Istoric

Sec. XIX

Biblioteca Publică a Oraşului Chişinău  (Кишиневская общественная библиотека) (Biblioteca Municipală din Chişinău) a fost inaugurată la 19 octombrie 1877 la inițiativa primarului Carol Schmidt și a funcţionat în baza Regulamentului elaborat de Duma orăşenească. 

În 1877 biblioteca deținea o colecție de 8073 volume: cărţi şi reviste, cedate oraşului după închiderea Bibliotecii Guberniale [1876]. Biblioteca se afla în sediul Upravei orăşeneşti.
1884-1924 Director al Bibliotecii a fost Daria P. Harjevschi.
1891 
A fost deschisă secţia împrumut la domiciliu.
1895 Biblioteca se afla într-un edificiu privat în partea de sus a oraşului.
 

Anii 1900-1940 ai sec. XX

1902 Biblioteca Publică Municipală Chișinău la 25 ani de la inaugurare a acumulat 40 mii de volume.
1903, 27 ianuarie Biblioteca a fost redeschisă într-un nou local, 1/3 din etaj a noului edificiu al Dumei orăşeneşti (actuala clădire a Primăriei Municipiului Chişinău), suprafața ei fiind în ultima perioadă de activitate de 1894 m.p. Aici biblioteca s-a aflat până în 1940.
1912 Din raportul pe anul 1912 aflăm că în perioada 1877-1912 fondul bibliotecii s-a mărit cu 54 821 de volume. Colecţia bibliotecii includea 62 894 volume sistematizate după domeniile de cunoştinţe.
1918-1919 La momentul Unirii cu România biblioteca poseda aproximativ 100.000 volume, dintre care numai o parte infima de 200 volume erau în limba română, restul publicatiilor fiind in limbile franceză, germană, rusă etc. În 1918 savantul N. Moghileanski, la plecarea în Odesa, a donat o parte a bibliotecii sale personale Bibliotecii Municipale din Chişinău.
1923 Biblioteca raportează următorii Indicatori de performanţă: utilizatori - 4 010; vizite - 83 996; cereri de cărţi - 88 406; ed. periodice - 19 520.1923-1924 Biblioteca funcţiona după următorul program 9.00-14.00 şi 15.00–19.00, duminica – liber.
1924 Director al Bibliotecii a fost desemnată Natalia Savcencu.
1924, 1 ianuarie Activitatea Bibliotecii Municipale a fost reorganizată (românizată), datorită faptului că la conducerea Secţiei şcolare culturale a Primăriei şi implicit a bibliotecii se afla profesorul Gh. I. Obreja-Iaşi. A fost constituită o comisie, în componenţa căreia intrau P. Erhan (preş.), P. Murafa, I. Zaborovschi, L. Boga, care a selectat fondul bibliotecii pentru utilizarea lui în continuare de marele public. Cu începere de la 1 ianuarie 1924 toate registrele şi cataloagele Cancelariei Bibliotecii au fost traduse şi tipărite în română.
1931 Director al Bibliotecii a fost Elisabeta Nițescu.
1932 Din aproximativ 110 000 volume, colecția în limba română constituia 13%, 77% - în limba rusă.
1934 Biblioteca funcţiona după următorul program: 10.00–14.00, 17.00-19.00, duminica – liber.
1936 În bibliotecă erau înregistrați 3.096 utilizatori, 42 749 împrumuturi de cărţi, 24 361 solicitări de publicaţii periodice.
1938 Fondul de publicaţii constituia 110 000 de volume în sumă de 11 100 000 lei.

