Necrolog


Cu nemăsurată durere și mult regret ne gândim zilele acestea la colega noastră Natalia
ZAVTUR (18.07.1954 – 16.08.2022) care a trecut la cele veșnice după o boală nemiloasă. Lector
universitar (Catedra Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM), bibliograf, specialist în
domeniul biblioteconomiei și al culturii informației, formator în cadrul Campusului Competențelor
la Biblioteca Municipală B.P. HASDEU, colaboratoare a revistei BiblioPolis, autoare a numeroase
cercetări despre managementul instituțional și a mai multor programe curriculare de specialitate,
deținătoare a unor funcții de management în instituțiile infodocumentare din țară (șef sector, BM,
director adjunct pentru activitatea științifică și metodică, Biblioteca Tehnico-științifică, UTM),
membru al diferitor comisii în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, Natalia
ZAVTUR va rămâne în amintirea noastră drept un om plin de lumină.
Nu vom uita forța și dăruirea ei profesională, grija pentru breaslă, abilitatea de a colabora în
echipă. Bibliotecar cu școală, ea a fost o persoană cu multă deschidere și dorință de perpetuă
perfecționare. Plecarea ei lasă în inimile noastre, ale colegilor și ale studenților multă tristețe și
părere de rău. Golul lăsat în urmă nu poate fi acoperit de nimeni și nimic.
În aceste momente dificile, exprimăm condoleanțe și profunde sentimente de compasiune
familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Fie ca Cel de Sus să-i
odihnească sufletul în pace!
* Natalia ZAVTUR (18.07.1954 – 16.08.2022) a făcut studii doctorale la Institutul de Cultură
din Moscova și a absolvit Facultatea de Biblioteconomie și Bibliografie a Universității de Stat din
Moldova. În 2010 a fost desemnată cu titlul onorific „Om emerit” prin Decretul Președintelui
Republicii Moldova.