiţelor lui, Vălenii-de-Munte, 1935 // Teodor Codrescu. – 1935. - 5. - 15 sept. (nr. 5). – P. 80.

Ghibănescu, Gh. N. Iorga, Practica domnească a unei ideolog, D. Cantemir // Teodor Codrescu. – 1935. – 5. - 1 nov. (Nr. 7). – P. 111.

Ghibănescu, Gh. Istoria unei moşii din sec. al XV-lea şi pînă astăzi // Arhiva. - 1889-1890. - I. – P. 390, 408, 409, 410, 411, 412, 424, 415, 416-417.

Ghibănescu, Gh. Pomelnicul Bisericanilor din 1661, mai // Uricarul, 1895. – P. 310.

Ghibu, Onisifor. De la Basarabia rusească la Basarabia românească. – Bucureşti, 1997. – (P. 39, 143, 139, 381 – despre Cantemir).

Ghibu, Onisifor. Din istoria literaturii didactice româneşti. – Bucureşti, 1998. – 316 p. – (P. 253 – despre Cantemir).

Ghica, Ion. Opere. Vol. 1. - Bucureşti, 1956. – 381 p. - (P. 6, 79 – despre Cantemir).

Ibidem – Bucureşti, 1967. – 565 p. – (P. 9, 73, 87, 163, 415 – despre Cantemir).

Ghideanu, Tudor. Argumentul lui Dimitrie Cantemir - Comemorări // Convorbiri literare. – 1973. - 15 iunie (Nr. 11). – P. 4.

Ghilbon, Edward. Rendes the Compilation of the Knalles und Rycant // History of Decline and fall of the Roman Empire. VI. - London, 1788. - nota 41. – În lb. en.

Ghimeş, Gh. Ideea de republică la români. – Bucureşti, 1972. – 264 p. – (P. 19, 24 – despre Cantemir).

Ghimpu, Gheorghe. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. – Ch., 1999. – 478 p. - (P. 14, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81 - despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C. „Cum să trage cuvântul den om în om: [P. 48 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 2. – P. 48-53.

Giurescu, Constantin C. Contribuţii la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române până la 1848. – Bucureşti, 1972. – 295 p. – (P. 22, 23, 49, 50, 59, 180 – despre Cantemir).

Giurescu, Constantin. Dimitrie Cantemir // Buletinul Comisiei naţionale a R. S. România pentru UNESCO (Bucurteşti). - 1973. – 15. - Nr. 3-4. – P. 89-93.

Giurescu, Constantin C. Dimitrie Cantemir - personalitate europeană // Săptămâna. – 1973. - 9 mart. (Nr. 118). – P. 3.

Giurescu, Constantin C. Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. – Bucureşti, 1966. – 465 p. – (P. 170, 192 – despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C. Istoria Bucureştilor. – Bucureşti, 1979. – 399 p. – (P. 144, 167 – despre Cantemir).

Giurescu, C. C. Istoria românilor. Vol. III. Partea I. - Bucureşti: Fundaţia pentru lit.şi artă, 1942. – P. 207-223. - (cu o gravură).

Giurescu, Constantin. Istoria românilor. Vol. 2. Partea II: De la Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul. – Bucureşti, 1943. – 802 p. – (P. 387, 393, 411, 441, 448, 510, 541- despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C. Istoria Românilor. Vol. 1: Din cele mai vechi timpuri până la moartea lui Alexandru cel Bun (1432). – Bucureşti, 1946. – 607 p. – (P. 6, 396 – despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C. Istoria Românilor. Vol. 2: De la mijlocul secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVII-lea. - Bucureşti, 1976. – 445 p. – (P. 20 – despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C. Jurnal de călătorie. – Bucureşti, 1977. – 365 p. – (P. 128 – despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C. Viaţa şi opera lui Cuza Vodă. – Bucureşti, 1966. – 476 p. – (P. 27, 58, 60 – despre Cantemir).

Ibidem – Bucureşti, 1970. – 508 p. – (P. 28, 60, 62, 64 – despre Cantemir).

Giurescu, Constantin C.; Giurescu Dinu C. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă astăzi.Bucureşti, 1975. - 1038 p. - (P. 16, 17, 170, 211, 419, 421, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 457, 458, 461, 487, 492, 509, 517, 543, 581, 626, 631, 899, 900, 910 – despre Cantemir).

Giurescu, Dinu C. Istoria ilustrată a românilor. – Bucureşti, 1981. – 639 p. – (P. 107, 170, 190, 305, 307, 310, 311, 314, 351, 515 – despre Cantemir).

Goia, Vistian. B. P. Hasdeu şi discipolii săi. – Bucureşti, 1987. – 217 p. – (P. 6, 47, 81, 91, 121, 126, 149, 196, 197 – despre Cantemir).

Golimaş, Aurel H. Miron Barnovschi – un domnitor şi o epocă: [P. 43, 44 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1976. – nr. 5. - P. 43-48.

Golimaş, Aurel H. Un domnitor – o epocă: vremea lui Miron Barnovschi Moghilă, Voievod al Moldovei. – Bucureşti, 1980. – 270 p. – (P. 14 – despre Cantemir).

Gore, Gh. Dimitrie Cantemir // Buletinul regiunii Basarabia. - 1867. - Nr. 19.

Gorovei, Ştefan S. Cantucuzinii moldoveni: [P. 17 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 4. – P. 13 – 17.

Gorovei, Ştefan. Dimitrie Cantemir – o scriere pierdută // Cronica. – 1983. – 18. Nr. 44. – P. 7.

Gorovei, Ştefan S. Ioan Tăutu logofătul: [P. 49, 52 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1993. – nr. 9. - P. 49-55.

Gorovei, Ştefan S. Sturdzeştii: [P. 22, 23 - despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1994. – nr. 3. - P. 22-25.

Gorovei, Ştefan S. Tovarăşi de pribegie // Magazin istoric. – 1973. – nr. 10. - P. 16-17; Microfişier bibliogr. – P. 17.

Gostar, Nicolae. Les antiquités de la Moldavie dans l’oeuvre du prince Démètre Cantemir // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. – P. 127-139. – În lb.fr.

Gramciuc, M. Comemorare polară: 330 de ani de la naştere. 280 de ani de la trecerea în nemurire [a lui D. Cantemir] // Făclia. – 2003. – 25 oct. – P. 8.

Grecu, Al. Vechii scriitori români şi Rusia // Viaţa românească. – 1949. – II. - Nr. 7-8. – P. 226-240.

Grigoraş, Nicolae. Dimitrie Cantemir la tricentenarul naşterii lui (1773-1973) // Cercetări istorice (Muzeul de istorie a Moldovei (Iaşi). – 1973. – Nr. 4. – P. 7-25.

Grigoraş, Em. Dimitrie Cantemir om de ştiinţă şi literat // Convorbiri literare. – 1926. - 58. – P. 800-807.

Grigoraş, Em. C. Dimitrie Cantemir la Academia din Berlin // Dreptatea. - 1933. – 7. - Nr. 1584. – P. 1-2.

Grigoraş, Em. C. Dimitrie Cantemir şi Vasile Conta // Dreptatea. – 1933. - 7. - Nr. 1599. – P. 1-2.

Grigoraş, Em. C. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir // Profile literare. – 1926. - I. - 15 nov. - Nr. 17.– P. 11-17.

Guboglu, M. J. Kabrda, Novy zdroj premenu k Resskyym dejirrean: (recenzie) // Studdii. – III. - 1955. – P. 108-109.

Gulian, C. I. Dimitrie Cantemir, un mare patriot român // Lupta de clasă (seria 5). - an 33. – 1953. - sept. – P. 63-73; Cantemir, D. Descrierea Moldovei / trad. de P. Pandrea. – Bucureşti, 1956. – P. 3-28.

Guasco, abbe. Mémoires de Trévoux. – 1743. - sept. – P. 2329-2352; oct. - P. 2263-2273; nov. - P. 2738-2749. – În lb. fr.

Haneş, Petru V. Istorie literară în călătorii // Convorbiri literare. – 66. - 1933. – P. 210-244.

Hangiu, I. Reviste şi curente în evoluţia literaturii române. – Bucureşti, 1978. – 285 p. - (P. 32,36 – despre Cantemir).

Hanganu, Ion. Universitatea „Cantemir”: [Anul Cantemir] // Făclia. – 2003. – 12 apr. – (nr. 15). – P. 12.

Hanţă, Al. Idei şi forme literare până la Titu Maiorescu. – Bucureşti, 1985. – 415 p. – Din cuprins: [Personalitate enciclopedică...: Dimitrie Cantemir] - P. 145-150. – (P. 19, 27, 36, 38, 39, 83, 123, 124, 131, 152, 156, 173, 176, 189, 198, 226, 234, 245, 286, 302, 333 – despre Cantemir).

Harea, Vasile. Vechi şi nou la Dimitrie Cantemir // Dacia literară (Iaşi). – 1997. – 8. - Nr. 1. – P. 20-22.

Hasdeu, Bogdan. Petriceicu. Etimologicum magnum Romanias. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor. T. IV. Introducerea. – Bucureşti: Stabilimentul grafic I. V. Socec, 1898.

Din cuprins: Cantemir. - P. VIII-X.

Hasdeu, B. P. Scrieri istorice. Vol. 1. – Bucureşti, 1973. – 201 p. – (P. 94, 155, 175, 187 – despre Cantemir).

Haţegan, Ion. Dimitrie Cantemir la Timişoara // Magazin istoric. – 1981. – nr. 8. – P. 38-39. – cop. 2: portretul principelui Dimitrie Cantemir, detaliu din fresca Ateneului român.

Hâncu, Cristiana. Cantemir şi fabulosul exotic // Secolul XX. – 1973. – nr. 11–12. - P. 76-80. :

Heitmann, Klaus. Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german. – Bucureşti, 1995. - 375 p. - (P. 78, 137, 142, 213, 248 – despre Cantemir).

Hitchins, Keith. Românii 1774-1866. – Bucureşti, 1998. - 400 p. - (P. 24, 82, 146, 166, 167 – despre Cantemir).

Hofbauer, Hannes; Roman, Viorel. Bucovina, Basarabia, Moldova.Bucureşti, 1995. – 169 p.; hărţi. - (P.13 – despre Cantemir).

Horanyi Al. Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, Paris, II. – Viennae, 1776. – P. 277-286.

Horoianu, Petre. Autenticitatea spirituală a lui Dimitrie Cantemir // Mitropolia Banatului. – 1975. – P. 334-367.

Hropotinschi, Andrei. Cantemiriana // Hropotinschi A. Reflecţii critice. - Chişinău, 1986. - P. 233-282.

Hropotinschi, Andrei. Dimitrie Cantemir: (295 de ani de la naşterea lui D. Cantemir) // Tinerimea Moldovei. – 1968. – 25 sept.

Hurmuziadis, George D. Viaţa cotidiană la Constantinopol : [P.26 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1979. – mai (nr. 5). – P. 25-26.

Husar, Al., Gonţa, Gh., Dimitriu-Chicu, Silvia. Cetăţi de pe Nistru. – Ch., 1998. - 212 p. - (P. 90, 91 – despre Cantemir).

Huscaru, N. Un mare fiu al ţării noastre // Scânteia tineretului. - Nr. 1404. - 25 oct. 1953. – P. 2.

Iacob, Luminiţa. Modernizare – europenism. Vol. 2: Percepţie, trăire, identitate. – Iaşi, 1995. – 199 p. - (P. 27, 42, 110 – despre Cantemir).

Iacobescu, Mihai. Din istoria Bucovinei. Vol. 1 (1774-1862). – Bucureşti, 1993. - 550 p. - (P. 26, 46, 209, 215, 247, 281, 287, 318 – despre Cantemir).

Ianoşi, Ion. Dimitrie Cantemir // Ianoşi, Ion. Literatura şi filosofie.- Bucureşti, 1986.- P.23-40.

Iaşi, 1711, ian. 12. Dimitrie Cantemir Voevod întăreşte dania făcută mănăstirii Răchitoasa…(Cu semnătura lui Dimitrie Cantemir) // Documente bîrlădene. - Vol. 2. / Ioan Antonovici. - Bîrlad, 1912. – P. 19-20.

Ibrăileanu, G. Opere. – Bucureşti.

Vol. 3. - 1976 . – 453 p. – (P. 86 – despre Cantemir).

Vol. 6. – 1978. – 462 p. – (P. 287 – despre Cantemir).

Vol. 7. – 1979. – 426 p. - (P. 152, 165, 166, 167, 170, 171, 226, 295 – despre Cantemir).

Vol. 8. – 1979. – 382 p. – (P. 105, 234, 265 – despre Cantemir).

Vol. 9. – 1980. – 575 p. – (P. 495 – despre Cantemir).

Ibrăileanu, G. Scriitori români şi străini. Vol.1. – Bucureşti, 1968. – 434 p. - (P. 349 – despre Cantemir).

Ibrăileanu, G. Spiritul critic în cultura românească. - Iaşi, 1970.- 190 p. - (P. 7, 28, 47, 89 – despre Cantemir).

Ierizanu, Gh. Principele Dimitrie Cantemir // Curierul de seară.- 1992.- 17 mart.

Ierunca, Virgil. Subiect şi predicat. – Bucureşti, 1993. – 284 p. – (P. 22 – despre Cantemir).

Ierunca, Virgil. Dimpotrivă: polemici. – Bucureşti, 1994. – 370 p. – (P. 22, 85, 98, 103 – despre Cantemir).

Ifrim, Marcela. „Cu cele mai înalte ceremonii...”: [P. 57, 58, 59 – despre înscăunarea domnitorului: Dimitrie Cantemir) // Magazin istoric. – 1998. – iul. (nr. 7). - P. 57-59.

Ifrim, Marcela. „Să fie neam de domn şi tot neamul său domni!”: [ P. 40- 41 – fragm. din opera lui Cantemir] // Magazin istoric. – 1999. – oct. (nr. 10). – P. 39-42.

Ilie, P. Inorogul - un animal fantastic? // Luceafărul: almanah. – 1985. – 320 p. - P.42-46.

Iliescu, Adriana. Realismul în literatura română în secolul al XIX-lea. Bucureşti, 1975. – 270 p . – (P. 74, 198, 235 – despre Cantemir).

Iliescu, Victor. Demeter Cantemir as a problem of the romanian spirituality // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 43-56. – În lb. en.

Ilinski Ivan. Notationes quotidianae [1721-1723] [însemnări redactate despre activitatea lui D. Cantemir de secretarul său particular în Rusia] / trad. de Grigore Tocilescu; publicate de Ecaterina Ţarălungă // Manuscriptum. - 1987. – 18. - Nr. 2. - P. 97-102.

Independenţa. Lupta milenară a poporului român. – Iaşi, 1977. – 131 p. – (P. 14, 16, 19 – despre Cantemir).

Inorogul şi Gulliver: [Dimitrie Cantemir şi Jonathan Swift] // Brezianu, Andrei. Odiseu în Atlantic. – Cluj-Napoca, 1977. – P.116-139.

Interesul pentru Dimitrie Cantemir // Mitropolia Ardealului. – 1970. - 15. - Ian.–mart. (Nr. 1-3). – P. 223.

Io, Dimitrie Cantemir // Stati, Vasile. Istoria Moldovei. – Ch., 2002. – P. 150-152.

Ioachimescu, Alexandru. „Agenda istorică„ a poporului român. – Bucureşti, 1992. – 121 p. - (P. 27 - despre Cantemir).

Ioan, L. În amintirea lui Dimitrie Cantemir // Magazin istoric. – 1976. – nr. 6. – P. 32.

Ionescu, Anca Irina. Dimitrie Cantemir şi începuturile literaturii bulgare moderne // Rev. de istorie şi teorie literară. - 1982. – 31. - Nr. 3. – P. 243-248.

Ionescu, Mariana. Ochiul ciclopului. – Bucureşti, 1981. – 292 p. – (P. 13 – despre Cantemir).

Ionescu, Ştefan. Epoca brâncovenească. Dimensiuni politice. Finalitate culturală. – Cluj-Napoca, 1981. – 247 p. - (P. 17, 22, 23, 26, 27, 74, 84, 103, 121, 136, 145, 175 – despre Cantemir).

Ionescu, Ştefan; Panait I. Panait. Constantin Vodă Brâncoveanu: Viaţa. Domnia. Epoca. – Bucureşti, 1969. - 463 p. - (P. 16, 37, 49, 120, 128, 173, 177, 179, 189, 195, 196, 222, 225, 228, 245, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 263, 273, 276, 279, 285, 296, 304, 316, 408, 411, 412 – despre Cantemir).

Ionescu, Virgil I. Opera lui Mihail Kogălniceanu sub raportul faptei şi gândirii social-economice. – Craiova, 1979. – 219 p . – (P. 9, 12, 20, 27 – despre Cantemir).

Ionescu, Virgil. Mihail Kogâlniceanu: contribuţii la cunoaşterea vieţii, activităţii şi concepţiilor sale. – Bucureşti, 1963. – 379 p . – (P.26, 32, 57, 58, 59, 60 – despre Cantemir).

Ioniţiu, Niculae Th. Istoria editurii româneşti. - Bucureşti: Cartea românească, 1943. – P. 40, 46, 55-61, 82, 83.

Iordache, Anastasie. Principatele române în epoca modernă. Vol. 1. – Bucureşti, 1996. – 374 p. – (P. 5 – despre Cantemir).

Iordache, Anastasie. Principii Ghica. O familie domnitoare din istoria României. – Bucureşti, 1991. – 240 p. – (P. 42, 168 – despre Cantemir).

Iordache, Anastasie; Stan, Apostol. Apărarea autonomiei Principatelor Române 1821-1859. – Bucureşti, 1987. – 216 p. – (P. 142 – despre Cantemir).

Iordan, I. Giorge Pascu, Viaţa şi operele lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti: Cultura naţională, 1924. – 98 p. // Viaţa românescă. – 1924. - 16. – apr. (Nr. 4). – P. 148-149.

Iordănescu, Constantin. Dimitrie Cantemir… // Neamul românesc. – 1924. – 19. - 10 apr. (Nr. 81). – P. 1.

Iorga, N. Amintirea lui Dimitrie Cantemir. Comunicare ţinută la radio, în ziua de 28 iunie // Neamul românesc. – 1935. - 2 iulie. – P. 1, 2.

Iorga, N. Art et littérature des Roumaine. - Paris, 1929. – P. 76. – În lb. fr.

Iorga, Nicolae. Bizanţ după bizanţ. – Bucureşti, 1972. – 300 p. – (P. 178, 182, 184, 211-213, 217, 226, 235, 241 – despre Cantemir).

Iorga, N. Byzantské Kroniky v Rumunsku // Bidliw Sbornik. – v Praze, 1928. – P. 107-110. – În lb. cehă.

Iorga, N. Calicii lui Mihai Viteazul. Zavira şi opusculul lui D. Cantemir despre lupta între Cantacuzini şi Brâncoveni. - Bucureşti: Monitor Oficial, 1939. – 7 p.

Iorga, N. Carol al XII-lea, Petru cel Mare şi ţările noastre (1709-1714) // Analele Academiei Române. Seria II. Tom 33. 1909-1911. Mem. secţ. ist. – Bucureşti, 1911. – P. 83-103, 107-114, 126-127 şi extras.

Iorga, Nicolae. Corespondenţă. Vol. 1. – Bucureşti, 1984. – 478 p. – (P. 120, 139, 140 – despre Cantemir).

Iorga, N. Dimitrie Cantemir cu prilejul comemorării lui // Cultura. – 1924. - I. – P. 2-11, şi extras, Cluj, 1924. – 16 p.

Iorga, Nicolae. Dimitrie Cantemir: Conferinţă ţinută la Sinaia la 16 august 1923 // Rev. de istorie şi teorie literară. - 1991. – 40. - Nr. 1-2. – P. 36-42.