Anii 40-50 ai sec. XX

1940 Utilizatori - 1 529, vizite - 5 371, împrumut - 5 442 cărţi.
1941 Fondul de publicaţii s-a mărit cu 12 377 exemplare. Utilizatori - 4 842. Biblioteca avea o suprafaţă de 1 894 m. p. Avutul bibliotecii era estimat în 55 682 000 lei. Odată cu începerea celui de-al II-lea război mondial biblioteca a fost distrusă (a ars).
1941, 17 august Prin Hotărârea din 17 august 1941 a Sovietului Comisarilor din RSS Moldovenească, în legătură cu pericolul de capturare a Chișinăului de către trupele fasciste germane și complicii acestora, angajații Bibliotecii au fost evacuați în interiorul țării cu achitarea salariului.
1944, 4 iunie Clădirea bibliotecii a fost distrusă în urma unui bombardament aerian, o parte din colecția bibliotecii a fost evacuată în România.
194429 septembrie Hotărârea Sovietului Comisarilor din RSS Moldovenească „Despre organizarea Bibliotecii Centrale, a Muzeului Republican de Etnografie din or. Chișinău și a Muzeului de Etnografie din or. Bender” anunță crearea acestor instituții de la 1 septembrie 1944.
19446 octombrie Prin actul de evaluare a pagubelor aduse bibliotecii în urma celui de-al al Doilea Război Mondial, semnat la 6 octombrie 1944 a fost stabilită valoarea pierderilor, în sumă de 4 310 800 ruble.
1944noiembrie S-a reînfiinţat la Chișinău Biblioteca orăşenească (nr. 1), găzduită în clădirea Secţiei orăşeneşti de învăţământ pe str. Podoliei nr. 97 (actualmente str. București) într-o cameră de 20 m.p., cu un fond iniţial de 1900 volume. Director al Bibliotecii centrale este desemnatăAdel Cernovițkaia.
1944-1945 Biblioteca a achiziţionat 8 961 volume. Directori ai Bibliotecii au fost L. I. Zbarskaia, Soldatova şi P. I. Maleavko.
1947 A fost fondată biblioteca pentru copii nr. 1 (actualmente Filiala „Ștefan cel Mare” (bd. Decebal, 91).
Au fost fondate bibiotecile nr. 2 „M. Gorkii”, Biblioteca nr. 14 (str. Bulgară) transferate pe 23 martie 1979 pe str. V. Bielinschi, 59 (actualmente Filiala pentru copii V. Belinschi).
A fost fondată biblioteca nr. 4 (actualmente Biblioteca publică „Ovidius”, șoc. Hâncești, 32).
1948, 28 octombrie A fost creată bibliotecă orașenească nr. 3 (astăzi Filiala „M. Lomonosov”) (inițial pe str. Komsomolskaia, din 1953 pe str. Armenească, din 1973 se află pe bd. Dacia, 4). Din 1961 biblioteca poartă numele lui M. Lomonosov.
1948 Este creată Biblioteca pentru copii nr. 7 din Vadul lui Vodă.
1950, 30 august Hotărîrea nr. 1286 a Sovietului Miniștrilor a RSSM „Cu privire la asigurarea spațiului pentru biblioteca centrală orășenească „A. Jdanov”. (О предоставлении помещения для размещения центральной городской библиотеки им. А.А. Жданова). Pentru amenajarea Bibliotecii a fost alocată suma de 99 000 rub. din bugetul municipal. Biblioteca orăşenească nr. 1 a fost transferata în clădirea fostului restaurant-cantină “Dnestr” (Nistru) pe str. Lenin, actualul bd. Stefan cel Mare, 148, unde se află și în prezent. În primii ani de activitate biblioteca avea doar o sală de  împrumut, sală de lectură, serviciul Prelucrare, o biblioteca itinerantă și 4 puncte de servire. Biblioteca a purtat numele ideologului rus A.A. Jdanov în perioada 1950-1988.
1950 Este fondată bibliotecă nr. 5 în sectorul Buiucani (din 1962 „M. Lermontov”, actualmente Biblioteca de cultură şi literatură ucraineană „Lesia Ukrainka” (str. Columna, 171).
1953 Director al bibliotecii - Zinaida Arsenie.

