Ce? Unde? Cînd? Expoziții online Ziua Internațională a Cărții și Dreptului de AutorLa 23 aprilie este marcată Ziua Internațională a Cărții și Dreptului de Autor.

   Dreptul de autor este una dintre cele mai dinamice instituţii juridice, care cunoaşte o dezvoltare evidentă pe plan internaţional, totodată fiind una dintre cele mai sensibile pe plan legislativ intern. Această particularitate se datorează faptului că dezvoltarea noilor forme de păstrare a informaţiei şi de reproducere a operelor prin intermediul diferitor formate, obligă legiuitorul să adopte frecvent noi soluţii în legislaţie pentru a contribui la efectuarea unei protecţii cât mai eficiente a drepturilor ce apar ca rezultat al creării, publicării şi valorificării operelor creaţiei intelectuale. Actualitatea temei propuse rezidă în conţinutul dreptului subiectiv de autor care, datorită progresului tehnico-ştiinţific, este în continuă schimbare.

 

Vă propunem o expoziție virtuală consacrată acestui eveniment important!