Iorga, N. Domnii români după portrete şi fresce contemporane. – Sibiu: Krafft, 1930. - P. XIII, şi 6 portrete ale lui D. Cantemir. – P. 147-152.

Iorga, N. Histoire des relationes russo-roumains. – Iassy: Ed. du journal “Neamul rom.”, 1917. – P. 97-131. – În lb. fr.

Iorga, Nicolae. Histoires des relationes roumaines: antologie. – Bucureşti, 1995. – 545 p. – În lb. fr. - (P. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 - despre Cantemir).

Iorga, N. Ieremia Cacavela // Revista istorică. - 15. – 1929. – P. 192.

Iorga, Nicolae. Istoria armatei româneşti. – Bucureşti, 1970. – 406 p. - (P. 370. 371, 372, 373 – despre Cantemir).

Iorga, Nicolae. Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor.Bucureşti, 1995.

Vol. 1. – 431 p. – (P. 419 – despre Cantemir);

Vol. 2. – 484 p. - (P. 80, 90, 93, 94 – despre Cantemir).

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821). – Bucureşti, 1969.

Vol.1: Epoca lui Cantemir. Epoca lui Chesarie de Rîmnic. - 455 p. - Din cuprins: Dimitrie Cantemir. - P. 221- 331.: il. - (P.13, 31, 32, 33, 46, 53, 66, 67, 72, 98, 99, 105, 107, 108, 116, 140, 146, 149, 154, 159, 175, 179, 190, 195, 196, 197, 210, 258, 263, 343, 348, 381, 384, 411, 412 – despre Cantemir).

Vol. 2.: Epoca lui Petre Maior – excursuri. – 543 p. – Din conţ.: (P. 11, 51, 70, 71, 108, 120, 152, 185, 190, 191, 204, 267; 349, 354, 368, 372, 480, 510 – despre Cantemir).

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii româneşti. Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs). – Chişinău, 1997. – 258 p. – (P. 26, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 131, 144, 157 - despre Cantemir).

Iorga, N. Istoria poporului românesc. Vol. 3. - Bucureşti: Ed. Casei scoalelor, 1927. – P. 169-173.

Iorga, Nicolae. Istoria relaţiilor române: antologie. – Bucureşti, 1995. – 294 p. – (P.32, 33 – despre Cantemir).

Iorga, N. Istoria Românilor. Vol. 6. – Bucureşti, 1936. – P. 469-478.

Iorga, Nicolae. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria. – Bucureşti, 1989. – 565 p. – (P. 263 – despre Cantemir).

Iorga, N. Istoria românilor în chipuri şi icoane. – Craiova: Ramuri, 1921. – P. 26.

Ibidem – Bucureşti, 1992. – 277 p. – (P. 11, 54, 80, 183, 198, 211, 225 – despre Cantemir).

Iorga, Nicolae. Istoria românilor pentru poporul românesc. Vol. 2. – Bucureşti, 1993. – 215 p. - (P. 61, 62, 64 – despre Cantemir).

Iorga, N. Istoria românilor prin călătorii. Vol. 2-4. - Bucureşti: Ed. Casei şcoalelor, 1926.

Vol. 2. – P. 23, 61, 90, 94, 116, 125, 147, 253;

Vol. 3. – P. 98, 110;

Vol. 4. – P. 21.

Iorga, N. Întoarcerea acasă // Neamul românesc. – 1935. - 30. - 20 iunie (Nr. 132). – P. 1.

Iorga, N. La pénétration des idées de l’Occident dans le Sud-Est de l’Europe aux XVII-e et XVIII-e siècle // Revue historique du Sud-Est européen. – 1924. - 1. - janv.-mars (Nr. 1-3). – P. 1-2. – În lb. fr.

Iorga, N. La place des Roumains dans l’histoire universelle. - Vălenii-de-Munte, 1936. – P. 200-202. – În lb. fr.

Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Basarabia. – Bucureşti, 1995. - 317 p. - (P. 230 – despre Cantemir).

Iorga, Nicolae. O luptă literară. – Bucureşti, 1979.

Vol. 1. - 415 p. – (P. 333 – despre Cantemir).

Vol. 2. – 493 p. – (P. 423 – despre Cantemir).

Iorga, Nicolae. O viaţă de om aşa cum a fost. – Bucureşti, 1972. - 887 p. - (P. 12, 245, 802 – despre Cantemir).

Ibidem: 1976. – 955 p. – (P. 13, 247, 831 – despre Cantemir).

Ibidem: 1984. - 823 p. - (P. 11, 174, 586 – despre Cantemir).

Iorga, N. Originalitatea lui Dimitrie Cantemir. Conferinţă. - Vălenii-de-Munte, 1935. - 19 p.

Iorga, N. Popor pios // Neamul românesc. – 1935. – 30. - 22 iunie (nr. 134). – P. 1.

Iorga, N. Portrete şi lucruri domneşti nou descoperite: Extras. - Bucureşti: Cult. Naţională, 1928.

Iorga, N. Practica domnească a unui ideolog; Dimitrie Cantemir // Analele Academiei Române. Mem. Sec. istorice. Seria III. Tom 16. – Bucureşti, 1934-1935. – P. 21-220, şi extras, Bucureşti, 1935. – 9 p.

Iorga, N. Prefaţă la Dimitrie Cantemir, “Viaţa lui Constantin Cantemir”. – Bucureşti, 1925.

Iorga, N. [recenzie la] Geschichte des osmanieschen Reiches von seiner Entstehung bis auf die neuesten Zeiten nach Kantemir, Galleti,… - Wien, 1811. - 2 vol. // Revue Historique du Sud-Est Européen. – 1937. - 14. - Nr. 7-9. – P. 263-264. – În lb. de.

Iorga, N. Românii în străinătate // Cuget clar. – 1935. – 8. - ian-mart (nr. 1-6). – P. 57-63.

Iorga, N. Scrisori de domni şi boieri. - Vălenii-de-Munte, 1925. – P. 290-300.

Iorga, N. Scrisori domneşti. - Vălenii-de Munte, 1912.

Iorga, N. Sfaturi pe întuneric.Vol. 1. - Bucureşti: Fundaţia pentru lit. şi artă, 1936. – P. 254-255.

Iorga. Nicolae. Sfaturi pe întunerec: conferinţe la radio. – Bucureşti, 1976. – P. 73-78.

Iorga, N. Sfaturi pe întuneric: Conferinţe la radio (1931-1936). Vol.1. – Bucureşti, 1996. - P. 231-238.

Iorga, N. Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe. - Bucureşti: Göbl, 1899. –P. 244-245.

Iorga, N. Ştiri despre Dimitrie Cantemir din scrisori ale fiului său Antioh // Convorbiri literare. - 37. – 1904. – P. 866 şi urm. :

Iorga, N. Ştiri despre veacul al XVIII-lea în ţările noastre. - Bucureşti: Göbl, 1909. – P. 12.

Iorga, N. Ştiri mărunte… // Rev. istorică. – 7. - 1921. – P. 233-234.

Iorga, N. Un portret français peint à Constantinopole // Gazette des Beaux-Arts. – 1924. - 6. – P. 234-236. - În lb. fr.

Iorga, N. Veşti noi despre Dimitrie Cantemir // Floarea Darurilor. – 1907. - Vol. 2. - apr. (Nr. 3, 8). – P. 33-35.

Iorga, N. Zavira şi opusculul lui Dimitrie Cantemir despre lupta între Cantacuzini şi Brâncoveni (cu o planşă - pagina de titlu) // Analele Academiei Române. Mem. secţ. istorice. Seria III. Tom. 21. - Bucureşti, 1939. – P. 28-31.

Iorga, N. Minea, Despre Dimitrie Cantemir - omul, scriitorul, domnitorul. Iaşi, 1926 // Rev. istorică. – 1927. - 13. – P. 409.

Iosipescu, Sergiu. Mănăstirea Mira: Zbuciumatul destin al unei ctitorii cantemireşti // Magazin istoric. – 1973. – nr. 10. - P. 18-20.: Microfişier bibliogr. – P. 20.

Ioţa, V. Dominante ale gândirii social-economice a lui Dimitrie Cantemir // Viaţa economică. – 1973. – 11. - Nr. 42. – P. 20-24.

Isnard, A. Jos. – Nicolas Deliisle, sa biografie et sa collection de cartes geographiques à la Biblioteque Naţionale // Buletin de la section géographique. – Paris: Impr. Nat., 1915.

Istoria arheologiei. Vol. 1: Antichitatea. Renaşterea - Bucureşti, 1961. - 470 p. - (P. 7, 255, 301, 323, 325 – despre Cantemir).

Istoria Bârladului. Vol. 1. – Bârlad. – 1998. - 436 p. – (P. 65, 73, 77, 79, 92, 109, 124, 133, 140, 142, 146, 152, 154, 163, 166, 167, 175, 181, 318, 399 – despre Cantemir).

Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1994. – Bucureşti, 1994. – 410 p. – (P. 28, 29 – despre Cantemir).

Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998. – Bucureşti, 1998. – 367 p. – (P. 13, 25, 26, 34, 192, 276 – despre Cantemir).

Istoria militară a poporului român.– Bucureşti.

Vol. 1: Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIV- lea. - 1984. – 435 p. – (P. X, XII, XV, XXII, XL, XLI, 242, 356 – despre Cantemir).

Vol. 2: Epoca de glorie a oastei celei mari. A doua jumătate a secolului al XIV-lea – prima jumătate a secolului al XVI-lea. – (P. XI – despre Cantemir). Str?????

Istoria oraşului Iaşi. Vol. 1. – Iaşi, 1980. – 668 p. – (P. 89, 199, 200, 203, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 276, 277, 281, 284, 286, 327, 357 – despre D. Cantemir; fig. 64: D. Cantemir; fig. 65: Trei ierarhi la mormântul lui D. Cantemir)).

Istoria RSS Moldoveneşti. În 2 v. - Ed. 2-a, revăz. şi completată. V. 1 (Din timpurile cele mai vechi până la Marea revoluţie socialistă din Octombrie) / coleg. de red.: L. V. Cerepnin (red. resp.), S. S. Grosul ş. a. – Chişinău: Cartea Mold., 1967. – 710 p. - (AŞ a RSSM. In-tul de istorie).

Din cuprins:

Războiul ruso-turc din an. 1711. Tratatul despre trecerea Moldovei sub suveranitatea Rusiei. - P. 333-336.

Dimitrie Cantemir (1673-1723) – reprezentant al culturii moldoveneşti. - P. 389-392.

Istoria României. Vol. VIII. Feudalismul dezvoltat în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Destrămarea feudalismului şi formarea relaţiilor capitaliste / Com. de red. al Vol.: A. Oţetea ş. a. – Bucureşti: Ed. Academiei RPR, 1964. – 1259 p.: il.

Din cuprins: Domnia lui Dimitrie Cantemir (1710-1711). – P. 212-214, cu portr.

Alianţa cu Rusia. Campania ţarului Petru I în Moldova. - P. 214-219, cu planul bătăliei de la Prut.

Activitatea ştiinţifică a lui D. Cantemir. - P. 540-546.

Portretul lui Dimitrie Cantemir (vignetă). – P.1.

Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea. – Bucureşti, 1995. – 463 p. – (P. 16 – despre Cantemir).

Istoria României. – Bucureşti, 1998. – 616 p. – (P. 9, 243, 251, 273, 274, 279, 299, 318, 329, 335, 336, 338 – despre Cantemir).

Istoria României. – Bucureşti.

Vol. 1. – 1960. – 889 p. – (P. 520 – despre Cantemir).

Vol. 2. – 1962. – 962 p. – (P. 305, 663, 830 – despre Cantemir).

Vol. 3. – 1964. - 1259 p. - (P. 10, 15, 17, 19, 27, 29, 43- 46, 48, 49, 62, 64, 67, 68, 72-74, 79, 85, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 258, 263, 265, 280, 282, 288, 319, 340, 342, 347, 379, 385, 399, 465, 472, 496, 509, 524, 525, 535, 538, 540-543, 545, 546, 549, 550, 554, 555, 556, 561, 564, 565, 592, 1092, 1093, 1104, 1106 – despre Cantemir).

Vol. 4. – 1964. – 860 p. - (P. 737 – despre Cantemir).

Istoria României: Compendiu. – Bucureşti, 1971. – 591 p. – (P. 7, 170, 179, 180, 181, 187, 192, 202, 213, 234, 247, 498 – despre Cantemir).

Istoria socială în istoriografia românească pînă în prima jumătate a secolului al XIX-lea: Dimitrie Cantemir. Teoria originii claselor sociale în Moldova. Concepţia arbitrajului domnesc în îngrădirea abuzurilor boierimii şi apărarea ţărănimii // Răduţiu, Aurel. Incursiuni în istoriografia vieţii sociale. – Cluj, 1973. - P.33-37.

Istoria şi teoria comparatismului în România. – Bucureşti, 1972. – 361 p. – (P. 54, 90, 169, 181, 196, 205, 295, 301, 307, 311 – despre Cantemir).

Istoria teatrului în România. Vol. 1: De la începuturi până la 1848. – Bucureşti, 1965. – 379 p. – (P.44, 48, 53, 54, 75, 109 – despre Cantemir).

Istoria Ţării Româneşti. De la Octombrie 1688 până la martie 1717. Cronica anonimă / ed. întocmită de C. Grecescu. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1959. – 147 p.

Din cuprins: Despre Dimitrie Cantemir, fiu al lui Constantin, domn al Moldovei. - P. 110, ridicat domn; scos de turci şi dus la Ţarigrad. - P. 50-52; coboară pe Prut cu ruşii. - P. 112. Vezi şi:

Înfăţişarea alegorică a lui D. Cantemir, călcând în picioare steagurile turceşti (gravură din sec. XVIII). – P. 337.

Istorici români şi străini despre războiul de independenţă al României (1877-1878). – Bucureşti, 1979. – 328 p. - (P. 15 – despre Cantemir).

Istoriografia literară românească 1944 -1984. – Bucureşti, 1984. – 285 p. – (P. 194, 195 – despre Cantemir).

Istrate, Ion. Barocul literar românesc. – Bucureşti, 1982. – 386 p. – (P. 21, 214, 235, 236, 318, 357, 358 – despre Cantemir).

Ivaşcu, George. Din istoria teoriei şi a criticii literare româneşti 1812-1866. – Bucureşti, 1967. - 716 p. - (P. 8, 9, 305, 633, 665 – despre Cantemir).

Izsak, Samuel. Farmacia de-a lungul secolelor. – Bucureşti, 1979. - 419 p. - (P. 166, 168, 175, 176 – despre Cantemir).

În Bucureşti, acum 50 ani: [despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 6. – P. 46-49; 1993. – nr. 2. – P. 90-93; 1994. – nr. 5. - P. 82-85.

În cadrul aniversărilor UNESCO – 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir // România lit. – 1973. - apr. (Nr. 14). – P. 25.

În jurul unei comemorări // Zub, Al. În orizontul istoriei. – Iaşi, 1994. – P.19-24.

În legătură cu împlinirea a 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir: [despre prima şedinţă a Comitetului organizatoric republican pentru pregătirea jubileului] // Moldova socialistă. – 1973. – 12 ian.

În secolul de scădere fanariot: [D. Cantemir] // Neagoe, Stelian. Istoria Unirii Românilor. – Bucureşti, 1986. – P. 72.

[În şedinţa publică de la 12 aprilie 1935, dl. Iorga ţine o comunicare în limba franceză despre “Practica domnească a unui ideolog, Dimitrie Cantemir”] // Analele Academiei Române. Seria II. Tom 55. – 1934-1935. – Bucureşti, 1935. - P. 66.

[În şedinţa publică de la 9 dec. 1938, dl. Iorga ţine o comunicarea despre “Zavira şi Opusculul lui Dimitrie despre lupta între Cantacuzini şi Brîncoveni ] // Analele Academiei Române. Seria II. Tom. 59, 1938-1939. Dezbaterile. – Bucureşti, 1940. – P. 48.

[În şedinţa solemnă de la 21 dec. 1923, dl. I. Nistor rosteşte cuvîntarea comemorativă asupra “Vieţii şi operei lui Dimitrie Cantemir” ] // Analele Academie Române. Seria II. Tom 44, 1923-1924. – Bucureşti, 1924. – P. 28.

În vederea solemnităţii de azi de la Constanţa // Universul. – 1935. - 52. - 17 iunie (Nr. 164). – P. 17.

Înhumarea osemintelor lui Dimitrie Cantemir la Iaşi. Cum se va desfăşura solemnitatea ­– Cine participă [la 17 iunie la festivităţi] // Universul. – 1935. – 52. - 17 iunie (Nr. 164). – P. 7.

Înhumarea osemintelor lui Dimitrie Cantemir. Pioasa ceremonie de eri, de la Iaşi // Universul. – 1935. - 52. – 18 iunie (Nr. 165). – P. 9.

Înhumarea osemintelor lui Dimitrie Cantemir. Solemnitatea din gara oraşului – Slujba religioasă de la Mitropolie // Neamul românesc. – 1935. – an. 30. - 20 iunie (nr. 131). – P. 1.

Înştiinţare despre publicarea operelor lui Dimitrie Cantemir // Foaie pentru minte inimă şi literatură. - 1839. - P. 69.

Înţelepciunea te va încununa, trecându-te în cartea marilor săi eroi : [Anul Cantemir] // Natura. - 2003. – oct.(nr. 10). – P. 8.

Înţeleptul şi cumpăna: [Dimitrie Cantemir] // Chindriş, Ioan. Figuri de cărturari. – Bucureşti, 1987. – P. 15-18. – (P. 13, 14, 26, 47 – despre Cantemir).

Jakó, Zsigmond. Philobiblon transilvan. – Bucureşti, 1977. – 511 p. – (P. 11, 126 – despre Cantemir).

Jones, W. Sir. Prefatory Discurse to an Essay on the History of the Turcs… / ed. de Lord Teignmouth. - London, 1806. - P. 495-498, 586. – În lb. en.

Josu, Nicolae. Dimitrie Cantemir şi Ovidiu // Acta Musei Napocensis (Muzeul de istorie a Transilvaniei (Cluj-Napoca). - 1974. - Nr. 11. - P. 143-50.

Junghietu, Efim. Dimitrie Cantemir şi basmul // Destinul Inorogului: Omagiu lui Dimitrie Cantemir. – Ch., 1981. – P. 107-113; Tinerimea Moldovei.- 1973.- 24 oct.

Junimea. Vol. 1: Amintiri, studii, scrisori, documente. – Bucureşti, 1971. - 318 p. – (P. 291- despre Cantemir).

Karadja, C. Contribuţie la iconografia Cantemireştilor // Rev. Societăţii istorice arheologice. – 1925. - 16. – P. 1-2.

Karadja, C. I. Operele lui Dimitrie Cantemir în Biblioteca Academiei din Petrograd, după însemnările unui suedez din anul 1735 // Rev. istorică. – 1929. - 15. - ian. -mart. (Nr. 1-3). - P. 2-3.

King, Charles. Moldovenii. România, Rusia şi politica culturală. – Ch.: Ed. ARC, 2002. – 273 p. - ( P. 12, 16, 18, 20 – despre Cantemir)

Kogălniceanu, M. Către C. Hurmuzaki - despre o colecţie de cronici pe care vrea s-o tipărească, are în vedere şi pe Cantemir // Ateneu. – 1967. - 4. - nr. 12. – P. 2.

[Kogălniceanu, M., Negruzze C.] : Programă (prospect asupra editării în 9 tomuri a operelor lui Dimitrie şi Antioh Cantemir, în trad. rom.) // Curierul rom. – 1839. - 10. – P. 30-31.

La Chişinău urmează a fi editată opera integrală a lui Dimitrie Cantemir // Moldova Suverană. – 2003. – 1 iul.

Lascu, N. Dimitrie Cantemir despre exilul lui Ovidiu // Anuarul Institutului de studii clasice (Sibiu). – 1944. - Vol. IV. - 1941-1943. – P. 17-34.

