Oferta educațională CNEPB. Octombrie-Decembrie

Tema, subiectul și genul activității

Descrierea succintă a conținutului

Perioada, numărul ore academice

Grup-țintă

Instituția de formare/ Formator

Atelier online ZEN Hasdeu

Participanții vor cunoaște: Scopul Zilelor ZEN; Metodologia de desfășurare ZEN; Componentele Zilelor ZEN; Accente și priorități; Forme de educație nonformală.

1 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de ZEN)

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

Atelier online ZEN Hasdeu

Participanții vor cunoaște: Scopul Zilelor ZEN; Metodologia de desfășurare ZEN; Componentele Zilelor ZEN; Accente și priorități; Forme de educație non-formală.

2 octombrie

Bibliotecari  Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de ZEN)

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Follow-up: Sistemul de raportare online ORT

Bibliotecarii vor obține competențe în completarea, exportarea și structurarea datelor statistice.

3 octombrie

11 bibliotecari din rețeaua Bibliotecii Municipale care sunt incluși în sistemul ORT

BM, CNEPB

Tatiana Coșeri

Servicii Google

Participanții vor obține abilități de organizare, stocare și distribuire a documentelor cu ajutorul serviciilor Google.

4 octombrie

20 de bibliotecari  Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Atelier „Învățăm să creăm povești digitale”

Participanții vor căpăta competenţe de creare a poveștilor digitale.

4-5 octombrie

Bibliotecari din rețeaua de biblioteci din raionul Orhei

BM, CRE Orhei

Liliana Juc
Angela Borș

Lansarea Campaniei Zilele Educației Non-formale (ZEN)

Lansarea Laboratorului Educației Nonformale. Scop:Promovarea educației non-formale în activitatea cu publicul Biblioteca Municipală; Competențe:aplicarea metodelor non-formale în activitatea cu utilizatorii.

8 – 11 octombrie

Utilizatori, bibliotecari: implicarea a peste 500 de participanți beneficiari

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Atelier „Improvizaţia în educaţia nonformală"

Participanții vor cunoaște rolul improvizației în educația nonformală; vor obține competențe de improvizație a diferitor situații.

9 octombrie

Formatori Biblioteca Municipală (format tradițional); Formatori, bibliotecari din teritoriu (format on-line)

BM, CNEPB

Diana Ungureanu

Atelier „Metode nonformale pentru dezvoltarea comunitară"

Vor cunoaște metodele nonformale utilizate out-door: vor experimenta și simula metode noi; Vor obține abilități de practicare a activităților nonformale stradale, comunitare.

10 octombrie

Formatori  Biblioteca Municipală, format tradițional

Formatori, bibliotecari din teritoriu, format on-line

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Atelier

Noi metode nonformale de la NEXT Library

Participanții vor cunoaște metode inovative nonformale, utilizate de participanții la NEXT Library 2018; vor experimenta unele metode; vor obține abilități de aplicare în activitatea lor.

11 octombrie

Formatori Biblioteca Municipală (format tradițional); Formatori, bibliotecari din teritoriu (format on-line)

BM, CNEPB

Oxana Andreev

Voluntariatul în bibliotecă

Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru implementarea procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.

12 octombrie

40 bibliotecari din raionul Strășeni

Biblioteca Publică Raională
„M. Sadoveanu”, Strășeni

Tatiana Coseri

Atelier on-line

Ne-conferința BM Biblioteca relațională: abordare inovativă a viitorului

Participanții vor cunoaște: Scopul ne-conferinței; Metodologia de desfășurare; Componentele ne-conferinței; Accente și priorități; Reguli de participare, de intrare și ieșire din jocurile profesionale; Formatul prezentării comunicărilor;

Competențe de organizare a unei ne-conferințe.

15 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de ZEN)

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Deschiderea bibliotecii urbane

Implementarea serviciilor bazate pe STEM.

16 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Vocea utilizatorului

Participanții vor spune: povestea lor la bibliotecă; ce-și doresc să experimenteze la bibliotecă; ce nu găsesc la bibliotecă etc.

17 octombrie

Utilizatori

BM

Maratonul utilizatorului

Utilizatorii vor avea posibilitatea să dezvolte abilități și competențe prin diverse forme de interacțiune, precum: training, brainstorming, discuții, experimente, jocuri, servind drept platformă de instruire și interacțiune între bibliotecari și utilizatori.

18 octombrie

Utilizatori

BM

Biblioteca relațională: abordare inovativă a viitorului

Ne-Conferința Biblioteca Municipală 2018

Viitorul bibliotecii se bazează pe cât de bune și cât de multe relații profesionale poate construi. Scopul neconferinței să elucideze conceptul „biblioteca relațională”; să formeze competențe de aplicare a acestui concept: să construiască avatarul partenerului, avatarul utilizatorului, avatarul bibliotecarului Bibliotecii relaționale.

19 octombrie

Bibliotecari BM, BNRM, BNC, biblioteci publice, universitare, școlare:

cel puțin 80 participanți

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

Atelier online Săptămâna Științei (SȘ)

Participanții vor cunoaște: Scopul; Metodologia de desfășurare; Componentele Zilelor SȘ; Accente și priorități; Forme și metode inovative de promovare a științei; Servicii  STEM; servicii educaționale de educare a științei.

23 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală (filiale, servicii, cei interesați de SȘ)

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Gestionarea blogurilor si conturilor pe Rețele de Socializare

Post instruire – Instrumente și tehnici de optimizare a conținutului blogurilor.

23, 25 octombrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Atelier Biblioteca Modernă

Cunoașterea conceptului Biblioteca Modernă cu cele 7 componente; dezvoltarea abilităților de modernizare și inovare a activității; participanții vor construi prototipul „Biblioteca, centru comunitar modern”.

