Provocarea verii: Lectură. Joc. Experiment

01.06.20 00:00

 

Dragi copii, părinți, bunici, cititori ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”!


La 1 iunie 2020, s-a dat startul celei de a doua ediții a programului „Provocarea verii” care se va desfășura în două etape, lunile iunie-iulie.
Biblioteca Municipală „ B.P. Hasdeu”, prin misiunea sa și programele sale contribuie la formarea, dezvoltarea şi consolidarea competențelor de lectură ale chișinăuienilor ca unul din obiectivele realizării angajamentului de dezvoltare a unei comunități inteligente.
Având în vedere atenția extraordinară pe care alfabetizarea funcțională prin lectura timpurie o are în țările dezvoltate, în politicile și activitățile ONU, IFLA, dar și descoperirea lipsei abilităților de lectură funcțională la unii copii din clasele primare în cadrul ediției anterioare, actualul program Provocarea verii ia în considerare aceste dimensiuni critice, problemele semnalate, punctele tari ale acestuia, precum și capacitatea noastră profesională de a ne implica în remedierea lor în mod eficient.


Provocarea verii, ediția 2020, va avea loc online, iar în funcție de ridicarea restricțiilor și în cadrul bibliotecii. Programul Provocarea verii se va realiza pe trei dimensiuni: lectură, joc și experiment și se va desfășura timp de 9 săptămâni (1 iunie – 31 iulie).


Prima etapă, consacrată lecturii, se va desfășura în luna iunie organizând un mega Turnir al lecturii la care vor participa toate filialele și secțiile metodice, utilizând diferite platforme și aplicații online, incitând la lectură ce se va realiza în familie, alături de părinți, bunici, prieteni.


Turnirul lecturii are ca scop testarea prin joc (concurs) și dezvoltare a abilităților de conștientizare fonologică, a vocabularului și a limbajului oral, concepte specifice despre carte, precum și cunoștințe de fond și înțelegere.
Turnirul lecturii se înscrie în susținerea alfabetizării funcționale și se axează pe principiul continuității. Experiența Provocării 2019 ne-a arătat că pentru alfabetizarea funcțională este nevoie de setare psihologică pentru lectură, integrarea în grup sau loc, oameni-mentori (bibliotecari) și ocazii care susțin oportunitățile de învățare. Turnirul lecturii este o bună ocazie și oportunitate oferită cu generozitate copiilor Chișinăului.

Turnirul lecturii are următoarele obiective :

• Formarea, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de citire corectă, cursivă, coerentă într-un ritm adecvat;
• Augmentarea deprinderilor de înțelegere a textului, a propozițiilor, a cuvintelor;
• Educarea lecturii prin menținerea interesului pentru carte, prin dezvoltarea atașamentului față de cultură și a pasiunii pentru citit.
Se vor organiza grupuri de participanți care vor colabora online. Grupuri mici (5-10 copii per bibliotecă), interacțiuni unu la unu, niveluri diferite de îndrumare pentru a răspunde individual / personalizat nevoilor copiilor. Bibliotecarii se vor implica prin conversații, discuții și răspunsuri contingente la întrebările lor.
 

Etapa a doua, luna iulie, se va petrece în aer liber, în spații adiacente bibliotecii – terenuri din jurul bibliotecii, curți ale bibliotecilor, parcuri, grădini publice – pe metodologia descrisă în Ghidul Provocarea verii.
Biblioteca Municipală vă oferă prin această inițiativă estivală o orchestrare magistrală a unor activități interesante, interactive, amuzante, originale, care sprijină jocul, învățarea, dezvoltarea social-emoțională și distracția.
 

Astfel, Biblioteca Municipală își ajustează programul pe parcursul lunilor iunie-iulie, mizând pe interacțiune, dialog, joc în mediul online și offline (în cadrul bibliotecilor), răspunzând circumstanțelor și adversităților pandemiei.
Programul este incluziv – toate activitățile, serviciile, animația sunt gratuite! Nu ratați această Provocare gândită special pentru voi!