Concursuri Regulament privind acordarea premiilor


Regulament privind acordarea premiilor

Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură

Argument

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează Concursul de acordare a premiilor pentru debut în literatură, reieșind din stringenta necesitate de: a include cărțile de debut în cicrcuitul bibliotecii; a atrage cititorii către activitățile prilejuite de acest eveniment; a implica scriitorii tineri în proiectele și manifestările susținute de Biblioteca Municipală; a integra procesul literar ca parte componentă a activității bibliotecii; a încuraja scriitorii debutanți.

Capitolul I. Cadrul general

Art. 1. Prezentul regulament defineşte cadrul de organizare şi desfăşurare a Concursului privind acordarea premiilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură.

Art. 2. (1) Concursul privind acordarea premiilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură, numit în continuare Concurs, are drept scop stimularea și promovarea creației literare, implicarea comunității de cititori și utilizatori în procesul cultural-artistic din Republica Moldova.

(2) Misiunea Concursului constă în promovarea tinerilor scriitori al căror debut în literatură reprezintă o valoare autentică și o contribuție considerabilă la evoluția literaturii din Republica Moldova.

(3) Obiectivele Concursului sunt axate pe: valorificarea celor mai importante publicații editoriale la categoria debut; sporirea vizibilității aparițiilor literare autohtone, dar și a interesului chișinăuienilor pentru lectura de calitate; afirmarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în calitate de îndrumător în lumea cărţilor și în calitate de instanță de referință în organizarea unor evenimente literare importante.

Capitolul II. Organizarea Concursului

Art. 3. (1) Concursul este organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

(2) Concursul pentru acordarea premiilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” se desfășoară anual.

(3) Juriul Concursului este alcătuit din scriitori și bibliotecari.

(4) Depunerea cărților pentru Concurs are loc în luna ianuarie. Data limită de aplicare este 10 februarie.

(5) Vor fi luate în considerație volumele depuse la sediul central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148.

(6) Se va organiza o lectură publică cu participarea scriitorilor nominalizați. Pe 26 februarie toți concurenții vor fi invitați la Gala Premiilor „B.P. Hasdeu”. Ulterior, premianții vor participa la 2 întâlniri cu cititorii în rețeaua bibliotecii municipale.

(7) Vor fi oferite 3 premii bănești.

Capitolul III. Condiții de participare la Concurs

Art. 4. Condițiile de participăre la Concurs sunt următoarele:

(1) vârsta participantului nu trebuie să depășească 47 de ani (vârsta la care a debutat Tudor Arghezi);

(2) genurile literare premiate: poezie, proză, critică și eseu;

(3) cartea care intră în Concurs trebuie să fie editată în anul premergător premierii;

(4) participantul este un scriitor din Republica Moldova.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Art. 5. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de acordare a premiilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură intră în vigoare din data semnării de către directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Art. 6. Juriul, confirmat de Consiliul de administrație a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, va întocmi un proces verbal în care va argumenta alegerea.