Anii 60-70 ai sec. XX


1960 A fost organizată Bibliotecă nr. 7 „V. Maiakovski” pe str. Viilor. 
1960, noiembrie A fost deschisă biblioteca nr. 9, „Vasile Alecsandri”, actualmente Depozitul de carte al Bibliotecii Centrale, situată în sectorul Botanica, str. Titulescu, 10.
1961 Au fost fondate: Biblioteca nr. 11, actualmente Biblioteca de cultură şi literatură bulgară „Hristo Botev” (bd. Renașterii, nr.27); Biblioteca nr. 16 (lângă Spitalul de Psihiatrie), ulterior Biblioteca de pe str. Cornului 16 (demolată 2015).
1961, 17 decembrie A fost deschisă Biblioteca nr. 18 pe str. Muncești, actualmente Filiala Codru.
1962 În sectorul Râşcani a fost fondată biblioteca nr. 19, din 1971 Biblioteca „A. Nekrasov”, reorganizată în 1993 în Biblioteca de cartea tradusă „Alexandru Cosmescu”, din 2013 - Depozitul de carte al Bibliotecii Centrale.
1964 În cartierul Telecentru a fost deschisă biblioteca nr. 21, renumită în 2005 în Biblioteca „Al. Donici”, din 11 noiembrie 2007 – reorganizată în Biblioteca de literatură și cultură polonă „Adam Mickiewicz”.
A fost deschisă Biblioteca musical-teatrală nr. 22 (actualmente Biblioteca de Arte „T. Arghezi”) pe str. Trandafirilor, 31, din 1972 pe bd. Negruzzi, 1, din 25 august 1985 - pe str. Grădinilor, 21. Din 2010 biblioteca poartă numele lui Tudor Arghezi.
1968 A fost deschisă biblioteca nr. 26, actualmente Biblioteca de cultură și literatură gagauză „M. Ciachir” (str. Florilor, 12/1).
1969 A fost deschisă Biblioteca nr. 25, din 1992 Biblioteca „Gh. Madan”, din 2013 - Depozit al Bibliotecii Centrale).
19691 iunie A fost deschisă biblioteca nr. 27, actualmente Biblioteca M. Costin (str. M. Costin, 15/2).
1970 A fost fondată Biblioteca Centrală pentru copii, situată pe str. Armenească (actualmente aici se află Biblioteca Publică de Drept, str. Armenească, 42).
197024 august a fost deschisă Biblioteca pentru copii nr. 5. Din 1991 redenumită Biblioteca pentru copii „A. Saharov”. După comasarea cu Biblioteca nr. 15, în anul 1991, fondul bibliotecii a fost repartizat la Biblioteca 9 copii, care din 2006 poartă numele „A. Donici” (str. Studenților, 12/3).
1971, 12 august A fost deschisă biblioteca pentru copii nr. 6 (actualmente Biblioteca „M. Drăgan”), str. M. Drăgan, 26/3.
1974 A fost creată Biblioteca nr. 8 (str. Karmanov), închisă în 1991.
1974noiembrie A fost deschisă biblioteca pentru copii nr. 8 Codru, actualmente Filiala Codru.
1976 Bibliotecile au fost organizate în Sistemul Centralizat de biblioteci al oraşului Chişinău (până în 1990). Directorul Sistemului Centralizat de biblioteci –Valeria Biușkina.
197727 decembrie A fost deschisă biblioteca pentru copii nr. 11 în sectorul Botanica, (actualmente Biblioteca pentru copii N. Titulescu (str. N. Titulescu, 49/1).
1978 A fost fondată Biblioteca pentru tineret „P. Darienco”, reorganizată din 4 februarie 1991 în Biblioteca de cultură şi literatură evreiască „I. Mangher” (str. Eugen Doga, 4).
A fost deschisă Biblioteca pentru copii nr. 12, în sectorul Botanica, reorganizată în 2 ianuarie 1986 în Biblioteca pentru copii Traian (bd. Traian, 23/1).
1979, 10 decembrie A fost deschisă Biblioteca pentru copii nr. 13, în sectorul Ciocana, din 1991 Biblioteca pentru copii „A. Russo”.
 