Lavric, Victor. La izvorul înţelepciunii: [în incinta Centrului Academic Internaţional "M. Eminescu" a avut loc etapa finală municipală a concursului "La izvoarele înţelepciunii", ediţia a XIII-a, consacrată Anului Cantemir] // Lit. şi Arta. - 2003. - 22 mai. - P.7.

Lazăr, Alex. Dimitrie Cantemir. Cele trei republici moldoveneşti de sub el // Cuvântul liber. Seria III. – 1935. - an. II. - 22 iunie (nr. 33). – P. 1.

Lazăr, Gheorghe. Aspecte ale ideologiei politice în Ţara Românească şi Moldova (a doua jumătate a sec. al XVII): [P. 338, 339, 340, 342, 343 – despre Cantemir] // Rev. istorică. – 1996. – nr. 5-6. – P. 331-344.

Lazăr, Valeriu. Dimitrie Cantemir - aniversarea UNESCO. Continuitatea poporului român // Vatra. – 1973. - Nr. 27. – P. 27.

Lăcustă, Ioan. Pe urmele prinţului cărturar: [P. 37 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1980. – nr. 6. - P. 37.

Lăudat, I. D. Constantin Măciucă, Dimitrie Cantemir // Ateneu. – 1973. – 10. - mai (nr. 5). – P. 6.

Lăudat, I. D. Dimitrie Cantemir în contemporaneitate // Alma Mater. – 1969. – 11. - nr. 3. – P. 12.

Lăudat, I. D. Dimitrie Cantemir - nume de prestigiu între învăţaţii timpului // Flacăra Iaşului. – 1973. - 29. - 1 sept. (Nr. 6381). – P. 2.

Lăudat, I. D. Dimitrie Cantemir - 300 de ani de la naştere // Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I.Cuza”. (Iaşi) Literatură. - 1973. - T. 19. - P. I-VII.

Lăudat, I. D. Dimitrie Cantemir şi romanitatea noastră // Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. (Iaşi) Literatură. - 1974. - T. 20. - P. 1-VIII.

Lăudat, I. D. O viaţă închinată luptei pentru libertatea patriei - La 250 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir // Flacăra Iaşului. – 1973. – 29. - 21 aug. (Nr. 8372). – P. 2.

Legenda „Mama lui Ştefan cel Mare”: D. Cantemir. Izvorul baladelor din sec. al XIX-lea // Turdeanu, Emil, Turdeanu-Cartojan, Laetitia. Studii şi articole literare. - Bucureşti, 1995. - P. 147-174; Cercetări literare (Bucureşti). – V. – 1943. - P. 65-98. – semnat: Cartojan, Laetitia.

Leonte, Liviu. Constantin Negruzzi. – Bucureşti, 1980. - 252 p. - (P. 54, 56, 77, 135, 136, 197, 200, 202 – despre Cantemir).

Letopiseţul Tării Moldovei de la 1661-1705 / publ. de C. Giurescu. – Bucureşti: Socec, 1913. – P. 86-87, 90, 91.

Leu, Ion. Cine a fost şi ce a făcut pentru ţară Dimitrie Cantemir // Capitala. - 2003. - 30 apr. – P.8.

Ligor, Alexandru. Vechi tipărituri în limba română şi unitatea naţională. – Câmpina: Editura Verva; Chişinău: Editura Universitas, 1994. – 114 p. - (P. 13, 41, 59, 63 – despre Cantemir).

Ligor, Alexandru. Ureche, Costin, Neculce - cronicari sau istorici ?: [P. 34 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1981. – nr. 1. – P. 33-36.

Licea, I. Poezia populară. Originea, vechimea. – Galaţi: Jorică, 1930. – P. 22-23.

Literatură: [despre cartea lui N. Soutzo, “Notions statistiques sur la Moldavie” ] // Foae pentru minte, inimă şi literatură. – 14. - 1851. – P. 8.

Literatură: [ se vor traduce operele lui Dimitrie şi Antioh Cantemir de către Negruzzi şi Kogălniceanu ] // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – II. – 1839. - Nr. 3. – P. 23-24; Nr. 9. – P. 69-71.

Literatura medievală: Secolele XVI-XVIII // Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. Vol. 1. - Bucureşti, 1997. - P. 23-100.

Literatură românească // Curierul românesc. – I. - 1829-1830. – P. 433-434.

Liu, Nicolae. Voltaire despre Cantemir // Secolul XX. – 1973. – nr. 11–12. - P.98-103.

Lovinescu, E. Istoria civilizaţiei române moderne. – Bucureşti, 1972.- 516 p. – (P. 71, 73, 125, 127, 187, 203 – despre Cantemir).

Lovinescu, Monica. Unde scurte: Seismograme. Vol. 2. – Bucureşti, 1993. - 271 p. - (P.67, 100 – despre Cantemir).

Lungu, V. Ţinuturile moldoveneşti pînă la 1711 // Cercetări istorice. – IV. – 1928. - Nr. 2. – P. 97, 100-101.

Lupan, A. Biruinţa inorogului // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 26 oct.

Lupaş, Ioan. Din istoria Transilvaniei. – Bucureşti, 1988. – 414 p. –(P. 134, 361, 385 – despre Cantemir).

Lupaş, Ioan. Scrieri alese. Vol. 1. – Cluj-Napoca, 1977. - 259 p. - (P. 25, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 244 – despre Cantemir).

Lupescu, Alex. Blajul şi biblioteca lui: Conferinţă… din 18 oct. 1932. - Blaj, f. a.

M. C. (Iancu M. Codrescu): Diploma Princiului Dimitrie Cantemir de membru al Academiei berlineze // Buciumul român. – 1. - 1875. – P. 20-22.

Maciu, Vasile. Acea parte a Ţării Româneşti numită Moldova: [P. 5, 6 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1976. – nr. 6. – P. 5-8.

Maciu, Vasile. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. – Craiova, 1973. – 399 p. – (P. 40 – despre Cantemir).

Maciu, Vasile. Dintr-o fîntînă au izvorît...: [P. 3, 4 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 3. – P. 2–6.

Macovei, Antoaneta. Meditaţia lirică românească 1800-1850. – Iaşi, 1982. - P. 218 – despre Cantemir.

Macurek, Joseph. Slovani v pojeti staršych rumunckych kronikerii // Bidliw Sbornik. - Praze, 1928. – P. 123-136. vezi şi: proverit katalog

Madan, Ion. Din istoria editării operelor lui Dimitrie Cantemir // ???????�? �?��. ?���. ??�, ?�?�??. 300-�???? ?� ��? ?�?�?�?? �?????? ??�?????? (1673-1723). – Chişinău, 1974. – P. 158-164.

M[aiorescu, I.] Manuscriptul părintelui Făvrilă la Oxford şi un alt document mai important // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1855. – 18. - Nr. 45. – P. 254-256; Steaua Dunării. – I. - 1855. – P. 75-76; Gazeta de Moldavie. – 27. - 1855. – P. 361-362.

Maiorescu, Titu. Critice. Vol. 2. – Bucureşti, 1973. – 467 p. – (P. 342 – despre Cantemir).

Malarciuc, Gheorghe. Judecata cea mare: [Domnia lui Dumitraşcu Vodă Cantemir] // Malarciuc, G. Scrisori dei casa părintească.- Ch., 1980.- P.42-45.

Maliţa, Mircea. Diplomaţia. Şcoli şi curente. - Bucureşti: Ed. did. şi ped., 1970. – P. 119-120.

Manea, Mihai; Pascu, Adrian; Teodorescu, Bogdan. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821. – Bucureşti, 1994. – 399 p. - (P. 296, 343, 383 – despre Cantemir).

Manifestări prilejuite de 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir [la Chişinău] // Vocea poporului=?���? �??��?. - 2003. – 31 oct. – P. 1.

Manne, M. de. Notice des ouvrages de M. d’Anville. – Paris: Impr. Delance. – 1802. - an X. – P. 77. – În lb. fr.

Manoiulea, (Manciulea?) Stefan. Biblioteca centrală din Blaj. – Blaj, 1938. – P. 51, 52.

Manuscrisul unui anonim. Lista succesiunii împăraţilor turci, a vizirilor şi a domnilor Munteniei şi Moldovei pînă la anul 1781 // Documente privitoare la Istoria Românilor. Colecţia Hurmuzaki. Vol. XIII. P. II. 1592-1837. – Bucureşti, 1914. – P. 310.

Marcu, Al. Dem. Românii priviţi din Italia în sec. al XIX-lea // Ramuri. – II. - 1922. – Nr. 3. – P. 1-4.

Marele Dmitrie // Patria. – 1923. - 10 nov.

Mari personalităţi ale culturii româneşti. Dimitrie Cantemir // Bâtlan, I. Introducere în istoria şi filozofia culturii. – Bucureşti, 1995. – P. 202-204.

Marinescu, At. M. Cantemiru. – Baladă populară // Familia. – 1870. - 6. – P. 268-270.

Marinescu, C. Gh. Epopeea Marii Uniri. – Galaţi, 1993. – 422 p. – (P. 7 – despre Cantemir).

Marinescu, George. Studii literare. - Bucureşti: Universul, 1935. – P. 26-29.

Marino, Adrian. Introducere în critica literară. – Bucureşti, 1963. – 554 p. – (P. 368 – despre Cantemir).

Martin, Aurel. Pro Patria . – Bucureşti, 1974. – 191 p. - (P. 47 – despre Cantemir).

Martinescu, D. Cronicari şi cronici din Ţările Române. - Bucureşti: Ed. şt., 1967. – P. 79-83. - (9 cu un portret. – P. 80).

Matcovschi, Alexandrina. Presa rusă din secolul XIX despre Dimitrie Cantemir // Limba şi lit. mold. – 1973. - Nr. 3. – P. 40-47.

Matcovschi, Alexandrina. Referinţe ruseşti la opera şi personalitatea lui Dimitrie Cantemir // Nistru. - 1973. - Nr. 10. – P. 103-114.

Matei, Horia. Literatura şi fascinaţia aventurii. – Bucureşti, 1986. – 303 p. – (P. 143 – menţionat Cantemir).

Matei, Ion. Le maitre de langue turque de Dimitrie Cantemir: Es’ad Efendi // Revue des études sud-est européennes (Bucureşti). – 1972. - 10. - Nr. 2. - P. 281-288. – În lb. fr.

Maxim, Mihai. Ţările române şi înalta poartă. – Bucureşti, 1993. – 296 p. - (P. 20, 21, 23, 30, 35, 45, 59, 64, 73, 74, 78, 80, 81, 97, 104, 128, 158, 159, 162, 166, 167, 187, 200, 201, 213, 241, 244, 247, 248, 251, 260, 273 – despre Cantemir).

Mazilu, Dan Horia. Introducere în opera lui Dosoftei. – Bucureşti, 1997. – 230 p. – (P. 12, 29, 31, 44, 53, 54, 125, 194 – despre Cantemir).

Mazilu, Dan Horia. Literatura română barocă în context european. – Bucureşti, 1996. - 289 p. - (P. 10, 23, 61, 73, 75-78, 80, 81, 88, 123, 124, 142, 206, 246-249, 251-254, 264-269, 273 – despre Cantemir).

Mazilu, Dan Horia. Literatura română în epoca renaşterii. – Bucureşti, 1984. – 458 p. – (P. 226, 394 – despre Cantemir).

Mazilu, Dan Horia. Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie. – Bucureşti, 1999. – 257 p. - (P. 9, 14, 25, 50, 62- 68, 114, 115, 133, 134, 140, 145- 147, 149, 150, 155, 156, 159, 173, 209, 210, 224, 234 – despre Cantemir).

Mazilu, Dan Horia. Recitind literatura română veche. Partea I: Privire generală. – Bucureşti, 1994. – 507 p. - Din cuprins: Confesiunile ca subiect al interesului cărturarilor laici: Dimitrie Cantemir în ortodoxia răsăriteană. - P. 355-356; Dimitrie Cantemir şi propunerile sale pentru o „lectură magică”. Ocultism şi divinaţie. - P.375-378;

Partea a II-a: Genurile literare. – 1998. - 511 p. - (P. 62, 67, 75, 99, 117, 118, 129, 152, 158., 159, 161, 165, 178, 212, 258, 295, 299, 331, 375, 406, 407, 412, 428, 433, 437, 456, 482, 483 – despre Cantemir). vezi şi:

Mazilu, Dan Horia. Un ctitor de cultură românească Udrişte Năsturel: [P. 26 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 4. – P. 23-26.

Mazilu, Dan Horia. Varlaam şi Ioasaf: istoria unei cărţi. – Bucureşti, 1981. – 255 p . – (P. 90 – despre Cantemir).

Mazilu, Dan Horia. Vocaţia europeană a literaturii române vechi. – Bucureşti, 1991. – 321 p. – (P. 15, 28, 41, 43, 45, 49, 59, 66, 84, 86, 99, 112, 118, 119, 120, 126, 128, 134, 148, 149, 151, 190, 234, 293, 301 – despre Cantemir).

Mavrocordato, Al. G. Din timpul revalităţii între domnitorii Neculai Mavrocordat şi D. Cantemir // Arhiva. – 1894. - 5. – P. 565-597.

Măciucă, Constantin. Dimitrie Cantemir. – Bucureşti: Ed. Tineretului, 1962. – 303 p.: il . – Bibliogr.: p. 299-302. - (Col. Oameni de seamă).

Ibidem: Bucureşti: Ed. Albatros, 1972. – 324 p. - (Oameni iluştri).

Măciucă, Constantin. Dimitrie Cantemir domnitorul patriot, savantul, umanistul: 300 de ani de la naşterea marelui cărturar şi om politic: (Cu un portret) // Scînteia. – 1973. – 42. - 25 apr. (nr. 9490). – P. 1, 6.

Măciucă, C. Prefaţă şi Note la Dimitrie Cantemir // Cantemir D. Descrierea Moldovei. – Bucureşti, 1967. – P. 5-35.

Mădălina din Vad salvează o carte a lui Dimitrie Cantemir // Almaş, Dumitru. Povestiri istorice pentru copii şi şcolari: şoimi ai patriei şi pionieri. – Bucureşti, 1982. – P.44, 45, 46; foto.

Mănescu, Manea. Cu privire la influenţa statisticii ruse asupra dezvoltării statisticii din Principatele Române, în sec. XVIII şi XIX // Rev. arhivelor. Serie nouă. – 1958. - Nr. 2. – P. 11.

Mărculescu, Sorin. Semne de carte. – Bucureşti, 1988. – 366 p. – (P.325, 326 – despre Cantemir).

Mărtinaş, Dumitru. Originea ceangăilor din Moldova. – Bucureşti, 1985. - 205 p. - (P. 13, 19, 133 – despre Cantemir).

Mânăscurtă, Ioan. Prealuminatul Inorog, întîiul: [despre opera literară a lui Cantemir] // Patria tânără. - 1995. - 14 oct. - (nr. 40). - P. 13. vezi şi:

Mehedinţi, Simion. Conştiinţa fiinţei etnice: [P. 4, 5 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1992. – nr. 5. - P. 2-8.

Mehmet Ali Ekrem. Civilizaţia turcă. – Bucureşti, 1981. – 247 p. – (P. 241- bibliogr. lucrarii).

Mehmet, Mustafa Ali. Cronici otomane despre români: [P. 54 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1984. – nr. 4. - P. 39; 54.

Mehmed, Mustafa Ali. Istoria turcilor. – Bucureşti, 1976. – 447 p. - (P. 8, 42, 218, 233, 239, 252, 253 – despre Cantemir).

Meteş, Ştefan. Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX. – Bucureşti, 1977. – 528 p. - (P. 106, 395 – despre Cantemir).

Metodologia istoriei şi criticii literare: studii. – Bucureşti, 1969. – 227 p. – (P. 21 – despre Cantemir).

Meurs, Wilhelmus P. Van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă. – Ch., 1996. – 525 p. – (P. 61, 62, 71, 170, 193, 218, 360-362, 365, 371 – despre Cantemir).

Micu, D. De la cronică la istorie: Dimitrie Cantemir // Micu, D. Scurtă istorie a literaturii române.- Bucureşti, 1994.- P.72-83.

Micu, D. G. Călinescu între Apollo şi Dionysos. – Bucureşti, 1979. – 779 p. – (P. 403, 418, 419, 432, 458, 762 – despre Cantemir).

Micu, Dumitru. „Gândirea” şi gîndirismul. – Bucureşti, 1975. – 1041 p. – (P. 136 – despre Cantemir).

Micu, Dumitru. Început de secol 1900-1916: curente şi scriitori. – Bucureşti, 1970. - 633 p. – (P. 184, 188, 216, 272 – despre Cantemir).

Micu, Samuil. Istoria românilor.Vol. 1. – Bucureşti, 1995. – 521 p. – (P. 417 – despre Cantemir).

Micu, Samuil; Şincai, Gheorghe; Maior, Petru. Despre vechimea şi continuitatea românilor. – Bucureşti, 1989. – 353 p. – (P. XV, XXII, XXIII, XXX, XXXII, XXXVIII, 141, 146 – despre Cantemir).

Mihail, V. Dimitrie Cantemir // Moldova. - 1991. - nr. 12. - P. 33-34.

Mihailă, G. Cultura şi literatura română veche în context european: Studii şi texte. – Bucureşti, 1979. – 427 p. – (P. 42, 44, 53, 60 – despre Cantemir).

Mihăilă, G. Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi. – Bucureşti, 1972. – 413 p. – (P. 151, 264 – despre Cantemir).

Mihailovici, Paul. Legături culturale-bisericeşti dintre români şi ruşi în sec. XV-XX: Extras // Rev. societăţii istorice arheologice bisericeşti. – 1932. - Vol. XXII.

Mihalache, Marin. Tudor Vladimirescu. Mişcarea revoluţionară de la 1821 şi drama conducătorului ei. – Bucureşti, 1971. – 126 p. – ( P. 7 – despre Cantemir).

Mihordea, V. Cantemir, provocator de confusii // Rev. istorică. – 1934. - 20. - iulie.

Mihordea, M. V. Carol al XII-lea la Tighina // Analele Academiei Române. Mem. Secţ. istorice. Seria III. - 1943. - Tom 25; Bucureşti, 1943. – 39 p.

Mihordea, V. Dimitrie Cantemir în presa timpului // Curentul. – 1935. – 11, 13 oct.–dec. (Nr. 10-12). – P. 364-365.

Mihordea, V. O descriere a Moldovei înainte de Cantemir // Rev. istorică. – 1937. – 23. - apr.-iunie (Nr. 4-6). – P. 122-123.

Minea, I. Aron Vodă şi vremea sa // Cercetări istorice. - 1932-1933. - 8-9. – P. 104-112.

Minea, I. De unde a luat Cantemir ştirea despre Dumbrava Roşie? // Cercetări istorice. - 1926-1927. - II-III. – P. 257-258.

Minea, I. Iaşii în vremea Cantemireştilor // Viaţa rom. – 1923. - 15. - Vol. 55. – P. 236-245.

Minea, Ilie. Pagini de istorie milenară: [P. 12 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 4. – P. 10 – 12.

Minea, I. “Reforma” lui Constantin Vodă Mavrocordat // Cercetări istorice. - 1926-1927. - II-III. - P. 184-185.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova ...: [concurs sub semnul anului Dimitrie Cantemir] // Moldova Suverană. – 2003. – 10 iun.

Mioc, Simion. Structuri literare. – Timişoara, 1981. – 166 p. – (P. 31, 32, 51, 127 – despre Cantemir).

Mircea I-R. Constantin Brâncoveanu - Dimitrie Cantemir: rivalitate sau colaborare? [despre „Catastihul-jurnal” al lui C. Brîncoveanu care aduce semnificative corecţii în această rivalitate] // Magazin istoric. - 1986.- nr. 3. - P. 9-12,16.

Missailu, G. Cum au învăţat carte unii din oamenii mari ai Românilor : (o schiţă) // Traianu. – 1869. – I. - 13 iulie (Nr. 33). – P. 130-132; 16 iulie (Nr. 34). - P. 135-136; 18 iulie (Nr. 35). – P. 139.

