Ce? Unde? Cînd? Activitaţi BIBLIOPOLIS 2016 NR.4


Din sumarul revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, 2016, nr. 4 : ● la rubrica Editorial: Vlad POHILĂ. Interferența artelor – în viață și la bibliotecă; ● la rubrica Studii și Cercetări: Nelly ȚURCAN. Nevoile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile din Republica Moldova; Radu MOȚOC. Vasile Alecsandri în tinerețe; Tatiana MÎRZA. Leonard Tuchilatu – unul dintre cei mai subtili poeți români din Basarabia; Vera CĂTANĂ. Eul liric lotenian pătruns de Chemarea stelelor; ● la rubrica Teorie și Practică: Mariana HARJEVSCHI. Taraba serviciilor de bibliotecă etc. Pentru a vedea și citi alte numere ale revistei treceți pe pagina Revista BiblioPolis.