In memoriam Nicolae Dabija-un făuritor al culturii naționale

12.03.21 00:00

S-a stins din viață un făuritor al culturii naționale – scriitorul Nicolae Dabija. A decedat răpus de un virus ucigaș, care bântuie planeta. Deodată spațiul cultural al Republicii Moldova a fost sărăcit și văduvit. „Literatura și Arta”, ziarul care însuflețește mediul scriitoricesc din Republica Moldova și pe care l-a creat cu atâta pasiune a rămas fără mentorul și vocea sa neobosită. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” îi va resimți lipsa scriitorului mult îndrăgit Nicolae Dabija, deoarece era un participant activ la evenimentele publice ale bibliotecii, la inițiativele și proiectele inițiate de bibliotecari, pe care le susținea netăgăduit. Biblioteca a fost locul unde și-a lansat cărțile, unde s-a întâlnit cu cititorul și unde a revenit cu noi idei și inițiative.
 
Nicolae Dabija a facilitat numeroase donații de carte pentru rețeaua bibliotecilor din municipiul Chișinău. De asemenea, a acționat ca un adevărat bibliotecar, care a știut să aducă în Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” noi prieteni și noi colaborări. 
 
Nicolae Dabija este omul căruia Biblioteca îi va duce dorul, pentru că a știut să fie omul forului, omul care a interacționat de nenumărate ori cu publicul la evenimentele organizate de „B.P. Hasdeu”. Printre cele mai importante proiecte ale Bibliotecii pe care le-a impulsionat prin prezența sa enumerăm proiectul „Biblioteca contează în viața ta”, în cadrul căruia am organizat nenumărate întâlniri cu scriitorul, și proiectul „Chișinăul citește o carte”, ce a avut ca subiect de lectură romanul „Temă pentru acasă” (anul 2010). 
 
Scriitorul a publicat peste 28 de articole în revista bibliotecii noastre – „BiblioPolis”. În anul 2019 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a editat o monografie bibliografică cu titlul „Nicolae Dabija, cioplitorul de ferestre”, semnată de Lidia Kulikovski și Claudia Tricolici. „Scrierile sale acoperă toate sferele prezentului, totodată apelând și actualizând trecutul, sintetizând repere importante din istoria noastră, dar și ale evenimentelor, fenomenelor, direcțiilor și viitorului nostru. (...) Nicolae Dabija înțelege, ca mare poet social, mistuit de povara memoriei, și scrie, utilizând faimoasele sale editoriale, necesare societății precum oxigenul, ca repere educaționale recuperatorii. Dacă-l parafrazăm pe Paul Valéry, Nicolae Dabija este, în fiecare clipă, o enormă creație a memoriei”, subliniază Lidia Kulikovski.
 
E o grea și ireversibilă pierdere pentru toți basarabenii. A plecat în veșnicie un vrednic ostaș de pe linia întâi a luptei pentru cauza românească, un portdrapel al românismului, un Mare Om al Scrisului și al Cărții. Publicist neînfricat, Nicolae Dabija a rostit adevăruri pe care nu toți și-au permis să le rostească, în editorialele sale a pus accente dureroase, pe care nu oricine le-ar fi evidențiat. A scris poezie de un lirism irepetabil, s-a descoperit la un moment dat într-o proză poetică cum nu am mai întâlnit la scriitorii noștri. 
 
Unic în tot ce a spus, scris, creat, Nicolae Dabija a avut și o rară calitate de cititor și cercetător al cărții, îndeosebi al celei vechi și rare. Este omul care a intrat în legendă prin opera sa fără de preț,  având calitatea de mare luptător pentru idealul unității neamului românesc.
 
Colectivul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” este profund îndurerat, nu există cuvinte care ar putea exprima sentimentul plecării dintre noi a omului care ne-a spus: ”Cât trăim pe acest pământ/ Mai avem un lucru sfânt,/ O câmpie, un sat natal, / O clopotniță pe deal”. 
 
Să bată clopotele în Basarabia întru amintirea și pomenirea marelui fiu al neamului! 
 
Drum lin către îngerii de lumină, Maestre!
#bibliotecahasdeu #NicolaeDabija #inmemoriam