Ta bibliothèque Règles d'utilisation de la bibliothèque Prêt


Inregistrindu-se in bibliotecă, utilizatorul încheie un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care vă asumați răspunderile morale, materiale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă. Acordul nu este valabil în lipsa semnăturii utilizatorului.