Prezentare

  Actuala Bibliotecă Municipală a fost inaugurată la 19 octombrie 1877, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească. În perioada 1975-1991 avea funcţia de bibliotecă centrală în sistemul centralizat al bibliotecilor publice din Chişinău şi statutul de bibliotecă municipală. În anii 1950-1988 a purtat numele ideologului bolşevic A.A. Jdanov, din 1988 - numele ilustrului om de cultură şi ştiinţă, scriitorul B.P. Hasdeu.

  Biblioteca Municipală are misiunea de a oferi acces liber şi echitabil la informaţie, educaţie, idei, opinii, lecturi; încurajează, susţine interesul şi libertatea de a cunoaşte; asigură şi dezvoltă servicii moderne şi necesare dezvoltării chişinăuienilor.

  Strategia şi obiectivele BM, proiectele şi programele elaborate sunt adaptate la satisfacerea necesităţilor comunităţii chişinăuiene, iar reţeaua formată din 28 de filiale are o arie de cuprindere pe întreg municipiul, creând un ansamblu coerent şi funcţional care formează o instituţie patrimonială de documentare şi cercetare. O contribuţie deosebită la valorificarea tezaurului de publicaţii revine bibliotecilor specializate (Biblioteca Publică de DreptBiblioteca de Arte „T. Arghezi”) şi Centrului Academic Internaţional Eminescu,  Centrului de carte germană.

  BM sprijină identitatea şi diversitatea culturală, prin realizarea cu succes a proiectului „Servicii de lectură pentru minorităţile naţionale” din capitală, organizând filiale: de carte şi cultură evreiască „I. Mangher”, rusă „M. Lomonosov”, ucraineană „L. Ukrainka”, bulgară „H. Botev”, găgăuză „M. Ciachir” şi poloneză „A. Mickiewicz”, cu colecţii în limbile respective.

  O preocupare aparte a Bibliotecii Municipale constă în acordarea de servicii pentru persoanele dezavantajate care, prin cele mai diverse forme şi facilităţi, sunt integrate în activităţile sale.

  Profilul Bibliotecii Municipale este universal: de la ediţii de referinţă la monografii, de la beletristică la literatură ştiinţifică, de la cartea de artă la volume pentru copii. Fondul tradiţional şi cel electronic formează un adevărat tezaur naţional şi universal care cuprinde peste 1 mln de volume puse la dispoziţie, fără restricţii, spre consultare tuturor solicitanţilor. Miza pe modalităţile de utilizare – directe (consultarea în săli de lectură sau împrumut la domiciliu), la distanţă (pagina WEB, baze de date, telefon, poşta electronică) şi gratuitatea reuşesc să atragă anual circa 3 mln vizite. Impactul acestor performanţe – informarea, documentarea, formarea şi educarea celor peste 140 mii de utilizatori activi cu o mare diversitate de preocupări, categoriile prioritare fiind elevii, studenţii, intelectualii, funcţionarii, cărora li se oferă un sistem complex de servicii pentru instruire şi destindere.