Mitru, Ion. Excursii prin ţară. – Bucureşti, 1989. – 109 p. – (P. 63 – despre Cantemir).

Moghior, Neculai; Dănilă, Ion; Moise, Leonida. Ferdinand I. Cuvânt pentru reîntregirea neamului românesc. – Bucureşti, 1994. – 233 p.: il. - (P. 22 – despre Cantemir).

Moisil, Gr. C. Ştiinţă şi umanism.Iaşi, 1979. – 294 p. – (P. 10, 11, 17 – despre Cantemir).

Montesquieu. Despre spiritul legilor. Vol. 3. – Bucureşti, 1970. – 477 p. – (P. VII, XLI – XLII – despre Cantemir).

Morariu, Leca. Eminescu şi Dimitrie Cantemir // Buletinul M. Eminescu. – 1930. -I. - nr. 1. – P. 31-32.

Morariu, Leca. Pomenirea lui Dimitrie Cantemir // Junimea literară. – 1923. - 12. – P. 401.

Morariu, Victor. Glose eminesciene – Epigonii // Buletinul M. Eminescu. – 1930. -1. - Nr. 1. – P. 3-6.

Moraru, H. Un prinţ pornit în lume de la noi // Lit. şi arta. – 1983. – 27 oct. – P. 6.

Mormintele domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir (1673-1723) şi al lui Alexandru Ioan Cuza la Biserica Trei Ierarhi // Rusu, Olga, Rusu, Constantin-Liviu. – O zi la Iaşi:[album]. – Iaşi, 1999. – 83 p. – P.3.

Moştenirea literară şi ştiinţifică lăsată de Dimitrie Cantemir este actuală pentru Europa contemporană: [manifestări consacrate aniversării a 330 de ani de la naşterea lui D. Cantemir la care a participat preş. ţării, dl V. Voronin] // Moldova Suverană. – 2003. – 28 oct. – P. 1.

Munteanu, George. Eminescu şi eminescianismul. – Bucureşti, 1987. – 300 p. – (P.55 – despre Cantemir).

Munteanu, George. Hyperion. Vol. 1: Viaţa lui Eminescu. – Bucureşti, 1973. – 469 p. – (P.68, 359 – despre Cantemir).

Munteanu, G. Din învăţămintele lui Cantemir // Zorile Bucovinei.- 1990.- 7 iul.

Munteanu, Romul. Clasicism şi baroc în cultura europeană din secolul al XVII-lea. – Bucureşti, 1981. – 452 p. – (P. 17 – despre Cantemir).

Munteanu, Ştefan; Ţâra, Vasile. Istoria limbii române literare. – Bucureşti, 1983. – 370 p. - (P. 9, 33, 79, 84, 86, 88, 92, 95, 100, 105, 109,111, 113, 114, 117, 122, 123, 127, 130, 131, 132, 134, 135, – despre Cantemir; foto. – P.92).

Munteanu, T. A. Dimitrie Cantemir: In memoriam // România Mare.- 1991.- 13 sept.

Murăraşu, D. Dan Simonescu, Istorie literară în recenzii: (recenzie) // Tinerimea română. – 1936. - 55. - P. 119-120.

Murăraşu, D. Mihai Eminescu: Viaţa şi opera. – Bucureşti, 1983. – 487 p. – (P. 124, 126, 335 – despre Cantemir).

Mureşan, Camil. Iancu de Hunedoara.Bucureşti, 1968. – 242 p. – (P. 12 – despre Cantemir).

Murgescu, Costin. Mersul ideilor economice la români. Vol. 2: Epoca modernă. – Bucureşti, 1990. - 787 p. - (P. 75, 303, 306, 334 – despre Cantemir).

Murgescu, Bogdan. O domnie la cumpăna veacurilor: Constantin Cantemir: [P. 22, 24, 25 - despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1994. – nr. 10. - P. 21-26.

Muste, Nicolae. Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia lui Istratu DabijaV. V. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. V. (1662-1729) // Letopiseţele Ţării Moldovei publicate pentru întâia dată de M. Kogălniceanu. V. II. – Iaşi: la Cantora Foaei săteşti, 1846. – P. 5-130.

Muşat, Maria. Dimitrie Cantemir / Maria Muşat, Silvestru Boatcă. – Bucureşti: Ed. militară, 1973. – 143 p.; 8 f. il. - Notă bibliogr.: P. 141-142. – (Domnitori şi voievozi ai ţărior române, 7).

Din cuprins: Cap. V. Domnia întâi a lui Dumitraşco Cantemir Vodă în 7219. - P. 17-20.

Cap. XVIII. Domnia lui Dumitraişco Vodă. - P. 48-55.

Muşat, Mircea; Ardeleanu, Ion. România după Marea Unire. Vol. 2. – Bucureşti, 1988. - 1583 p . – (P. 663, 1112 – despre Cantemir).

 

Mutaşeu, Dan. Cantemir contemporanul nostru // Săptămâna. – 1973. - 2 mart. (nr. 117). – P. 3.

Muthu, Mircea. Cantemir şi subsolul istoriei otomanilor // Familia. – 1973. – 9. - iulie (Nr. 7). – P. 15,16.

Muthu, Mircea. Dimitrie Cantemir - un Ianus balcanic // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia (Cluj-Napoca). – 1973. – 26. - Nr. 9. – P. 169-179.

Müler, G. F. Des Leben Demetrius Kantemirs, Fursten von Moldau // Kantemirs D. Historisch-geographisch-und politische Bechreibung der Moldau nebst dem Leben des Verfossers. – Frankfurt und Leipzig, 1771. – P. 1-22. – În lb. de.

[Müler, G.]: Viaţa lui Dimitrie Cantemir, domnului Moldovei // Cantemir Dimitrie. Scrisoarea Moldovei. – Mănăstirea Neamţul, 1825. – P. 1-34.

Naţional şi universal în istoria românilor: studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani. – Bucureşti, 1998. – 485 p. - (P. 102, 121 – despre Cantemir).

Naţiunea română. Geneză. Afirmare. Orizont contemporan. – Bucureşti, 1984. – 686 p. – (P. 39, 41, 42, 92, 121, 177, 179, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 218, 224, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 303, 308, 309, 315, 331, 335, 433, 552, 665 – despre Cantemir).

Nazar, V. Cantemir: Ediţie princeps: Din fondurile Muzeului Republican de Literatură „D. Cantemir” // Patrimoniu: Almanahul bibliofiilor din Moldova: În 3 vol. Vol. 1. - Chişinău, 1987. - P. 175-185.

Nazar, Valeriu. Ediţii ale operei cantemiriene la Muzeul republican de literatură // Nistru. – 1973. – Nr. 10. – P. 145-146.

Nazar, V. Ediţie [a operei cantemiriene] achiziţionată recent // Lit. şi arta. – 1983. – 27 oct. ­- P. 6.

Neagoe, Sever. Teritoriul şi frontierele în istoria românilor. – Bucureşti, 1995. – 237 p. – (P. 73 – despre Cantemir).

Neculce, Ion. „...din discălicătura ţării dintâi...”: [P. 18 – despre Cantemir] // Manuscriptum. – 1980. – nr. 3. – P. 17-21.

Neculce, Ion. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija V. V. până la domnia lui Ioan Mavrocordat V. V. (1662-1743) // Letopiseţele Ţării Moldovei publicate pentru întâia dată de M. Kogălniceanu. V. II. – Iaşi, 1845. – P. 193-464.

Din cuprins: Domnia lui Dumitraşco Cantemir Voevoda în anul 7219. - P. 333-376.

Ibidem - ed. a II-a. - Cronicele României. Vol. II. Bucureşti, 1872; ed. îngrijită de Iorgu Iordan din 1955, 1959, şi 1972. - P. 163-212.

Din cuprins: Cantemir Dumitraşco-vodă. - P. 58-60, 94, 114-117, 133, 135-140, 143, 144, 150, 151, 154, 175, 185, 202-223, 226-232, 234, 236, 237, 241-244, 247, 248, 251-253, 255-263, 225, 266, 275, 288, 296.

Neculce, Ion. Letopiseţul Ţării Moldovei. – Bucureşti, 1972. – 254 p. – (P. 9, 101, 102 – despre Cantemir).

Ibidem: 1976. – 254 p. – (P. 82, 83, 84, 87, 88, 92, 93 – despre Cantemir).

Negoiţescu, I. Istoria literaturii române. Vol.1: (1800-1945). – Bucureşti, 1991. – 371 p. – (P. 182, 189, 263 – despre Cantemir).

Negru, N. „Dezvălirea voroavei ascunse...”: [315 de ani de ziua naşterii lui D. Cantemir] // Lit. şi arta.- 1988.- 27 oct.- P.8.

n…[egruzzi, C.]: Cântec vechi (legendă de la Hîrlău referitoare la Cantemir) // Foae pentru minte, inimă şi literatură. – 1843. - 6. – Nr. 23. – P. 181-183.

Negruzzi, C. [Dimitrie Cantemir] // Minar, Octav. Iaşii în lumina vremurilor de altădată. - Iaşi, – P. 10.

Negruzzi, C. Prescurtarea din viaţa Principelui Dimitrie Cantemir // Adevărul lit. şi artistic. – 1923. – IV. - 17 iunie (Nr. 134). – P. 3.

Netea, Vasile; Marinescu, C. Gh. „Liga culturală şi Unirea Transilvaniei cu România”. – Iaşi, 1978. – 374 p. – (P. 213 – despre Cantemir).

Netolotzky, F. Interpretarea unui pasagiu neclar la Dimitrie Cantemir // Codrul Cosminului. – 1924. - II-III. – P. 608-610.

Nicodim, patriarhul României. Revista “Cetatea Moldovei” şi Dimitrie Cantemir // Cetatea Moldovei. – 1941. - II. - 1 mai (Nr. 8). - P. 121-127.

Nicolaiasa, G. Creşterea colecţiilor pe anii 1920-1936. – P. 4, 19.

Nicolescu, Miron. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir // 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir. – Bucureşti, 1974. – P. 7-16.

Niculescu, I. Gh. Dimitrie Cantemir // Cuvinte nouă (Cozmeni). – 1936. - II. - Nr. 7-8. - P. 1-12.

Niculescu-Varone, I. Jocurile noastre naţionale // Universul. – 1932. - 49. - Nr. 114. - P. 4.

Nijloveanu, Ion. Legenda lui Dragoş în scrierile lui Dimitrie Cantemir // Analele Universităţii din Craiova. Istorie. Geografie, Filozofie. – 1975. - T. 3. – P. 55-59.

Nijloveanu, Ion. Ţărănimea în scrierile lui Dimitrie Cantemir // Analele Universităţii din Craiova. Ştiinţe filologice. – 1975. – T. 5. – P. 77-85.

Nistor, Ion. Istoria Basarabiei. - Ch., 1991. – 294 p. – (P. 142, 143, 144, 153 – despre Cantemir).

Nistor, Ion I. Pomenirea lui Dimitrie Cantemir Voevod, domnitorul Moldovei la 200 de ani de lşa moartea lui // Analele Academiei Române. Mem. secţ. Istorice. Seria III. Tom. II. 1932-1924. – Bucureşti, 1924. – P. 221-245; [Bucureşti, 1923]. - 25 p.

Niţu, George. Dimitrie Cantemir - Arta logosului // Argeş. – 1973. - 8. - iunie (Nr. 6). - P. 3.

Niţu, Valeriu; Vedinaş, Traian. Timotei Cipariu arhetipuri ale permanenţei româneşti. – Cluj-Napoca. 1988. – 256 p. – (P. 8, 18, 48, 103, 138, 154, 161, 199, 203 – despre Cantemir ).

Noica, Constantin. Modelul Cantemir în cultura noastră // Viaţa Românească. –1993. – 88. - N. 1. – P. 1-17.

Noica, Constantin. Semnele Minervei: Publicistică, I 1927-1929. – Bucureşti, 1994. - 543 p. - (P. 83, 494 – despre Cantemir).

Noua sinteză românească şi influenţa sa // Iorga, I. Locul românilor în istoria universală. – Bucureşti, 1985. – P. 306-307.

Notiţă - I. Simonescu, Oamenii aleşi, Bucureşti: Cartea românească, 1938 // Viitorul. – 29. - Nr. 8793. – 1937. – P. 2.

Notiţă biografică despre Dimitrie Cantemir // Cantemir D. Descrierea Moldovei / trad. din lb. lat. de G. Adamescu. – Bucureşti, 1942. – P. XII-XXVI, cu 3 portr.

Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Russie. - Paris, 1725. – P. 8 si urm. – În lb. fr.

1918 Unirea Transilvaniei cu România. – Bucureşti, 1978. – 741 p. – (P. 55, 57, 62, 75 – despre Cantemir).

[O scrisoare a lui Dimitrie Cantemir după numirea lui ca membru al Academiei din Berlin - Textul latin al scrisorii e precedat de cîteva cuvinte despre D. Cantemir ] // Neuer Bücher-Saal des delehrten Welt. - Leipzig, 1714. – Tom IV. - P. 376-378.

Observaţii şi păreri ale cărturarilor epocii despre limba română literară // Munteanu, Ştefan. Istoria limbii române literare. – Bucureşti, 1983. - P. 84-89; foto. – P. 92

Ochişor, I. Rec.: Simonescu I. Energii române în străinătate: [oamenii de cultură români: Petru Movilă, N. Milescu, D. Cantemir, D. Apostol ş. a. ] // Viaţa Basarabiei. – 1935. – Nr. 7-8. – P. 101.

Odobescu, Al. Dimitrie Cantemir. Viaţa // Opere complete. Vol. IV. - Bucureşti, 1919. – P. 309-312.

Odobescu, Al. Istoria arheologiei. - Vol. 1. - Bucureşti: Socec, 1877. – P. 574-580.

Odobescu, Al. Raport asupra manuscriselor cantemirene // Analele Academiei Române. Seria1 7. - 1874. – P. 88-91.

[Odobescu în şedinţa din 4 mart. 1887 anunţă că nu se găsesc manuscrise ale lui Cantemir în biblioteca din Londra] // Analele Academiei Române. Seria I. Tom IX. P. II. Sesiunea generală a anului 1887. – Bucureşti, 1887. – P. 92.

Oişteanu, Andrei. Grădina de dincolo. Zoosophia. – Cluj-Napoca, 1980. – 214 p. – (P. 183, 188, 194, 195 – despre Cantemir).

Olteanu, A. Gh. Cronicarii. – Bucureşti, 1995. – 126 p. - (P. 121 – menţiuni despre Dimitrie Cantemir).

Om foarte înţelept şi bun sfetnic” [300 de ani de ziua naşterii lui Dimitrie Cantemir] // Tineretul Moldovei.- 1973.- 26 oct.

Omagiu lui Alex. Rosetti: La 70 de ani. - Bucureşti: Ed. Academiei, 1965. - P. 93-95 - (articolul lui V. Breban).

Onisifor Ghibu în corespondenţă. – Bucureşti, 1998.

Vol. 1. - 435 p. - (P. 18 – despre Cantemir).

Vol. 2. – (P. 150, 153, 154 – despre Cantemir).

Operele întregi a lui Dimitrie şi a lui Antioh Cantemir publicate de căminarul C. Negruzzi şi domnescul adiutant M. Kogălniceanu // Albina românească. – 9. - 1838. – P. 426-427; Cantemir de Avis si Comers. – II. - 1838-1839. – P. 161-162; Romania. – I. - 1838. – P. 1181. vezi şi:

Operele lui Dimitrie Cantemir // Adevărul lit. şi artistic. – 1923. - 17 iunie (Nr. 134). - P. 7. (semnat: G.B.)

Opriş, Ioan. Alexandru Lapedatu în cultura românească: contribuţii la cunoaşterea vieţii politice şi culturale româneşti din perioada 1918-1947. – Bucureşti, 1996. – 362 p. – (P. 102 – despre Cantemir).

Oprişan, I. Lucian Blaga printre contemporani: dialoguri adnotate. – Bucureşti, 1987. – 605 p. – (P. 6, 318, 322, 323 – despre Cantemir).

Oprişan, I. Romanul vieţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Bucureşti, 1990. – 644 p. – (P. 15, 35, 134, 147, 469, 611, 621 – despre Cantemir).

Oroveanu, Mihai. Dimitrie Cantemir // Din gândirea politico-juridică din România. Figuri reprezentative. – Bucureşti, 1974. – P. 29-56.

Osadcenco, Ion. Dimitrie Cantemir văzut de C. Negruzzi // Destinul Inorogului. – Chişinău, 1981. – P. 200-208.

Osadcenco, Ion. Dimitrie Cantemir - văzut de C. Negruzzi şi M. Kogălniceanu // Limba şi lit. mold. –1973. – Nr. 3. – P. 29-30; Cultura.- 1973.- 29 sept.- P.8.

Osadcenco, Ion. Gazeta rusă “�??????�???? ���???�?? �?��?�???” despre Dimitrie Cantemir // ???????�? �?��. ?���. ??��. ????. ??� ?� ??�??? �?��. -???�?�. ??��?? �? 1970 g.: ???�?? ��????. ? ?�??�??. �?�?. – Chişinău, 1970. – P. 142-144.

Osadcenco, Ion. Mihail Kogălniceanu despre Dimitrie Cantemir // ???????�? �?��. ?���. ??�, ?�?�??. 300-�???? ?� ��? ?�?�?�?? �?. ??�?????? (1673-1723). – Chişinău, 1974. – P. 131-139.

Osemintele domnitorului Dimitrie Cantemir au fost taransportate la Iaşi - Procesiunea // Universul. – 1935. - 52. - 18 iunie (Nr. 165). – P. 1.

Osemintele lui Cantemir Vodă se află la Constanţa, iar mîine, trenul mortuar porneşte spre Iaşi // Opinia. – 1935. - 31. – 16 iunie (Nr. 8450). – P. 4.

Osemintele lui Dimitrie Cantemir şi arhiva statului evacuată la Moscova au fost aduse la Constanţa // Universul. – 1935. - 52. – 16 iunie (Nr. 163). – P. 11.

Oşteni români de-a lungul veacurilor: [P. 86, 89 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 8. - P.86-89.

Oţetea, Andrei. Istoria poporului român. - Bucureşti: Ed. şt., 1970. – P. 177-178.

Oţetea, Andrei. Scrieri istorice alese. – Cluj-Napoca, 1980. – 274 p. – (P. 79, 193 – despre Cantemir).

Oţetea, Andrei. Tudor Vladimirescu ’821. – Bucureşti, 1971. – 214 p. – (P. 5, 35, 36 – despre Cantemir).

Oţetea, Andrei. Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821. – Bucureşti, 1971. – 564 p. – (P. 35, 36 – despre Cantemir).

P. Gr. Dimitrie Cantemir în actualitate // Însemnări ieşene. – 1936. - 1. - 1 febr. (Nr. 3). – P. 107-108.

Pagini din lupta poporului român pentru independenţa naţională 1877-1878. - Bucureşti, 1967. - 420 p. - (P. 353 – despre Cantemir).

Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti: Culegere de studii. - Bucureşti: Ed. polit., 1966. – P. 122, 123, 149, 171, 173-174, 186-199, 202, 228.

Paiu, Constantin. Constantin Măciucă, Dimitrie Cantemir // Iaşul literar. – 1963. -XIV. – apr. (Nr. 4). – P. 74-76.

Palton, Gh. De la constituirea naţiunii la Marea Unire. Vol. 1: Studii de istorie modernă. – Iaşi, 1995. – (P. 20, 21, 31, 37, 53, 57, 58, 70, 80, 119, 124, 128, 130, 138, 161- despre Cantemir).

Panait I. O zi la curtea voievodului: [P. 36 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1988. – nr. 9. – P. 22; 36.

Panaitescu, P. P. Curse de cai în Moldova medievală: [P. 43 – 44 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1967. – nr. 6. – P. 43 – 45.

