SIMPOZION „ŞTEFAN, ŞTEFAN, DOMN CEL MARE...”

02.07.19 14:00
Filială: Biblioteca Centrală
Locația: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148

CLUBUL ISTORICILOR AL BIBLIOTECII CENTRALE

S I M P O Z I O N

Omagiu domnitorului Moldovei şi celebrului conducător de oşti Ştefan cel Mare şi Sfânt
2 iulie 2019, ora 14.00, Biblioteca Centrală

 

P R O G R A M

Mesaje de salut: dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu” şi Drd. Maria Pilchin, director Biblioteca Centrală
Moderator: Alexandru Moraru, şef serviciu, Biblioteca Centrală

1. Muma lui Ştefan cel Mare, poezie de Dimitrie Bolintineanu; recită Regina Sârbu, gimnaziul „M. Eminescu” din s. Jevreni, Criuleni
2. Imaginea lui Ștefan cel Mare în scrierile călătorilor străini, comunicare susținută de dr. hab. Aliona Grati
3. Chipul domnitorului Ştefan cel Mare în simbolica Basarabiei, RSSM şi Republica Moldova, comunicare susținută dr. Silviu Tabac , Preşedenţia RM
4. Informaţia şi contrainformaţia în strategia lui Ştefan cel Mare, comunicare susținută de colonel (r) securitate Alexandru Ganenco, publicist, editor
5. Când a fost să moară Ștefan..., comunicare susținută de dr. Andrei Prohin, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
6. Chipul lui Ştefan cel Mare în opera cunoscutului sculptor Gheorghe Postovan, prezentare de autor
7. Expoziţie de carte: Ştefan cel Mare; responsabil Elena Şendrea.