Expoziții online

Creativitatea - putere de creație, de invenție


  Creativitatea este o stare de spirit, o manieră de a privi noul sau necunoscutul, o modalitate de a pune probleme sau de a imagina soluții, de a crea opere de artă sau de a-și trăi vi...
Mihai Cimpoi – promotor al valorilor românești


  Academicianul Mihai Cimpoi, critic şi istoric literar, eminescolog, filosof al culturii, profesor universitar, om emerit, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, la 3 sept...