24 octombrie

16 bibliotecari noi angajați

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

„Advocacy pentru bibliotecari”

Modulul I

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei.

29-30 octombrie

Bibliotecari din bibliotecile raioanelor arondate, suburbii, Biblioteca Municipală

BM, CNEPB 

Mariana Harjevschi

NOIEMBRIE 2018

Lansarea cursului online „Advocacy pentru bibliotecari”

Cursul oferă competențe de utilizare a aplicației MOOC – Udemy ( www.udemy.com), dar și va ajuta participanții să obțină competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei.

1 noiembrie

Bibliotecari din bibliotecile raioanelor arondate, suburbii, Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Mariana Harjevschi

Săptămâna Științei

Formarea competențelor de comunicare a științei prin forme biblioteconomice inovative și metode non-formale; încurajarea, inspirarea promovării rezultatelor științei în viața și activitatea umană.

5-8 noiembrie

Biblioteca Municipală, filialele, utilizatorii, implicarea a cel puțin 500 de utilizatori

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

Instrumente de evaluare a activității

Dezvoltarea abilităților de utilizarea a platformelor online pentru evaluarea activității, colectarea opiniilor utilizatorilor etc.

8 noiembrie

Bibliotecari Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Svetlana Javelea

SPRINT-START-UP. Planificarea 2019

Scop: Consolidarea și împuternicirea echipei de top management prin metode de organizare comună, simple și practice de lucru vin să definească rolurile și prioritățile  Bibliotecii Municipale pentru 2019, să testeze și să planifice activitățile cheie.

Echipa de top management va cunoaște metodologia Sprint și Start up de, va aplica metodele pentru a menține procesul planificării flexibil, interactiv, iterativ; își va dezvolta abilități de a acţiona împreună pentru a dezvolta cu succes servicii și produse de calitate chișinăuienilor.

12-14 noiembrie

10 top manageri Biblioteca Municipală

CNEPB BMC

Lidia Kulikovski

Voluntariatul în bibliotecă

Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru implementarea procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.

14 noiembrie

18 biblioteci din suburbiile mun. Chișinău

CNEPB BMC

Tatiana Coseri

SPRINT-START-UP. Planificarea 2019

Consolidarea și împuternicirea echipei de top management prin metode de organizare comună, simple și practice de lucru in să definească rolurile și prioritățile Bibliotecii Municipale pentru 2019, să testeze și să planifice activitățile cheie.

Echipa de top management va cunoaște metodologia Sprint și Start up de, va aplica metodele pentru a menține procesul planificării flexibil, interactiv, iterativ; își va dezvolta abilități de a acţiona împreună pentru a dezvolta cu succes servicii și produse de calitate chișinăuienilor.

14-16 noiembrie

10 top manageri  Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Lidia Kulikovaki

„Advocacy pentru bibliotecari”

Modulul II

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei.

19-20 noiembrie

Bibliotecari din bibliotecile raioanelor arondate, suburbii, Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Mariana Harjevschi

Atelier de Planificare

Cum să elaborezi un plan inovativ

Dezvoltarea abilităților de planificare inovativă.

20 noiembrie

20 manageri filiale, servicii

BM, CNEPB

Lidia kulikovski

Cum să elaborezi un raport care atrage și vinde

Atelier de raportare

 

Dezvoltarea competențelor de raportare.

21 noiembrie

20 manageri filiale, servicii

CNEPB

Lidia Kulikovski

Atelier

Cum se scrie o poveste care cucerește

Dezvoltarea abilităților de scriere a poveștilor: cunoașterea celor 8 tipare de narațiune; scrierea conținutului după harta poveștii; construirea unui prototip personalizat (instituțional sau propriu, al bibliotecarului de scriere a poveștii).

22 noiembrie

16 bibliotecari responsabili de scrierea poveștilor instituționale

BM, CNEPB

Lidia kulikovski

Securitatea datelor cu caracter personal

Dezvoltarea abilităților de navigare pe Internet. Familiarizarea bibliotecarilor cu tehnici de securizare a informației.

22 noiembrie

Bibliotecari de la Biblioteca Municipală

BM, CNEPB

Ludmila Pînzari

Taisia Foiu

Eugenia Butnaru

DECEMBRIE 2018

Atelier „Jocul incluziunii”

Printr-o metodă non-formală, ludică, participanții vor învăța experimentând să testeze funcționalitatea conceptului de incluziune în comunitate, la bibliotecă, la orice altă instituție educațională, culturală, medicală etc.

3 decembrie

16 bibliotecari responsabili de relații publice

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

„Advocacy pentru bibliotecari” Modulul III

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre bibliotecar și Administrația Publică Locală, strategii utile prin care biblioteca obține beneficii în structura și activitatea ei.

3-4  decembrie

Bibliotecari din bibliotecile raioanelor arondate, suburbii, Biblioteca Municipală

BM, CNEPB Mariana Harjevschi

Atelier de Copywriting

 

Cum să scriem texte bune pe Social Media. Scop: îmbunătățirea conținutului postărilor; dezvoltarea competențelor: de scriere a textelor cu impact asupra publicului; de a scrie texte SEO după 8 formule; de a spori vizibilitatea, atractivitatea conținutului pe rețelele de socializare; de a spori numărul de urmăritori pe Social Media.

4 decembrie

20 bibliotecari responsabili de Social Media

BM, CNEPB

Lidia Kulikovski

Sistemul de raportare online ORT

Follow-up

Bibliotecarii vor obține competențe în completarea, exportarea și structurarea datelor statistice

12 decembrie

18 biblioteci din suburbiile mun. Chișinău

CNEPB BMC

Tatiana Coseri