Istoric

Biblioteca Municipală din Chişinău şi-a început activitatea la 19 octombrie 1877 cu 8073 volume, cărţi şi reviste, cedate oraşului în urma închiderii, din lipsă de mijloace ale Bibliotecii Guberniale, ultima fiind înfiinţată în 1832. După 25 ani de activitate Biblioteca Publică Municipală Chişinău a acumulat 40 mii de volume.

În momentul Unirii cu România Biblioteca poseda aproximativ 100.000 volume, dintre care numai o parte infimă de 200 volume erau în limba română, restul publicaţiilor fiind în limba rusă, franceză, germană etc.

După 1918 Biblioteca a fost reorientată spre o activitate naţională. La 1932 din aproximativ 110 mii volume numărul publicat în limba română constituia 13.608 volume, iar în limba rusă 93.800, fapt pentru care Biblioteca era numită neoficial - rusă. Către anul 1938 numărul total de documente nu s-a schimbat esenţial.

În 1941 odată cu începerea celui de-al II-lea război mondial biblioteca a fost distrusă (a ars). De la 1902 şi până la 1940 biblioteca a funcţionat în localul Primăriei Municipiului Chişinău, suprafaţa ei fiind în ultima perioadă de activitate de 1894 m.p.

După război a fost reînfiinţată în noiembrie 1944 de către autorităţile sovietice cu denumirea de Biblioteca orăşenească N1. Iniţial ocupa o cameră de 10 m.p. în localul Inspectoratului de Învăţământ Chişinău pe str. Podoliei nr. 97 şi dispunea de 1900 volume. La 1950 a fost transferată în clădirea fostului restaurant-cantină „Dnestr” (Nistru) pe str. Lenin, actualmente bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148, unde se află şi în prezent. Din acelaşi an  – 1950 şi până în 1988 a purtat numele ideologului rus A.A. Jdanov. În primii ani de activitate biblioteca avea doar împrumut, sală de lectură, serviciul prelucrare a documentelor, o bibliotecă itinerantă şi 4 puncte de servire. Din anul 1975 până în 1990 a fost în fruntea Sistemului Centralizat de biblioteci al oraşului Chişinău.

Din 21 iunie 1988 Biblioteca Municipală poartă numele ilustrului om de cultură Bogdan Petriceicu Hasdeu.

 În 1991 în urma decentralizării sistemelor de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991, Biblioteca Centrală orăşenească a primit statut de Bibliotecă Municipală.