Ce? Unde? Cînd? Activitaţi Bibliopolis 2015


 

Din sumarul revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis, 2015, nr. 2 (vol. 57): ● la rubrica Editorial: „Care e ultima carte pe care aţi citit-o?...” de Vlad POHILĂ; ● la rubrica Studii şi cercetări: Biblioteca incubator – un concept modern sau tradiţional: discuţii, puncte de vedere ale angajaţilor BM „B.P. Hasdeu” de Lidia KULIKOVSKI; Auditul inovaţional la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de Elena GOLBAN; Biblioteca publică 2015: politici, orientări strategice, tendinţe de Vera OSOIANU; ● la rubrica Teorie şi practică: Dincolo şi dincoace de teoria şi practica informării şi documentării de Istvan KIRALY; ● la rubrica De ziua bibliotecarului: „Mă bucur să constat că bibliotecarii sunt garanţia succeselor noastre” de Mariana HARJEVSCHI; ● la rubrica Viaţa filialelor: Programul municipal Chişinăul citeşte – 2015 vine cu un roman citit la puterea a treia – Ţesut viu. 10 x 10 de Emilian Galaicu-Păun de Vitalie RĂILEANU, Margareta CEBOTARI.