Ce? Unde? Cînd? Istorii de succes Biblioteca „Hristo Botev” – un focar nestingherit al culturii bulgare în Chişinău


 

Prima dată am vizitat Biblioteca „Hristo Botev” în anul 2008, fiind preocupat de istoria bulgarilor din Basarabia. Aici am avut posibilitatea de a studia literatură de specialitate (istoria satelor bulgare din Moldova, biografiile personalităţilor ilustre, crestomaţii şi enciclopedii), care mi-au fost de folos în acumularea materialului necesar şi elaborarea tezei mele de licenţă. Chiar atunci când am făcut masteratul şi doctoratul în Bulgaria (2010-2014) continuam să studiez materialele din fondul bogat cu cărţi de care dispune Biblioteca „Hristo Botev”. M-a mirat foarte mult faptul că biblioteca are la dispoziţie o arhivă bogată, în care sunt păstrate şi ziarele bulgare vechi din secolul XIX: Ţarigradskii vestnik, Svoboda, Zname, Nova Bălgaria, Duma, pe care nu le găseşti nici în Arhiva Naţională a Republicii Moldova.

După ce am devenit doctor în istorie, datorită activităţii mele ştiinţifice, Biblioteca „Hristo Botev” a căpătat pentru mine un rol mai deosebit. Aici, cu suportul direct al bibliotecarilor, am prezentat monografiile mele, care au ieşit de sub tipar în Chişinău, în 2013, 2015, 2016. De asemenea, în incinta acestei biblioteci, împreună cu Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova, am organizat diferite manifestări ştiinţifice, cum ar fi: simpozioane, mese rotunde, conferinţe ştiinţifice. Este foarte important că în ultimii ani niciun eveniment aniversar legat de comunitatea bulgară din Chişinău nu se desfăşoară fără implicarea activă a Bibliotecii „Hristo Botev”. La promovarea istoriei trecutului şi culturii bulgarilor basarabeni contribuie cu diferite expoziţii de carte, discuţii / dezbateri, medalioane literar-artistice, ceea ce, după părerea mea, vorbeşte despre faptul că biblioteca are un rol însemnat în mişcarea social-culturală a bulgarilor din Republica Moldova.

Am fost martor când anume în incinta bibliotecii s-au reconstituit multe tradiţii deja uitate în unele sate bulgăreşti din sudul ţării noastre, ceea ce vorbeşte că în ultimul timp, datorită echipei bibliotecii, ea a devenit un focar al culturii naţionale bulgare din Republica Moldova. În acelaşi timp, fiind preocupat şi de relaţiile moldo-bulgare multiseculare, pot să afirm cu certitudine că biblioteca deja poate fi considerată ca un exemplu elocvent al relaţiilor dintre două popoare. Şi faptul că în bibliotecă activează o echipă multinaţională vorbeşte despre atmosfera de toleranţă şi prietenie în colectiv.

În ultimul timp s-a intensificat parteneriatul bibliotecii cu multe organizaţii obşteşti şi culturale bulgare din Republica Moldova şi din străinătate. De aceea, în timpul vizitelor diferitor delegaţii din Bulgaria în Republica Moldova, biblioteca este un punct obligatoriu de oprire a oaspeţilor care fac cunoştinţă cu activitatea acestei instituţii. Toţi rămân închântaţi de faptul că în Chişinău activează biblioteci pentru minorităţi naţionale (bulgari, ucraineni, ruşi, găgăuzi, polonezi, evrei), care se află în subordinea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (ceea ce rar se întâlneşte în alte capitale), printre care un rol însemnat îl ocupă Biblioteca „Hristo Botev”.

 

Dr. în istorie Ivan DUMINICA,

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM