Despre bibliotecă Posturi vacante Concurs pentru ocuparea postului vacant de şef filială, Biblioteca Centrală


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de şef filială, Biblioteca Centrală

Condiţiile de participare la concurs:

Cerinţe de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi informării sau studii superioare de licenţă într-un alt domeniu, dar cu studii de recalificare sau de scurtă durată în domeniul biblioteconomie și științe ale informării;
  • cunoaşterea excelentă a limbii române şi a unei limbi de circulaţie internaţională: rusă, engleză, germană, franceză etc.;
  • cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate;
  • experienţă de muncă în în funcţii de conducere de cel puţin 2 ani sau în funcţii de execuţie de cel puţin 5 ani;
  • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  • cunoaşterea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale.
  • nu a fost concediată, în ultimii 5 ani, în baza temeiurilor prevăzute la art. 86 alin.(1) lit. g - k din Codul muncii al Republicii Moldova.

Documentele se depun la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Secţia resurse umane până la data de 15.06.2018.

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 148. et. 3 (intrarea din curte).

Tel. de contact: 022 22 23 14

La concurs vor fi admise doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare  şi prezintă dosarul complet în conformitate cu cerinţele stabilite.