Anii 80-90 ai sec. XX


1981 Director Sistemului centralizat de biblioteci din Chișinău – Galina Cearova.
198712 august Inaugurarea bibliotecii nr. 32 situată în sectorul Ciocana,  (bd. Mircea cel Bătrân, 7), reorganizată în 29 august 1991 în Biblioteca „Transilvania”.
1988 Inaugurarea Bibliotecii pentru copii Socoleni, reorganizată din 27 noiembrie 2007 în Biblioteca „Liviu Rebreanu (str. Socoleni, 9).
1988, 21 iunie Biblioteca Municipală poartă numele ilustrului om de cultură Bogdan Petriceicu Hasdeu.
1990 Director al Sistemului centralizat de biblioteci din Chișinău este aleasă Lidia Kulikovski.
1991 Сrearea Bibliotecii de cultură şi literatură rusă „M. Lomonosov”.
1991, 4 februarie Сrearea Bibliotecii de cultură şi literatură evreaiacă „I. Mangher”.
1991, 16 februarie Сrearea Bibliotecii de cultură şi literatură ucraineană „Lesia Ukrainka”.
1991, 29 august Inaugurarea primei Biblioteci de carte românească „Transilvania”, înfiinţată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană din Cluj.
Biblioteca Municipală s-a implicat în procesul de informatizare, automatizând bibliotecile „I. Mangher”, de Arte, Serviciul Achiziţii.
1991, 10 octombrie În urma decentralizării sistemelor centralizate de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie1991, Biblioteca Centrală orăşenească a primit statut de Bibliotecă Municipală.
1992, 15 ianuarie  Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „O. Ghibu”, în colaborare cu Biblioteca Metropolitană din București.
1992, 4 martie Inaugurarea Bibliotecii de cultură şi literatură bulgară „Hristo Botev” (1961).
1992, 4 octombrie Inaugurarea Bibliotecii de cultură şi literatură gagauză „M. Ciachir” (1968).
1993 Inaugurarea Bibliotecii de cartea tradusă „Alexandru Cosmescu”.
1994, 25 aprilie Inaugurarea bibliotecii de carte românească Ovidius, înfiinţată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană din Constanţa.
1995, 31 august Inaugurarea bibliotecii de carte românească „Târgovişte”, fondată cu sprijinul Bibliotecii „I. E. Rădulescu” din Municipiul Târgovişte, România. 
1996, 31 august Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „Târgu Mureş”, înfiinţată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Mureș.
1996, 29 noiembrie Serviciul bibliografic al Bibliotecii Municipale a fost reorganizat în Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, (2013-1017 - Departamentul „Memoria Chișinăului”,  din 2018 - Secția Memoria Chișinăului).
1998, 23 februarie Inaugurarea Centrului Naţional de Hasdeulogie (din 2013 - Colecția „Moștenire” a Bibliotecii Centrale).
1998, 31 august Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „Alba Iulia”, înfiinţată în colaborare cu Primăriile Municipiilor Chişinău şi Alba Iulia.
1998, 18 octombrie Deschiderea Sălii de Carte Germană (Deutscher Lesesaal) la Sediul Central al Bibliotecii Municipale.

 

Anii 2000-2010 ai sec. XXI

2000 Inaugurarea Centrului de Informaţii Economice (până în 2004).

2000, 13 ianuarie Inaugurarea Centrului Academic Internaţional Eminescu.
2001, 25 mai Inaugurarea Bibliotecii Publice de Drept
2001, 13 octombrie Inaugurarea Bibliotecii de carte românească „Maramureş”, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „P. Dulfu” din Baia Mare.
2002 Bibilioteca a lansat primul număr al revistei de biblioteconomie și știință a informării „BiblioPolis”.
2007, 9 mai Inaugurarea Centrului de Informare Europeană (până în 2012).
2007, 11 noiembrie Inaugurarea Bibliotecii de literatură și cultură polonă „A. Mickiewicz”.
2007, 27 noiembrie Inaugurarea bibliotecii de carte românească „Liviu Rebreanu”, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud.