Panaitescu, P. P. Cuvânt înainte la D. Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir / în rom. de Radu Albala. - Bucureşti: E.S.P.L.A., 1960.

Panaitescu, P. Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Panaitescu P. Istoria Românilor (II). - Ch., 1990. - P. 216-218.

Panaitescu, P. P. Dimitrie Cantemir // Convorbiri literare. – 1943. - 76. – P. 581-599.

Panaitescu, P. P. Dimitrie Cantemir (1673-1723) - Pages of literary history // Romanian Review. - 1966. – 20. - Nr. 4. – P. 47-53.

Panaitescu, P. P. Diploma bîrlădeană din 1134 şi hrisovul lui Iurg Koriatovici din 1374. Falsurile patriotice ale lui B. P. Hasdeu // Rev. istorică română. – II. - 1932. – P. 49.

Panaitescu, Petre P. [rec.: Minea, Ilie. Despre Dimitrie Cantemir, Iaşi. – 1926. – 422 p.] // Anuarul Institutului de istorie naţională din Cluj. – 1930. – Vol. 5. – P. 537-541.

Panaitescu, P. P. Interpretări româneşti: studii de istorie economică şi socială. – Bucureşti, 1994. - 263 p. - (P. 107, 175 – despre Cantemir).

Panaitescu, P. P. Introducere la istoria culturii româneşti. – Bucureşti, 1969. –397 p.

Din cuprins: Romanizarea: problema romanizării. – P. 49; Problema continuităţii. – P. 106; Asocierile de obşti. – P. 165; Liturghia slavă la români. – P. 197; Coloniile italiene la Marea Neagră. – P. 270; Întemeierea statelor româneşti. – P. 292; P. 316.

Panaitescu, P. P. Nicolae Milescu Spătaru (1636-1708). – Iaşi, 1987. – 107 p. – (P. XIV, XV, XXX, 7, 74, 90 - despre Cantemir)

Pandrea, Petre. Doi conspiratori: Horia Sima şi Nicolae Malaxa: [P. 45 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 2002. – nr. 9. – P. 45 – 47.

Panu, George. Amintiri de la „Junimea” din Iaşi. Vol. 2. - Bucureşti, 1971. – 420 p. – (P. 10, 129 – despre Cantemir).

Panu, George. Amintiri de la „Junimea” din Iaşi. – Bucureşti, 1998. – 676 p. – (P. 343, 361, 362, 447 – despre Cantemir).

Papacostea, Victor. „Cumpăt bun şi judecată cu dreptate”: [P. 14. – foto; P. 16, 17 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1988. – nr. 4. - P. 12-17.

Papacostea, Victor. Dimitrie Cantemir - Note pentru un portret // Familia. Seria IV. – 1942. - an 77. - Nr. 1-2, ian. -febr. – P. 3-10.

Papacostea, Victor. Din veacul renaşterii naţionale: [P. 3, 4, 6 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1994. – nr. 5. – P. 3-6.

Papacostea-Danielopolu, Cornelia; Demeny, Lidia. Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX). – Bucureşti, 1985. - 263 p. - P. 126, 127, 128, 169 - despre Cantemir).

Papadima, Ovidiu. Cezar Bolliac. – Bucureşti, 1966. – 348 p. – (P. 64 – despre Cantemir).

Papadopol, Paul I. Dimitrie Cantemir (1673-1723): Note biobliografice // Universul literar. – 1929. - 45. - 4 aug. (Nr. 32). – P. 498-499.

Papadopol, Paul I. Un reprezentant român al culturii universale - Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Adevărul lit. şi artistic. – 1923. - 17 iunie (Nr. 134). – P. 3.

Papadopul-Calimah, Alexandru. “Charta Moldovei lucrată de Regas la 1797” // Convorbiri literare. – 1883. - 17. - 1 dec. (Nr. 9). – P. 328-330.

Papahagi, Marian. Fragmente despre critică. – Cluj-Napoca, 1994. – 287 p. – (P. 40, 122, 123 –despre Cantemir).

Papiu-Ilariam, A. [despre Charta lui Reichersdorf] // Tesaur de monumente istorice. Tom III. - Bucureşti, 1864. – P. 125-143.

Papu, Edgar. Barocul ca tip de existenţă. Vol. 2. – Bucureşti, 1977. - (P. 299, 301, 303, 306, 308 - barocul în creaţia lui Cantemir).

Papu, Edgar. Die vernichtungsdynamic in der vostellungswelt Cantemirs // Dacoromania: Jahrbuch fur ostliche Latinität. – Munchen, 1974. – nr. 2. - P. 233-239. – În lb.ge.

Papu, Edgar. Din clasicii noştri: Contribuţii la ideea unui protocronism românesc. – Bucureşti, 1977. – 205 p. – (P. 8, 13, 58, 89, 91 – despre Cantemir).

Papu, Edgar. Poezia lui Eminescu.Iaşi, 1979. – 255 p. – (P. 211, 213 – despre Cantemir).

Pascu, Giorgio. Cantemir şi ardelenii // Rev. critică. – 1927. - I. - mart. (Nr. 1). – P. 21-26.

Pascu, Giorgio. Călători străini în Moldova şi Muntenia în sec. al XVIII-lea - Carra. // Rev. critică. – 1936. - I0. – P. 199-219.

Pascu, Giorgio. Demetrio Cantemir // Studii sulla Romania. – Napoli: Tip. Riccardi, 1923. - P. 263-278; Europa Orientale. – Roma. - 1923. – III. –P. 731-744. - În lb. it.

Pascu, Giorgio. Operele lui Dimitrie Cantemir // Buletinul cărţii. – 1927. – I. - Nr. 17-18. – P. 265-268.

Pascu, Giorgio. Operele lui Neculai Costin utilizate de Cantemir // Rev. critică. – 1938. - 12. - ian.-sept. (Nr. 1-3). – P. 43-48.

Pascu, Giorgio. Talof Dimitriu Cantemir // Rev. critică. – 1927. - I. - iulie-dec. (Nr. 3-4). – P. 213.

Pascu, Giorgio. Viaţa şi operele lui Dimitrie Cantemir: 26 oct. 1673 - 21 aug. 1723. - Bucureşti: Cultura Naţională, 1924. - 98 p. – Bibliogr.: p. 3-4.

Din cuprins: Biografie. – Operele (Van Helmont. – Principii teologo-fizice. –Logica. – Divanul lumii. – Tratat de muzică. — Descrierea Moldovei. – Istoria Imperiului Otoman. – Hronicu-Memoriu despre Cantacuzini şi Brâncoveanu. – Viaţa lui Constantin. Cantemir. – Coranul. – Catehism. – Planul Constantinopolei. – Collectanea orientală. – Opere pierdute).

Pascu, Ştefan. Dimitrie Cantemir // Anuarul Institutului de istorie şi arheologie (Cluj-Napoca). –1973. – Nr. 16. – P. 9-16.

Pascu, Ştefan. Dimitrie Cantemir // Bulletin de l’Association Internationale d’Etudes Sud-Est européen. – 1973. – 9. - Nr. 1-2. – P. 151-165.

Pascu, Ştefan. Dimitrie Cantemir în gândirea şi conştiinţa poporului român // Anale de istorie (Bucureşti). – 1973. – 19. - Nr. 4. – P. 3-16.

Pascu, Ştefan. Făurirea statului naţional unitar român. Vol. 1.- Bucureşti, 1983. – 432 p. – (P. 52, 53, 56, 57, 59, 60, 75 - despre Cantemir; foto. – P.58).

Pascu, Ştefan. Istoricul Academiei Române: 125 ani de la înfiinţare. – Bucureşti, 1991. – 331 p. – (P.25 – despre Cantemir).

Pascu, Ştefan. Pietre de temelie din trecut pentru vremurile de astăzi. – Cluj, 1967. – 258 p. - (P.8, 70 – despre Cantemir).

Pascu, Ştefan. Popor, progres, revoluţie: [P. 10 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1984. – nr. 8. – P. 10-11.

Pascu, Ştefan. Revoluţia populară de sub conducerea lui Horea. – Bucureşti, 1984. – 534 p. – (P. 86, 143 – despre Cantemir).

Pascu, Ştefan. Voievodatul Transilvaniei. – Cluj-Napoca.

Vol. 1. – 1972. – 595 p. – (P. 182 – despre Cantemir).

Vol. 4. -1989. - 567 p. – (P.148, 163, 176 – despre Cantemir).

Pascu, Ştefan; Marinescu, C. Gh. Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate naţională. – Cluj-Napoca, 1980. – 434 p. – (P.14 – despre Cantemir).

Patruzeci şi patru de ani mai tîrziu: Dimitrie Cantemir în Caucaz // Tebeica, Val. Români pe şapte continente. – Bucureşti, 1975. - P. 56-65.

Paul, Z. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera lui de P. P. Panaitescu, Bucureşti: Ed. Academiei, 1958. – 258 p. // Mitropolia Moldovei şi Sucevei. – 1959. - 35. – Ian.-febr (Nr. 1-2). – P. 117-120.

Paunescu, Ilie. Cantemir ne tălmăceşte viitorul? // România lit. - 1972. - nr. 51. - P. 18.

Pavelescu, Ion. Cantemirene // Magazin. – 1973. - 17. - 7 iulie (Nr. 822). – P. 4.

Pavlicencu, Sergiu. Tentaţia Spaniei: Valori hispanice în spaţiul cultural românesc. – Ch., 1999. – 290 p. – (P. 62, 65 – despre Cantemir).

Păcurariu, D. Clasicism şi romantism. Vol. 1. – Bucureşti, 1973. – 432 p . – (P. 259, 355, 359, 405 – despre Cantemir).

Păcurariu, Dim. Clasicism şi tendinţe clasice în literatura română. – Bucureşti, 1979. – (P. 13, 25, 363 – despre Cantemir).

Păcurariu, Dim. Clasicismul românesc. – Bucureşti, 1971. – 246 p. – (P. 14, 15, 16, 217 – despre Cantemir).

Păcurariu, Mircea. Basarabia aspecte din istoria bisericii şi a neamului românesc. – Iaşi, 1993. - 151 p. - (P. 9, 10, 26 – despre Cantemir).

Păcurariu, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. – Bucureşti, 1991. – 677 p. - (P. 33, 247, 343, 344, 346, 347, 354 – despre Cantemir).

Pătraşcu, Ion. Un traducător craiovean al lui Dimitrie Cantemir (Eugen Carada) // Ramuri. – 1973. - 10. - 15 iulie (Nr. 7). – P. 13.

Păun, Răducu-Gabriel. În Constantinopol, acum trei veacuri pe urmele unui roman al Principelui Nicolae Mavrocordat: [P. 72 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1992. – nr. 3. – P. 72-74.

Pârvan, Vasile. Corespondenţă şi acte. – Bucureşti, 1963. – 498 p. - (P. 251 – despre Cantemir).

Perioada moldovenească sub suzeranitatea turcească de la 1527 până la 1775 // Onciul, O. Din istoria Bucovinei. – Ch., 1992. – P. 97, 98.

Perpessicius. Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor. – Bucureşti.

Vol.1: 1957-1960. – 1961. – 465 p. - Din cuprins : Panaitescu, P. P. Dimitrie Cantemir, viaţa şi opera. - P. 273 – 279.

Vol. 2: 1958-1962. - 1964. – 425 p. – (P. 144, 145, 146, 149, 166, 200 – despre Cantemir).

Perpessicius. P. P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera lui. Bucureşti, 1958 // Luceafărul. - 1959. – II. - Nr. 4. – P. 7.

Pervain, Iosif; Chindriş, Ioan. Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian. – Cluj, 1972. – Vol. 1. – 315 p. – (P. 245 – despre Cantemir). - Vol. 2. - 494 p. – (P. 294, 295 – despre Cantemir).

Petrencu, Anatol. În serviciul Zeiţei Clio. – Ch., 2001. – 813 p. – (P. 376, 585, 602, 711 – despre Cantemir).

Petrescu, Aurel. Eminescu – metamorfozele creaţiei. – Bucureşti, 1985. - 357 p. - (P. 28, 29, 30, 158 – despre Cantemir).

Petrescu, Aurel. Neamul Basarabilor. Vol. 1: Cei care am fost. – Bucureşti, 1984. – 393 p. – (P. 344 –despre Cantemir).

Petrovici, I. Dimitrie Cantemir: (Discurs rostit în Aula Universităţii din Iaşi, la comemorarea a 250 de ani de la naşterea marelui învăţat) // Adevărul lit. şi artistic. Seria III. – 1923. - an IV. - Nr. 154. – P. 5; Antologia oratorilor români de V. V. Haneş. – Bucureşti, [1943]. – P. 235-237.

Pillat, Ion. Tradiţie şi literatură. - Bucureşti: Casa şcoalelor, 1943. – P. 92.

Pippidi, Andrei. Cărturarul între cărturarii vremii [ Dimitrie Cantemir ] // Viaţa românească. – 1973. – 26. - Nr. 9. – P. 83-97.

Piru, Al. Reflexe şi interferenţe. – Craiova, 1974. – 341 p. – (P. 57, 148, 180, 324 - despre Cantemir).

Platon, Gheorghe. Dimitrie Cantemir cărturarul şi patriotul: La 300 ani de la naştere // Analele Ştinţifice ale Universităţi “Al. I. Cuza” Iaşi. Istorie. – 1973. – 19, fasc. 2. – P. I-X.

Platon, Gh. Geneza revoluţiei române de la 1848. – Iaşi, 1980. – 303 p. – (P. 13, 33, 282 – despre Cantemir).

Platon, Gh. Un viu exemplu de patriotism militant - 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir // Munca de partid (Bucureşti). - 1973. - iunie (Nr. 11). – P. 75-78.

Platon, Gheorghe; Platon, Alexandru-Florin. Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică. – Bucureşti, 1995. – 204 p. – (P. 59, 71, 86, 122 – despre Cantemir).

Platon, Gh. Unitatea şi independenţa: [P. 4 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1989. – nr. 3. – P.4 – 6.

Plămădeală, Antonie. Romanitate, continuitate, unitate. – Sibiu, 1988. – 302 p. – (P. 11, 22, 27, 37, 62, 63, 105, 107, 143, 148, 155, 171, 173, 223, 245 – despre Cantemir).

Ploeşteanu, Grigore. Alte ecouri europene ale operei lui Dimitrie Cantemir // Vatra. – 1986. – Nr. 2. – P. 179.

Ploeşteanu, Grigore. Dimitrie Cantemir - ecouri europene ale operei şi personalităţii sale la maghiari // Vatra. –1983. – 13. - Nr. 13. – P. 14.

Ploeşteanu, Grigore. Noi ecouri europene ale operei lui Dimitrie Cantemir // Vatra. – 1988. - 18. - Nr. 2. – P. 203A.

Ploeşteanu, Grigore. Noi mărturii privind ecoul operei lui Dimitrie Cantemir // Vatra. – 1984. – 14. - Nr. 12. – P. 165A-165B.

Poezia română clasică. Vol. 1. - Bucureşti: Minerva, 1970. – P. 19-24.

Poezie şi istorie la 1848. – Bucureşti, 1974. – 156 p. – (P. XIV – menţiuni despre Cantemir).

Poghirc, Cicerone. B. P. Hasdeu lingvist şi filolog. – Bucureşti, 1968. – 244 p. – (P. 166, 168, 182, 229 – despre Cantemir).

Pomenirea lui Dimitrie Cantemir // Junimea literară. – 1923. – 12. - oct. -nov. (Nr. 10-11). - P. 401.

Pop, Augustin Z. N. Pe urmele lui Mihail Kogălniceanu. – Bucureşti, 1979. – 292 p. – (P. 20, 51, 81, 93 – despre Cantemir).

Pop, Emil. Dimitrie Cantemir şi Academia din Berlin // Studii: Rev. istorică. – 1969. –22. - Nr. 5. – P. 8825-847 (anexe, facs.); Studii. – 1959. - Nr. 5. – P. 825-847; Bucureşti: Ed. Academiei, 1969. - 23 p.+ 1 facsimil.

Pop, Ioan-Aurel. Românii şi România. O scurtă istorie. – Bucureşti, 1998. – 166 p.; foto. – (P. 90, 103 – despre Cantemir).

Pop, Octavian. Din istoria Făgăraşului // Blajul. – 1935. - II. - Nr. 1. – P. 45-51; Nr. 3. – P. 146-154; Nr. 4. - P. 201-212.

Pop, Vasile Gr. Conspect asupra literaturii române şi literaţilor ei de la început şi până asta-zi în ordine cronologică . – Bucureşti, 1982. – 374 p. - (P. 61 – despre Cantemir).

Popa, Mircea; Taşcu, Valentin. Istoria presei literare româneşti din Transilvania de la începuturi pînă în 1918. – Cluj-Napoca, 1980. - 283 p. - (P. 12, 17, 37, 42, 204 – despre Cantemir).

Popa, Radu. Cetatea Neamţului. – Bucureşti, 1963. – 48 p. – (P. 9 – despre Cantemir).

Popa, Radu. Ocolul Cîmpulungului: [P. 31 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1986. – nr. 1. – P. 31-32.

Popeangă, Vasile. Aradul - centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului (1867-1918). – Timişoara, 1978. – 310 p. – (P. 81, 105 – despre Cantemir).

Popescu, Al. Dimitrie Cantemir: (1673-1723) // Antologia gândirii româneşti. Sec. XV-XIX. Partea I. – Bucureşti, 1967. – P. 66-69.

Popescu, Alexandru. Şerban Cantacuzino. – Bucureşti, 1978. – 174 p. – (P. 19, 39, 71, 75, 79, 98, 113, 137, 153, 165 – despre Cantemir).

Popescu, Radu. Vornicul. Istoriile domniilor ţării româneşti. – Bucureşti, 1963. – 338 p. - (P. 195, 201, 273 – despre Cantemir).

Popescu, Titu. D. Caracostea – un critic modern. – Cluj-Napoca, 1987. – 180 p. – (P. 172 – despre Cantemir).

Popescu, Titu. Necesitatea esteticii. – Timişoara, 1979. – 186 p. - (P. 39 – elementul naţional în cultură şi artă la D. Cantemir).

Popescu-Spinei, Marin. Harta Bucovinei din anul 1774 // Rev. istorică română. - XI-XII. - 1941-1942. – P. 149, 155.

Popfiu, Justin. O privire fugitivă preste literatura română şi lipsa unei istorie critice a literaturii române // Transilvania. – 1868. - I. - 20 ian. (Nr. 3). – P. 47.

Popfiu, Justin. Poezia şi proza. Tom 1. - Oradea-Mare, 1870. – P. 117-118, 205-206.

Popişteanu, Cristian; Matei, Dorin. Sturdzeştii: din cronica unei familii istorice. – Bucureşti, 1995. – 310 p. – ( P. 30, 51, 71, 77, 127, 128, 130, 148, 149, 164 , 174 – 176, 181-183, 205, 225 – despre Cantemir).

Popovici, Ioan. Pe urmele marilor exploratori. – Bucureşti, 1974. – 377 p. – (P.163, 185, 260 – despre Cantemir).

Popovici, Natalia. Invită Muzeul de Istorie: Anul Dimitrie Cantemir // Moldova Suverană. – 2003. – 28 mart. – P. 6.

Porcesco, Cristina. Dimitrie Cantemir – 330 de ani de la naştere: [manifestările, organizate Ministerul Culturii al RM cu prilejul acestei date] // Moldova Suverană. – 2003. – 24 oct. – P. 4.

Porcescu, Scarlat. Osemintele lui Dimitrie Cantemir [transportate de la Moscova în 1935] la Iaşi // Mitropolia Moldovei şi Sucevei. – 1973. - 49. - Nr. 9-10. – P. 626-636.

Poştarencu, D. Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei: [sec. Al XVIII-lea] // Patria tânără.- 1994.- Dec. (nr.14).- P.10.

