Ce? Unde? Cînd? Activitaţi Bibliopolis 2016 Nr.2


 

Din sumarul revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, 2016, nr. 2 (vol. 61):

● la rubrica Editorial: Citesc, deci, exist!… de Vlad POHILĂ

● la rubrica Studii şi cercetări: Săptămâna creativității și inovației 2016: autoevaluare și evaluare cu comentarii de Julie Biando EDWARDS, Melissa S. RAUSEO (traducere de Lidia KULIKOVSKI); Comunitar centrate: 23 de motive pentru care biblioteca ta este locul cel mai important din localitate de Kelley Rae UNGER (Traducere de Lidia KULIKOVSKI) ; Transformarea profesiei bibliotecare de Sari FELDMAN, Hallie RICH  (Traducere de Lidia KULIKOVSKI) ; Sociologul Anton Golopenția despre problemele tineretului de Valeriu RAȚĂ ; Romanul Lidiei Istrati Tot mai departe… amânat editorial de Ecaterina CIORTAN ; Postmodernismul: între onirism și metaliteratură de Lilia MANOLE ; Nicolae Esinencu – poetul modern de Liuba MUNTEAN ;

● la rubrica Teorie şi practică: Cum să faci servicii de bibliotecă foarte bune? (Traducere de Lidia KULIKOVSKI) ; Lectura – un remediu eficient contra plictiselii unor adolescenți de Ludmila CAPIȚA ;

● la rubrica De Ziua Bibliotecarului : Premiile Concursului Național Cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei și științei informării (ediția 2015) ; 20 de strofe despre ce este un bibliotecar de Valeriu RAȚĂ ;

● la rubrica  Viaţa Filialelor : Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” sub semnul prestației istoriei de Vitalie RĂILEANU, Tatiana BRAICOV, Aurelia GALIȚCHI-STACI, Liuba MUNTEAN, Dina SICORSCHI, Natalia ROȘCA; Biblioteca Publică de Drept – 15 ani de contribuții la dezvoltarea informațională a comunității de Feodosia BRAGA ; Un oаspete drag la Biblioteca „Ovidius” – scriitorul Petre Crăciun de la București de Ion BORȘ, Liuba CIOBANU.

● la rubrica Manifestări Culturale : „Aurul” Basarabiei și al Republicii Moldova de Valeriu RAȚĂ; Manifestări științifice dedicate scrisului și culturii slave de Angela OLĂRESCU, Ivan DUMINICA; Fizicianul Ion Holban și-a lansat biobibliografia de Valeriu RAȚĂ ; Botezul celor patru  de Ionel CĂPIȚĂ ; Conferința comemorativă Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european de Taisia FOIU ; La braț cu filosofia și… poezia de Valeriu RAȚĂ.