Instruire - utilizarea electronică a serviciilor publice

03.03.20 11:00
Filială: Filiala „Biblioteca Publică de Drept”
Locația: Str. Armenească nr. 42

În condiţiile globalizării economice, semnătura electronică devine un element indispensabil al mediului de afaceri modern şi administrării electronice de stat. Semnătura Electronică CTS este cheia de acces către toate serviciile publice electronice din Republica Moldova și permite:
• raportarea electronică la Compania Naționala de Asigurări în Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale;
• emiterea și semnarea facturilor fiscale, declarațiilor de venit;
• solicitarea apostilei;
• accesul la Registrul de Stat al Achizițiilor Publice;
• procesarea electronică a tranzacțiilor de export și multe altele.