Poştarencu, D. Domnia lui D. Cantemir în viziunea cronicarilor // Lit. şi arta.- 1994.- 27 oct.

Poştarencu, Dinu. Istoria satului Sadâc. – Ch., 2001. – 224 p. – (P. 30 – despre Cantemir).

Poştarencu, Dinu. O ediţie academică a operelor cantemiriene // Moldova lit. - 1995. - 4 oct.

Poştarencu, Dinu. Aducerea în ţară a osemintelor lui Dimitrie Cantemir // Rev. de lingv. şi şt. lit.- 1983.- nr.2.- P.103-105.

Potlog, V. Dimitrie Cantemir – savant şi patriot: [315 ani de la naştere] // Viaţa Satului.- 1988.- 27 oct.

Predescu, L. Informaţiuni necunoscute asupra lui Cantemir // Adevărul lit. şi artistic. – 1930. - 9. - Nr. 476. – P. 7.

Predescu, L. Informaţiuni necunoscute asupra lui D. Cantemir, A. Hâjdău, Mitropolitul Dosoftei…: Extras // Glasul bisericii (Bucureşti). - 1970. - Nr. 3-4. - P. 325-328.

Predescu, Lucian. Viaţa şi operele lui Dimitrie Cantemir // Universul. – 1935. - 52. - 16 iunie (Nr. 163). – P. 11.

Prima domnie a lui Dimitrie Cantemir // Papacostea, Victor. Tradiţii româneşti de istorie şi cultură. – Bucureşti, 1996. – P.101-104.

Prima ediţie academică a operelor lui Dimitrie Cantemir // Dobre, Alexandru. Idealul unităţii naţionale în cultura română . – Bucureşti, 1988. – 315 p . - P.247-283; (P. 19, 70, 245, 290, 296, 297 – despre Cantemir).

Primii noştri poeţi. Prefaţă de Nicolae Manolescu. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1964. – P. 5-6.

Pro Fide et Patria: contribuţii la studierea vieţii şi activităţii membrilor familiei Hâjdău-Hasdeu. – Ch., 2002. – 255 p. - ( P.198, 199, 217, 218, 219, 225, 226, 230, 231- despre Cantemir).

Prodan, D. Suplex libellus valachorum: Din istoria formării naţiunii române. – Bucureşti, 1984. -517 p. - (P. 154, 197, 331, 414 –despre Cantemir).

Puşcariu, Sextil. Minţi luminate şi artişti de talent: [P. 6 – despre Dimitrie Cantemir] // Magazin istoric. – 1997. – febr.(nr.2). – P.3-6.

Rad, Ilie. Aron Pumnul (1818-1866) / pref. de V. Fanache. – Cluj–Napoca, 2002. – 339 p. – (P.165, 181 – despre D. Cantemir).

Radian, Sanda. Corelaţii între literatura română şi literatura universală. – Bucureşti, 1977. – 247 p. – (P. 19, 20, 115, 170, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 – despre Cantemir).

Radian, Sanda. Măştile fabulei. – Bucureşti, 1983. – 289 p. - (P. 58, 66-71, 111, 267 – despre Cantemir).

Radu, Raisa. Dimitrie Cantemir (1673-1723) / Raisa Radu, Homer Radu // Studii şi articole de istorie. – 1995. – Nr. 52. (ser. nouă). – P. 127-131.

Raicevich, Stefano Igo. Observazioni storiche, naturali e politiche interno la Valachia e Moldavia. - Napoli, 1788. – În lb. it.

Raport asupra activităţii Academiei Române în anul 1923/24 // Pârvan, V. Scrieri. – Bucureşti, 1981. – P. 283, 285.

Răduţiu, Aurel; Gyémánt, Ladislau. Suplex libellus valachorum în variantele româneşti de la Şchei. - Cluj-Napoca, 1975. – 131 p. – (P. 6 – despre Cantemir).

Răileanu, Natalia. Dimitrie Cantemir – mai aproape de adevăr şi realitate // Democraţia. - 2003.- nr. 5. - P. 9.

Răutu, Elena. Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Natura. – 1998. – Iunie. – P. 8.

Rebreanu, Mircea. Opţiunile istorice ale românilor. – Iaşi, 1996. – 262 p. – (P. 53, 63, 64, 93, 260 – despre Cantemir).

Relaţiile internaţionale ale României în documente (1368-1900). - Bucureşti: Ed. polit., 1971. – P. 18,45, 198-202. vezi şi:

Reportaj fotografic de Vasile Şoimaru de la baştina cărturarului şi savantului Dimitrie Cantemir: [ Biserica din s. Urlaţi, jud. Vaslui, bustul lui D. Cantemir] // Natura.- 2003. – Oct. (nr. 10). – P. 8.

Resmeriţă, Alex. Cantemir a fost tătar?: O lămurire asupra numelui acestui mare cărturar şi domn moldovean // Universul literar. – 1924. - 40. – 3 febr. (Nr. 5). – P. 7.

Rezachevici, Constantin. Constantin Brâncoveanu, Zârneşti 1690.Bucureşti, 1989. – 257 p. – (P. 14, 23-25, 33, 44, 48, 56, 94, 96, 105, 134, 147, 168, 185, 187, 189, 191, 227, 228, 232 – despre Cantemir).

Rezachevici, C. Dregători din afara sfatului de taină al domnului: [dregătorii din timpul domniei lui Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 5. - P. 57.

Rezachevici, C. Marile dregătorii ale Moldovei şi Ţării Româneşti: [P. 22, 23, 24, 25 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 1. - P. 22-25.

Rezachevici, Constantin. Mormântul hatmanului Mazeppa: [P. 15, 16 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1994. – nr.4. – P. 14-17.

Rezachevici, C. Oşteni români de-a lungul veacurilor: [P. 49, 50 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1971. – nr. 7. -. P. 49-50.

Rezachevici, Constantin. Preocupări privind cronologiile domnilor din Ţara Românească şi Moldova de-a lungul vremilor // Rev. istorică. – 1996. – nr. 11-12. –949 p. -

Din cuprins: Între lista domnilor al lui Dimitrie Cantemir şi cronologiile domneşti din Ţara Românească (secolul XVIII). – P. 895-902; Liste domneşti de la sfârşitul secolului XVIII şi din veacul XIX: [P. 905 – despre Cantemir].

Rizescu, Ioan. Cu două secole mai devreme: [P. 38 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1983. – nr. 8. – P. 38-39.

Rolul maselor populare în făurirea Unirii Principatelor Române (1859). – Bucureşti, 1979.- 556 p. - (P. 9, 110, 251, 471 – despre Cantemir).

Romanescu, Marcel. Boierimea Moldovei la începutul veacului al 18-lea // Arhiva genealogică Română. – Bucureşti, 1944. - ian. - P. 73-75.

Romanescu, Marcel. Cantemir, Montesquieu şi Marsigli // Omagiu lui C. Giurescu. – Bucureşti, 1944. - P. 413-434.

Romanitatea transnistriană: antologie. – Bucureşti, 1996. – 416 p. – (P. 91despre Cantemir).

Romanul „a chiave”: [barocul şi formula cantemiriană] // Istrate, Ion. Barocul literar românesc. – Bucureşti, 1982. – P. 242-282

România în anii primului război mondial. Vol. 1. – Bucureşti, 1987. – 631 p. - (P. 181, 183 – despre Cantemir). vezi şi:

România în relaţiile internaţionale. – Iaşi, 1980. – 566 p. - (P. 17, 23, 24 – despre Cantemir).

Românii la 1859. Unirea Principatelor în conştiinţa europeană. Vol. 2. – Bucureşti, 1984. – 450 p. - P.44, 103, 149 – despre Cantemir).

Rosetti, Al. Dimitrie Cantemir // Cum vorbim. – 1949. - Nr. 3. – P.7-8.

Rosetti, Al., Cazacu, B. Istoria limbii române literare. Vol. I. – Bucureşti, 1961. – P. 300-317. vezi şi:

Rosetti, Radu. Amintiri. Vol. 1: Ce-am auzit de la alţii. – Bucureşti, 1996. – 243 p. – (P. 19, 22 – despre Cantemir).

Rotaru, Ion. Comentarii şi analize literare. – Ch.: Litera, 2001. – 456 p.

Rotaru, Ion. Dimitrie Cantemir - personalitate multilaterală a culturii şi literaturii romane // Analize literare pentru bacalaureat şi admiterea în facultate. – Bucureşti, 1994. - P.42-45. vezi şi:

Rotaru, Ion. Forme ale clasicismului în poezia românească până la Vasile Alecsandri. – Bucureşti, 1979. – 461 p. – (P. 18, 26, 35 – despre Cantemir).

Rotaru, Ion. Valori expresive în literatura română veche. Vol. 1. – Bucureşti, 1976. – 319 p. – (P. 18 , 23, 24, 30, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 83, 85, 133, 136, 175, 191, 194, 206, 208, 209, 212, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 236, 243, 256, 258, 259, 260, 265, 268, 272, 276, 277, 279, 283, 305, 309 – despre Cantemir).

Rotaru, Tatiana. Dimitrie Cantemir – dimensiunile universalităţii: [despre simpozionul internaţional şt. consacrat aniversării de 330 de ani de la naşterea domnitorului, organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei] // Moldova Suverană. – 2003. – 31 oct. – P. 3.

Russev, Eugeniu. Dimitrie Cantemir: (285 ani de la naştere) // Moldova soc. – 1958. – 25 oct., cu portr.

Russev, E. Rapsod al Ţării Moldovei: [Dimitrie Cantemir] // Moldova soc.- 1993.- 10 oct.

Russo, D. Din corespondenţa doamnei Ana Racoviţă. Bucureşti, 1911 // Convorbiri literare. - 1911. - Nr. 1. – P. 68-70.)

Russo, D. Elenisimul în România. Epoca bizantină şi fanariotă. – Bucureşti, 1912. – 70 p.

Russo, D. Manuscrisele greceşti din Biblioteca Academiei Române. – Bucureşti, 1901. – P. 10.

Russo, D. Studii istorice greco-romane. Tom. II. – P. 221-223.

Sanda, George. Otilia Cazimir. – Bacău, 1984. – 255 p. – (P. 217 – despre Cantemir).

Sandu, Ioan. Dimitrie Cantemir: (Pomenirea la 200 de ani de la moartea lui) // Anuarul Liceului “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia, pe anul 1923-24. – P. 25-49.

Sappa, N. O pagină de viaţa – o pagină de prietenie: [315 de ani de ziua naşterii lui Dimitrie Cantemir] // Chişinău de seară. - 1988. - 31 oct.

Sava, Ion. Dimitrie Cantemir - personalitate marcantă a culturii şi ştiinţei europene // Tineretul Moldovei. - 2003. - 29 mai. - P. 3.

Săndulescu, Al. Literatura epistolară. – Bucureşti, 1972. – 375 p. – (P. 42, 90, 233 – despre Cantemir).

Sărbătorile Cantemireşti la Urlaţi (Fălciu). Pomelnicul neamului Cantemiresc. Siliştenii pe Ialan // Ioan Neculce. – 1924. - fasc. 4. – P. 275-278.

Sârbu, Tatiana. Rege între filozofi şi filozof între regi [Dimitrie Cantemir] // Natura: ed. specială. - 2003. - iul. - P. 6.

[Sbierea, I. Citeşte notiţele biografice asupra vieţii şi operei lui Dimitrie Cantemir] // Analele Academiei Române. Seria II. Tom V. 1882-1883. – P. 143, 144.

Sbierea, Ioan G. Mişcări culturale şi literare la românii din stînga Dunării în răstimpul de la 1504-1714. - Cernăuţi, 1897. – P. 231, 314.

Scarlat, Mircea. Istoria poeziei româneşti. – Bucureşti.

Vol. 1. - 1982. – 425 p. – (P.66, 73, 109, 116, 131, 132, 157, 162, 164, 242 – despre Cantemir).

Vol. 2. – 1984. – 385 p. - (P. 171 – despre Cantemir).

Schifirneţ, Constantin. Civilizaţie modernă şi naţiune. – Bucureşti, 1996. – 144 p. – (P. 78 – despre Cantemir).

Schérer. Anecdotes de la cour de Russie. - Londra, 1792. - IV. – P. 73-74.

Schiau, Octavian. Cărţi noi de “literatură veche” // Tribuna. – 1960. - 4. - Nr. 23. – P. 6.

Schlözer, August Ludwig. Briefwechsel - meist histor. und polit. Inhalts (1776-1782).

Scorpan, Grigore. Mihai Eminescu: studii şi articole. – Iaşi, 1977. – 365 p. – (P. 227 – despre Cantemir).

Scriitori erudiţi moldoveni: [D. Cantemir] // Xenopol, A. D. Istoria românilor din Dacia Traiană. – Bucureşti, 1993. – P. 433-437.

Scrisori către Ovid Densusianu. Vol. 1. – Bucureşti, 1979. – 382 p. – (P. 287, 288 – despre Cantemir).

Scroben, August. Etimologii: (Cantemir) // Arhiva. - 1924. – 31. – ian. (Nr. 1). – P. 38. vezi şi:

[Se anunţă că C. Negruzzi şi M. Kogălniceanu vor tipări operele complete ale prinţului Dimitrie Cantemir şi ale fiului său, Antioh ] // Albina românească. - 1838. – 9. – P. 422.

[Se anunţă că se pregăteşte tipărirea letopiseţelor Ţării Româneşti şi Moldovei, în şase volume] // Dacia literară. – 1840. - I. – P. 299.

Selejan, Ana. Literatura în totalitarism 1954. – Sibiu, 1996. – 332 p. – (P. 53 – despre Cantemir).

Semenova, N. N. Relaţiile româno-ruse din secolele XVII-XVIII // Analele româno-sovietice. – 1959. - Nr. 2. vezi şi:

Sesiune ştiinţifică consacrată jubileului lui Dimitrie Cantemir // Moldova Suverană.- 1993. - 21 oct.

Stefanov, Nicolae. Dimitrie Cantemir - personalitate a culturii universale (325 de ani de la naştere) // Funcţionarul public.- 1998.- Oct. (nr. 19). - P. 4.

Sever, Alex. C. Măciucă, D. Cantemir. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1962 // Viaţa rom. – 1963. – oct. (nr. 10). – P. 192-194.

Simonescu, Constantin. Copilăria şi tinereţea lui Dimitrie Cantemir // Săptămîna. – 1973. - 22 iunie (Nr. 133). – P. 4. vezi şi:

Simonescu, Constantin. Dimitrie Cantemir văzut de contemporanii săi // Săptămîna. – 1973. – 11 mai (Nr. 127). - P. 4.

Simonescu, Cristofor I., Petrovanu, Magda. Figuri de chimişti români. – Bucureşti, 1964. – P. 10-11. - (cu un portret). vezi şi:

Simonescu, Dan. Aventura editorială a operelor lui Dimitrie Cantemir: [Publication de l’oeuvre de l’écrivain, 1722-1965] // Viaţa Românescă. – 1973. – 26. - Nr. 9. – P. 22-33.

Simonescu, Dan. Contribuţii: Literatura română medievală. – Bucureşti, 1984. – 210 p. – (P. 157, 199, 200, 201 – despre Cantemir).

Simonescu, Dan. Mihail Kogălniceanu ca tipograf şi editor la Iaşi // Studii şi cercetări de bibliografie (Bucureşti). - 1957. - 11. – P. 178-180.

Simonescu, Dan; Buluţă, Gheorghe. Pagini din istoria cărţii româneşti. – Bucureşti, 1981. – 191 p. – (P. 86 – despre Cantemir; P. 87 – Dimitrie Cantemir, „Divanul”, Iaşi 1698. Foaia de titlu).

Simonescu, Dan; Buluţă, Gheorghe. Scurtă istorie a cărţii româneşti. – Bucureşti, 1994. – 125 p. - (P.54, 96, 102, 103 – despre Cantemir).

Simonescu, I. Dimitrie Cantemir // Lamura. – 1926. – nr. 7. – P. 49-53.

Simonescu, I. Oameni aleşi. Vol. 2. - Bucureşti: Cartea Românească, 1929. – P. 18-29.

Simionescu, Paul; Cernovodeanu, Paul. Cetatea de scaun a Bucureştilor: consemnări, tradiţii, legende. – Bucureşti, 1976. – 117. - (P. 52 – despre Cantemir).

Simpozion dedicat lui Dimitrie Cantemir [desfăşurat la Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină” din Chişinău] // Moldova Suverană. – 2003. – 30 oct. – P. 3.

Sion Constantin. Arhondologia Moldovei. - Iaşi, 1892. – P. 134.

Situni, Dj. H. Domnii români la Poarta Otomană // Monitorul oficial (Bucureşti). - 1941. – P. 5, 48-49, 50, 60, 62-63, 64, 65, 66-67, 72, 76, 78, 81, 83-84, 119.

Sîrbu, Tatiana. Expoziţie dedicată vestitutului domnitor: Anul Dimitrie Cantemir // Moldova Suverană. – 2003. – 5 mart.

Slavici, Ioan. Atitudini şi mărturisiri. – Timişoara, 1975. – 157 p. – (P. 55 – despre Cantemir).

Sluşanschi, Dan. Cantemiriana. I Dimitrie Cantemir et la date de naissance de Mahomed // Studio et Acta Orientalia. – Bucureşti, 1980. – T. 10. – P. 137-180. – În lb. fr.

Sluşanschi, Dan. Cronologia redactării scrierilor lui Dimitrie Cantemir închinate Moldovei // Antichitatea şi moştenirea ei spirituală. – Bucureşti, 1980. – P. 82-83.

Sluşanschi. Dan. Dimitrie Cantemir. Despre numele antice şi de astăzi ale Moldovei (II) : [„Ce am fost, ce sîntem, ce avem să fim...”] // Manuscriptum. – 1976. – nr. 3. – anul. VII. - P. 11-28; nr. 4. – P. 15-27; 1977. – nr.1. – anul. VIII. - P. 95-106; nr. 2. – anul. VIII. - P. 17-36.

Societatea Academică Română [Academia Imperială din Petersburg trimite manuscrise cantemirene] // Analele Academiei Române. Seria I. - Tom II. - 1878/79, I. – P. 163.

Societatea Academică Română. [copierea şi explicarea cuvintelor turceşti prin mijlocirea Ex. Sale Suleiman-Dey] // Analele Academiei Române. Seria II. – 1880. - Tom. II. - P. 1. – P. 49.

Societatea Academică Română. Şedinţa publică de la 5 oct. 1907 - dl. I. Bianu despre un ex-libris al lui Dimitrie Cantemir // Analele Academiei Române. Seria II. Tom 30. 1907-1908. Partea Adm. şi dezbaterile. – Bucureşti, 1908. – P. 38-39.

Societatea Academică Română. [dezbatere asupra operelor lui Dimitrie Cantemir] // Analele Academiei Române. Seria I. Tom Ii. P. I. – P. 78, 79.

Societatea Academică Română. [manuscrisele lui Dimitrie Cantemir aflate în Rusia] // Analele Academiei Române. Seria I. Tom. II. P. I. – P. 54.

Societatea Academică Română ­- Misiunea d-lui Gr. G. Tocilescu în Rusia: Rapoarte // Analele Academiei Române. Seria I. Tom. II. 1878/79. P. I. – P. 26, 27, 43, 45, 54, 73.

Societatea Academică Română - Procesul verbal Nr. 23, Şedinţa din 19 iunie [despre tipărirea operelor lui Cantemir şi transcrierea citatelor arabe din mss. cantemirene] // Analele Academiei Române. Seria II. Tom. I. Ses. extraordinară a anului 1879. – Bucureşti, 1880. – P. 92.

Societatea Academică Română - Proces-verbal nr. 36, şedinţa din 5 iulie [raportul verbal al lui Odobescu despre mss. cantemiriene aduse din Rusia] // Analele Academiei Române. Seria II. Tom. I. Şedinţa extraordinară a anului 1879. – Bucureşti, I880. – P. 217.

