Chișinăul citește Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Programului de lectură „Chişinăul citeşte”


 

APROB

Directorul general al BM „B.P. Hasdeu”

                                        M. Harjevschi

                                 ianuarie 2016

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea

Programului de lectură „Chişinăul citeşte”

 

Capitolul I. Cadrul general

 

 Art. 1. Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a Programului de lectură „Chişinăul citeşte”.

 Art. 2. (1) Programului de lectură „Chişinăul citeşte”, numit în continuare Program, promovează şi încurajează lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă, valorifică experienţa de lectură a chişinăuienilor.

(2) Scopul fundamental este centrat pe constituirea unei comunităţi de cititori prin promovarea lucrărilor de înaltă ţinută artistică şi educarea gustului pentru lectură a chi­şi­năuienilor.

(3) Obiectivele Programului sunt axate pe: afirmarea Bibliotecii Municipale în calitate de îndrumător, sfătuitor, ghid în lumea cărţilor; orientarea lecturii spre valori literare autohtone; dezvoltarea sentimentului de apartenenţă comunitară prin partici­parea, alături de alţi chişinăuieni, la o acţiune culturală comună; conştientizarea asupra importanţei şi frumuseţii cititului; evidenţierea contribuţiei Bibliotecii Municipale la organizarea timpului liber în mod util şi interesant, orientarea spre o receptare adecvată a valorilor literare şi artistice.

Art. 3. (1) Programul se desfăşoară anual în perioada ianuarie-noiembrie şi se adresează tuturor locuitorilor municipiului Chişinău.

(2) Segmentele de vîrstă participante la Program sunt: adulţi, adolescenţi/preadolescenţi, copii.

 

Capitolul II. Organizarea Programului

 

Art. 4. Programul este organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Art. 5. Etapele de organizare a programului:

(1) Procedura de selectare a cărţilor:

·              Directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” convoacă în luna ianuarie a anului în curs Grupul de selectare a cărţilor.

·              Coordonatorul Grupului este numit prim-vicedirector al Bibliotecii Municipale responsabil de lectură.

·              Grupul de selecţie este constituit din  nouă persoane.

·              Membrii grupului selectează cărţiile.

·              Procedura de vot este deschisă cu 1/3 din voturi.

·              Utilizatorii BM pot participa la selecţia cărţilor exprimându-şi opţiunea pe pagina web.      

(2) Criteriile de selecţie  prioritare pentru Program:

·              Actualitatea şi originalitatea temei.

·              Valoarea artistică

·              Funcţia cognitivă.

·              Calitatea executiei grafice (format, corpul literei, imagini).

·              Apariţia editorială: anul anterior lansării Programului. Sunt admise ediţii revăzute, actualizate, completate. Publicaţiile pot fi editate în Republica Moldova sau peste hotarele acesteia, dar de autori autohtoni.

·              Referinţe, menţiuni.

(3) Achiziţionarea publicaţiilor, asigurarea filialelor cu minim 5 (cinci) exemplare pentru fiecare categorie de chişinăuieni.

(4) Lansarea Programului va avea loc  în prezenţa autorilor cărţilor, criticilor şi a altor oameni de cultură.

(5) Desfăşurarea Programului: organizarea activităţilor cu publicul - prezentări de carte, întîlniri cu autorul/autorii volumului lecturat în filiale, dis­cu­ţii/dezbateri, ore de lectură, înscenări teatralizate, activitate expoziţională.

(6) Promovarea Programului prin: interviuri cu autorul şi cititorii, articole în ziare şi reviste, produse promoţionale (afiş, pliante, semne de carte, anunţuri plasate pe panourile de informaţii ale filialelor şi distribuite în comunitate), emisiuni radio/TV, pagina web, reţele de socializare, bloguri, flickr, youtube.

(7) Organizarea conferinţei finale cu participare autorului: delegarea cititorilor activi de la fiecare filială, invitarea personalităţilor notorii din cultură, discuţie/dezbatere autor-cititor, prezentarea eseurilor şi/sau impresiilor cititorilor, acordarea scrisorii de gratitudine autorului şi diplomelor pentru cititori.

(8) Cele mai bune eseuri şi impresii de lectură ale cititorilor pot fi publicate în revista „BiblioPolis” .

 

Capitolul III. Dispoziţii finale

 

Art. 6. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului de lectură „Chişinăul citeşte” intră în vigoare din data semnării  de către directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.