Ce? Unde? Cînd? Activitaţi Bibliopolis 2016 Nr.1


 

Din sumarul revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, 2016, nr. 1 (vol. 60):

● la rubrica Editorial: Despre plăcerea de a prezenta publicului cititor o carte de Vlad POHILĂ;

● la rubrica Studii şi cercetări: Bucuria serendipităţii aduce idei de Mariana HARJEVSCHI;

Orientare spre cultura serviciilor de Lidia KULIKOVSKI;

● la rubrica Teorie şi practică: Un dialog cu impact de Mariana HARJEVSCHI;

Modernizarea bibliotecilor publice: metode specifice în crearea serviciilor de bibliotecă de Elena BUTUCEL; Informat, deci înarmat! de Mila ŞEREMET ; Biblioteca „Iţic Mangher” – astăzi de Tatiana ISCHIMJI ; Biblioteca nu e cărţi de Bogdan GHIURCO ;

● la rubrica Bilanţ : 2015 – anul unor realizări vizibile de Mariana HARJEVSCHI ; Activitatea ştiinţifică şi de cercetare în anul 2015 la BM „B.P. Hasdeu” de Lidia KULIKOVSKI ;

● la rubrica Omagieri : Cartea, ca un mod fericit de a dăinui în profesie şi în viaţa spirituală de Vlad POHILĂ ; Lidia Kulikovski – destin şi character de Iulian FILIP ; Cartea, Biblioteca şi Omul – Lidia Kulikovski de Vitalie RĂILEANU ; Pentru totdeauna director de onoare de Valeriu RAŢĂ ;

● la rubrica Aniversări : La o aniversare: Academia Română – semănătoare de lumină şi înţelepciune de Valeriu CANŢER ; Ochiul care aduce emoţii purificatoare de Vlad POHILĂ ; Cu Eminescu în suflet şi în gînd de Valeriu RAŢĂ ;

● la rubrica  Viaţa Filialelor : Marele valorificator al folclorului coregrafic maestrul Vladimir Curbet şi Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” de Valeriu RAŢĂ; Un „Mărţişor ştiinţific” la Biblioteca „Hristo Botev” de Angela OLĂRESCU, Ivan DUMINICA ; Poezia face dragostea mai dragoste, dorul mai dor, inima mai inimă… de Tatiana BRAICOV ;

● la rubrica Manifestări Culturale : 27 martie 1918 – o zi istorică astrală mereu vie în conştiinţa basarabenilor de  Valeriu RAŢĂ; Iulian Filip, omul mereu însetat de frumos, şi-a „cîntărit” creaţia sa de Margareta CEBOTARI ; Două cărţi noi îşi iau zborul spre inima cititorului de Valeriu RAŢĂ ; Prima întîlnire a scriitoarei Liliana Corobca cu cititorii de la baştină de Tatiana BRAICOV ; Lansarea cărţii Poetul dintre milenii de Renata Verejanu de Angela OLĂRESCU ;

● la rubrica La colegii noştri : Ei, care ţin focul aprins în vatră de Ionel CĂPIŢĂ ; Un bibliotecar fericit, o bicicletă şi democratizarea comunităţii de Angela ZATIC ; Bibliotecarii – călăuzele apicultorilor spre standarde europene de Lidia SITARU ; De la bibliotecar la bibliotecar: reflecţii asupra educaţiei nonformale a bibliotecarilor de Galina SACALIUC.