Societatea Academică Română: [tipărirea operelor lui Dimitre Cantemir] // Analele Academiei Române. Seria I. Tom. II. P. I. – P. 105. god

 

Societatea Academică Română - Şedinţa de la 20 aug. 1877 // Românul (Bucureşti), 1877. – P. 783, 797, 857.

Societatea pentru răspunderea ştiinţei şi culturii - Dimitrie Cantemir, un mare patriot şi cărturar. – Bucureşti, 1953, (SRSC).

Sociologia românească azi. – Bucureşti, 1971. – 200 p. - (P. 11 – despre Cantemir).

Soltan, Gheorghe. Răsfoind revistele de istorie: [P. 77, 78, 79 – despre Cantemir] // Rev. de istorie a Moldovei. – 1992. – nr. 3. - P. 77 -80.

Sora, Gh. Dimitrie Cantemir // Familia. – 1973. - 9. - iunie (nr. 6). – P. 7.

Sorohan, Elvira. Cantemir în cartea ieroglifelor. – Bucureşti: Minerva, 1978. – 286 p. - Rezumat în lb. fr. – Bibliogr. în subsol.

Sorohan, Elvira. Cantemir sau neliniştea creaţiei // Cronica. – 1973. - 25 mai (Nr. 21). – P. 5.

Sorohan, Elvira. Cantemir, creator al Discursului literar // Convorbiri literare.- 1973.- 15 aug. (nr. 15). - P. 10.

Sorohan, Elvira. Dimitrie Cantemir. Cartea debutului // Dacia literară. – 1998. – nr. 31. – P. 7- 8; foto.

Sorohan, Elvira. Introducere în istoria literaturii române. – Iaşi, 1997. – 352 p. – (P. 1, 30, 31, 36, 37, 41, 46, 47, 84, 85, 89, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 120, 121, 131, 140, 183, 185, 207, 212, 223, 234, 235, 320, 322, 327, 328, 340, 349, 351 - despre Cantemir).

Sorohan, Elvira. Ipostaze ale revoltei la Heliade Rădulescu şi Eminescu. – Bucureşti, 1982. - 301 p. - (P. 15, 19, 41, 56, 57, 80, 86, 97, 113, 122, 125, 128, 201, 231, 245, 275, 286 – despre Cantemir).

Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat. – Iaşi, 1997. – 257 p. - (P. 167, 173, 179, 180, 206 – despre Cantemir).

Spinei, Victor. Moldova în secolele XI-XIV. – Ch., 1994. – 493 p. – (P. 26, 34, 49, 60, 64-66, 68, 142, 143, 221, 294, 302, 350, 387, 388, 392 – despre Cantemir).

Spiru, Gr. Cum vor decurge solemnităţile de luni la Iaşi - Programul inhumării osemintelor lui Dimitrie Cantemir // Opinia. – 1935. – 31. - 15 iun. (Nr. 8449). – P. 4.

Spiru, Gr. Ecouri de la solemnitatea voevodală de ieri // Opinia. – 1935. – 31. - 19 iunie (nr. 8452). – P. 2.

Spre ştiinţă [indicaţia că biografia lui Dimitrie Cantemir publicată în nr. 41-43, 1842 o reprodusă după Spicuitorul…] // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1842. - 5. – P. 360.

Stahl, H. H. Cînd satele „umblau pe bătrîni”: [P. 151 – menţiune despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1969. – nr. 7-8. – P. 151-153.

Stahl, Henri H. Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a „monografiilor sociologice”. - Bucureşti, 1981. – 425 p. – (P. 46, 58, 85 – despre Cantemir).

Stahl, Henri H.; Stahl, Paul H. Civilizaţia vechilor sate româneşti. – Bucureşti, 1968. – 98 p. – (P. 32 – despre Cantemir).

Stan, Apostol. Revoluţia română de la 1848. – Bucureşti, 1987. – 446 p. - (P. 13, 14 – despre Cantemir).

Stan, Apostol. Grupări şi curente politice în România între unire şi independenţă (1859-1877). – Bucureşti, 1979. – 454 p. - (P. 141 - despre Cantemir).

Stănescu, Eugen. Dimitrie Cantemir şi ideea de unitate în societatea românească a vremii // Analele de istorie. – 1973. – 19. - nr. 3. – P. 57-70.

Stănescu, Eugen. Dimitrie Cantemir şi vocaţia mesajului enciclopedic // Luceafărul. – 1973. – 16. - 17 mart. (Nr. 11). – P. 1. vezi şi:

Stănescu, Eugen. Geneza noţiunii de “România”. Evoluţia conştiinţei de unitate teritorială în lumina denumirilor interne // Unitate şi continuitate în istoria poporului român. – Bucureşti, 1968. – P. 245-249.

Stănescu, Eugen. Semnificaţii istorice ale numelui poporului şi ţării noastre // Magazin istoric. – 1970. - 4. - Nr. 10.

Sticlea, Victor. Dimitrie Cantemir. 300 ani de la naştere // Analele ştiinţifice ale Universităţii “A. I. Cuza”. Geografie. - Iaşi, 1973. – Nr. 19. – P. 1.

Stoian, Mihai. Nici cuceritori, nici cuceriţi. – Bucureşti, 1981. – 500 p. – (P. 479 – despre Cantemir).

Stoicescu, Nicolae. Continuitatea românilor. – Bucureşti, 1980. – 245 p. – (P. 21, 22 – despre Cantemir).

Stoicescu, N. Corectări (Dimitrie Cantemir, de C. Măciucă. Bucureşti: Albatros, 1972) // Luceafărul. – 16. – 1973. - 28 iulie (Nr. 30). – P. 6.

Stoicescu, Nicolae. Curteni şi slujitori. – Bucureşti, 1968. – 383 p. - (P. 226, 229, 235 – despre Cantemir).

Stoicescu, Nicolae. O falsă problemă istorică-discontinuitatea poporului român pe teritoriul strămoşesc. – Bucureşti, 1993. – 357 p . – (P. 18, 19 – despre Cantemir).

Stoicescu, Nicolae. Unitatea românilor în evul mediu. – Bucureşti, 1993. – 182 p. – (P. 68, 70, 101, 165-166 – despre Cantemir).

Stoicescu, Nicolae. Viaţa lui Dimitrie Cantemir (cu un portret găsit la muzeul din Rouen) // Flacăra. – 1973. - 22. - 28 iulie (Nr. 31). – P. 36; 4 aug (nr. 32). - P. 32; 11 aug (Nr. 33). - P. 26; 35 aug. (Nr. 35). - P. 17 (şi urm.nr.).

Streinu, Vladimir. Pagini de critică literară. – Bucureşti, 1974.

Vol. 2: Marginalia, Eseuri. – 1968. - 438 p. - (P. 49, 314 – despre Cantemir).

Vol. 3.: Marginalia, Eseuri. - 487 p. - (P.110, 111, 185, 210, 256, 258, 280, 281, 408, 409 – despre Cantemir).

Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu. – Bucureşti, 1967. – 340 p. – (P. 178, 298 – despre Cantemir).

Studii şi materiale de istorie medie. Vol. 2. – Bucureşti, 1957. – 540 p . - (P. 450 – despre Cantemir).

Sturdza, D. A. Raport asupra activităţii Academiei Române cu ocazia serbărei de 25 de ani a existenţei sale 1866-1891 // Analele Academiei Române. Seria 11. Tom 13. P. II. Ses. Generală din anul 1891. – P. 205-206, 210.

Sturdza, Mihail. România şi sfârşitul Europei: amintiri din ţara pierdută. – Alba-Iulia, 1994. – 325 p. – (P. 82, 249, 259 – despre Cantemir).

Sulica, N. Clasicismul greco-roman şi literatura noastră // Anuarul liceului de băieţi “Al. Papiu-Ilarian” din Tg. Mureş. 1919-1929. – P. 47-115 şi extras.

Székely, Maria Magdalena. Moţoc Vornicul ficţiune şi adevăr: [P. 60 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1993. – nr. 3. - P. 56-60.

Şandru, Neculai. Prinţul aurului. – Bucureşti, 1972. - 100 p.: il. – (P. 20, 27, 28, 29, 30 – despre domnia lui D. Cantemir).

Şandru, Vasile. Federaţia Rusă: [P. 58 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1994. – nr. 3. – P. 55-58.

Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir // Panaitescu, Petre P. Istoria românilor. – Bucureşti, 1990. – P. 203 – 222; P.- 217- foto.

Şerban, Constantin. Constantin Brâncoveanu. – Bucureşti, 1969. – 202 p. – (P. 49, 189 – despre Cantemir; foto. – (f. p.)

Şerban, C. Jurnalul lui Ivan Ilinski: [traducerea textului Ivan Ilinski secretarul lui Dimitrie Cantemir] // Studii. – 1955. – 8. - Nr. 5-6. - P. 119-135.

Şerban, Geo. Ispita istoriei: Investigaţii, precizări, demersuri metodologice. – Bucureşti, 1980. – 308 p. – (P. 28, 138, 170, 262, 283 – despre Cantemir).

Şerbănescu, Nicolae. Dimitrie Cantemir. Trei sute de ani de la naşterea (1672- 26 octombrie 1973) // Biserica Ortodoxă Română (Bucureşti). – 1973. – 91. - Nr. 9-10. – P. 1031-1062.

Şesan, Milan. Dimitrie Cantemir academician // Mitropolia Moldovei şi Sucevei. – 1962. – 38. - mai-iunie (Nr. 5-6). – P. 507-510. Vezi şi:

Şesan, Milan. Dimitrie Cantemir, academician // Ateneu. – 1966. - dec (Nr. 12). – P. 2. Vezi şi:

Hronica românilor // Şincai, Gh. Opere. – Bucureşti, 1967.

Vol. 1. - 596 p. - (P. VI, XI, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXIII, LXXVI, LXXVII – despre Cantemir); proverit’!!!!!!!!!!!

Vol. 3. – 1969. – 394 p. – (P. 249, 290, 292, 295, 301 – despre Cantemir).

Şincai, Gh. Cronica românilor. Vol. 3. – Bucureşti, 1978. – 311 p. - (P. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 – despre Cantemir).

Şindilă, Tatiana. 2003 - Anul Cantemir // Democraţia. - 2003. - nr. 2.- P. 13.

Ştefan, I. M.; Firoiu, V. Sub semnul Minervei. – Bucureşti, 1975. – 284 p. - (P. 31 – despre Cantemir).

Ştefănescu, Constantin. Spaţiul carpatic central european rolul său iniţial şi dinamica populaţiei sale. – Piteşti, 2001. – 444 p. - (P. 197 – despre Cantemir).

Ştefănescu, Eugen. Sensul unui mare an istoric: În lupta împotriva expansiunii otomane: [P. 5 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1981. – nr. 7. – P. 2-5.

Ştefănescu, Ştefan. Basarabii: [P. 2 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1968. – nr. 7- 8. - P. 2 -10.

Ştefănescu, Ştefan. Demografia, dimensiune a istoriei. – Timişoara, 1974. – 171 p. - (P. 131 – despre Cantemir).

Ştefănescu, Stefan. Dimitrie Cantemir - despre originea, comunitatea şi unitatea poporului român // Era socialistă.- 1973. – 53. - mai (Nr. 10). – P. 33-35. - (cu un portret).

Ştefănescu, Ştefan. Istoria românilor: De la Mihai Viteazul la Constantin Brâncoveanu. – Bucureşti, 1996. – 181 p. - (P. 17, 38, 76, 89, 94, 133, 135, 173 – despre Cantemir).

Ştefănescu, Ştefan. Originea, continuitatea şi unitatea poporului român // Studii: Rev. de istorie. – 1973. – 26. - Nr. 5. – P. 915-921.

Ştefănescu, Ştefan. Tezaurul înţelepciunii înaintaşilor: [P. 2, 3 - despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. – nr. 6. – P. 2-4.

Ştrempel, Gabriel. Comoara manuscriselor româneşti: [P. 28, 31 - despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1989. – apr. (nr. 4). – P. 27-31.

Ştrempel, Gabriel. Îndemnatu-s-au şi Ion Neculce: [P. 38, 39, 40 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1985. –nr. 5. – P.38-42.

Ştrempel, Gabriel. Nicolae Costin - un cronicar la răspântie de veacuri: [P. 22 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1987. – nr. 5. – P. 19-23.

Şuţa, Ion. România la cumpăna istoriei august’ 44. – Bucureşti, 1991. – 411 p. – (P. 38 – despre Cantemir).

Tanco, Teodor. Virtus romana rediviva: însemnări şi portrete. – Bistriţa, 1973. – 285 p. – (P. 181 – despre Cantemir).

Tanoviceanu, I. Marele spătar Ilie Ţifescu şi omorîrea lui Miron şi Velişco Costin // Analele Academiei Române. Mem. sec. istorice. Seria II. Tom 32. – P. 808-844.

Tanoviceanu, I. Un document istoria // Arhiva. – 1893. - 4. – P. 335-350.

Tănase, Constantin. Cantemir şi Tarlev // Timpul. – 2003. – 4 iul. – P. 7.

Tănăsescu, Manuela. Noi şi Dimitrie Cantemir // România lit. - 2001. - 22-28 aug. - P. 12-13.

Tărchilă, Dan. Cele cinci drumuri de întoarcere ale lui Cantemir // Astra. – 1973. - iul. (Nr. 7). – P. 1.

Tebeica, Val. Călătorii şi exploratori români peste hotare // Natura. Seria geografie-geologie. – 1963. – 15. - sept. – oct. (Nr. 5). – P. 26.

Tertecel, Adrian. Izbucnirea războiului ruso-otoman din 1710-1711 pentru stăpânirea bazinului Mării Negre (un izvor narativ otoman) // Rev. istorică. – 1994. – tom V, nr. 1-12. - P. 1197-1207.

The end of a cultural epoch: [Dimitrie Cantemir] // A history of Romania. – Iaşi, 1997. - P. 220-222. – În lb. en.

The life of the Demetrius Cantemir, Prince of Moldavia // Cantemir, Demetrius. The history of the growth and decay of the Othman Empire. Written originally, in Latin, By Demetrius Cantemir late Prince of Moldavia. 2 T. – London: J. J. Knapton; 1734-1735. T. I. 1734. – P. 455-460. – În lb. en.

Theodorescu, Răzvan. Drumuri către ieri. – Bucureşti, 1992. – 287 p. – (P. 135, 138 – despre Cantemir).

Timpul ni la apropiat: [300 de ani de ziua naşterii lui Dimitrie Cantemir] // Moldova soc.- 1973.- 25 oct.

Tiutiuca, Dumitru. Eseul personalitatea unui gen. – Iaşi, 1979. – 311 p. – (P. 65, 191, 285, 286, 297, 302 – despre Cantemir).

Tiutiuca, D. Interdisciplinaritatea – un nou umanism // Rev. noastră. – 1989. - nr. 143-145. – P. 2831.

Tocilescu, Gr. G. Cercetări făcute în arhivele şi bibliotecile din Rusia // Globul. – 1878. - I. - 4 mart. (Nr. 29). – P. 458-460; Transilvania, - 1878. - II. - 15 apr. (Nr. 8). – P. 88-91.

Tocilescu, Grigore. Planul lucrării ”Principele Dimitrie Cantemir”: Fragmente din conferinţa “Principele Dimitrie Cantemir” [1906] // Manuscriptum. – 1987. – 18. – Nr. 2. – P. 103-105.

Tocilescu, Gr. G. Raport asupra cercetărilor făcute în bibliotecile ruseşti // Analele Academiei Române. Seria 1. Vol. II. - 1878. – P. 43-74.

Tocilescu, Grigore. Scrisori către Al. Odobescu [1877]: Documente despre Dimitrie Cantemir / publicate de Ecaterina Ţarălungă // Manuscriptum. – 1988. – 19. - Nr. 2. – P. 158-165.

Toderaşcu, Ion. Unitatea românească medievală. – Bucureşti, 1988. – 243 p. – (P. 29, 32, 40, 70, 91, 116, 153, 154, 156, 159, 192, 193, 194, 212, 213, 216, 217, 219 – despre Cantemir).

Toma, Stela. “Zilele "Cantemir" la Chişinău // Limbă şi literatură. - 1999. - V. III-IV. - P. 115-120.

Tomescu, Mircea. Istoria cărţii de la începuturi până la 1918. – Bucureşti, 1968. – 215 p. – (P. 56, 57, 79, 141, 145 – despre D. Cantemir).

Toynbee, Arnold J. Nobilul român Dimitrie Cantemir: (din Vol.VIII al lucrării A Study of History, London, 1955-1961) // Magazin istoric. – 1973. - 7. - iulie (Nr. 7). – P. 26-27.

Traikov, Veselin. Curente ideologice şi programe din mişcările de eliberare naţională din Balcani până în anul 1878 / trad. prof. dr. Constantin N. Velichi. – Bucureşti, 1986. – 448 p. - (P. 67, 89 – despre Cantemir).

Transcrierea de către Sava a Cronicii domniilor lui Nicolae Mavrocordat şi Dimitrie Cantemir de Nicolae Costin // Velciu, D. Cronica anonimă a Moldovei 1661-1709: pseudo-Nicolae Costin. – Bcureşti, 1989. – P. 237-241.

Trei cuvinte ale lui Cantemir // Noica, Constantin. Cuvânt împreună despre rostirea românească. – Bucureşti, 1996. – P. 89-92; 109-113; Noica, C. Rostirea filosofică românească. – Bucureşti, 1970. – P. 124-128.

300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir: Sesiunea ştiinţifică Dimitrie Cantemir / Academiei R. P. R. Academiei de ştiinţe sociale şi polit. R.S.R. – Bucureşti: Ed. Academiei R.S.R., 1974. - 140 p.

300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, cărturar de valoare, înflăcărat patriot // Viaţa economică. – 1973. - 27 apr. (Nr. 17). – P. 20.

Treieru, Vasile. O stea strălucitoare a Pământului Moldovenesc [Dimitrie Cantemir] // Comunistul. - 1998. - 30 oct.

Truţer, Tiberiu. Aspecte inedite privind relaţiile lui Dimitrie Cantemir cu Academia din Berlin // Forum. Ştiinţe sociale (Bucureşti). - 1971. – 13. - Nr. 10. – P. 75-81.

Tucă, Florian; Cociu, Mircea. Monumente ale anilor de luptă şi jertfă. – Bucureşti, 1983. - 445 p. – (P. 82, 227, 233, 234 – despre Cantemir)

Tudor, D. Oraşe, târguri şi sate in Dacia romană. – Bucureşti, 1968. – 429 p. – (P. 289, 342, 343 – despre Cantemir).

Tudor, Ştefan. Ion Druţă şi Dimitrie Cantemir // Făclia. - 2003. - nr. 30. - P. 8.

Tufescu, Victor. Pe Valea Moldovei. – Bucureşti, 1970. – 217 p. – (P. 12, 102, 106, 108, 110, 185, 189, 209 – despre Cantemir).

Tuqulschi-Neago, Rodica. Noţiunea de “târg”, “târguşor”, “oraş” în opera lui D. Cantemir // Bilanţul activ. şt. a USM pe anii 1996-1997. Conferinţa corpului didactico-şt.: Rezum. Comunic. Ştiinţe umanistice. – Chişinău, 1998. – P. 190.

Tyndal, M. Viaţa lui Dimitrie Cantemir, fost domn al Moldovei // Operele principelui Dimitrie Cantemir. Vol. IV. P. II-a. – Bucureşti, 1878. – P. 795-807.

Ţarălungă, Ecaterina. Dimitrie Cantemir desenator // Manuscriptum. – 1989. – 20. - Nr. 3. – P. 142-144.

Ţarălungă, E. Dimitrie Cantemir // Ateneu. - 1987. - nr. 7. - P. 16.

Ţarălungă, Ecaterina. Dimitrie Cantemir în arhivele Grigore G. Tocilescu // Transilvania (Sibiu). –17. - Nr. 6. – P. 38-40; Nr. 7. – P. 45-47, 55; Nr. 8. – P. 45-47, 55; Manuscriptum. - 1988. – 19. - Nr. 2. - P. 88-90.

