Ce? Unde? Cînd? Activitaţi BIBLIOPOLIS 2016 NR.3


 

Din sumarul revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, 2016, nr. 3 : ● la rubrica Editorial: Vlad POHILĂ. Din nou despre lecturi; ● la rubrica Studii și Cercetări: Nelly ȚURCAN. Competențe pentru viitor: reflecții pe marginea cercetării nevoilor de formare profesională a bibliotecarilor;
Cristina CATEREV. Fenomenul derivării lexico-gramaticale în terminologia biblioteconomică românească; ● la rubrica Teorie și Practică: Mariana HARJEVSCHI. Despre puterea exemplului; Angela OLĂRESCU. Școala de vară din Gabrovo, Bulgaria; Svetlana GUMENI. O nouă vizită, noi practici și oportunități pentru modernizarea bibliotecilor; Elena MORARI. Traficul de persoane – o problemă socială (analiza chestionarului) etc.