Anii 2010-2020


2013, 13 iunie Director general al  Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – Mariana Harjevschi.
2014, 28 martie Inaugurarea Centrului de Excelență pentru bibliotecari, constituit în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu" și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundaţiei IREX  Programul Novateca, Asociația Bibliotecarilor din RM.
2014, 7 aprilie Deschiderea Sălii de Literatura în limba engleză în Biblioteca Centrală – proiect realizat în parteneriat cu organizația Moldova AID (SUA).
2014, 19 decembrie Trofeul EIFL pentru Inovațiile aduse de Bibliotecile Publice şi Contribuția la Educație, acordat Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, pentru crearea și oferirea unui „spațiu dinamic de învățare, în care copiii au fost stimulați să citească, să participe la activități educaționale și să practice noi abilități în timpul vacanței de vară” în cadrul proiectului Trolleybook.
2015 Biblioteca a aderat la Concursul de lectură Bătălia cărților – un proiect inițiat de Biblioteca Județeană „O. Goga” din Cluj, organizat anual.
Aderarea BM la Programul Novateca, beneficiind de oportunitățile de modernizare prin dotarea cu tehnologii informaționale și fortificarea abilităților bibliotecarilor.
2015, 15 ianuarie În contextul Zilei Naționale a Culturii BM a organizat pentru prima dată activitatea comunitară „Citim Eminescu” – un maraton de lectură publică a operei lui Mihai Eminescu.
2016 Serviciul estival Rucsacul de vacanță, apreciat cu locul I la Concursul Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii organizat în cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VI-a.
2016, septembrie  Lansarea modulului Circulație a SIB al BM, care a permis automatizarea procesului de împrumut la domiciliu și în bibliotecă a documentelor.
2016, 19 octombrie Organizarea Tarabei serviciilor moderne, care a permis descoperirea potențialului serviciilor oferite de o bibliotecă modernă. Lansarea serviciului BiblioTur: descoperim Chișinăul altfel, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
2017, 17-19 octombrie În anul aniversării a 140-a a BM „B.P. Hasdeu” au fost organizate evenimentele: Maratonul utilizatorului: Aprinde ZEN-ul din tine!, Bibliotalks: Experiența serviciilor în formatul Ignite.
2017, 17 septembrie Organizarea Iarmarocului comunității, în cadrul Campaniei naționale de promovare a bibliotecilor publice „Ne vedem la bibliotecă!”, unde au fost prezentate cele mai inovatoare servicii.
2018 Inițierea Programului de lectură cu voce tare „Să reauzim povestea” în parteneriat cu Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”.
2018, octombrie Organizarea în premieră a evenimentului „Vocea Utilizatorului”, unde chișinăuienii și-au exprimat opiniile, doleanțele, așteptările referitoare la bibliotecă.
2018, noiembrie Implementarea Programului „Împreună cu bunicii” de alfabetizare și incluziune digitală a persoanelor în etate, inițiat de Primăria mun. Chișinău și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
2019, 1 iunie Lansarea programului estival Provocarea verii: Citește! Descoperă! Creează! pentru copiii din Chișinău, care în 2020 a obținut premiul pentru cel mai bun serviciu estival.
Aderarea la proiectul „101 Basme românești scrise de copii”, inițiat de Biblioteca Metropolitană București pentru copii cu vârstele 7-14 ani.
2019, decembrie Biblioteca Municipală a propus utilizatorilor un nou instrument de promovare și descoperire a colecției cu ajutorul catalogului electronic –Raftul virtual.
Organizarea Concursului Premiile BM „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură.
2020, 31 ianuarie Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” din Chișinău deschide prima bibliotecă publică amplasată în spațiile unui spital.
2020, martie Lansarea inițiativelor civice „Voi stați acasă, noi povestim” și „Lecturi cu voce tare”, care au contribuit la apropierea de carte a cititorilor pe timp de criză pandemică.
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” i-a fost conferită Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri” de către Președintele României, dl Klaus Iohannis.