Ţarălungă, Ecaterina. Dimitrie Cantemir - însemnări despre o lucrare uitată // Viaţa Românească. – 1988. – 83. - Nr. 1. – P. 36-45.

Ţarălungă, Ecaterina. Dimitrie Cantemir şi vechiul Bizanţ // Transilvania (Sibiu). – 1988. – 17. - Nr. 2. – P. 24-25.

Ţarălungă, Ecaterina. După mai mult de două veacuri şi jumătate sau despre Dimitrie Cantemir - personaj al cercetărilor // Basarabia. – 1992. – Nr. 4. – P. 109-119.

Ţarălungă, E. Experienţa unei sinteze personale: Dimitrie Cantemir (1673-1723) // Brumărel: Supl. lit. la ziar „Tineretul Moldovei”.- 1996.- 30 oct.

Ţărchilă, Dan. O carte pasionată de istorie şi patriotism ­- Dimitrie Cantemir, de C. Măciucă // Astra. – 1973. - mai (Nr. 5). – P. 4.

Ţările române în perioada domniilor lui Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir // Manea, Mihai; Pascu, Adrian; Teodorescu, Bogdan. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821. – Bucureşti, 1994. - P. 324 – 329; foto.

Ţările române în secolul al XVII-lea: [Dimitrie Cantemir] // Pascu, Ştefan; Maior, Liviu. Culegere de texte pentru istoria României. Vol. 1. – Bucureşti, 1977. - P. 112-116.

Ţările Române şi creşterea puterii ruseşti // Ştefănescu, Ştefan. Istoria românilor : De la Mihai Viteazul la Constantin Brâncoveanu. – Bucureşti, 1996. – 181 p. - P.104-105.

Ţările române şi noile raporturi de forţă în sud-estul Europei, între 1683-1711: [relaţiile Moldovei cu Austria şi cu Rusia; rivalitatea între Brâncoveni şi Cantemireşti] // Giurescu, Constantin C.; Giurescu Dinu C. Scurtă istorie a românilor pentru tineret îndeosebi. – Bucureşti, 1977. - P. 148-155; foto.

Ţâcu, Lia. Expoziţie consacrată ilustrului domnitor: Anul Dimitrie Cantemir a început // Moldova suverană. – 2003. – 23 ian. – P. 1.

Ţepelea, Gabriel. Interpretări şi restituiri. – Bucureşti, 1996. – 215 p. – (P. 174 –despre Cantemir).

Ţighiliu, Iolanda. Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova secolele XV-XVII. – Bucureşti, 1997. – 369 p. – (P. 84, 167 - despre Cantemir).

Ţugui, Pavel. Grigore H. Grandea: (Omul şi opera). – Craiova, 1977. – 283 p. – (P. 268, 271 – despre Cantemir).

Ulici, Laudanţiu. Dimitrie Cantemir - europeanul // Săptămîna. – 1973. - 13 iulie (Nr. 136). – P. 3.

Un domnitor cărturar – Dimitrie Cantemir // Popescu, Petru Demetru. Istoria românilor pentru toţi copiii. – Bucureşti, 1999. - P. 63; foto.

Un mod original de a comemora pe Dimitrie Cantemir în jud. Fălciu // Lamura. – 1923. - oct. -nov. - P. 88.

Un univers într-o carte. Vol. 6. – Bucureşti, 1968. – 191 p. – (P. 9, 10 – despre Cantemir).

Unele întâmplări din vremea lui Cantemir // Neagu, C.; Marinescu, D.; Georgescu, R. Fapte din umbră. – Bucureşti, 1965 (1975?????). - P.150 – 161.

Unitatea etnică şi culturală a românilor. Mărturii apusene şi autohtone despre originea şi unitatea poporului român // Şchiau, Octavian. Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval. – Cluj–Napoca, 1978. – P.22, 25-27.

Ungureanu, Gh. Documente privitoare la istoria României păstrate în Arhivele Statului din Moscova şi Leningrad // Rev. arhivelor. - 1962. - Nr. 1. – P. 28.

Ureche, Grigore. Letopiseţul Ţării Moldovei. – Bucureşti, 1955. – 241 p. – (P. 19 – despre Cantemir).

Ureche, Gr.; Costin, Miron; Neculce, Ion. Letopiseţul Ţării Moldovei...: cronici. – Ch., 1990. – 638 p. – (P. 361, 463, 464 – despre Cantemir).

Urechia, V. A. Raportul [secţiunii istorice în şedinţa din 20 martie] // Analele Academiei Române. Seria II. Tom III. P. II. – Bucureşti, 1882. - P. 156-157.

Ursu, G. Cantemir // Cetatea Moldovei. – 1942. - III. - Vol. 6. - aug.–sept. (nr. 8-9). – P. 285.

Ursu, G. G. Dimitrie Cantemir în amintirile din cronici // Memorialistica în opera cronicarilor. – Bucureşti, 1972. – P. 149-164.

Ursu, Tamara. Materiale privitoare la predarea temei: “Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir”: [îndrumări metodice] // Culegere de materiale teoretice la literatura moldovenească. – Chişinău, 1963. – P. 61-78.

Ustian, I. Dimitrie Cantemir – domnitor al Moldovei şi savant de talie europeană, consilier al lui Petru I şi senator al Rusiei: Operele lui Cantemir; Concepţiile economice ale lui Dimitrie Cantemir // Moldova Suverană.- 2003.- 17 sept.- P. 3; Funcţionarul publ. – 2003. – nr. 17. – P. 3; Moldova şi lumea. – 2003. – nr. 5-6. – P. 12.

Vaida, Mircea. Ion Budăi-Deleanu. – Bucureşti, 1977. – 160 p. – (P. 141 – despre Cantemir).

Vaida, Petru. Cu cine a studiat Cantemir? // Luceafărul. – 1970. – 13. - 18 apr. (Nr. 16). – P. 2.

Vaida, Petru. Cantemir şi antichitatea // Rev. de filozofie. – 1965. – 12. - aug. (Nr. 8). – P. 1067-1079.

Vaida, Petru. O contribuţie preţioasă la valorificarea moştenirii lui Dimitrie Cantemir // Cercetări filozofice. – 1958. - Nr. 6. – P. 147-155.

Valahu, I. Istoria românilor. - Bucureşti: Cugetarea, 1934. – P. 185-190.

Vartic, Andrei. Domnitori vechi şi noi, lecţia din 2 iulie 1504: [despre Cantemir] // Jurnal de Chişinău. – 2003. – 4 iul. – P. 12.

Vartic, Andrei. Generalul şi cantemiriada sa: [sărbătorirea aniversării a 330 de ani de la naşterea lui D. Cantemir] // Jurnal de Chişinău. – 2003. – 31 oct. – P. 8.

Vasile, Marian. Noţiuni de teoria literaturii pentru învăţământul preuniversitar. – Bucureşti, 1996. – 157 p. – (P. 80 – despre Cantemir).

Vasilescu, Stelian. Publicişti precursori ai marii Uniri. - Timişoara, 1988.- 289 p. - (P. 12, 13 – despre Cantemir).

Vasiu, A; Fodoreanu, M. De la Dunăre în ţara Şeherezadei: Călătorie peste mări şi veacuri: [P. 40 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1967. – nr. 9. – P.36 – 40.

Vatamaniuc, D. Publicistica lui Eminescu 1877-1883, 1888-1889. – Bucureşti, 1966. – 311 p. – (P. 41, 155, 157, 167, 168, 284, 285, 287 – despre Cantemir).

Vârgolici, Teodor. Ecourile literare ale cuceririi independenţei naţionale. – Bucureşti, 1976. - 300 p. - (P.11 – despre Cantemir).

Velciu, Dumitru. Grigore Ureche. – Bucureşti, 1979. – 421 p. – (P. 7, 34, 35, 38, 59, 60, 87, 97, 111, 132, 146, 170, 171, 176, 191, 200, 206, 207, 217, 222, 228, 231, 257, 268, 285, 335 - 338, 396 – despre Cantemir).

Velciu, Dumitru. Ion Neculce. - Bucureşti: Ed. Tineretului, 1955.

Velciu, Dumitru. Miron Costin. – Bucureşti: Minerva, 1973. – 298 p. – (P. 7, 8, 11, 21, 25, 26, 29, 39, 49, 52, 61, 69, 81, 109, 116, 118, 160, 161, 175, 182-184, 260, 273 – despre Cantemir).

Vedinaş, T. Eminescu şi Cantemir // Steaua. - 1989. - nr. 10. - P.16.

Vianu, Tudor. Opere. – Bucureşti.

Vol. 3: Sinteze . – 1973. - 748 p. – (P. 453, 603 – despre Cantemir).

Vol. 9. – 1980. – 847 p. – (P.686, 687 – despre Cantemir).

Vol. 10. – 892 p. – (P.449, 450, 452 – despre Cantemir).

Vol. 11. – 1983. – 707 p. – (P. 258 -269 , 310, 388, 391 – despre Cantemir).

Vianu, Tudor. Scriitori români. Vol. 1. – Bucureşti, 1970. – 411 p. – (P. 82, 132, 134, 398 – despre Cantemir).

Vianu, Tudor. Studii de literatură română. – Bucureşti, 1965. – 700 p. – (P. 81, 94, 109, 200, 548, 611 – despre Cantemir).

Vianu, Tudor. Studii de literatură universală şi comparată. – Bucureşti, 1963. – 664 p. - (P. 186, 187, 561, 562, 573 - despre Cantemir).

Viaţa lui Dimitrie Cantemir, fost domn al Moldovei // Cantemir, Dimitrie. Istoria Imperiului Ottoman, creşterea şi scăderea lui, cu note foarte instructive / tradusă de Ios. Hodosiu. 2 Vol. – Bucureşti, 1876-1878. – Vol. II. - 1878. – P. 795-807. - Traducere după ediţia “Istoriei Imperiului Otoman”(Hamburg, 1852).

Viaţa lui Dimitrie Cantemir, Domnul Moldaviei şi Prinţip în împărăţia rusească // Biblioteca românească. - Buda I., 1829. Partea I. – P. 27-58 - reprodusă şi în 1834, partea I. – P. 27-58;

Viaţa lui Dimitrie Cantemir, Domnul Moldaviei şi Prinţip în împărăţia rusească // Bojinca, Damaschin. Scrieri: De la idealul luminării la idealul naţional. – Timişoara, 1978. - P. 92-93.

Viaţa prinţului Dimitrie Cantemir: [din hronografiile Moldovei] // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1842. – 5. - Nr. 41. – P. 321-326; Nr. 42. – P. 329-333; Nr. 43. – P. 337-342.

Viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir, de G. Pascu // Convorbiri literare. – 56. - 1923. – P. 717-718. (semnat C.P.)

Vie de Demetrius Cantemir Prince de Moldavie // Cantemir, D. Histoire de l’Empire Othoman, où se voyent les causes de son agrandisment et de sa decandence. Avec de notes trés instructives. par S.A.S. Demetrius Cantemir. 4 t. T. 4. – Paris chez Barois, 1743. – P. 467-488. – În lb. fr.

Viorel, M. Dimitrie Cantemir // Moldova. - 1991. - nr. 12. - P. 33-34.

Vita principis Demetrii Cantemirii // Cantemir D. Opere. Tom. VII (Vita Constantini Cantemirii. – Collectanea Orientalia). – Bucureşti, 1883. – P. 3-5.

Vîntu, Victor. Bicazul şi împrejurimile lui. – Bucureşti, 1962. – 15 p . – (P. 6 – despre Cantemir).

Vîrnav, Iancu T. Înainte-cuvântare la Fragmentele istorice publicate în limba franceză de dl. maior Mihail Kogălniceanu // Foaie pentru minte, inimă şi literatură. – 1845. - 8 oct. (Nr. 41). – P. 327-328.

Vîrtosu, Emil. Un “epigraf” a lui Eugen Carada // Arhivele Olteniei. – 1935. – 14. - Nr. 79-82. – P. 497-498.

Vlad, Ion. Lectura – un eveniment al cunoaşterii. – Bucureşti, 1977. – 314 p . – (P. 79, 91, 157 – despre Cantemir).

Vlad, Matei V. 1703-1744: Mihai Racoviţă, voievod român la Iaşi şi Bucureşti: [P. 15- despre Cantemir] // Magazin istoric. – 1989. – mai (nr.5). – P.14-18.

Vlăduţ, Constantin. Ion Cîmpineanu. – Bucureşti, 1973. – 264 p. – (P. 27, 38, 206 – despre Cantemir).

Vodă-Căpuşan, Maria. Accente. – Cluj, 1991. – 211 p . – (P. 115 – menţiune despre Cantemir).

Voltaire despre marele cărturar // Magazin istoric. – 1973. - 7. – aug. (Nr. 8). – P. 25.

Voltaire. Histoire de Charles XII roi de Suede: Nouvelle édition avec les variantes de l’auteur / une preface par M. A. Geffroy. – Paris: Librairie–Ch. Delagrave, 1890. – XXVI. 308 p. - (Classiques français). – În lb. fr.

Din cuprins: Despre D. Cantemir. – P. 172, 284.

Vulcănescu, M. Dimensiunea românească a existenţei. Vol. 1. – Bucureşti, 1991. – 338 p.

Din cuprins: Compendiolum universae logices institutionis. – P. 18; Istoria ieroglifică. – P. 101; Dimitrie Cantemir – Primul cărturar şi savant român de talie europeană: O conştiinţă critică a criticii. – P. 253; Divanul....controversa unitariană şi dezideratul perfectabilităţii. – P. 256; Metafizica sau conceptul ştiinţei sacre: între fizica aristotelică şi etica creştină . – P.260; Logica sau între ordinea naturală a lucrurilor şi ordinea raţională a spiritului. – P. 263; Cunoaştere şi conştiinţă morală. – P. 264; Istoria ieroglifică – un paradox literar: între Roman du Renard românesc şi poemă eroic-comică. – P. 265; O imagine complexă (geografică, politică, etnografică) a Moldovei Evului. – P. 277; Hronicul – cea mai înaltă expresie a conştiinţei istorice patriotice cantemiriene. – P. 280; Un reflex subiectiv al unui moment dramatic de istorie naţională. – P. 282; Dimitrie Cantemir şi orientalismul european: Istoria imperiului otoman din perspectiva concepţiei ciclice a istoriei şi unei experienţe cognitive personale. – P. 284; Şi o anexă teoretică de filosofia istoriei: o concepţie creştină-iluministă despre cultura şi religia islamică. – P. 288; Dimitrie Cantemir şi maturizarea umanismului românesc. – P. 296. :

Xenopol, A. D. Istoria literaturii române de la Cantemir pînă la 1821: [Manuscris prezentat la concursul pentru “Premiul Adamachi”] // Analele Academiei Române. Desbaterile. Seria II. Tom 23. 1900-1901. – P. 145-155; reprodus în Convorbiri literare. – 1901. – 35. - oct. (Nr. 10). – P. 948-960.

Xenopol, A. D. Istoria românilor din Dacia Traiană. – Iaşi: Goldner, 1891. -Vol. IV. – P. 495-534, 601-609.

Ibidem - ed. a II-a. Vol. VIII. - Bucureşti: Cartea românească, 1929. – P. 98-103, 106-133, 204-212.

Ibidem – Bucureşti, 1993. – 523 p. – (P. 22, 60, 61, 89, 140, 175, 182, 202, 258, 266, 267, 312, 313, 318, 326, 343, 346 358, 360, 442, 443, 453 – despre Cantemir).

Xenopol, A. D. Histoire des Roumains de la Dacia Trajane depuis les origines jusqu’a l’Union des Principautés en 1859. Vol. III. – Paris, 1896. – P. 136-139, 143-154, 162-165. – În lb. fr.

Xenopol, A. D. Vrajba dintre Cantacuzineşti, Cantemireşti şi Brîncoveanu, 1688-1705…: Teză de licenţă de G. Constantinescu, Bîrlad, 1889, 94 p.: (recenzie) // Arhiva. – 1890. – I. - ian.–febr. (nr. 4). – P. 477-478.

Zagaevschi, A. Stegar trecut prin veacuri // Viaţa satului. – 1983. – 27 oct.

Zamfir, Corneliu. Dimitrie Cantemir despre Vrancea // Rev. noastră. – 1987. - nr. 125-130. – P.2350-2351.

Zamfirescu, Dan. Accente şi profiluri. – Bucureşti, 1983. - 509 p. - (P. 61, 165, 175, 176, 178-180, 182 – despre Cantemir).

Zamfirescu, Dan. Neagoe Basarab şi învăţăturile către fiul său Theodosie: problemele contraversate. – Bucureşti, 1973. – 448 p. – (P. 62, 79, 80, 90, 93, 103, 105, 106, 115, 116, 122, 126, 144 – despre Cantemir).

Zamfirescu, Dan. Permanenţa Patriei. – Bucureşti, 1975. – 365 p. – (P. 17, 160, 161, 205, 207, 348, 349, 358 – despre Cantemir).

Zamfirescu, Dan. România pământ de civilizaţie şi sinteză: articole şi reportaje. – Bucureşti, 1969. – 135 p. – (P. 50, 69, 71, 113, 121, 124 – despre Cantemir ).

Zamfirescu, Dan. Spre noi înşine. – Bucureşti, 1971. – 145 p. – (P. 15, 25, 29, 38, 138 - despre Cantemir).

Zamfirescu, Dan. Cota Cantemir // Contemporanul. – 1973. - 6 iulie (Nr. 28). – P. 1, 9.

Zamfirescu, Ion. Spiritualităţi româneşti // Monitorul Oficial (Bucureşti), 1941. – P. 288-290; 298, 447.

Zănescu, Ionel; Ene, Camelia. Alaiuri domneşti: [P. 63 – despre Cantemir] // Magazin istoric. – 2003. – nr. 5. - P.61- 64.

Zane, G. Cîteva ştiri despre M. Eminescu // Revista Fundaţiilor. – 1939. - 6. - Nr. 2. – P. 318, 320.

Zane, G. Economia de schimb în Principatele Române. – Bucureşti, 1930. – P. 65, 90-91, 120, 124, 126, 127, 215.

Zane, G. N. Bălcescu. Opera. Omul. Epoca. – Bucureşti, 1975. – 415 p. – (P. 375 - despre Cantemir).

Zilele Dimitrie Cantemir: [conferinţa „Dimitrie Cantemir – om politic, istorician, domnitor şi savant] // Făclia. – 2003. – 19 apr. (nr. 16). – P. 3.

Zub, Al. A scrie şi a face istorie. – Iaşi, 1981. – 368 p. - (P. 10, 70, 73, 83, 132, 135, 136, 139,

Zub, Al. Cantemir - “Canoanele istoricului” // Cronica. – 1973. – 8. - 21 sept. (Nr. 38). – P. 13.

Zub, Al. Eminescu: glose istorico-culturale. – Ch., 1994. - 153 p. - (P.11, 42, 71, 84 – despre Cantemir).

Zub, Al. Impasul reîntregirii. – Iaşi, 1995. – 150 p. – (P. 34, 101 – despre Cantemir).

Zub, Al. În orizontul istoriei. – Iaşi, 1994. – 275 p. – (P. 14, 15, 34, 69, 75, 84, 121, 123, 146, 156, 177-179, 199, 215, 235, 253 – despre Cantemir).

Zub, Al. La sfârşit de ciclu: Despre impactul revoluţiei franceze. – Iaşi, 1994. – 231 p. – (P. 60, 96 – despre Cantemir).

Zub, Al. Meditaţii cantemirene // Ateneu. – 1973. – 10. – aug. (nr. 8). – P. 15.

Zub, Al. Un proiect fastuos - “Scrierile Cantemireştilor” (1838) // Convorbiri literare. – 1973. - 30 sept. (Nr. 18). – P. 4.

top;        

- Partea I

- Partea III;